大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 三tam 百bách 五ngũ 十thập 八bát
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Quyển 358

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 初sơ 分phần/phân 多đa 問vấn 不bất 二nhị 品phẩm 第đệ 六lục 十thập 一nhất 之chi 八bát 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 布bố 施thí 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 際tế 是thị 名danh 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 淨tịnh 戒giới 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 際tế 是thị 名danh 淨tịnh 戒giới 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 內nội 空không 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 內nội 空không 際tế 是thị 名danh 內nội 空không 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 際tế 是thị 名danh 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 真Chân 如Như 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 真Chân 如Như 際tế 是thị 名danh 真Chân 如Như 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 法Pháp 界Giới 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 際tế 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 際tế 是thị 名danh 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 際tế 是thị 名danh 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 四tứ 靜tĩnh 慮lự 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 四tứ 靜tĩnh 慮lự 際tế 是thị 名danh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 際tế 是thị 名danh 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 八bát 解giải 脫thoát 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 八Bát 解Giải 脫Thoát 。 際tế 是thị 名danh 八bát 解giải 脫thoát 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 際tế 是thị 名danh 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 四tứ 念niệm 住trụ 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 四Tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 四tứ 念niệm 住trụ 際tế 是thị 名danh 四tứ 念niệm 住trụ 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 際tế 是thị 名danh 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 空không 解giải 脫thoát 門môn 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 際tế 是thị 名danh 空không 解giải 脫thoát 門môn 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 際tế 是thị 名danh 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 五ngũ 眼nhãn 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 六lục 神thần 通thông 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 五ngũ 眼nhãn 際tế 是thị 名danh 五ngũ 眼nhãn 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 六lục 神thần 通thông 際tế 是thị 名danh 六lục 神thần 通thông 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 佛Phật 十Thập 力Lực 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 佛Phật 十Thập 力Lực 際tế 是thị 名danh 佛Phật 十Thập 力Lực 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 際tế 是thị 名danh 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 際tế 是thị 名danh 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 際tế 是thị 名danh 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 一nhất 切thiết 。 智trí 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 一Nhất 切Thiết 智Trí 際tế 是thị 名danh 一nhất 切thiết 。 智trí 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 際tế 是thị 名danh 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 際tế 是thị 名danh 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 際tế 是thị 名danh 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 預dự 流lưu 果quả 實thật 際tế 相tương/tướng 。 云vân 何hà 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 預dự 流lưu 果quả 際tế 是thị 名danh 預dự 流lưu 果quả 實thật 際tế 相tương/tướng 。 無vô 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 際tế 是thị 名danh 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 際tế 是thị 名danh 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 際tế 是thị 名danh 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 諸chư 佛Phật 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 際tế 是thị 名danh 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 實thật 際tế 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 色sắc 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 眼nhãn 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 色sắc 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 眼nhãn 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 色sắc 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 眼nhãn 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 眼nhãn 觸xúc 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 地địa 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 無vô 明minh 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 法Pháp 界giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 法Pháp 界giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 內nội 空không 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 真Chân 如Như 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 四tứ 無vô 量lượng 。 四Tứ 無Vô 色Sắc 定Định 法Pháp 界giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 八Bát 解Giải 脫Thoát 法Pháp 界giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 四tứ 念niệm 住trụ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 五ngũ 眼nhãn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 六lục 神thần 通thông 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 佛Phật 十Thập 力Lực 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 法Pháp 界giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 預dự 流lưu 果quả 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 如như 實thật 了liễu 知tri 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 色sắc 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 色sắc 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 色sắc 法Pháp 界Giới 。 此thử 色sắc 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 色sắc 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 法Pháp 界Giới 。 此thử 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 眼nhãn 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 眼nhãn 處xứ 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 眼nhãn 處xứ 法Pháp 界Giới 。 此thử 眼nhãn 處xứ 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 眼nhãn 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 法Pháp 界Giới 。 此thử 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 色sắc 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 色sắc 處xứ 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 色sắc 處xứ 法Pháp 界Giới 。 此thử 色sắc 處xứ 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 色sắc 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 法Pháp 界Giới 。 此thử 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 眼nhãn 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 眼nhãn 界giới 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 法Pháp 界Giới 。 此thử 眼nhãn 界giới 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 眼nhãn 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 法Pháp 界Giới 。 此thử 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 色sắc 界giới 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 色sắc 界giới 法Pháp 界Giới 。 此thử 色sắc 界giới 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 法Pháp 界Giới 。 此thử 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 眼nhãn 識thức 界giới 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 此thử 眼nhãn 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 此thử 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 眼nhãn 觸xúc 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 眼nhãn 觸xúc 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 法Pháp 界Giới 。 此thử 眼nhãn 觸xúc 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 法Pháp 界Giới 。 此thử 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 法Pháp 界Giới 。 此thử 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 法Pháp 界Giới 。 此thử 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 地địa 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 地địa 界giới 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 地địa 界giới 法Pháp 界Giới 。 此thử 地địa 界giới 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 地địa 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 。 此thử 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 無vô 明minh 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 明minh 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 無vô 明minh 法Pháp 界Giới 。 此thử 無vô 明minh 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 無vô 明minh 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 法Pháp 界Giới 。 此thử 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 布bố 施thí 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 法Pháp 界giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 法Pháp 界giới 。 此thử 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 法Pháp 。 界giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 法Pháp 界giới 相tương/tướng 。 淨tịnh 戒giới 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 淨tịnh 戒giới 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 法Pháp 界Giới 。 此thử 淨tịnh 戒giới 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 淨tịnh 戒giới 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 內nội 空không 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 內nội 空không 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 內nội 空không 法Pháp 界Giới 。 此thử 內nội 空không 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 內nội 空không 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 法Pháp 界Giới 。 此thử 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 真Chân 如Như 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 真Chân 如Như 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 。 真Chân 如Như 法Pháp 界Giới 。 此thử 真Chân 如Như 法Pháp 界Giới 。 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 真Chân 如Như 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 法Pháp 界Giới 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 法Pháp 界Giới 。 此thử 法Pháp 界Giới 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 法Pháp 界Giới 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法Pháp 界Giới 。 此thử 苦Khổ 聖Thánh 諦Đế 。 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 法Pháp 界Giới 。 此thử 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 四tứ 靜tĩnh 慮lự 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 四tứ 無vô 量lượng 。 四Tứ 無Vô 色Sắc 定Định 法Pháp 界giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 法Pháp 界Giới 。 此thử 四tứ 靜tĩnh 慮lự 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 四tứ 無vô 量lượng 。 四Tứ 無Vô 色Sắc 定Định 法Pháp 界giới 。 此thử 四tứ 無vô 量lượng 。 四Tứ 無Vô 色Sắc 定Định 法Pháp 。 界giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 四tứ 無vô 量lượng 。 四Tứ 無Vô 色Sắc 定Định 法Pháp 界giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 八Bát 解Giải 脫Thoát 法Pháp 界giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 八bát 解giải 脫thoát 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 八Bát 解Giải 脫Thoát 法Pháp 界giới 。 此thử 八Bát 解Giải 脫Thoát 法Pháp 。 界giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 八Bát 解Giải 脫Thoát 法Pháp 界giới 相tương/tướng 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 法Pháp 界Giới 。 此thử 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 四tứ 念niệm 住trụ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 四Tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 四tứ 念niệm 住trụ 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 四tứ 念niệm 住trụ 法Pháp 界Giới 。 此thử 四tứ 念niệm 住trụ 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 四tứ 念niệm 住trụ 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 法Pháp 界Giới 。 此thử 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 空không 解giải 脫thoát 門môn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 空không 解giải 脫thoát 門môn 法Pháp 界Giới 。 此thử 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 空không 解giải 脫thoát 門môn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 法Pháp 界Giới 。 此thử 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 五ngũ 眼nhãn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 六lục 神thần 通thông 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 五ngũ 眼nhãn 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 五ngũ 眼nhãn 法Pháp 界Giới 。 此thử 五ngũ 眼nhãn 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 五ngũ 眼nhãn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 六lục 神thần 通thông 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 六lục 神thần 通thông 法Pháp 界Giới 。 此thử 六lục 神thần 通thông 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 六lục 神thần 通thông 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 佛Phật 十Thập 力Lực 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 佛Phật 十Thập 力Lực 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 佛Phật 十Thập 力Lực 法Pháp 界Giới 。 此thử 佛Phật 十Thập 力Lực 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 佛Phật 十Thập 力Lực 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 法Pháp 界Giới 。 此thử 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 法Pháp 界Giới 。 此thử 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 法Pháp 界Giới 。 此thử 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 一nhất 切thiết 。 智trí 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 一nhất 切thiết 智trí 法Pháp 界Giới 。 此thử 一Nhất 切Thiết 智Trí 法Pháp 。 界giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 一nhất 切thiết 。 智trí 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 法Pháp 界Giới 。 此thử 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 法Pháp 界Giới 。 此thử 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 法Pháp 界Giới 。 此thử 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 預dự 流lưu 果quả 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 云vân 何hà 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 預dự 流lưu 果quả 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 預dự 流lưu 果quả 法Pháp 界Giới 。 此thử 預dự 流lưu 果quả 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 預dự 流lưu 果quả 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 法Pháp 界Giới 。 此thử 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 法Pháp 界Giới 。 此thử 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành 法Pháp 界Giới 。 此thử 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 諸chư 佛Phật 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 而nhi 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


善thiện 現hiện 。 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 界giới 虛hư 空không 界giới 是thị 名danh 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 法Pháp 界Giới 。 此thử 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 法Pháp 界Giới 無vô 斷đoạn 無vô 別biệt 而nhi 可khả 施thi 設thiết 。 是thị 名danh 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 當đương 於ư 中trung 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 略lược 廣quảng 之chi 相tướng 。


大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 三tam 百bách 五ngũ 十thập 八bát
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Hết quyển 358


Phiên âm: 18/2/2016 ◊ Cập nhật: 18/2/2016
Lưu ý: Phần dịch thuật này được thực hiện tự động qua lập trình vi tính và hoàn toàn chưa kiểm tra.
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600