大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 三tam 百bách 八bát 十thập
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Quyển 380

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 初sơ 分phần/phân 諸chư 功công 德đức 相tướng 。 品phẩm 第đệ 六lục 十thập 八bát 之chi 二nhị 。


時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 等đẳng 名danh 為vi 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 所sở 有hữu 甚thậm 奇kỳ 希hy 有hữu 之chi 法pháp 。 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 皆giai 所sở 非phi 有hữu 。


佛Phật 告cáo 善thiện 現hiện 。


諦đế 聽thính 諦đế 聽thính 。 善thiện 思tư 念niệm 之chi 。 吾ngô 當đương 為vì 汝nhữ 。 分phân 別biệt 解giải 說thuyết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 所sở 有hữu 甚thậm 奇kỳ 希hy 有hữu 之chi 法pháp 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 住trụ 異dị 熟thục 生sanh 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 五ngũ 妙diệu 神thần 通thông 。 三tam 十thập 七thất 種chủng 。 菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 八bát 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。 空không 。 無vô 相tướng 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 。 等đẳng 無vô 量lượng 功công 德đức 。 往vãng 十thập 方phương 界giới 。 若nhược 諸chư 有hữu 情tình 。 應ưng 以dĩ 布bố 施thí 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 布bố 施thí 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 淨tịnh 戒giới 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 淨tịnh 戒giới 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 安an 忍nhẫn 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 安an 忍nhẫn 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 精tinh 進tấn 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 精tinh 進tấn 。 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 靜tĩnh 慮lự 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 靜tĩnh 慮lự 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 般Bát 若Nhã 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 般Bát 若Nhã 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 初sơ 靜tĩnh 慮lự 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 初sơ 靜tĩnh 慮lự 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 定Định 。 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 定Định 。 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 定định 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 定định 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 慈từ 無vô 量lượng 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 慈từ 無vô 量lượng 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 悲bi 。 喜hỷ 。 捨xả 無vô 量lượng 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 悲bi 。 喜hỷ 。 捨xả 無vô 量lượng 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 四tứ 念niệm 住trụ 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 四tứ 念niệm 住trụ 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 。 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 。 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 無vô 相tướng 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 。 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 無vô 相tướng 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 。 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 應ưng 以dĩ 諸chư 餘dư 種chủng 種chủng 善thiện 法Pháp 。 而nhi 攝nhiếp 益ích 者giả 。 則tắc 以dĩ 諸chư 餘dư 種chủng 種chủng 善thiện 法Pháp 。 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 住trụ 異dị 熟thục 生sanh 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 五ngũ 妙diệu 神thần 通thông 。 三tam 十thập 七thất 種chủng 。 菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 八bát 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。 空không 。 無vô 相tướng 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 。 等đẳng 無vô 量lượng 功công 德đức 。 以dĩ 布bố 施thí 等đẳng 攝nhiếp 益ích 有hữu 情tình 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 施thí 諸chư 有hữu 情tình 所sở 須tu 之chi 物vật 。 須tu 食thực 與dữ 食thực 。 須tu 飲ẩm 與dữ 飲ẩm 。 須tu 衣y 服phục 與dữ 衣y 服phục 。 須tu 車xa 乘thừa 與dữ 車xa 乘thừa 。 須tu 香hương 花hoa 與dữ 香hương 花hoa 。 須tu 幢tràng 幡phan 蓋cái 與dữ 幢tràng 幡phan 蓋cái 。 須tu 坐tọa 臥ngọa 具cụ 與dữ 坐tọa 臥ngọa 具cụ 。 須tu 瓔anh 珞lạc 等đẳng 諸chư 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 。 與dữ 瓔anh 珞lạc 等đẳng 。 諸chư 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 。 須tu 舍xá 宅trạch 與dữ 舍xá 宅trạch 。 須tu 燈đăng 明minh 與dữ 燈đăng 明minh 。 須tu 伎kỹ 樂nhạc 與dữ 伎kỹ 樂nhạc 。 須tu 醫y 藥dược 與dữ 醫y 藥dược 。 隨tùy 諸chư 所sở 須tu 。 種chủng 種chủng 資tư 具cụ 。 悉tất 皆giai 施thí 與dữ 。 令linh 無vô 匱quỹ 乏phạp 。 如như 施thí 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 施thí 諸chư 獨Độc 覺Giác 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 如như 施thí 獨Độc 覺Giác 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 施thí 阿A 羅La 漢Hán 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 如như 施thí 阿A 羅La 漢Hán 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 施thí 諸chư 不bất 還hoàn 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 如như 施thí 不bất 還hoàn 。 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 施thí 諸chư 一nhất 來lai 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 如như 施thí 一nhất 來lai 。 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 施thí 諸chư 預dự 流lưu 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 如như 施thí 預dự 流lưu 。 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 施thí 諸chư 正chánh 至chí 正chánh 行hạnh 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 如như 施thí 正chánh 至chí 正chánh 行hạnh 。 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 施thí 持trì 戒giới 者giả 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 如như 施thí 持trì 戒giới 者giả 。 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 施thí 犯phạm 戒giới 者giả 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 如như 施thí 犯phạm 戒giới 者giả 。 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 施thí 諸chư 外ngoại 道đạo 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 如như 施thí 外ngoại 道đạo 。 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 施thí 餘dư 人nhân 趣thú 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 如như 施thí 人nhân 趣thú 。 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 施thí 諸chư 非phi 人nhân 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 如như 施thí 非phi 人nhân 。 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 施thí 諸chư 傍bàng 生sanh 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 其kỳ 心tâm 平bình 等đẳng 。 無vô 差sai 別biệt 想tưởng 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 上thượng 從tùng 諸chư 佛Phật 下hạ 至chí 傍bàng 生sanh 。 平bình 等đẳng 平bình 等đẳng 。 無vô 所sở 分phân 別biệt 。


何hà 以dĩ 故cố 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 了liễu 達đạt 諸chư 法pháp 。 及cập 諸chư 有hữu 情tình 。 自tự 相tương/tướng 皆giai 空không 。 都đô 無vô 差sai 別biệt 。 故cố 無vô 異dị 想tưởng 。 無vô 所sở 分phân 別biệt 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 由do 無vô 異dị 想tưởng 。 無vô 所sở 分phân 別biệt 。 行hành 布bố 施thí 故cố 。 當đương 得đắc 無vô 異dị 。 無vô 分phân 別biệt 果quả 。 謂vị 得đắc 圓viên 滿mãn 一nhất 切thiết 。 相tương/tướng 智trí 及cập 餘dư 無vô 量lượng 。 諸chư 佛Phật 功công 德đức 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 見kiến 乞khất 匃cái 者giả 。 便tiện 起khởi 是thị 心tâm 。


若nhược 是thị 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 是thị 福phước 田điền 故cố 。 我ngã 應ưng 施thí 與dữ 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 若nhược 傍bàng 生sanh 等đẳng 非phi 福phước 田điền 故cố 。 不bất 應ưng 施thí 與dữ 所sở 須tu 資tư 具cụ 。


是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 法pháp 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 善thiện 現hiện 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 求cầu 趣thú 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 要yếu 淨tịnh 自tự 心tâm 福phước 田điền 方phương 淨tịnh 。 見kiến 諸chư 乞khất 者giả 。 不bất 應ưng 念niệm 言ngôn 。


如như 是thị 有hữu 情tình 。 我ngã 應ưng 布bố 施thí 為vi 作tác 饒nhiêu 益ích 。 如như 是thị 有hữu 情tình 。 我ngã 不bất 應ưng 施thí 。 不bất 作tác 饒nhiêu 益ích 。


違vi 本bổn 所sở 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 故cố 。 謂vị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。


我ngã 為vi 有hữu 情tình 當đương 作tác 依y 怙hộ 。 洲châu 渚chử 。 舍xá 宅trạch 。 救cứu 護hộ 之chi 處xứ 。


見kiến 諸chư 乞khất 者giả 。 應ưng 作tác 念niệm 言ngôn 。


今kim 此thử 有hữu 情tình 。 貧bần 窮cùng 孤cô 露lộ 。 我ngã 當đương 以dĩ 施thí 而nhi 攝nhiếp 益ích 之chi 。 彼bỉ 由do 此thử 緣duyên 。 亦diệc 能năng 轉chuyển 施thí 。 少thiểu 欲dục 喜hỷ 足túc 。 離ly 斷đoạn 生sanh 命mạng 。 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 離ly 欲dục 邪tà 行hành 。 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 離ly 離ly 間gián 語ngữ 。 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 。 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 亦diệc 離ly 貪tham 欲dục 。 瞋sân 恚khuể 。 邪tà 見kiến 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 生sanh 剎sát 帝đế 利lợi 大đại 族tộc 。 或hoặc 婆Bà 羅La 門Môn 大đại 族tộc 。 或hoặc 長trưởng 者giả 大đại 族tộc 。 或hoặc 居cư 士sĩ 大đại 族tộc 。 或hoặc 餘dư 隨tùy 一nhất 富phú 貴quý 處xứ 生sanh 。 豐phong 饒nhiêu 財tài 寶bảo 。 修tu 諸chư 善thiện 業nghiệp 。 或hoặc 由do 此thử 施thí 攝nhiếp 益ích 因nhân 緣duyên 。 漸tiệm 依y 三tam 乘thừa 。 而nhi 得đắc 度độ 脫thoát 。 謂vị 令linh 趣thú 入nhập 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 及cập 無Vô 上Thượng 乘Thừa 。 三tam 無vô 餘dư 依y 般bát 涅Niết 槃Bàn 界giới 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 餘dư 怨oán 敵địch 或hoặc 諸chư 有hữu 情tình 。 來lai 至chí 其kỳ 所sở 。 為vi 損tổn 害hại 故cố 。 或hoặc 匱quỹ 乏phạp 故cố 。 有hữu 所sở 求cầu 索sách 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 終chung 不bất 發phát 起khởi 分phân 別biệt 異dị 心tâm 。


此thử 應ưng 施thí 與dữ 。 此thử 不bất 應ưng 施thí 。


但đãn 常thường 發phát 起khởi 。 平bình 等đẳng 之chi 心tâm 。 隨tùy 所sở 求cầu 索sách 。 悉tất 皆giai 施thí 與dữ 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 普phổ 為vi 利lợi 樂lạc 諸chư 有hữu 情tình 故cố 。 求cầu 趣thú 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 當đương 發phát 起khởi 分phân 別biệt 異dị 心tâm 。


此thử 應ưng 施thí 與dữ 。 此thử 不bất 應ưng 施thí 。


便tiện 為vi 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 獨Độc 覺Giác 。 聲Thanh 聞Văn 。 世thế 間gian 天thiên 。 人nhân 。 阿a 素tố 洛lạc 等đẳng 。 共cộng 所sở 呵ha 責trách 。


誰thùy 要yếu 請thỉnh 汝nhữ 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 誓thệ 普phổ 利lợi 樂lạc 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 無vô 歸quy 依y 者giả 。 為vì 作tác 歸quy 依y 。 無vô 救cứu 護hộ 者giả 。 為vi 作tác 救cứu 護hộ 。 無vô 室thất 宅trạch 者giả 為vi 作tác 室thất 宅trạch 。 無vô 洲châu 渚chử 者giả 為vi 作tác 洲châu 渚chử 。 而nhi 今kim 簡giản 別biệt 有hữu 施thí 。 不bất 施thí 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 有hữu 人nhân 非phi 人nhân 。 來lai 至chí 其kỳ 所sở 。 求cầu 索sách 身thân 分phần/phân 。 手thủ 足túc 。 支chi 節tiết 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 不bất 起khởi 二nhị 心tâm 為vi 施thí 。 不bất 施thí 。 唯duy 作tác 是thị 念niệm 。


隨tùy 所sở 求cầu 索sách 皆giai 當đương 施thí 之chi 。


何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 恆hằng 作tác 是thị 念niệm 。


我ngã 為vi 利lợi 樂lạc 諸chư 有hữu 情tình 故cố 。 而nhi 受thọ 此thử 身thân 。 諸chư 有hữu 來lai 求cầu 定định 當đương 施thí 與dữ 不bất 應ưng 不bất 施thí 。


故cố 見kiến 乞khất 者giả 。 便tiện 起khởi 是thị 心tâm 。


吾ngô 今kim 此thử 身thân 本bổn 為vi 他tha 受thọ 。 彼bỉ 不bất 來lai 取thủ 尚thượng 應ưng 自tự 送tống 。 況huống 來lai 求cầu 索sách 而nhi 當đương 不bất 與dữ 。


作tác 是thị 念niệm 已dĩ 。 歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược 。 自tự 解giải 支chi 節tiết 。 而nhi 授thọ 與dữ 之chi 。 復phục 自tự 慶khánh 言ngôn 。


今kim 獲hoạch 大đại 利lợi 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 應ưng 如như 是thị 學học 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 見kiến 有hữu 乞khất 者giả 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。


今kim 於ư 此thử 中trung 誰thùy 施thí 。 誰thùy 受thọ 。 所sở 施thí 何hà 物vật 。 由do 何hà 而nhi 施thí 。 為vi 何hà 而nhi 施thí 。 云vân 何hà 而nhi 施thí 。 諸chư 法pháp 自tự 性tánh 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 如như 是thị 諸chư 法pháp 。 皆giai 畢tất 竟cánh 空không 。 非phi 空không 法pháp 中trung 有hữu 與dữ 有hữu 奪đoạt 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 應ưng 如như 是thị 學học 。 諸chư 法pháp 皆giai 空không 。 謂vị 或hoặc 由do 內nội 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 外ngoại 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 內nội 外ngoại 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 空không 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 大đại 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 勝thắng 義nghĩa 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 有hữu 為vi 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 無vô 為vi 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 畢tất 竟cánh 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 無vô 際tế 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 散tán 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 無vô 變biến 異dị 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 本bổn 性tánh 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 自tự 相tương/tướng 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 共cộng 相tương 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 一nhất 切thiết 法pháp 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 不bất 可khả 得đắc 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 無vô 性tánh 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 自tự 性tánh 空không 故cố 空không 。 或hoặc 由do 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 故cố 空không 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 此thử 空không 中trung 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 恆hằng 時thời 無vô 間gian 。 圓viên 滿mãn 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 由do 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 得đắc 圓viên 滿mãn 故cố 。 為vi 他tha 割cát 截tiệt 內nội 外ngoại 物vật 時thời 。 其kỳ 心tâm 都đô 無vô 瞋sân 恨hận 分phân 別biệt 。 但đãn 作tác 是thị 念niệm 。


有hữu 情tình 及cập 法pháp 。 一nhất 切thiết 皆giai 空không 。 誰thùy 割cát 截tiệt 我ngã 。 誰thùy 受thọ 割cát 截tiệt 。 誰thùy 復phục 觀quán 空không 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 。 遍biến 觀quán 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 殑Căng 伽Già 沙sa 等đẳng 世thế 界giới 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vì 欲dục 利lợi 樂lạc 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 以dĩ 故cố 思tư 願nguyện 。 入nhập 大đại 地địa 獄ngục 。 入nhập 已dĩ 發phát 起khởi 三tam 種chủng 示thị 導đạo 。 何hà 等đẳng 為vi 三tam 。


一nhất 者giả 。 神thần 變biến 示thị 導đạo 。 二nhị 者giả 。 記ký 說thuyết 示thị 導đạo 。 三tam 者giả 。 教giáo 誡giới 示thị 導đạo 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 神thần 變biến 示thị 導đạo 滅diệt 除trừ 地địa 獄ngục 湯thang 。 火hỏa 。 刀đao 等đẳng 種chủng 種chủng 苦khổ 具cụ 。 以dĩ 記ký 說thuyết 示thị 導đạo 記ký 彼bỉ 有hữu 情tình 心tâm 之chi 所sở 念niệm 。 而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp 。 以dĩ 教giáo 誡giới 示thị 導đạo 於ư 彼bỉ 。 發phát 起khởi 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp 。 令linh 彼bỉ 地địa 獄ngục 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 所sở 。 生sanh 淨tịnh 信tín 心tâm 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 從tùng 地địa 獄ngục 出xuất 。 得đắc 生sanh 天thiên 上thượng 。 或hoặc 生sanh 人nhân 中trung 。 漸tiệm 依y 三tam 乘thừa 作tác 苦khổ 邊biên 際tế 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 。 遍biến 觀quán 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 殑Căng 伽Già 沙sa 等đẳng 世thế 界giới 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 承thừa 事sự 供cúng 養dường 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 承thừa 事sự 供cúng 養dường 。 佛Phật 世Thế 尊Tôn 時thời 。 深thâm 心tâm 歡hoan 喜hỷ 。 非phi 不bất 歡hoan 喜hỷ 。 深thâm 心tâm 愛ái 樂nhạo 。 非phi 不bất 愛ái 樂nhạo 。 深thâm 心tâm 恭cung 敬kính 非phi 不bất 恭cung 敬kính 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 所sở 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 恭cung 敬kính 聽thính 聞văn 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 乃nãi 至chí 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 終chung 不bất 忘vong 失thất 。 隨tùy 所sở 聞văn 法Pháp 。 能năng 為vì 有hữu 情tình 。 無vô 倒đảo 解giải 說thuyết 。 令linh 獲hoạch 殊thù 勝thắng 。 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。 乃nãi 至chí 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 常thường 無vô 懈giải 廢phế 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 。 遍biến 觀quán 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 殑Căng 伽Già 沙sa 等đẳng 世thế 界giới 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vì 欲dục 饒nhiêu 益ích 。 傍bàng 生sanh 趣thú 中trung 諸chư 有hữu 情tình 故cố 。 自tự 捨xả 身thân 命mạng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 見kiến 諸chư 傍bàng 生sanh 饑cơ 火hỏa 所sở 逼bức 欲dục 相tương 殘tàn 害hại 。 起khởi 慈từ 愍mẫn 心tâm 。 自tự 割cát 身thân 分phần/phân 斷đoạn 諸chư 支chi 節tiết 。 散tán 擲trịch 十thập 方phương 恣tứ 令linh 食thực 噉đạm 。 諸chư 傍bàng 生sanh 類loại 得đắc 此thử 菩Bồ 薩Tát 身thân 肉nhục 食thực 者giả 。 皆giai 於ư 菩Bồ 薩Tát 深thâm 起khởi 愛ái 敬kính 慚tàm 愧quý 之chi 心tâm 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 脫thoát 傍bàng 生sanh 趣thú 。 得đắc 生sanh 天thiên 上thượng 。 或hoặc 生sanh 人nhân 中trung 。 值trị 遇ngộ 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 聞văn 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 如như 理lý 修tu 行hành 。 漸tiệm 依y 三tam 乘thừa 。 而nhi 得đắc 度độ 脫thoát 。 謂vị 隨tùy 證chứng 入nhập 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 及cập 無Vô 上Thượng 乘Thừa 。 三tam 無vô 餘dư 依y 般bát 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 如như 是thị 。 善thiện 現hiện 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 為vì 世thế 間gian 。 作tác 難nạn/nan 作tác 事sự 。 多đa 所sở 饒nhiêu 益ích 。 謂vị 為vi 利lợi 樂lạc 諸chư 有hữu 情tình 故cố 。 自tự 發phát 無vô 上thượng 正chánh 等đẳng 。 覺giác 心tâm 亦diệc 令linh 他tha 發phát 。 厭yếm 離ly 生sanh 死tử 。 求cầu 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 自tự 行hành 種chủng 種chủng 如như 實thật 正chánh 行hạnh 亦diệc 令linh 他tha 行hành 。 漸tiệm 入nhập 三tam 乘thừa 般bát 涅Niết 槃Bàn 界giới 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 。 遍biến 觀quán 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 殑Căng 伽Già 沙sa 等đẳng 世thế 界giới 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vì 欲dục 饒nhiêu 益ích 。 餓ngạ 鬼quỷ 界giới 中trung 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 以dĩ 故cố 思tư 願nguyện 往vãng 彼bỉ 界giới 中trung 。 方phương 便tiện 息tức 除trừ 饑cơ 渴khát 等đẳng 苦khổ 。 彼bỉ 諸chư 餓ngạ 鬼quỷ 。 眾chúng 苦khổ 既ký 息tức 。 於ư 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 深thâm 起khởi 愛ái 敬kính 慚tàm 愧quý 之chi 心tâm 。 乘thừa 此thử 善thiện 根căn 脫thoát 餓ngạ 鬼quỷ 趣thú 。 得đắc 生sanh 天thiên 上thượng 。 或hoặc 生sanh 人nhân 中trung 。 常thường 遇ngộ 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 聞văn 正Chánh 法Pháp 音âm 。 漸tiệm 次thứ 修tu 行hành 。 三tam 乘thừa 正chánh 行hạnh 。 乃nãi 至chí 得đắc 入nhập 。 三tam 無vô 餘dư 依y 般bát 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 如như 是thị 。 善thiện 現hiện 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 有hữu 情tình 類loại 。 安an 住trụ 大đại 悲bi 。 發phát 起khởi 無vô 邊biên 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 拔bạt 濟tế 令linh 入nhập 三tam 乘thừa 涅Niết 槃Bàn 。 畢tất 竟cánh 安an 樂lạc 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 。 遍biến 觀quán 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 殑Căng 伽Già 沙sa 等đẳng 世thế 界giới 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 或hoặc 為vi 四Tứ 大Đại 王Vương 眾chúng 。 天thiên 宣tuyên 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 或hoặc 為vì 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 。 宣tuyên 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 或hoặc 為vi 夜dạ 摩ma 天thiên 。 宣tuyên 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 或hoặc 為vi 覩Đổ 史Sử 多Đa 天Thiên 。 宣tuyên 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 或hoặc 為vi 樂Lạc 變Biến 化Hóa 天Thiên 。 宣tuyên 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 或hoặc 為vi 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 。 宣tuyên 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 是thị 諸chư 天thiên 眾chúng 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 所sở 。 聞văn 正Chánh 法Pháp 已dĩ 。 漸tiệm 依y 三tam 乘thừa 。 勤cần 修tu 正chánh 行hạnh 。 隨tùy 應ứng 趣thú 入nhập 三tam 無vô 餘dư 依y 般bát 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 善thiện 現hiện 。 彼bỉ 天thiên 眾chúng 中trung 。 有hữu 諸chư 天thiên 子tử 。 耽đam 著trước 天thiên 上thượng 五ngũ 妙diệu 欲dục 樂lạc 及cập 所sở 居cư 止chỉ 眾chúng 寶bảo 宮cung 殿điện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 示thị 現hiện 火hỏa 起khởi 。 燒thiêu 其kỳ 宮cung 殿điện 令linh 生sanh 厭yếm 怖bố 。 因nhân 為vi 說thuyết 法Pháp 作tác 是thị 言ngôn 。


諸chư 天thiên 子tử 。 應ưng 審thẩm 觀quán 察sát 諸chư 行hành 無vô 常thường 。 苦khổ 。 空không 。 非phi 我ngã 不bất 可khả 保bảo 信tín 。 誰thùy 有hữu 智trí 者giả 。 於ư 斯tư 樂nhạo 著trước 。


時thời 諸chư 天thiên 子tử 聞văn 此thử 法Pháp 音âm 。 皆giai 於ư 五ngũ 欲dục 。 深thâm 生sanh 厭yếm 離ly 。 自tự 觀quán 身thân 命mạng 。 虛hư 偽ngụy 無vô 常thường 。 猶do 如như 芭ba 蕉tiêu 。 電điện 光quang 。 陽dương 焰diễm 。 觀quán 諸chư 宮cung 殿điện 譬thí 如như 牢lao 獄ngục 。 作tác 是thị 觀quán 已dĩ 。 漸tiệm 依y 三tam 乘thừa 。 勤cần 修tu 正chánh 行hạnh 。 而nhi 取thủ 滅diệt 度độ 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 我ngã 以dĩ 無vô 障chướng 清thanh 淨tịnh 佛Phật 眼nhãn 。 遍biến 觀quán 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 殑Căng 伽Già 沙sa 等đẳng 世thế 界giới 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 見kiến 諸chư 梵Phạm 天Thiên 。 著trước 諸chư 見kiến 趣thú 。 方phương 便tiện 化hóa 導đạo 。 令linh 其kỳ 遠viễn 離ly 。 告cáo 言ngôn 。


天thiên 仙tiên 。 汝nhữ 等đẳng 云vân 何hà 於ư 空không 。 無vô 相tướng 。 虛hư 妄vọng 。 不bất 實thật 一nhất 切thiết 法pháp 中trung 。 發phát 起khởi 如như 是thị 。 諸chư 惡ác 見kiến 趣thú 。 當đương 疾tật 捨xả 之chi 。 信tín 受thọ 正Chánh 法Pháp 。 令linh 汝nhữ 獲hoạch 得đắc 。 無vô 上thượng 甘cam 露lộ 。


如như 是thị 。 善thiện 現hiện 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 安an 住trụ 大đại 悲bi 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 宣tuyên 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 善thiện 現hiện 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 有hữu 甚thậm 奇kỳ 希hy 有hữu 之chi 法pháp 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 。 遍biến 觀quán 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 殑Căng 伽Già 沙sa 等đẳng 世thế 界giới 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 四tứ 攝nhiếp 事sự 。 攝nhiếp 諸chư 有hữu 情tình 。 何hà 等đẳng 為vi 四tứ 。


一nhất 者giả 。 布bố 施thí 。 二nhị 者giả 。 愛ái 語ngữ 。 三tam 者giả 。 利lợi 行hành 。 四tứ 者giả 。 同đồng 事sự 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 以dĩ 布bố 施thí 。 攝nhiếp 諸chư 有hữu 情tình 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 二nhị 種chủng 施thí 攝nhiếp 諸chư 有hữu 情tình 。 何hà 等đẳng 為vi 二nhị 。


一nhất 者giả 。 財tài 施thí 。 二nhị 者giả 。 法Pháp 施thí 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 以dĩ 財tài 施thí 。 攝nhiếp 諸chư 有hữu 情tình 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 能năng 以dĩ 種chủng 種chủng 金kim 。 銀ngân 。 真chân 珠châu 。 末mạt 尼ni 。 珊san 瑚hô 。 吠phệ 瑠lưu 璃ly 寶bảo 。 頗pha 胝chi 迦ca 寶bảo 。 珂kha 貝bối 。 璧bích 玉ngọc 。 帝đế 青thanh 。 大đại 青thanh 石thạch 。 藏tạng 杵xử 。 藏tạng 紅hồng 。 蓮liên 寶bảo 等đẳng 生sanh 色sắc 可khả 染nhiễm 。 施thí 諸chư 有hữu 情tình 。 或hoặc 以dĩ 種chủng 種chủng 衣y 服phục 。 飲ẩm 食thực 。 殿điện 閣các 。 樓lâu 臺đài 。 房phòng 舍xá 。 臥ngọa 具cụ 。 車xa 乘thừa 。 香hương 花hoa 。 燈đăng 明minh 。 伎kỹ 樂nhạc 。 寶bảo 幢tràng 。 幡phan 蓋cái 及cập 瓔anh 珞lạc 等đẳng 施thí 諸chư 有hữu 情tình 。 或hoặc 以dĩ 妻thê 妾thiếp 。 男nam 女nữ 。 僮đồng 僕bộc 及cập 侍thị 衛vệ 者giả 施thí 諸chư 有hữu 情tình 。 或hoặc 以dĩ 象tượng 。 馬mã 。 牛ngưu 。 羊dương 。 驢lư 等đẳng 諸chư 傍bàng 生sanh 類loại 施thí 諸chư 有hữu 情tình 。 或hoặc 以dĩ 種chủng 種chủng 財tài 物vật 。 庫khố 藏tạng 。 城thành 邑ấp 。 聚tụ 落lạc 及cập 王vương 位vị 等đẳng 施thí 諸chư 有hữu 情tình 。 或hoặc 以dĩ 身thân 分phần/phân 。 手thủ 足túc 。 支chi 節tiết 。 頭đầu 目mục 。 髓tủy 腦não 施thí 諸chư 有hữu 情tình 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 種chủng 種chủng 物vật 。 置trí 四tứ 衢cù 道đạo 。 昇thăng 高cao 臺đài 上thượng 。 唱xướng 如như 是thị 言ngôn 。


一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 有hữu 所sở 須tu 者giả 。 恣tứ 意ý 來lai 取thủ 勿vật 生sanh 疑nghi 難nan 。 如như 取thủ 己kỷ 物vật 。 莫mạc 作tác 異dị 想tưởng 。


是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 施thí 諸chư 有hữu 情tình 所sở 須tu 物vật 已dĩ 。 復phục 勸khuyến 歸quy 依y 佛Phật 。 法pháp 。 僧Tăng 寶bảo 。 或hoặc 勸khuyến 受thọ 持trì 。 近cận 事sự 五Ngũ 戒Giới 。 或hoặc 勸khuyến 受thọ 持trì 近cận 住trụ 八bát 戒giới 。 或hoặc 勸khuyến 受thọ 持trì 十Thập 善Thiện 業nghiệp 道đạo 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 慈từ 無vô 量lượng 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 悲bi 。 喜hỷ 。 捨xả 無vô 量lượng 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 定Định 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 定định 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 佛Phật 隨tùy 念niệm 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 法pháp 隨tùy 念niệm 。 僧Tăng 隨tùy 念niệm 。 戒giới 隨tùy 念niệm 。 捨xả 隨tùy 念niệm 。 天thiên 隨tùy 念niệm 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 不bất 淨tịnh 觀quán 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 持trì 息tức 念niệm 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 無vô 常thường 想tưởng 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 。 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 。 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 厭yếm 食thực 想tưởng 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 可khả 樂lạc 想tưởng 。 死tử 想tưởng 。 斷đoạn 想tưởng 。 離ly 想tưởng 。 滅diệt 想tưởng 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 四tứ 念niệm 住trụ 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 。 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 無vô 相tướng 。 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 八bát 解giải 脫thoát 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 布bố 施thí 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 。 方phương 便tiện 。 善thiện 巧xảo 。 願nguyện 力lực 。 智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 或hoặc 勸khuyến 安an 住trụ 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 。 或hoặc 勸khuyến 安an 住trụ 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。 或hoặc 勸khuyến 安an 住trụ 內nội 空không 。 或hoặc 勸khuyến 安an 住trụ 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 或hoặc 勸khuyến 安an 住trụ 真Chân 如Như 。 或hoặc 勸khuyến 安an 住trụ 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 極cực 喜hỷ 地địa 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 離ly 垢cấu 地địa 。 發phát 光quang 地địa 。 焰diễm 慧tuệ 地địa 。 極Cực 難Nan 勝Thắng 地Địa 。 現hiện 前tiền 地địa 。 遠viễn 行hành 地địa 。 不bất 動động 地địa 。 善thiện 慧tuệ 地địa 。 法pháp 雲vân 地địa 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 五ngũ 眼nhãn 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 六lục 神thần 通thông 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 大đại 慈từ 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 一nhất 切thiết 智trí 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 道Đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 三tam 十thập 二nhị 大Đại 士Sĩ 相tương/tướng 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 。 八bát 十thập 隨tùy 好hảo 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 預dự 流lưu 果quả 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành 。 或hoặc 勸khuyến 修tu 行hành 諸chư 佛Phật 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


如như 是thị 。 善thiện 現hiện 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 行hành 財tài 施thí 已dĩ 。 復phục 善thiện 安an 立lập 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 令linh 住trụ 無vô 上thượng 。 安an 隱ẩn 法pháp 中trung 。 乃nãi 至chí 令linh 得đắc 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 善thiện 現hiện 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 所sở 有hữu 甚thậm 奇kỳ 希hy 有hữu 之chi 法pháp 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 能năng 以dĩ 法Pháp 施thí 攝nhiếp 諸chư 有hữu 情tình 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 法Pháp 施thí 有hữu 二nhị 種chủng 。 何hà 等đẳng 為vi 二nhị 。


一nhất 者giả 。 世thế 間gian 法Pháp 施thí 。 二nhị 者giả 。 出xuất 世thế 法Pháp 施thí 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 世thế 間gian 法Pháp 施thí 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 宣tuyên 說thuyết 。 開khai 示thị 。 分phân 別biệt 。 顯hiển 了liễu 世thế 間gian 諸chư 法pháp 。 謂vị 不bất 淨tịnh 觀quán 。 若nhược 持trì 息tức 念niệm 。 若nhược 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 若nhược 四tứ 梵Phạm 住trụ 。 若nhược 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 若nhược 餘dư 世thế 間gian 共cộng 異dị 生sanh 法pháp 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 世thế 間gian 法Pháp 施thí 。 善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 世thế 間gian 法pháp 施thí 已dĩ 。 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 。 化hóa 導đạo 有hữu 情tình 。 令linh 其kỳ 遠viễn 離ly 世thế 間gian 諸chư 法pháp 。 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 。 化hóa 導đạo 有hữu 情tình 。 令linh 住trụ 聖thánh 法pháp 及cập 聖thánh 法pháp 果quả 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 聖thánh 法pháp 及cập 聖thánh 法pháp 果quả 。 善thiện 現hiện 。 聖thánh 法pháp 者giả 。 謂vị 四tứ 念niệm 住trụ 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 空không 。 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 八bát 解giải 脫thoát 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 菩Bồ 薩Tát 十Thập 地Địa 。 五ngũ 眼nhãn 。 六lục 神thần 通thông 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 等đẳng 。 諸chư 無vô 漏lậu 法pháp 。 善thiện 現hiện 。 聖thánh 法pháp 果quả 者giả 。 謂vị 預dự 流lưu 果quả 。 一nhất 來lai 果quả 。 不bất 還hoàn 果quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 聖thánh 法pháp 者giả 。 謂vị 預dự 流lưu 果quả 智trí 。 一nhất 來lai 果quả 智trí 。 不bất 還hoàn 果quả 智trí 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 智trí 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 智trí 。 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 智trí 。 四tứ 念niệm 住trụ 智trí 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 智trí 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 智trí 。 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 智trí 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 智trí 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 智trí 。 八bát 解giải 脫thoát 智trí 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 智trí 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 智trí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 智trí 。 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 智trí 。 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 門môn 智trí 。 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 智trí 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 智trí 。 內nội 空không 智trí 。 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 智trí 。 真Chân 如Như 智trí 。 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 智trí 。 菩Bồ 薩Tát 十Thập 地Địa 智trí 。 五ngũ 眼nhãn 。 六lục 神thần 通thông 智trí 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 智trí 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 智trí 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 智trí 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 智trí 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 智trí 。 及cập 餘dư 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 出xuất 世thế 間gian 法pháp 智trí 。 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 法pháp 智trí 。 有hữu 為vi 無vô 為vi 法Pháp 智trí 。 是thị 名danh 聖thánh 法pháp 。 聖thánh 法pháp 果quả 者giả 。 謂vị 永vĩnh 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 煩phiền 惱não 習tập 氣khí 相tương 續tục 。 是thị 名danh 聖thánh 法pháp 果quả 。


時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 能năng 得đắc 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 耶da 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 如như 是thị 。 如như 是thị 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 能năng 得đắc 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。


善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 能năng 得đắc 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 者giả 。 與dữ 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 名danh 為vi 隨tùy 得đắc 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 名danh 為vi 已dĩ 得đắc 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 非phi 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 心tâm 。 與dữ 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 條điều 然nhiên 有hữu 異dị 。 謂vị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 眾chúng 。 與dữ 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 俱câu 住trụ 諸chư 法pháp 。 無vô 差sai 別biệt 性tánh 。 於ư 諸chư 法pháp 相tướng 。 求cầu 正Chánh 遍Biến 知Tri 說thuyết 。 為vì 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 眾chúng 。 若nhược 至chí 究cứu 竟cánh 。 即tức 名danh 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 自tự 相tương/tướng 。 共cộng 相tương 照chiếu 了liễu 無vô 闇ám 。 清thanh 淨tịnh 具cụ 足túc 。 住trụ 因nhân 位vị 時thời 名danh 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 眾chúng 。 若nhược 至chí 果quả 位vị 。 即tức 名danh 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 與dữ 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 雖tuy 俱câu 名danh 得đắc 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 而nhi 有hữu 差sai 別biệt 。


善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 世thế 間gian 法Pháp 施thí 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 因nhân 依y 如như 是thị 世thế 間gian 法Pháp 施thí 。 復phục 能năng 修tu 行hành 出xuất 世thế 法Pháp 施thí 。 謂vị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 先tiên 教giáo 有hữu 情tình 世thế 間gian 善thiện 法Pháp 。 後hậu 令linh 遠viễn 離ly 世thế 間gian 善thiện 法Pháp 。 安an 住trụ 出xuất 世thế 無vô 漏lậu 聖thánh 法pháp 。 乃nãi 至chí 令linh 得đắc 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。


善thiện 現hiện 。 何hà 等đẳng 名danh 為vi 。 出xuất 世thế 聖thánh 法pháp 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 宣tuyên 說thuyết 。 開khai 示thị 。 分phân 別biệt 。 顯hiển 了liễu 。 說thuyết 名danh 法Pháp 施thí 。 善thiện 現hiện 。 一nhất 切thiết 不bất 共cộng 異dị 生sanh 善thiện 法Pháp 。 若nhược 正chánh 修tu 習tập 令linh 諸chư 有hữu 情tình 。 超siêu 出xuất 世thế 間gian 。 安an 隱ẩn 而nhi 住trụ 。 故cố 名danh 出xuất 世thế 。 謂vị 四tứ 念niệm 住trụ 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 三tam 解giải 脫thoát 門môn 。 八bát 解giải 脫thoát 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 四tứ 聖Thánh 諦Đế 智trí 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 諸chư 空không 等đẳng 智trí 。 菩Bồ 薩Tát 十Thập 地Địa 。 五ngũ 眼nhãn 。 六lục 神thần 通thông 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 三tam 十thập 二nhị 大Đại 士Sĩ 相tương/tướng 。 八bát 十thập 隨tùy 好hảo 。 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 諸chư 如như 是thị 等đẳng 。 無vô 漏lậu 善thiện 法Pháp 。 一nhất 切thiết 皆giai 名danh 出xuất 世thế 聖thánh 法pháp 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 四tứ 念niệm 住trụ 。 善thiện 現hiện 。 謂vị 於ư 內nội 身thân 。 住trụ 循tuần 身thân 觀quán 。 於ư 外ngoại 身thân 住trụ 循tuần 身thân 觀quán 。 於ư 內nội 外ngoại 身thân 。 住trụ 循tuần 身thân 觀quán 。 具cụ 足túc 正chánh 勤cần 。 正chánh 知tri 。 正chánh 念niệm 。 除trừ 世thế 貪tham 憂ưu 。 住trụ 身thân 集tập 觀quán 。 住trụ 身thân 滅diệt 觀quán 。 由do 彼bỉ 於ư 身thân 。 住trụ 循tuần 身thân 觀quán 。 住trụ 身thân 集tập 觀quán 。 住trụ 身thân 滅diệt 觀quán 。 無vô 所sở 依y 止chỉ 。 於ư 諸chư 世thế 間gian 。 無vô 所sở 執chấp 受thọ 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 於ư 內nội 受thọ 住trụ 循tuần 受thọ 觀quán 。 於ư 外ngoại 受thọ 住trụ 循tuần 受thọ 觀quán 。 於ư 內nội 外ngoại 受thọ 。 住trụ 循tuần 受thọ 觀quán 。 具cụ 足túc 正chánh 勤cần 。 正chánh 知tri 。 正chánh 念niệm 。 除trừ 世thế 貪tham 憂ưu 。 住trụ 受thọ 集tập 觀quán 。 住trụ 受thọ 滅diệt 觀quán 。 由do 彼bỉ 於ư 受thọ 住trụ 循tuần 受thọ 觀quán 。 住trụ 受thọ 集tập 觀quán 。 住trụ 受thọ 滅diệt 觀quán 。 無vô 所sở 依y 止chỉ 。 於ư 諸chư 世thế 間gian 。 無vô 所sở 執chấp 受thọ 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 於ư 內nội 心tâm 住trụ 循tuần 心tâm 觀quán 。 於ư 外ngoại 心tâm 住trụ 循tuần 心tâm 觀quán 。 於ư 內nội 外ngoại 心tâm 。 住trụ 循tuần 心tâm 觀quán 。 具cụ 足túc 正chánh 勤cần 。 正chánh 知tri 。 正chánh 念niệm 。 除trừ 世thế 貪tham 憂ưu 。 住trụ 心tâm 集tập 觀quán 。 住trụ 心tâm 滅diệt 觀quán 。 由do 彼bỉ 於ư 心tâm 住trụ 循tuần 心tâm 觀quán 。 住trụ 心tâm 集tập 觀quán 。 住trụ 心tâm 滅diệt 觀quán 。 無vô 所sở 依y 止chỉ 。 於ư 諸chư 世thế 間gian 。 無vô 所sở 執chấp 受thọ 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 於ư 內nội 法pháp 住trụ 循tuần 法pháp 觀quán 。 於ư 外ngoại 法pháp 住trụ 循tuần 法pháp 觀quán 。 於ư 內nội 外ngoại 法pháp 。 住trụ 循tuần 法pháp 觀quán 。 具cụ 足túc 正chánh 勤cần 。 正chánh 知tri 。 正chánh 念niệm 。 除trừ 世thế 貪tham 憂ưu 。 住trụ 法pháp 集tập 觀quán 。 住trụ 法pháp 滅diệt 觀quán 。 由do 彼bỉ 於ư 法pháp 。 住trụ 循tuần 法pháp 觀quán 。 住trụ 法pháp 集tập 觀quán 。 住trụ 法pháp 滅diệt 觀quán 。 無vô 所sở 依y 止chỉ 。 於ư 諸chư 世thế 間gian 。 無vô 所sở 執chấp 受thọ 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 四tứ 念niệm 住trụ 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 善thiện 現hiện 。 為vi 令linh 未vị 生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 不bất 生sanh 故cố 。 起khởi 欲dục 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 策sách 心tâm 持trì 心tâm 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 為vi 令linh 已dĩ 生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 斷đoạn 故cố 。 起khởi 欲dục 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 策sách 心tâm 持trì 心tâm 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 為vi 令linh 未vị 生sanh 善thiện 法Pháp 生sanh 故cố 。 起khởi 欲dục 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 策sách 心tâm 持trì 心tâm 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 為vi 令linh 已dĩ 生sanh 善thiện 法Pháp 。 堅kiên 住trụ 不bất 忘vong 。 修tu 滿mãn 倍bội 增tăng 廣quảng 大đại 智trí 作tác 證chứng 故cố 。 起khởi 欲dục 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 策sách 心tâm 持trì 心tâm 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 四Tứ 神Thần 足Túc 。 善thiện 現hiện 。 欲dục 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 成thành 就tựu 修tu 習tập 神thần 足túc 。 依y 止chỉ 厭yếm 。 依y 止chỉ 離ly 。 依y 止chỉ 滅diệt 。 迴hồi 向hướng 於ư 捨xả 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 勤cần 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 成thành 就tựu 修tu 習tập 神thần 足túc 。 依y 止chỉ 厭yếm 。 依y 止chỉ 離ly 。 依y 止chỉ 滅diệt 。 迴hồi 向hướng 於ư 捨xả 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 心tâm 三tam 摩ma 地địa 。 斷đoạn 行hành 成thành 就tựu 修tu 習tập 神thần 足túc 。 依y 止chỉ 厭yếm 。 依y 止chỉ 離ly 。 依y 止chỉ 滅diệt 。 迴hồi 向hướng 於ư 捨xả 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 觀quán 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 成thành 就tựu 修tu 習tập 神thần 足túc 。 依y 止chỉ 厭yếm 。 依y 止chỉ 離ly 。 依y 止chỉ 滅diệt 。 迴hồi 向hướng 於ư 捨xả 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 四Tứ 神Thần 足Túc 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 五ngũ 根căn 。 善thiện 現hiện 。 信tín 根căn 。 精tinh 進tấn 根căn 。 念niệm 根căn 。 定định 根căn 。 慧tuệ 根căn 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 五ngũ 根căn 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 五Ngũ 力Lực 。 善thiện 現hiện 。 信tín 力lực 。 精tinh 進tấn 力lực 。 念niệm 力lực 。 定định 力lực 。 慧tuệ 力lực 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 五Ngũ 力Lực 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 善thiện 現hiện 。 念niệm 等đẳng 覺giác 支chi 。 擇trạch 法pháp 等đẳng 覺giác 支chi 。 精tinh 進tấn 等đẳng 覺giác 支chi 。 喜hỷ 等đẳng 覺giác 支chi 。 輕khinh 安an 等đẳng 覺giác 支chi 。 定định 等đẳng 覺giác 支chi 。 捨xả 等đẳng 覺giác 支chi 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 善thiện 現hiện 。 正chánh 見kiến 。 正chánh 思tư 惟duy 。 正chánh 語ngữ 。 正chánh 業nghiệp 。 正chánh 命mạng 。 正chánh 精tinh 進tấn 。 正chánh 念niệm 。 正chánh 定định 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 三tam 解giải 脫thoát 門môn 。 善thiện 現hiện 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 無vô 相tướng 解giải 脫thoát 門môn 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 三tam 解giải 脫thoát 門môn 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 空không 行hành 相tương/tướng 。 無vô 我ngã 行hành 相tương/tướng 。 虛hư 偽ngụy 行hành 相tương/tướng 。 無vô 自tự 性tánh 行hành 相tương/tướng 。 心tâm 一nhất 境cảnh 性tánh 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 空không 解giải 脫thoát 門môn 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 無vô 相tướng 解giải 脫thoát 門môn 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 滅diệt 行hành 相tương/tướng 。 寂tịch 靜tĩnh 行hành 相tương/tướng 。 遠viễn 離ly 行hành 相tương/tướng 。 心tâm 一nhất 境cảnh 性tánh 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 無vô 相tướng 解giải 脫thoát 門môn 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 苦khổ 行hạnh 相tương/tướng 。 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 。 顛điên 倒đảo 行hành 相tương/tướng 。 心tâm 一nhất 境cảnh 性tánh 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 八bát 解giải 脫thoát 。 善thiện 現hiện 。 有hữu 色sắc 觀quán 諸chư 色sắc 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 解giải 脫thoát 。 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 諸chư 色sắc 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 解giải 脫thoát 。 淨tịnh 勝thắng 解giải 身thân 作tác 證chứng 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 解giải 脫thoát 。 超siêu 一nhất 切thiết 色sắc 想tưởng 。 滅diệt 有hữu 對đối 想tưởng 。 不bất 思tư 惟duy 種chủng 種chủng 想tưởng 。 入nhập 無vô 邊biên 空không 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 定Định 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 解giải 脫thoát 。 超siêu 一nhất 切thiết 空không 無vô 邊biên 處xứ 。 入nhập 無vô 邊biên 識thức 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 定Định 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 解giải 脫thoát 。 超siêu 一nhất 切thiết 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 入nhập 無vô 少thiểu 所sở 有hữu 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 定Định 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 六lục 解giải 脫thoát 。 超siêu 一nhất 切thiết 無vô 所sở 有hữu 處xứ 。 入nhập 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 定định 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 解giải 脫thoát 。 超siêu 一nhất 切thiết 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 入nhập 想tưởng 受thọ 滅diệt 定định 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 解giải 脫thoát 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 八bát 解giải 脫thoát 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 為vi 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 善thiện 現hiện 。 謂vị 有hữu 一nhất 類loại 。 離ly 欲dục 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 初sơ 靜tĩnh 慮lự 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。


復phục 有hữu 一nhất 類loại 。 尋tầm 伺tứ 寂tịch 靜tĩnh 。 內nội 等đẳng 淨tịnh 。 心tâm 一nhất 趣thú 性tánh 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 定định 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。


復phục 有hữu 一nhất 類loại 。 離ly 喜hỷ 住trụ 捨xả 。 正chánh 念niệm 正chánh 知tri 。 身thân 受thọ 樂lạc 。 唯duy 諸chư 聖thánh 者giả 能năng 說thuyết 應ưng 捨xả 。 具cụ 念niệm 樂nhạo/nhạc/lạc 住trụ 。 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。


復phục 有hữu 一nhất 類loại 。 斷đoạn 樂lạc 斷đoạn 苦khổ 。 先tiên 喜hỷ 憂ưu 沒một 。 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 捨xả 念niệm 清thanh 淨tịnh 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。


復phục 有hữu 一nhất 類loại 。 超siêu 一nhất 切thiết 色sắc 想tưởng 。 滅diệt 有hữu 對đối 想tưởng 。 不bất 思tư 惟duy 種chủng 種chủng 想tưởng 。 入nhập 無vô 邊biên 空không 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 定Định 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。


復phục 有hữu 一nhất 類loại 。 超siêu 一nhất 切thiết 空không 無vô 邊biên 處xứ 。 入nhập 無vô 邊biên 識thức 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 定Định 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 六lục 。


復phục 有hữu 一nhất 類loại 。 超siêu 一nhất 切thiết 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 入nhập 無vô 少thiểu 所sở 有hữu 無vô 所sở 有hữu 。 處xử 定định 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 。


復phục 有hữu 一nhất 類loại 。 超siêu 一nhất 切thiết 無vô 所sở 有hữu 處xứ 。 入nhập 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 定định 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 。


復phục 有hữu 一nhất 類loại 。 超siêu 一nhất 切thiết 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 入nhập 想tưởng 受thọ 滅diệt 定định 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 為vi 四tứ 聖Thánh 諦Đế 智trí 。 善thiện 現hiện 。 苦khổ 智trí 。 集tập 智trí 。 滅diệt 智trí 。 道đạo 智trí 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 四Tứ 聖Thánh 諦Đế 智trí 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 善thiện 現hiện 。 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 。 方phương 便tiện 。 善thiện 巧xảo 。 妙diệu 願nguyện 。 力lực 。 智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 諸chư 空không 等đẳng 智trí 。 善thiện 現hiện 。 內nội 空không 智trí 。 外ngoại 空không 智trí 。 內nội 外ngoại 空không 智trí 。 空không 空không 智trí 。 大đại 空không 智trí 。 勝thắng 義nghĩa 空không 智trí 。 有hữu 為vi 空không 智trí 。 無vô 為vi 空không 智trí 。 畢tất 竟cánh 空không 智trí 。 無vô 際tế 空không 智trí 。 散tán 空không 智trí 。 無vô 變biến 異dị 空không 智trí 。 本bổn 性tánh 空không 智trí 。 自tự 相tương/tướng 空không 智trí 。 共cộng 相tương 空không 智trí 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 智trí 。 不bất 可khả 得đắc 空không 智trí 。 無vô 性tánh 空không 智trí 。 自tự 性tánh 空không 智trí 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 智trí 。 若nhược 真Chân 如Như 智trí 。 法Pháp 界Giới 智trí 。 法pháp 性tánh 智trí 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 智trí 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 智trí 。 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 離ly 生sanh 性tánh 智trí 。 法pháp 定định 智trí 。 法pháp 住trụ 智trí 。 實thật 際tế 智trí 。 虛hư 空không 界giới 智trí 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 智trí 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 諸chư 空không 等đẳng 智trí 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 菩Bồ 薩Tát 十Thập 地Địa 。 善thiện 現hiện 。 極cực 喜hỷ 地địa 。 離ly 垢cấu 地địa 。 發phát 光quang 地địa 。 焰diễm 慧tuệ 地địa 。 極Cực 難Nan 勝Thắng 地Địa 。 現hiện 前tiền 地địa 。 遠viễn 行hành 地địa 。 不bất 動động 地địa 。 善thiện 慧tuệ 地địa 。 法pháp 雲vân 地địa 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 十Thập 地Địa 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 五ngũ 眼nhãn 。 善thiện 現hiện 。 肉nhục 眼nhãn 。 天thiên 眼nhãn 。 聖thánh 慧tuệ 眼nhãn 。 法Pháp 眼nhãn 。 佛Phật 眼nhãn 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 五ngũ 眼nhãn 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 六lục 神thần 通thông 。 善thiện 現hiện 。 神thần 境cảnh 智trí 證chứng 通thông 。 天thiên 眼nhãn 智trí 證chứng 通thông 。 天thiên 耳nhĩ 智trí 證chứng 通thông 。 他tha 心tâm 智trí 證chứng 通thông 。 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 智trí 證chứng 通thông 。 漏lậu 盡tận 智trí 證chứng 通thông 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 六lục 神thần 通thông 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 善thiện 現hiện 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 是thị 處xứ 如như 實thật 知tri 是thị 處xứ 。 非phi 處xứ 如như 實thật 知tri 非phi 處xứ 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 於ư 諸chư 有hữu 情tình 過quá 去khứ 。 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 諸chư 業nghiệp 。 及cập 諸chư 法pháp 受thọ 處xứ 因nhân 異dị 熟thục 。 皆giai 如như 實thật 知tri 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 於ư 諸chư 世thế 間gian 。 非phi 一nhất 界giới 種chủng 種chủng 界giới 。 皆giai 如như 實thật 知tri 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 於ư 諸chư 世thế 間gian 。 非phi 一nhất 勝thắng 解giải 種chủng 種chủng 勝thắng 解giải 。 皆giai 如như 實thật 知tri 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 諸chư 根căn 勝thắng 劣liệt 。 皆giai 如như 實thật 知tri 。 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 於ư 一nhất 切thiết 遍biến 趣thú 行hành 。 皆giai 如như 實thật 知tri 。 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 於ư 諸chư 根căn 。 力lực 。 覺giác 支chi 。 道đạo 支chi 。 靜tĩnh 慮lự 。 解giải 脫thoát 。 等đẳng 持trì 。 等đẳng 至chí 。 雜tạp 染nhiễm 。 清thanh 淨tịnh 皆giai 如như 實thật 知tri 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 以dĩ 淨tịnh 天thiên 眼nhãn 。 超siêu 過quá 於ư 人nhân 。 見kiến 諸chư 有hữu 情tình 。 死tử 時thời 生sanh 時thời 。 諸chư 善thiện 惡ác 事sự 。 如như 是thị 有hữu 情tình 因nhân 身thân 。 語ngữ 。 意ý 三tam 種chủng 惡ác 行hành 。 因nhân 諸chư 邪tà 見kiến 。 因nhân 謗báng 賢hiền 聖thánh 。 墮đọa 諸chư 惡ác 趣thú 。 如như 是thị 有hữu 情tình 因nhân 身thân 。 語ngữ 。 意ý 三tam 種chủng 妙diệu 行hạnh 。 因nhân 諸chư 正chánh 見kiến 。 因nhân 讚tán 賢hiền 聖thánh 昇thăng 諸chư 善thiện 趣thú 。 生sanh 諸chư 天thiên 中trung 。 復phục 以dĩ 天thiên 眼nhãn 。 清thanh 淨tịnh 過quá 人nhân 。 見kiến 諸chư 有hữu 情tình 。 死tử 時thời 生sanh 時thời 。 好hảo 色sắc 惡ác 色sắc 。 從tùng 此thử 復phục 生sanh 。 善thiện 趣thú 惡ác 趣thú 。 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 隨tùy 業nghiệp 勢thế 力lực 生sanh 善thiện 惡ác 趣thú 。 皆giai 如như 實thật 知tri 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 過quá 去khứ 無vô 量lượng 。 諸chư 宿túc 住trụ 事sự 。 或hoặc 一nhất 生sanh 。 或hoặc 百bách 生sanh 。 或hoặc 千thiên 生sanh 。 或hoặc 百bách 千thiên 生sanh 。 或hoặc 一nhất 俱câu 胝chi 生sanh 。 或hoặc 百bách 俱câu 胝chi 生sanh 。 或hoặc 千thiên 俱câu 胝chi 生sanh 。 或hoặc 百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 庾dữu 多đa 生sanh 。 或hoặc 一nhất 劫kiếp 。 或hoặc 百bách 劫kiếp 。 或hoặc 千thiên 劫kiếp 。 或hoặc 百bách 千thiên 劫kiếp 。 或hoặc 一nhất 俱câu 胝chi 劫kiếp 。 或hoặc 百bách 俱câu 胝chi 劫kiếp 。 或hoặc 百bách 千thiên 俱câu 胝chi 劫kiếp 。 或hoặc 百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 庾dữu 多đa 劫kiếp 。 乃nãi 至chí 前tiền 際tế 所sở 有hữu 諸chư 行hành 諸chư 說thuyết 諸chư 相tướng 。 皆giai 如như 實thật 知tri 。 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 於ư 諸chư 漏lậu 盡tận 。 無vô 漏lậu 心tâm 解giải 脫thoát 。 無vô 漏lậu 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 皆giai 如như 實thật 知tri 。 於ư 自tự 漏lậu 盡tận 。 真chân 解giải 脫thoát 法Pháp 。 自tự 證chứng 通thông 慧tuệ 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。 如như 實thật 覺giác 受thọ 。


我ngã 生sanh 已dĩ 盡tận 。 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 立lập 。 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 不bất 受thọ 後hậu 有hữu 。


是thị 為vi 第đệ 十thập 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。


大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 三tam 百bách 八bát 十thập
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Hết quyển 380


Phiên âm: 18/2/2016 ◊ Cập nhật: 18/2/2016
Lưu ý: Phần dịch thuật này được thực hiện tự động qua lập trình vi tính và hoàn toàn chưa kiểm tra.
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600