大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 三tam 百bách 五ngũ 十thập 九cửu
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Quyển 359

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 初sơ 分phần/phân 多đa 問vấn 不bất 二nhị 品phẩm 第đệ 六lục 十thập 一nhất 之chi 九cửu 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 復phục 云vân 何hà 應ưng 知tri 。 一nhất 切thiết 法pháp 略lược 廣quảng 相tương/tướng 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 一nhất 切thiết 法pháp 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 當đương 知tri 。 一nhất 切thiết 法pháp 略lược 廣quảng 相tương/tướng 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 等đẳng 一nhất 切thiết 法pháp 。 不bất 合hợp 不bất 散tán 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 色sắc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 眼nhãn 處xứ 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 色sắc 處xứ 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 眼nhãn 界giới 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 色sắc 界giới 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 眼nhãn 識thức 界giới 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 。 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 眼nhãn 觸xúc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 地địa 界giới 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 無vô 明minh 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 亦diệc 。 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 內nội 空không 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 真Chân 如Như 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 八bát 解giải 脫thoát 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 亦diệc 。 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 四tứ 念niệm 住trụ 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 五ngũ 眼nhãn 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 六lục 神thần 通thông 亦diệc 。 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 佛Phật 十Thập 力Lực 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 亦diệc 。 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 預dự 流lưu 果quả 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 亦diệc 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 有hữu 為vi 界giới 不bất 合hợp 不bất 散tán 。 無vô 為vi 界giới 亦diệc 。 不bất 合hợp 不bất 散tán 。


何hà 以dĩ 故cố 。

善thiện 現hiện 。 如như 是thị 諸chư 法pháp 。 皆giai 無vô 自tự 性tánh 。 若nhược 無vô 自tự 性tánh 。 則tắc 無vô 所sở 有hữu 。 若nhược 無vô 所sở 有hữu 。 則tắc 不bất 可khả 說thuyết 。 有hữu 合hợp 有hữu 散tán 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 是thị 了liễu 知tri 。 則tắc 能năng 了liễu 知tri 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 略lược 攝nhiếp 六lục 種chủng 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 於ư 中trung 學học 能năng 多đa 所sở 作tác 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 略lược 攝nhiếp 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 初sơ 修tu 業nghiệp 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 常thường 應ưng 於ư 中trung 學học 。 乃nãi 至chí 住trụ 十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 應ưng 於ư 中trung 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 學học 此thử 略lược 攝nhiếp 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 知tri 略lược 廣quảng 相tương/tướng 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 善thiện 現hiện 。 如như 是thị 法Pháp 門môn 。 利lợi 根căn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 能năng 入nhập 。 中trung 根căn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 能năng 入nhập 。 善thiện 現hiện 。 如như 是thị 法Pháp 門môn 。 定định 根căn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 能năng 入nhập 。 不bất 定định 根căn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 能năng 入nhập 。 善thiện 現hiện 。 如như 是thị 法Pháp 門môn 。 無vô 障chướng 無vô 礙ngại 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 專chuyên 於ư 中trung 學học 。 無vô 不bất 能năng 入nhập 。 善thiện 現hiện 。 如như 是thị 法Pháp 門môn 。 非phi 懈giải 怠đãi 者giả 。 劣liệt 精tinh 進tấn 者giả 。 失thất 正chánh 念niệm 者giả 。 散tán 亂loạn 心tâm 者giả 。 習tập 惡ác 慧tuệ 者giả 之chi 所sở 能năng 入nhập 。 善thiện 現hiện 。 如như 是thị 法Pháp 門môn 。 不bất 懈giải 怠đãi 者giả 。 勝thắng 精tinh 進tấn 者giả 。 住trụ 正chánh 念niệm 者giả 。 善thiện 攝nhiếp 心tâm 者giả 。 修tu 妙diệu 慧tuệ 者giả 方phương 能năng 趣thú 入nhập 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 欲dục 住trụ 不bất 退thoái 轉chuyển 地địa 。 欲dục 住trụ 第đệ 十Thập 地Địa 。 欲dục 住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí 智trí 地địa 。 當đương 勤cần 方phương 便tiện 。 入nhập 此thử 法Pháp 門môn 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 所sở 說thuyết 而nhi 學học 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 隨tùy 證chứng 得đắc 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 亦diệc 隨tùy 證chứng 得đắc 內nội 空không 。 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 亦diệc 隨tùy 證chứng 得đắc 真Chân 如Như 。 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 亦diệc 隨tùy 證chứng 得đắc 苦khổ 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。 亦diệc 隨tùy 證chứng 得đắc 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 亦diệc 隨tùy 證chứng 得đắc 八Bát 解Giải 脫Thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。 亦diệc 隨tùy 證chứng 得đắc 四tứ 念niệm 住trụ 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 亦diệc 隨tùy 證chứng 得đắc 空không 。 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 亦diệc 隨tùy 證chứng 得đắc 五ngũ 眼nhãn 。 六lục 神thần 通thông 。 亦diệc 隨tùy 證chứng 得đắc 佛Phật 十Thập 力Lực 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 亦diệc 隨tùy 證chứng 得đắc 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 亦diệc 隨tùy 證chứng 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 亦diệc 隨tùy 證chứng 得đắc 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 門môn 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 如như 依y 此thử 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 所sở 說thuyết 而nhi 學học 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 如như 是thị 。 轉chuyển 近cận 所sở 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 所sở 說thuyết 而nhi 學học 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 有hữu 魔ma 事sự 隨tùy 起khởi 即tức 滅diệt 。 是thị 故cố 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 欲dục 疾tật 滅diệt 除trừ 一nhất 切thiết 業nghiệp 障chướng 。 欲dục 正chánh 攝nhiếp 受thọ 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 當đương 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 時thời 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 修tu 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 習tập 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 是thị 時thời 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 便tiện 為vi 十thập 方phương 無vô 量lượng 。 無vô 數số 無vô 邊biên 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 現hiện 在tại 住trụ 持trì 。 說thuyết 正Chánh 法Pháp 者giả 。 皆giai 共cộng 護hộ 念niệm 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 過quá 去khứ 。 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 諸chư 佛Phật 。 無vô 不bất 皆giai 從tùng 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 而nhi 出xuất 生sanh 故cố 。 是thị 故cố 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 應ưng 作tác 是thị 念niệm 。


過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 諸chư 佛Phật 所sở 證chứng 得đắc 法Pháp 。 我ngã 亦diệc 當đương 得đắc 。


如như 是thị 。 善thiện 現hiện 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 應ưng 勤cần 修tu 學học 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 若nhược 勤cần 修tu 學học 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 疾tật 證chứng 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。 是thị 故cố 。 善thiện 現hiện 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 常thường 應ưng 不bất 離ly 一nhất 切thiết 。 智trí 智trí 相tương 應ứng 作tác 意ý 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 如như 實thật 修tu 行hành 。 經kinh 彈đàn 指chỉ 頃khoảnh 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 獲hoạch 福phước 聚tụ 。 其kỳ 量lượng 甚thậm 多đa 。 假giả 使sử 有hữu 人nhân 。 教giáo 化hóa 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 皆giai 令linh 安an 住trụ 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 。 或hoặc 令linh 安an 住trụ 解giải 脫thoát 。 及cập 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 或hoặc 令linh 安an 住trụ 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 或hoặc 令linh 安an 住trụ 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 是thị 人nhân 雖tuy 獲hoạch 無vô 量lượng 福phước 聚tụ 。 而nhi 猶do 不bất 及cập 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 如như 實thật 修tu 行hành 。 經kinh 彈đàn 指chỉ 頃khoảnh 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 現hiện 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 能năng 生sanh 一nhất 切thiết 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 。 能năng 生sanh 一nhất 切thiết 。 解giải 脫thoát 及cập 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 能năng 生sanh 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 能năng 生sanh 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 能năng 生sanh 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 現hiện 在tại 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 無vô 邊biên 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 無vô 不bất 皆giai 由do 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 今kim 得đắc 出xuất 現hiện 。 於ư 過quá 去khứ 世thế 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 無vô 不bất 皆giai 由do 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 已dĩ 得đắc 出xuất 現hiện 。 於ư 未vị 來lai 世thế 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 無vô 不bất 皆giai 由do 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 當đương 得đắc 出xuất 現hiện 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 不bất 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 。 智trí 智trí 相tương 應ứng 作tác 意ý 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 經kinh 須tu 臾du 頃khoảnh 。 或hoặc 經kinh 半bán 日nhật 。 或hoặc 經kinh 一nhất 日nhật 。 或hoặc 經kinh 一nhất 月nguyệt 。 或hoặc 經kinh 一nhất 歲tuế 。 或hoặc 經kinh 百bách 歲tuế 。 或hoặc 經kinh 一nhất 劫kiếp 。 或hoặc 經kinh 百bách 劫kiếp 。 乃nãi 至chí 或hoặc 復phục 。 經kinh 無vô 數số 劫kiếp 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 獲hoạch 福phước 聚tụ 。 其kỳ 量lượng 甚thậm 多đa 。 勝thắng 過quá 教giáo 化hóa 於ư 十thập 方phương 。 面diện 各các 如như 殑Căng 伽Già 沙sa 。 等đẳng 世thế 界giới 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 皆giai 令linh 安an 住trụ 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 。 或hoặc 令linh 安an 住trụ 解giải 脫thoát 。 及cập 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 或hoặc 令linh 安an 住trụ 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 或hoặc 令linh 安an 住trụ 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 所sở 獲hoạch 福phước 聚tụ 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 現hiện 。 由do 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 出xuất 生sanh 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 如như 實thật 施thi 設thiết 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 如như 實thật 施thi 設thiết 解giải 脫thoát 及cập 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 如như 實thật 施thi 設thiết 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 如như 實thật 施thi 設thiết 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 如như 實thật 施thi 設thiết 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 故cố 。 此thử 福phước 聚tụ 勝thắng 過quá 於ư 彼bỉ 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 所sở 說thuyết 而nhi 住trụ 。 當đương 知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 不bất 復phục 退thoái 轉chuyển 。 常thường 為vi 諸chư 佛Phật 。 之chi 所sở 護hộ 念niệm 。 成thành 就tựu 最tối 勝thắng 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 已dĩ 曾tằng 親thân 近cận 。 供cúng 養dường 無vô 量lượng 。 百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 庾dữu 多đa 佛Phật 。 於ư 諸chư 佛Phật 所sở 。 已dĩ 種chủng 無vô 量lượng 。 殊thù 勝thắng 善thiện 根căn 。


當đương 知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 為vi 無vô 量lượng 真chân 善Thiện 知Tri 識Thức 。 之chi 所sở 攝nhiếp 受thọ 。 已dĩ 久cửu 修tu 習tập 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 已dĩ 久cửu 安an 住trụ 內nội 空không 。 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 已dĩ 久cửu 安an 住trụ 真Chân 如Như 。 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 已dĩ 久cửu 安an 住trụ 苦khổ 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。 已dĩ 久cửu 修tu 習tập 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 已dĩ 久cửu 修tu 習tập 八bát 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。 已dĩ 久cửu 修tu 習tập 四tứ 念niệm 住trụ 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 已dĩ 久cửu 修tu 習tập 空không 。 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 已dĩ 久cửu 修tu 習tập 五ngũ 眼nhãn 。 六lục 神thần 通thông 。 已dĩ 久cửu 修tu 習tập 佛Phật 十Thập 力Lực 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 已dĩ 久cửu 修tu 習tập 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 已dĩ 久cửu 修tu 習tập 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 已dĩ 久cửu 修tu 習tập 一nhất 切thiết 智trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。


當đương 知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 童đồng 子tử 地địa 。 一nhất 切thiết 所sở 願nguyện 。 無vô 不bất 滿mãn 足túc 。 常thường 見kiến 諸chư 佛Phật 。 曾tằng 無vô 暫tạm 捨xả 。 於ư 諸chư 善thiện 根căn 。 恆hằng 不bất 捨xả 離ly 。 常thường 能năng 成thành 熟thục 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 亦diệc 常thường 嚴nghiêm 淨tịnh 。 所sở 有hữu 佛Phật 土độ 。 從tùng 一nhất 佛Phật 土độ 。 趣thú 一nhất 佛Phật 土độ 。 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 聽thính 受thọ 修tu 行hành 無vô 上thượng 乘thừa 法pháp 。


當đương 知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 得đắc 無vô 斷đoạn 無vô 盡tận 辯biện 才tài 。 已dĩ 得đắc 殊thù 勝thắng 。 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 。 成thành 就tựu 最tối 上thượng 。 微vi 妙diệu 色sắc 身thân 。 已dĩ 得đắc 諸chư 佛Phật 授thọ 圓viên 滿mãn 記ký 。 於ư 隨tùy 所sở 樂lạc 。 為vi 度độ 有hữu 情tình 。 受thọ 諸chư 有hữu 身thân 。 已dĩ 得đắc 自tự 在tại 。


當đương 知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 善thiện 知tri 所sở 緣duyên 門môn 。 善thiện 知tri 行hành 相tương/tướng 門môn 。 善thiện 知tri 字tự 門môn 。 善thiện 知tri 非phi 字tự 門môn 。 善thiện 知tri 言ngôn 。 善thiện 知tri 不bất 言ngôn 。 善thiện 知tri 一nhất 增tăng 語ngữ 。 善thiện 知tri 二nhị 增tăng 語ngữ 。 善thiện 知tri 多đa 增tăng 語ngữ 。 善thiện 知tri 女nữ 增tăng 語ngữ 。 善thiện 知tri 男nam 增tăng 語ngữ 。 善thiện 知tri 非phi 女nữ 男nam 增tăng 語ngữ 。 善thiện 知tri 過quá 去khứ 增tăng 語ngữ 。 善thiện 知tri 未vị 來lai 增tăng 語ngữ 。 善thiện 知tri 現hiện 在tại 增tăng 語ngữ 。 善thiện 知tri 諸chư 文văn 。 善thiện 知tri 諸chư 義nghĩa 。


當đương 知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 善thiện 知tri 色sắc 。 善thiện 知tri 受thọ 。 善thiện 知tri 想tưởng 。 善thiện 知tri 行hành 。 善Thiện 知Tri 識Thức 。 善thiện 知tri 蘊uẩn 。 善thiện 知tri 界giới 。 善thiện 知tri 處xứ 。 善thiện 知tri 緣duyên 起khởi 。 善thiện 知tri 緣duyên 起khởi 支chi 。 善thiện 知tri 世thế 間gian 性tánh 。 善thiện 知tri 涅Niết 槃Bàn 性tánh 。 善thiện 知tri 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 善thiện 知tri 行hành 相tương/tướng 。 善thiện 知tri 非phi 行hành 相tương/tướng 。 善thiện 知tri 有hữu 為vi 相tương/tướng 。 善thiện 知tri 無vô 為vi 相tương/tướng 。 善thiện 知tri 有hữu 為vi 。 無vô 為vi 相tương/tướng 。 善thiện 知tri 相tương/tướng 相tương/tướng 。 善thiện 知tri 非phi 相tướng 相tương/tướng 。 善thiện 知tri 有hữu 。 善thiện 知tri 非phi 有hữu 。 善thiện 知tri 自tự 性tánh 。 善thiện 知tri 他tha 性tánh 。 善thiện 知tri 合hợp 。 善thiện 知tri 散tán 。 善thiện 知tri 合hợp 。 散tán 。 善thiện 知tri 相tương 應ứng 。 善thiện 知tri 不bất 相tương 應ứng 。 善thiện 知tri 相tương 應ứng 。 不bất 相tương 應ứng 。 善thiện 知tri 真Chân 如Như 。 善thiện 知tri 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 善thiện 知tri 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 善thiện 知tri 法pháp 性tánh 。 善thiện 知tri 法Pháp 界Giới 。 善thiện 知tri 法pháp 定định 。 善thiện 知tri 法pháp 住trụ 。 善thiện 知tri 緣duyên 性tánh 。 善thiện 知tri 非phi 緣duyên 性tánh 。 善thiện 知tri 諸chư 聖Thánh 諦Đế 。 善thiện 知tri 靜tĩnh 慮lự 。 善thiện 知tri 無vô 量lượng 。 善thiện 知tri 無vô 色sắc 定định 。 善thiện 知tri 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 善thiện 知tri 四tứ 念niệm 住trụ 。 善thiện 知tri 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 善thiện 知tri 四Tứ 神Thần 足Túc 。 善thiện 知tri 五ngũ 根căn 。 善thiện 知tri 五Ngũ 力Lực 。 善thiện 知tri 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 善thiện 知tri 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 善thiện 知tri 八bát 解giải 脫thoát 。 善thiện 知tri 八bát 勝thắng 處xứ 。 善thiện 知tri 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 善thiện 知tri 十thập 遍biến 處xứ 。 善thiện 知tri 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 善thiện 知tri 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 善thiện 知tri 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 善thiện 知tri 無vô 相tướng 解giải 脫thoát 門môn 。 善thiện 知tri 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 空không 法Pháp 門môn 。 善thiện 知tri 五ngũ 眼nhãn 。 善thiện 知tri 六lục 神thần 通thông 。 善thiện 知tri 佛Phật 十Thập 力Lực 。 善thiện 知tri 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 善thiện 知tri 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 善thiện 知tri 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 善thiện 知tri 十thập 八bát 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 善thiện 知tri 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 善thiện 知tri 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 智trí 。 善thiện 知tri 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 相tương/tướng 智trí 。 善thiện 知tri 有hữu 為vi 界giới 。 善thiện 知tri 無vô 為vi 界giới 。 善thiện 知tri 界giới 。 善thiện 知tri 非phi 界giới 。


當đương 知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 善thiện 知tri 色sắc 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 眼nhãn 處xứ 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 色sắc 處xứ 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 眼nhãn 界giới 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 色sắc 界giới 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 眼nhãn 識thức 界giới 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 眼nhãn 觸xúc 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 地địa 界giới 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 無vô 明minh 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 內nội 空không 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 真Chân 如Như 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 四tứ 念niệm 住trụ 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 四tứ 靜tĩnh 慮lự 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 八bát 解giải 脫thoát 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 空không 解giải 脫thoát 門môn 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 五ngũ 眼nhãn 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 六lục 神thần 通thông 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 佛Phật 十Thập 力Lực 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 智trí 作tác 意ý 。 善thiện 知tri 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 作tác 意ý 。


當đương 知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 善thiện 知tri 色sắc 色sắc 相tướng 空không 。 善thiện 知tri 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 眼nhãn 處xứ 眼nhãn 處xứ 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 色sắc 處xứ 色sắc 處xứ 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 眼nhãn 界giới 眼nhãn 界giới 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 色sắc 界giới 色sắc 界giới 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 眼nhãn 識thức 界giới 眼nhãn 識thức 界giới 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 眼nhãn 觸xúc 眼nhãn 觸xúc 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 地địa 界giới 地địa 界giới 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 無vô 明minh 無vô 明minh 相tướng 空không 。 善thiện 知tri 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 淨tịnh 戒giới 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 內nội 空không 內nội 空không 相tướng 空không 。 善thiện 知tri 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 相tướng 空không 。 善thiện 知tri 真Chân 如Như 真Chân 如Như 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 法Pháp 界Giới 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 四tứ 念niệm 住trụ 四tứ 念niệm 住trụ 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 四tứ 靜tĩnh 慮lự 四tứ 靜tĩnh 慮lự 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 八bát 解giải 脫thoát 八bát 解giải 脫thoát 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 門môn 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 空không 解giải 脫thoát 。 門môn 空không 解giải 脫thoát 門môn 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 五ngũ 眼nhãn 五ngũ 眼nhãn 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 六lục 神thần 通thông 六lục 神thần 通thông 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 佛Phật 十Thập 力Lực 佛Phật 十Thập 力Lực 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 相tướng 空không 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 。 智trí 一nhất 切thiết 智trí 相tướng 空không 。 善thiện 知tri 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 預dự 流lưu 果quả 預dự 流lưu 果quả 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành 相tương/tướng 空không 。 善thiện 知tri 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 相tương/tướng 空không 。


當đương 知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 善thiện 知tri 止chỉ 息tức 道đạo 。 善thiện 知tri 不bất 止chỉ 息tức 道đạo 。 善thiện 知tri 生sanh 。 善thiện 知tri 滅diệt 。 善thiện 知tri 住trụ 。 異dị 。 善thiện 知tri 貪tham 。 瞋sân 。 癡si 。 善thiện 知tri 無vô 貪tham 。 無vô 瞋sân 。 無vô 癡si 。 善thiện 知tri 見kiến 。 善thiện 知tri 非phi 見kiến 。 善thiện 知tri 邪tà 見kiến 。 善thiện 知tri 非phi 邪tà 見kiến 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 見kiến 。 纏triền 。 隨tùy 眠miên 。 結kết 縛phược 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 見kiến 。 纏triền 。 隨tùy 眠miên 。 結kết 縛phược 斷đoạn 。 善thiện 知tri 名danh 。 善thiện 知tri 色sắc 。 善thiện 知tri 名danh 色sắc 。 善thiện 知tri 因nhân 緣duyên 。 善thiện 知tri 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 善thiện 知tri 所sở 緣duyên 緣duyên 。 善thiện 知tri 增tăng 上thượng 緣duyên 。 善thiện 知tri 行hành 。 善thiện 知tri 解giải 。 善thiện 知tri 相tương/tướng 。 善thiện 知tri 狀trạng 。 善thiện 知tri 苦khổ 。 善thiện 知tri 集tập 。 善thiện 知tri 滅diệt 。 善thiện 知tri 道đạo 。 善thiện 知tri 地địa 獄ngục 。 善thiện 知tri 地địa 獄ngục 道đạo 。 善thiện 知tri 傍bàng 生sanh 。 善thiện 知tri 傍bàng 生sanh 道đạo 。 善thiện 知tri 鬼quỷ 界giới 。 善thiện 知tri 鬼quỷ 界giới 道đạo 。 善thiện 知tri 人nhân 。 善thiện 知tri 人nhân 道đạo 。 善thiện 知tri 天thiên 。 善thiện 知tri 天thiên 道đạo 。 善thiện 知tri 預dự 流lưu 。 善thiện 知tri 預dự 流lưu 果quả 。 善thiện 知tri 預dự 流lưu 道đạo 。 善thiện 知tri 一nhất 來lai 。 善thiện 知tri 一nhất 來lai 果quả 。 善thiện 知tri 一nhất 來lai 道đạo 。 善thiện 知tri 不bất 還hoàn 。 善thiện 知tri 不bất 還hoàn 果quả 。 善thiện 知tri 不bất 還hoàn 道đạo 。 善thiện 知tri 阿A 羅La 漢Hán 。 善thiện 知tri 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 善thiện 知tri 阿A 羅La 漢Hán 道đạo 。 善thiện 知tri 獨Độc 覺Giác 。 善thiện 知tri 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 善thiện 知tri 獨Độc 覺Giác 道đạo 。 善thiện 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩ma 訶ha 薩tát 。 善thiện 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 。 善thiện 知tri 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 善thiện 知tri 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 智trí 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 智trí 道đạo 。 善thiện 知tri 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 善thiện 知tri 道đạo 相tương/tướng 智trí 道đạo 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 相tương/tướng 智trí 。 善thiện 知tri 一nhất 切thiết 相tương/tướng 智trí 道đạo 。 善thiện 知tri 根căn 。 善thiện 知tri 根căn 圓viên 滿mãn 。 善thiện 知tri 根căn 勝thắng 劣liệt 。 善thiện 知tri 慧tuệ 。 善thiện 知tri 疾tật 慧tuệ 。 善thiện 知tri 力lực 慧tuệ 。 善thiện 知tri 利lợi 慧tuệ 。 善thiện 知tri 速tốc 慧tuệ 。 善thiện 知tri 達đạt 慧tuệ 。 善thiện 知tri 廣quảng 慧tuệ 。 善thiện 知tri 深thâm 慧tuệ 。 善thiện 知tri 大đại 慧tuệ 。 善thiện 知tri 無vô 等đẳng 慧tuệ 。 善thiện 知tri 真chân 實thật 慧tuệ 。 善thiện 知tri 珍trân 寶bảo 慧tuệ 。 善thiện 知tri 過quá 去khứ 世thế 。 善thiện 知tri 未vị 來lai 世thế 。 善thiện 知tri 現hiện 在tại 世thế 。 善thiện 知tri 方phương 便tiện 。 善thiện 知tri 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 。 善thiện 知tri 增tăng 上thượng 意ý 樂lạc 。 善thiện 知tri 顧cố 有hữu 情tình 。 善thiện 知tri 文văn 義nghĩa 相tương/tướng 。 善thiện 知tri 諸chư 聖thánh 法pháp 。 善thiện 知tri 安an 立lập 三tam 乘thừa 方phương 便tiện 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 引dẫn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 修tu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 獲hoạch 如như 是thị 等đẳng 。 功công 德đức 勝thắng 利lợi 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 云vân 何hà 當đương 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 云vân 何hà 當đương 引dẫn 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 當đương 修tu 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 色sắc 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 觀quán 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 眼nhãn 處xứ 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 觀quán 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 色sắc 處xứ 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 觀quán 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 眼nhãn 界giới 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 觀quán 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 色sắc 界giới 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 觀quán 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 眼nhãn 識thức 界giới 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 觀quán 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 眼nhãn 觸xúc 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 觀quán 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 觀quán 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 地địa 界giới 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 觀quán 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 無vô 明minh 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 觀quán 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 寂tịch 靜tĩnh 故cố 。 可khả 破phá 壞hoại 故cố 。 不bất 自tự 在tại 故cố 。 體thể 虛hư 妄vọng 故cố 。 不bất 堅kiên 實thật 故cố 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


善thiện 現hiện 。 汝nhữ 問vấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 云vân 何hà 當đương 引dẫn 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 引dẫn 虛hư 空không 空không 。 應ưng 引dẫn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


善thiện 現hiện 。 汝nhữ 問vấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 云vân 何hà 當đương 修tu 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 修tu 虛hư 空không 空không 。 應ưng 修tu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vi 經kinh 幾kỷ 時thời 。 當đương 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 當đương 引dẫn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 當đương 修tu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 。 乃nãi 至chí 安an 坐tọa 妙diệu 菩Bồ 提Đề 座tòa 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 應ưng 引dẫn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 修tu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 何hà 等đẳng 心tâm 無vô 間gian 。 當đương 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 當đương 引dẫn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 當đương 修tu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 。 乃nãi 至chí 安an 坐tọa 妙diệu 菩Bồ 提Đề 座tòa 。 不bất 容dung 發phát 起khởi 諸chư 餘dư 作tác 意ý 。 唯duy 常thường 安an 住trụ 一nhất 切thiết 。 智trí 智trí 相tương 應ứng 作tác 意ý 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 應ưng 引dẫn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 修tu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 應ưng 如như 是thị 行hành 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 引dẫn 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 修tu 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 能năng 令linh 心tâm 。 心tâm 所sở 法pháp 於ư 境cảnh 不bất 轉chuyển 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 引dẫn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 修tu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 當đương 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 智trí 不phủ 。


不phủ 也dã 。 善thiện 現hiện 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 不bất 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 引dẫn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 修tu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 當đương 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 智trí 不phủ 。


不phủ 也dã 。 善thiện 現hiện 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 行hành 亦diệc 不bất 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 亦diệc 引dẫn 亦diệc 不bất 引dẫn 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 亦diệc 修tu 亦diệc 不bất 修tu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 當đương 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 智trí 不phủ 。


不phủ 也dã 。 善thiện 現hiện 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 非phi 行hành 非phi 不bất 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 非phi 引dẫn 非phi 不bất 引dẫn 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 非phi 修tu 非phi 不bất 修tu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 當đương 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 智trí 不phủ 。


不phủ 也dã 。 善thiện 現hiện 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 爾nhĩ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 云vân 何hà 當đương 得đắc 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 當đương 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 智trí 如như 真Chân 如Như 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 真Chân 如Như 。


善thiện 現hiện 。 如như 實thật 際tế 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 實thật 際tế 。


善thiện 現hiện 。 如như 法Pháp 界giới 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。


善thiện 現hiện 。 如như 我ngã 界giới 。 有hữu 情tình 界giới 。 命mạng 者giả 界giới 。 生sanh 者giả 界giới 。 養dưỡng 者giả 界giới 。 士sĩ 夫phu 界giới 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 界giới 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 我ngã 界giới 。 有hữu 情tình 界giới 。 命mạng 者giả 界giới 。 生sanh 者giả 界giới 。 養dưỡng 者giả 界giới 。 士sĩ 夫phu 界giới 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 界giới 。


佛Phật 告cáo 善thiện 現hiện 。


於ư 意ý 云vân 何hà 。 若nhược 我ngã 。 若nhược 有hữu 情tình 。 若nhược 命mạng 者giả 。 若nhược 生sanh 者giả 。 若nhược 養dưỡng 者giả 。 若nhược 士sĩ 夫phu 。 若nhược 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 為vi 可khả 得đắc 不phủ 。


善thiện 現hiện 白bạch 言ngôn 。


不phủ 也dã 。

世Thế 尊Tôn 。

佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 若nhược 我ngã 。 若nhược 有hữu 情tình 。 若nhược 命mạng 者giả 。 若nhược 生sanh 者giả 。 若nhược 養dưỡng 者giả 。 若nhược 士sĩ 夫phu 。 若nhược 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 既ký 不bất 可khả 得đắc 。 我ngã 當đương 云vân 何hà 。 可khả 施thi 設thiết 我ngã 界giới 。 有hữu 情tình 界giới 。 命mạng 者giả 界giới 。 生sanh 者giả 界giới 。 養dưỡng 者giả 界giới 。 士sĩ 夫phu 界giới 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 界giới 。 如như 是thị 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 不bất 施thi 設thiết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 亦diệc 不bất 施thi 設thiết 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 及cập 一nhất 切thiết 法pháp 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 定định 當đương 證chứng 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 智trí 。


時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 為vi 但đãn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 為vi 靜tĩnh 慮lự 。 精tinh 進tấn 。 安an 忍nhẫn 。 淨tịnh 戒giới 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 亦diệc 不bất 可khả 施thi 設thiết 耶da 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 非phi 但đãn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 靜tĩnh 慮lự 。 精tinh 進tấn 。 安an 忍nhẫn 。 淨tịnh 戒giới 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 亦diệc 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 聲Thanh 聞Văn 法Pháp 。 若nhược 獨Độc 覺Giác 法pháp 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 法pháp 。 若nhược 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 若nhược 有hữu 為vi 法pháp 。 若nhược 無vô 為vi 法Pháp 。 如như 是thị 等đẳng 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 不bất 可khả 施thi 設thiết 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 云vân 何hà 可khả 施thi 設thiết 是thị 地địa 獄ngục 。 是thị 傍bàng 生sanh 。 是thị 鬼quỷ 界giới 。 是thị 人nhân 。 是thị 天thiên 。 是thị 預dự 流lưu 。 是thị 一nhất 來lai 。 是thị 不bất 還hoàn 。 是thị 阿A 羅La 漢Hán 。 是thị 獨Độc 覺Giác 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 諸chư 佛Phật 。 是thị 一nhất 切thiết 法pháp 耶da 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 有hữu 情tình 施thi 設thiết 及cập 法Pháp 施thí 設thiết 實thật 可khả 得đắc 不phủ 。


善thiện 現hiện 白bạch 言ngôn 。


不phủ 也dã 。

世Thế 尊Tôn 。

佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 若nhược 有hữu 情tình 施thi 設thiết 及cập 法Pháp 施thí 設thiết 。 實thật 不bất 可khả 得đắc 。 我ngã 云vân 何hà 可khả 施thi 設thiết 是thị 地địa 獄ngục 。 是thị 傍bàng 生sanh 。 是thị 鬼quỷ 界giới 。 是thị 人nhân 。 是thị 天thiên 。 是thị 預dự 流lưu 。 是thị 一nhất 來lai 。 是thị 不bất 還hoàn 。 是thị 阿A 羅La 漢Hán 。 是thị 獨Độc 覺Giác 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 諸chư 佛Phật 。 是thị 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 是thị 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 應ưng 學học 一nhất 切thiết 。 法pháp 皆giai 不bất 可khả 施thi 設thiết 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 色sắc 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 眼nhãn 處xứ 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 色sắc 處xứ 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 眼nhãn 界giới 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 色sắc 界giới 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 眼nhãn 識thức 界giới 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 眼nhãn 觸xúc 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 地địa 界giới 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 無vô 明minh 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 內nội 空không 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 真Chân 如Như 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 四tứ 念niệm 住trụ 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 四tứ 靜tĩnh 慮lự 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 八bát 解giải 脫thoát 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 空không 解giải 脫thoát 門môn 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 五ngũ 眼nhãn 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 六lục 神thần 通thông 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 佛Phật 十Thập 力Lực 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 一nhất 切thiết 智trí 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 預dự 流lưu 果quả 學học 。 亦diệc 應ưng 於ư 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành 學học 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 豈khởi 不bất 應ưng 於ư 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 學học 。


大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 三tam 百bách 五ngũ 十thập 九cửu
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Hết quyển 359


Phiên âm: 18/2/2016 ◊ Cập nhật: 18/2/2016
Lưu ý: Phần dịch thuật này được thực hiện tự động qua lập trình vi tính và hoàn toàn chưa kiểm tra.
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600