大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 三tam 百bách 五ngũ 十thập 一nhất
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Quyển 351

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。


初Sơ 分Phần/phân 多Đa 問Vấn 不Bất 二Nhị 品Phẩm 第đệ 六lục 十thập 一nhất 之chi 一nhất
☸ Phẩm 61:

爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 為vi 經kinh 幾kỷ 時thời 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 經kinh 於ư 無vô 數số 。 百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 庾dữu 多đa 劫kiếp 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 已dĩ 曾tằng 親thân 近cận 。 供cúng 養dường 幾kỷ 佛Phật 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 曾tằng 親thân 近cận 。 供cúng 養dường 殑Căng 伽Già 沙sa 等đẳng 諸chư 佛Phật 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 已dĩ 曾tằng 種chúng 植thực 幾kỷ 所sở 善thiện 根căn 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 淨tịnh 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 安an 忍Nhẫn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 靜tĩnh 慮lự 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 內nội 空không 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 精tinh 勤cần 安an 住trụ 。 無vô 有hữu 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 精tinh 勤cần 安an 住trụ 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 真Chân 如Như 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 精tinh 勤cần 安an 住trụ 。 無vô 有hữu 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 精tinh 勤cần 安an 住trụ 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 精tinh 勤cần 安an 住trụ 。 無vô 有hữu 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 精tinh 勤cần 安an 住trụ 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 八Bát 解Giải 脫Thoát 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 四tứ 念niệm 住trụ 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 五ngũ 眼nhãn 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 六lục 神thần 通thông 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 佛Phật 十Thập 力Lực 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 一nhất 切thiết 。 智trí 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 無vô 有hữu 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 而nhi 不bất 圓viên 滿mãn 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 種chúng 植thực 如như 上thượng 圓viên 滿mãn 善thiện 根căn 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 甚thậm 為vi 希hy 有hữu 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 甚thậm 為vi 希hy 有hữu 。


善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 如như 日nhật 月nguyệt 輪luân 。 周chu 行hành 照chiếu 燭chúc 四tứ 大đại 洲châu 界giới 。 作tác 大đại 事sự 業nghiệp 。 其kỳ 中trung 所sở 有hữu 。 若nhược 情tình 非phi 情tình 。 隨tùy 彼bỉ 光quang 明minh 勢thế 力lực 而nhi 轉chuyển 。 各các 成thành 己kỷ 事sự 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 照chiếu 燭chúc 餘dư 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 作tác 大đại 事sự 業nghiệp 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 隨tùy 順thuận 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 勢thế 力lực 而nhi 轉chuyển 。 各các 成thành 己kỷ 事sự 。


善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 皆giai 由do 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 所sở 攝nhiếp 受thọ 故cố 。 乃nãi 得đắc 名danh 為vi 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 若nhược 離ly 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 不bất 得đắc 名danh 為vi 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 如như 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 若nhược 無vô 七thất 寶bảo 。 不bất 得đắc 名danh 為vi 。 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 要yếu 具cụ 七thất 寶bảo 乃nãi 得đắc 名danh 為vi 。 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 若nhược 非phi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 之chi 所sở 攝nhiếp 受thọ 。 不bất 得đắc 名danh 為vi 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 要yếu 為vi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 之chi 所sở 攝nhiếp 受thọ 。 乃nãi 得đắc 名danh 為vi 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 如như 有hữu 女nữ 人nhân 端đoan 正chánh 巨cự 富phú 。 若nhược 無vô 強cường/cưỡng 夫phu 所sở 守thủ 護hộ 者giả 。 易dị 為vi 惡ác 人nhân 之chi 所sở 侵xâm 凌lăng 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 若nhược 無vô 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 力lực 所sở 攝nhiếp 護hộ 。 易dị 為vi 天thiên 魔ma 及cập 彼bỉ 眷quyến 屬thuộc 。 之chi 所sở 沮trở 壞hoại 。


善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 如như 有hữu 女nữ 人nhân 端đoan 正chánh 巨cự 富phú 。 若nhược 有hữu 強cường/cưỡng 夫phu 所sở 守thủ 護hộ 者giả 。 不bất 為vị 惡ác 人nhân 。 之chi 所sở 侵xâm 凌lăng 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 若nhược 有hữu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 力lực 所sở 攝nhiếp 護hộ 。 一nhất 切thiết 天thiên 魔ma 。 及cập 彼bỉ 眷quyến 屬thuộc 。 不bất 能năng 沮trở 壞hoại 。


善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 如như 有hữu 軍quân 將tương 臨lâm 戰chiến 陣trận 時thời 。 善thiện 備bị 種chủng 種chủng 鎧khải 鉀giáp 刀đao 仗trượng 。 隣lân 國quốc 怨oán 敵địch 。 所sở 不bất 能năng 害hại 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 若nhược 不bất 遠viễn 離ly 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 天thiên 魔ma 眷quyến 屬thuộc 。 增tăng 上thượng 慢mạn 人nhân 。 乃nãi 至chí 菩Bồ 薩Tát 。 旃chiên 茶trà 羅la 等đẳng 皆giai 不bất 能năng 壞hoại 。


善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 如như 贍Thiệm 部Bộ 洲Châu 諸chư 小tiểu 王vương 等đẳng 。 隨tùy 時thời 朝triêu 侍thị 。 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 因nhân 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 得đắc 遊du 勝thắng 處xứ 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 隨tùy 順thuận 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 由do 彼bỉ 勢thế 力lực 所sở 引dẫn 導đạo 故cố 。 速tốc 趣thú 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。


善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 如như 贍Thiệm 部Bộ 洲Châu 東đông 方phương 諸chư 水thủy 。 無vô 不bất 皆giai 趣thú 。 殑Căng 伽Già 大Đại 河Hà 。 與dữ 殑Căng 伽Già 河hà 俱câu 入nhập 大đại 海hải 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 無vô 不bất 皆giai 為vi 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 所sở 攝nhiếp 引dẫn 故cố 。 能năng 到đáo 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 如như 人nhân 右hữu 手thủ 能năng 作tác 眾chúng 事sự 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 能năng 引dẫn 一nhất 切thiết 。 殊thù 勝thắng 善thiện 法Pháp 。 善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 如như 人nhân 左tả 手thủ 所sở 作tác 不bất 便tiện 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 不bất 能năng 引dẫn 生sanh 。 殊thù 勝thắng 善thiện 法Pháp 。


善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 譬thí 如như 眾chúng 流lưu 。 若nhược 大đại 若nhược 小tiểu 。 皆giai 入nhập 大đại 海hải 。 同đồng 一nhất 鹹hàm 味vị 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 皆giai 為vi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 所sở 攝nhiếp 引dẫn 故cố 。 同đồng 至chí 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 由do 此thử 皆giai 名danh 。 能năng 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。


善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 如như 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 欲dục 有hữu 所sở 趣thú 。 四tứ 軍quân 導đạo 從tùng 輪luân 寶bảo 居cư 先tiên 。 王vương 及cập 四tứ 軍quân 念niệm 欲dục 飲ẩm 食thực 輪luân 則tắc 為vi 住trụ 。 既ký 飲ẩm 食thực 已dĩ 。 王vương 念niệm 欲dục 行hành 輪luân 則tắc 前tiền 去khứ 。 其kỳ 輪luân 去khứ 住trụ 隨tùy 王vương 意ý 欲dục 。 至chí 所sở 趣thú 方phương 不bất 復phục 前tiền 去khứ 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 與dữ 諸chư 善thiện 法Pháp 欲dục 趣thú 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 要yếu 因nhân 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 以dĩ 為vi 前tiền 導đạo 。 進tiến 止chỉ 俱câu 隨tùy 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 若nhược 至chí 佛Phật 果Quả 更cánh 不bất 前tiền 進tiến 。


善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 如như 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 七thất 寶bảo 具cụ 足túc 。 所sở 謂vị 輪luân 寶bảo 。 象tượng 寶bảo 。 馬mã 寶bảo 。 主chủ 藏tạng 臣thần 寶bảo 。 女nữ 寶bảo 。 將tương 寶bảo 。 如như 意ý 珠châu 寶bảo 。 其kỳ 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 欲dục 有hữu 所sở 至chí 。 四tứ 軍quân 。 七thất 寶bảo 前tiền 後hậu 導đạo 從tùng 。


爾nhĩ 時thời 輪luân 寶bảo 。 雖tuy 最tối 居cư 先tiên 。 而nhi 不bất 分phân 別biệt 。 前tiền 後hậu 之chi 相tướng 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 與dữ 諸chư 善thiện 法Pháp 欲dục 趣thú 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 必tất 以dĩ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 為vi 其kỳ 前tiền 導đạo 。 然nhiên 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 不bất 作tác 是thị 念niệm 。


我ngã 於ư 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 最tối 為vi 前tiền 導đạo 。 彼bỉ 隨tùy 從tùng 我ngã 。


布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 不bất 作tác 是thị 念niệm 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 居cư 我ngã 等đẳng 前tiền 。 我ngã 隨tùy 從tùng 彼bỉ 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 現hiện 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 及cập 一nhất 切thiết 法pháp 。 自tự 性tánh 皆giai 鈍độn 。 無vô 所sở 能năng 為vi 。 虛hư 妄vọng 不bất 實thật 。 空không 無vô 所sở 有hữu 。 不bất 自tự 在tại 相tương/tướng 。 譬thí 如như 陽dương 焰diễm 。 光quang 影ảnh 。 水thủy 月nguyệt 。 鏡kính 中trung 像tượng 等đẳng 。 其kỳ 中trung 都đô 無vô 分phân 別biệt 作tác 。 用dụng 真chân 實thật 自tự 體thể 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 一nhất 切thiết 法pháp 。 自tự 性tánh 皆giai 空không 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 精tinh 勤cần 修tu 學học 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 當đương 得đắc 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 此thử 六lục 種chủng 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 勤cần 修tu 學học 時thời 。 恆hằng 作tác 是thị 念niệm 。


世thế 間gian 有hữu 情tình 。 心tâm 皆giai 顛điên 倒đảo 。 沒một 生sanh 死tử 苦khổ 。 不bất 能năng 自tự 脫thoát 。 我ngã 若nhược 不bất 修tu 。 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。 不bất 能năng 解giải 脫thoát 。 彼bỉ 生sanh 死tử 苦khổ 。 我ngã 當đương 為vì 彼bỉ 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 精tinh 勤cần 修tu 學học 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 作tác 是thị 念niệm 已dĩ 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 捨xả 內nội 外ngoại 物vật 。 捨xả 已dĩ 復phục 作tác 如như 是thị 思tư 惟duy 。


我ngã 於ư 此thử 物vật 都đô 無vô 所sở 捨xả 。


何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 內nội 外ngoại 物vật 。 自tự 性tánh 皆giai 空không 。 非phi 關quan 於ư 我ngã 。 不bất 可khả 捨xả 故cố 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 由do 此thử 觀quán 察sát 。 修tu 行hành 布bố 施thí 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 疾tật 證chứng 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 終chung 不bất 犯phạm 戒giới 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 恆hằng 作tác 是thị 念niệm 。


我ngã 為vi 有hữu 情tình 求cầu 趣thú 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 斷đoạn 生sanh 命mạng 。 不bất 與dữ 而nhi 取thủ 。 行hành 欲dục 邪tà 行hành 。 是thị 所sở 不bất 應ưng 。 我ngã 為vi 有hữu 情tình 求cầu 趣thú 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 作tác 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 作tác 離ly 間gian 語ngữ 。 作tác 麁thô 惡ác 語ngữ 。 作tác 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 是thị 所sở 不bất 應ưng 。 我ngã 為vi 有hữu 情tình 求cầu 趣thú 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 發phát 起khởi 貪tham 欲dục 。 瞋sân 恚khuể 。 邪tà 見kiến 。 是thị 所sở 不bất 應ưng 。 我ngã 為vi 有hữu 情tình 求cầu 趣thú 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 求cầu 妙diệu 欲dục 境cảnh 。 求cầu 天thiên 富phú 樂lạc 。 求cầu 作tác 帝Đế 釋Thích 。 魔ma 。 梵Phạm 王Vương 等đẳng 。 是thị 所sở 不bất 應ưng 。 我ngã 為vi 有hữu 情tình 求cầu 趣thú 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 求cầu 住trụ 聲Thanh 聞Văn 或hoặc 獨Độc 覺Giác 地địa 。 是thị 所sở 不bất 應ưng 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 由do 此thử 觀quán 察sát 。 修tu 行hành 淨tịnh 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 疾tật 證chứng 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 不bất 起khởi 瞋sân 恨hận 。 假giả 使sử 恆hằng 被bị 毀hủy 謗báng 凌lăng 辱nhục 。 辛tân 楚sở 苦khổ 言ngôn 切thiết 於ư 心tâm 髓tủy 。 終chung 不bất 發phát 起khởi 一nhất 念niệm 瞋sân 恨hận 。 設thiết 復phục 常thường 遭tao 刀đao 仗trượng 。 瓦ngõa 石thạch 。 杖trượng 塊khối 等đẳng 物vật 捶chúy 打đả 其kỳ 身thân 。 割cát 截tiệt 斫chước 刺thứ 。 節tiết 節tiết 支chi 解giải 。 亦diệc 不bất 發phát 起khởi 。 一nhất 念niệm 惡ác 心tâm 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 。 聲thanh 如như 谷cốc 響hưởng 。 色sắc 如như 聚tụ 沫mạt 。


我ngã 為vì 饒nhiêu 益ích 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 應ưng 於ư 中trung 妄vọng 起khởi 瞋sân 恨hận 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 由do 此thử 觀quán 察sát 。 修tu 行hành 安an 忍Nhẫn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 疾tật 證chứng 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 勤cần 求cầu 善thiện 法Pháp 。 乃nãi 至chí 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 常thường 無vô 懈giải 怠đãi 。


何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 恆hằng 作tác 是thị 念niệm 。


我ngã 若nhược 懈giải 怠đãi 。 不bất 能năng 拔bạt 濟tế 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 亦diệc 不bất 能năng 得đắc 。 所sở 求cầu 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 由do 此thử 觀quán 察sát 。 修tu 行hành 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 疾tật 證chứng 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 修tu 諸chư 勝thắng 定định 。 乃nãi 至chí 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 終chung 不bất 發phát 起khởi 貪tham 。 瞋sân 。 癡si 等đẳng 散tán 亂loạn 之chi 心tâm 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 恆hằng 作tác 是thị 念niệm 。


若nhược 我ngã 發phát 起khởi 貪tham 俱câu 行hành 心tâm 。 瞋sân 俱câu 行hành 心tâm 。 癡si 俱câu 行hành 心tâm 及cập 於ư 餘dư 事sự 散tán 亂loạn 之chi 心tâm 。 則tắc 不bất 能năng 成thành 饒nhiêu 益ích 他tha 事sự 。 亦diệc 不bất 能năng 得đắc 。 所sở 求cầu 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 由do 此thử 觀quán 察sát 。 修tu 行hành 靜tĩnh 慮lự 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 疾tật 證chứng 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 常thường 不bất 遠viễn 離ly 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 常thường 勤cần 修tu 學học 世thế 。 出xuất 世thế 間gian 微vi 妙diệu 勝thắng 慧tuệ 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 恆hằng 作tác 是thị 念niệm 。


若nhược 異dị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 終chung 不bất 能năng 成thành 。 利lợi 樂lạc 他tha 事sự 。 亦diệc 不bất 能năng 得đắc 。 所sở 求cầu 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 由do 此thử 觀quán 察sát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 疾tật 證chứng 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 無vô 差sai 別biệt 相tướng 。 皆giai 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 所sở 攝nhiếp 受thọ 故cố 。 皆giai 由do 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 修tu 成thành 滿mãn 故cố 。 應ưng 合hợp 成thành 一nhất 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 所sở 謂vị 般Bát 若Nhã 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 可khả 說thuyết 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 布bố 施thí 等đẳng 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 為vi 最tối 為vi 勝thắng 。 為vi 長trường/trưởng 為vi 尊tôn 。 為vi 妙diệu 為vi 微vi 妙diệu 。 為vi 上thượng 為vi 無vô 上thượng 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 布bố 施thí 等đẳng 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 無vô 差sai 別biệt 相tướng 。 若nhược 無vô 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 不bất 得đắc 名danh 為vi 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 要yếu 因nhân 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 乃nãi 得đắc 名danh 為vi 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 由do 此thử 前tiền 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 攝nhiếp 在tại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 故cố 。 但đãn 有hữu 一nhất 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 所sở 謂vị 般Bát 若Nhã 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 故cố 一nhất 切thiết 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 差sai 別biệt 相tướng 。


善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 如như 諸chư 有hữu 情tình 雖tuy 有hữu 種chủng 種chủng 。 身thân 相tướng 差sai 別biệt 。 若nhược 有hữu 隣lân 近cận 妙Diệu 高Cao 山Sơn 王Vương 。 咸hàm 同đồng 一nhất 色sắc 。 布bố 施thí 等đẳng 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 雖tuy 有hữu 種chủng 種chủng 。 品phẩm 類loại 差sai 別biệt 。 而nhi 為vi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 所sở 攝nhiếp 受thọ 故cố 。 皆giai 由do 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 修tu 成thành 滿mãn 故cố 。 依y 止chỉ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 方phương 能năng 趣thú 入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 乃nãi 得đắc 名danh 為vi 。 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 故cố 。 皆giai 同đồng 一nhất 味vị 。 相tướng 無vô 差sai 別biệt 。 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 此thử 是thị 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 此thử 是thị 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 現hiện 。 如như 是thị 六lục 種chủng 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 同đồng 能năng 趣thú 入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 能năng 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。 相tướng 無vô 差sai 別biệt 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 布bố 施thí 等đẳng 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 無vô 差sai 別biệt 相tướng 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 及cập 一nhất 切thiết 法pháp 。 若nhược 隨tùy 實thật 義nghĩa 皆giai 無vô 此thử 彼bỉ 勝thắng 劣liệt 差sai 別biệt 。 何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 布bố 施thí 等đẳng 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 為vi 最tối 為vi 勝thắng 。 為vi 長trường/trưởng 為vi 尊tôn 。 為vi 妙diệu 為vi 微vi 妙diệu 。 為vi 上thượng 為vi 無vô 上thượng 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 若nhược 隨tùy 實thật 義nghĩa 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 及cập 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 無vô 此thử 彼bỉ 勝thắng 劣liệt 差sai 別biệt 。 但đãn 依y 世thế 俗tục 言ngôn 說thuyết 作tác 用dụng 。 說thuyết 有hữu 此thử 彼bỉ 勝thắng 劣liệt 差sai 別biệt 。 施thi 設thiết 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 施thi 設thiết 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 為vì 欲dục 度độ 脫thoát 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 世thế 俗tục 作tác 用dụng 。 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 然nhiên 諸chư 有hữu 情tình 。 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 皆giai 非phi 實thật 有hữu 。 但đãn 假giả 施thi 設thiết 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 有hữu 情tình 無vô 故cố 。 當đương 知tri 諸chư 法pháp 。 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 了liễu 達đạt 一nhất 切thiết 。 都đô 無vô 所sở 有hữu 。 能năng 拔bạt 有hữu 情tình 世thế 俗tục 作tác 用dụng 。 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 由do 此thử 故cố 說thuyết 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 布bố 施thí 等đẳng 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 為vi 最tối 為vi 勝thắng 。 為vi 長trường/trưởng 為vi 尊tôn 。 為vi 妙diệu 為vi 微vi 妙diệu 。 為vi 上thượng 為vi 無vô 上thượng 。


善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 如như 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 所sở 有hữu 女nữ 寶bảo 於ư 人nhân 中trung 女nữ 。 為vi 最tối 為vi 勝thắng 。 為vi 長trường/trưởng 為vi 尊tôn 。 為vi 妙diệu 為vi 微vi 妙diệu 。 為vi 上thượng 為vi 無vô 上thượng 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 布bố 施thí 等đẳng 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 為vi 最tối 為vi 勝thắng 。 為vi 長trường/trưởng 為vi 尊tôn 。 為vi 妙diệu 為vi 微vi 妙diệu 。 為vi 上thượng 為vi 無vô 上thượng 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


佛Phật 以dĩ 何hà 意ý 但đãn 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 於ư 布bố 施thí 等đẳng 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 為vi 最tối 為vi 勝thắng 。 為vi 長trường/trưởng 為vi 尊tôn 。 為vi 妙diệu 為vi 微vi 妙diệu 。 為vi 上thượng 為vi 無vô 上thượng 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 由do 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 能năng 善thiện 攝nhiếp 取thủ 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 。 和hòa 合hợp 趣thú 入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 安an 住trụ 不bất 動động 。 以dĩ 無vô 所sở 住trụ 。 而nhi 為vi 方phương 便tiện 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 諸chư 善thiện 法Pháp 。 有hữu 取thủ 捨xả 不phủ 。


佛Phật 言ngôn 。

不phủ 也dã 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 現hiện 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 不bất 可khả 取thủ 。 不bất 可khả 捨xả 故cố 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 何hà 等đẳng 法pháp 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 色sắc 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 眼nhãn 處xứ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 色sắc 處xứ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 眼nhãn 界giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 色sắc 界giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 眼nhãn 識thức 界giới 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 眼nhãn 觸xúc 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 地địa 界giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 無vô 明minh 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 內nội 空không 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 真Chân 如Như 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 八bát 解giải 脫thoát 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 四tứ 念niệm 住trụ 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 五ngũ 眼nhãn 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 六lục 神thần 通thông 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 佛Phật 十Thập 力Lực 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 一nhất 切thiết 智trí 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 預dự 流lưu 果quả 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 於ư 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 色sắc 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 眼nhãn 處xứ 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 色sắc 處xứ 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 眼nhãn 界giới 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 色sắc 界giới 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 眼nhãn 識thức 界giới 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 眼nhãn 觸xúc 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 地địa 界giới 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 無vô 明minh 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 內nội 空không 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 真Chân 如Như 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 八bát 解giải 脫thoát 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 四tứ 念niệm 住trụ 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 五ngũ 眼nhãn 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 六lục 神thần 通thông 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 佛Phật 十Thập 力Lực 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 一nhất 切thiết 智trí 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 道Đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 預dự 流lưu 果quả 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 云vân 何hà 於ư 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 於ư 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 色sắc 。 如như 是thị 於ư 色sắc 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。 如như 是thị 於ư 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 眼nhãn 處xứ 。 如như 是thị 於ư 眼nhãn 處xứ 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 。 如như 是thị 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 色sắc 處xứ 。 如như 是thị 於ư 色sắc 處xứ 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 。 如như 是thị 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 眼nhãn 界giới 。 如như 是thị 於ư 眼nhãn 界giới 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 。 如như 是thị 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 色sắc 界giới 。 如như 是thị 於ư 色sắc 界giới 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 。 如như 是thị 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 眼nhãn 識thức 界giới 。 如như 是thị 於ư 眼nhãn 識thức 界giới 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 。 如như 是thị 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 眼nhãn 觸xúc 。 如như 是thị 於ư 眼nhãn 觸xúc 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 。 如như 是thị 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 如như 是thị 於ư 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 如như 是thị 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 地địa 界giới 。 如như 是thị 於ư 地địa 界giới 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 。 如như 是thị 於ư 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 無vô 明minh 。 如như 是thị 於ư 無vô 明minh 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 。 如như 是thị 於ư 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 如như 是thị 於ư 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 如như 是thị 於ư 淨tịnh 戒giới 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 內nội 空không 。 如như 是thị 於ư 內nội 空không 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 如như 是thị 於ư 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 真Chân 如Như 。 如như 是thị 於ư 真Chân 如Như 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 法pháp 界giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 如như 是thị 於ư 法Pháp 界Giới 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 。 如như 是thị 於ư 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。 如như 是thị 於ư 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 如như 是thị 於ư 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 如như 是thị 於ư 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 八bát 解giải 脫thoát 。 如như 是thị 於ư 八bát 解giải 脫thoát 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。 如như 是thị 於ư 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 四tứ 念niệm 住trụ 。 如như 是thị 於ư 四tứ 念niệm 住trụ 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 如như 是thị 於ư 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 如như 是thị 於ư 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 如như 是thị 於ư 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 五ngũ 眼nhãn 。 如như 是thị 於ư 五ngũ 眼nhãn 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 六lục 神thần 通thông 。 如như 是thị 於ư 六lục 神thần 通thông 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 佛Phật 十Thập 力Lực 。 如như 是thị 於ư 佛Phật 十Thập 力Lực 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 如như 是thị 於ư 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 如như 是thị 於ư 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 如như 是thị 於ư 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 一nhất 切thiết 智trí 。 如như 是thị 於ư 一nhất 切thiết 。 智trí 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 如như 是thị 於ư 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 如như 是thị 於ư 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 如như 是thị 於ư 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 預dự 流lưu 果quả 。 如như 是thị 於ư 預dự 流lưu 果quả 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 不bất 思tư 惟duy 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 如như 是thị 於ư 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 如như 是thị 於ư 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành 。 如như 是thị 於ư 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 思tư 惟duy 諸chư 佛Phật 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 如như 是thị 於ư 諸chư 。 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 色sắc 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 眼nhãn 處xứ 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 色sắc 處xứ 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 眼nhãn 界giới 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 色sắc 界giới 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 眼nhãn 識thức 界giới 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 眼nhãn 觸xúc 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 地địa 界giới 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 無vô 明minh 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 內nội 空không 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 真Chân 如Như 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 法pháp 界giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 八bát 解giải 脫thoát 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 四tứ 念niệm 住trụ 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 五ngũ 眼nhãn 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 六lục 神thần 通thông 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 佛Phật 十Thập 力Lực 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 一nhất 切thiết 智trí 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 預dự 流lưu 果quả 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành 。


甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 不bất 思tư 惟duy 諸chư 佛Phật 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 三tam 百bách 五ngũ 十thập 一nhất
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Hết quyển 351


Phiên âm: 18/2/2016 ◊ Cập nhật: 18/2/2016
Lưu ý: Phần dịch thuật này được thực hiện tự động qua lập trình vi tính và hoàn toàn chưa kiểm tra.
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600