大Đại 悲Bi 分Phân 陀Đà 利Lợi 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

轉Chuyển 法Pháp 輪Luân 品Phẩm 第đệ 一nhất

如như 是thị 我ngã 聞văn

一nhất 時thời 佛Phật 住trú 王Vương 舍Xá 城Thành耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn 中trung與dữ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng六lục 萬vạn 二nhị 千thiên 人nhân 俱câu皆giai 是thị 阿A 羅La 漢Hán諸chư 漏lậu 已dĩ 盡tận盡tận 諸chư 有hữu 結kết皆giai 得đắc 自tự 在tại心tâm 善thiện 解giải 脫thoát慧tuệ 善thiện 解giải 脫thoát如như 調điều 象tượng 王vương所sở 作tác 已dĩ 辦biện脫thoát 於ư 重trọng 擔đảm逮đãi 得đắc 己kỷ 利lợi往vãng 來lai 已dĩ 盡tận得đắc 正chánh 智trí 已dĩ心tâm 得đắc 自tự 在tại到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn唯duy 除trừ 一nhất 人nhân長Trưởng 老lão 阿A 難Nan菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 眾chúng八bát 十thập 四tứ 百bách 千thiên 人nhân 俱câu彌Di 勒Lặc 為vi 首thủ皆giai 得đắc 陀đà 羅la 尼ni忍nhẫn 辱nhục三tam 昧muội樂nhạo 居cư 空không 靜tĩnh皆giai 不bất 退thoái 轉chuyển

娑Sa 訶Ha 世Thế 界Giới 主chủ 梵Phạm 天Thiên與dữ 無vô 量lượng 百bách 千thiên 梵Phạm 天Thiên 俱câu他Tha 化Hóa 天Thiên 子Tử與dữ 八bát 十thập 百bách 千thiên他Tha 化Hóa 天thiên 子tử 俱câu化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 子Tử與dữ 七thất 十thập 百bách 千thiên化Hóa 自Tự 在Tại 天thiên 子tử 俱câu珊San 兜Đâu 率Suất 天Thiên 子Tử與dữ 六lục 十thập 百bách 千thiên兜Đâu 率Suất 天thiên 子tử 俱câu須Tu 夜Dạ 摩Ma 天Thiên 子Tử與dữ 七thất 十thập 二nhị 百bách 千thiên須Tu 夜Dạ 摩Ma 天thiên 子tử 俱câu釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân與dữ 八bát 十thập 百bách 千thiên三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 俱câu毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc百bách 千thiên 夜dạ 叉xoa 俱câu毘Tỳ 留Lưu 勒Lặc 伽Già與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc千thiên 鳩cưu 槃bàn 荼đồ 俱câu毘Tỳ 留Lưu 波Ba 叉Xoa與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc千thiên 龍long 俱câu提Đề 陀Đà 羅La 吒Tra各các 與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc千thiên 龍long 王vương 俱câu

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn與dữ 如như 是thị 等đẳng 上thượng 首thủ皆giai 求cầu 大Đại 乘Thừa行hành 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật圍vi 遶nhiễu捨xả 四tứ 顛điên 倒đảo 法pháp明minh 慧tuệ 光quang 照chiếu因nhân 四Tứ 諦Đế 說thuyết 法Pháp令linh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 眾chúng得đắc 種chủng 種chủng 三tam 昧muội以dĩ 是thị 三tam 昧muội過quá 聲Thanh 聞Văn 辟Bích 支Chi 佛Phật 地Địa以dĩ 是thị 三tam 昧muội令linh 得đắc 堅kiên 固cố阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

爾nhĩ 時thời 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát無Vô 礙Ngại 見Kiến 菩Bồ 薩Tát水Thủy 天Thiên 菩Bồ 薩Tát師Sư 子Tử 意Ý 菩Bồ 薩Tát照Chiếu 明Minh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 是thị 等đẳng 十thập 千thiên 菩Bồ 薩Tát俱câu 從tùng 座tòa 起khởi整chỉnh 衣y 服phục面diện 東đông 南nam 向hướng右hữu 膝tất 著trước 地địa叉xoa 手thủ 合hợp 掌chưởng喜hỷ 踊dũng 意ý 視thị作tác 如như 是thị 言ngôn

南Nam 無mô 南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 上Thượng多Đa 陀Đà 阿A 伽Già 度Độ阿A 羅La 呵Ha三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà成thành 佛Phật 未vị 久cửu現hiện 大đại 神thần 通thông勸khuyến 發phát 無vô 數số億ức 那na 由do 他tha百bách 千thiên 眾chúng 生sanh善thiện 根căn 成thành 就tựu得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

爾nhĩ 時thời 寶Bảo 照Chiếu 明Minh 菩Bồ 薩Tát即tức 從tùng 座tòa 起khởi整chỉnh 衣y 服phục右hữu 膝tất 著trước 地địa叉xoa 手thủ 合hợp 掌chưởng白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát無Vô 礙Ngại 見Kiến 菩Bồ 薩Tát水Thủy 天Thiên 菩Bồ 薩Tát師Sư 子Tử 意Ý 菩Bồ 薩Tát照Chiếu 明Minh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 是thị 等đẳng 十thập 千thiên 菩Bồ 薩Tát俱câu 捨xả 世Thế 尊Tôn 所sở 說thuyết 法Pháp從tùng 座tòa 起khởi整chỉnh 衣y 服phục面diện 東đông 南nam 向hướng右hữu 膝tất 著trước 地địa叉xoa 手thủ 合hợp 掌chưởng喜hỷ 踊dũng 意ý 視thị作tác 如như 是thị 言ngôn

南Nam 無mô 南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 上Thượng多Đa 陀Đà 阿A 伽Già 度Độ阿A 羅La 呵Ha三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà甚thậm 為vi 希hy 有hữu成thành 佛Phật 未vị 久cửu現hiện 大đại 神thần 通thông瑞thụy 應ứng 勸khuyến 發phát無vô 數số 億ức 那na 由do 他tha百bách 千thiên 眾chúng 生sanh善thiện 根căn 成thành 就tựu

蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri去khứ 此thử 遠viễn 近cận成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 來lai 幾kỷ 時thời蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai世thế 界giới 何hà 名danh彼bỉ 土độ 嚴nghiêm 飾sức云vân 何hà 莊trang 嚴nghiêm以dĩ 何hà 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri現hiện 大đại 神thần 通thông以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên有hữu 菩Bồ 薩Tát 見kiến 於ư 十thập 方phương無vô 數số 他tha 方phương 世thế 界giới現hiện 在tại 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn又hựu 見kiến 彼bỉ 諸chư 佛Phật所sở 現hiện 神thần 通thông我ngã 等đẳng 不bất 見kiến

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 寶Bảo 照Chiếu 明Minh 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai善thiện 男nam 子tử機cơ 辯biện 甚thậm 善thiện所sở 問vấn 賢hiền 快khoái

汝nhữ 善thiện 男nam 子tử乃nãi 問vấn 如Như 來Lai如như 是thị 之chi 義nghĩa為vì 無vô 量lượng 億ức 那na 由do 他tha百bách 千thiên 眾chúng 生sanh善thiện 根căn 成thành 就tựu 故cố乃nãi 問vấn 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai所sở 現hiện 神thần 通thông佛Phật 土độ 莊trang 嚴nghiêm

汝nhữ 善thiện 男nam 子tử諦đế 聽thính 諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết

唯dụy 然nhiên世Thế 尊Tôn

寶Bảo 照Chiếu 明Minh 菩Bồ 薩Tát聽thính 佛Phật 所sở 說thuyết

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 寶Bảo 照Chiếu 明Minh 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

善thiện 男nam 子tử東đông 南nam 方phương 去khứ 此thử 佛Phật 土độ過quá 億ức 百bách 千thiên 佛Phật 剎sát有hữu 世thế 界giới 名danh 蓮Liên 華Hoa諸chư 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm散tán 眾chúng 名danh 華hoa種chủng 種chủng 妙diệu 香hương充sung 滿mãn 世thế 界giới寶bảo 樹thụ 莊trang 嚴nghiêm多đa 諸chư 寶bảo 山sơn地địa 紺cám 琉lưu 璃ly菩Bồ 薩Tát 遍biến 滿mãn法Pháp 音âm 不bất 絕tuyệt彼bỉ 琉lưu 璃ly 地địa柔nhu 軟nhuyễn 妙diệu 好hảo猶do 若nhược 天thiên 衣y若nhược 以dĩ 足túc 蹈đạo則tắc 下hạ 四tứ 寸thốn舉cử 足túc 還hoàn 復phục多đa 諸chư 蓮liên 花hoa七thất 寶bảo 行hàng 樹thụ高cao 七thất 由do 旬tuần其kỳ 寶bảo 樹thụ 上thượng垂thùy 諸chư 天thiên 衣y天thiên 作tác 音âm 樂nhạc柔nhu 軟nhuyễn 妙diệu 好hảo樹thụ 上thượng 眾chúng 鳥điểu演diễn 出xuất 根Căn 力Lực 覺Giác 道Đạo法Pháp 化hóa 之chi 聲thanh諸chư 寶bảo 樹thụ 葉diệp互hỗ 相tương 撐xanh 觸xúc所sở 出xuất 音âm 聲thanh勝thắng 天thiên 五ngũ 樂nhạc一nhất 一nhất 寶bảo 樹thụ所sở 出xuất 妙diệu 香hương遍biến 千thiên 由do 旬tuần諸chư 寶bảo 樹thụ 上thượng垂thùy 天thiên 瓔anh 珞lạc一nhất 一nhất 樹thụ 間gian有hữu 七thất 寶bảo 臺đài高cao 五ngũ 百bách 由do 旬tuần廣quảng 百bách 由do 旬tuần其kỳ 臺đài 四tứ 邊biên有hữu 諸chư 窓song 牖dũ遶nhiễu 臺đài 周chu 匝táp自tự 然nhiên 池trì 水thủy長trường 八bát 十thập 由do 旬tuần廣quảng 五ngũ 十thập 由do 旬tuần池trì 水thủy 四tứ 邊biên七thất 寶bảo 梯thê 階giai芙phù 蓉dung 青thanh 蓮liên 華hoa遍biến 覆phú 水thủy 上thượng一nhất 一nhất 蓮liên 華hoa廣quảng 一nhất 由do 旬tuần

眾chúng 華hoa 臺đài 上thượng 生sanh諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 初sơ 夜dạ 時thời華hoa 臺đài 上thượng 生sanh結kết 跏già 趺phu 坐tọa受thọ 解giải 脫thoát 樂lạc歡hoan 喜hỷ 竟cánh 夜dạ天thiên 欲dục 明minh 時thời四tứ 方phương 微vi 風phong柔nhu 軟nhuyễn 香hương 好hảo吹xuy 華hoa 開khai 敷phu彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát從tùng 三tam 昧muội 起khởi捨xả 解giải 脫thoát 樂lạc從tùng 華hoa 臺đài 下hạ昇thăng 諸chư 寶bảo 臺đài於ư 七thất 寶bảo 座tòa結kết 跏già 趺phu 坐tọa而nhi 聽thính 受thọ 法Pháp諸chư 樹thụ 寶bảo 臺đài周chu 匝táp 四tứ 面diện紫tử 磨ma 寶bảo 山sơn高cao 二nhị 十thập 由do 旬tuần廣quảng 三tam 由do 旬tuần其kỳ 諸chư 山sơn 上thượng有hữu 無vô 數số 百bách 千thiên日nhật 明minh 月nguyệt 明minh王vương 紺cám 大đại 紺cám明minh 月nguyệt 寶bảo 珠châu處xứ 處xứ 皆giai 現hiện蓮Liên 華Hoa 上Thượng 佛Phật 光quang 明minh山sơn 珠châu 佛Phật 光quang珠châu 明minh 普phổ 照chiếu蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới妙diệu 光quang 常thường 遍biến晝trú 夜dạ 無vô 異dị無vô 日nhật 月nguyệt 光quang不bất 覺giác 有hữu 夜dạ蓮liên 華hoa 合hợp 時thời眾chúng 鳥điểu 聲thanh 止chỉ以dĩ 是thị 知tri 夜dạ彼bỉ 諸chư 山sơn 上thượng 有hữu紺cám 琉lưu 璃ly 寶bảo 臺đài高cao 六lục 十thập 由do 旬tuần廣quảng 二nhị 十thập 由do 旬tuần寶bảo 臺đài 周chu 匝táp七thất 寶bảo 窓song 牖dũ其kỳ 寶bảo 臺đài 中trung有hữu 七thất 寶bảo 座tòa一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 菩Bồ 薩Tát坐tọa 上thượng 聽thính 法Pháp

善thiện 男nam 子tử蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới菩Bồ 提Đề 之chi 樹thụ名danh 因Nhân 陀Đà 羅La高cao 三tam 千thiên 五ngũ 百bách 由do 旬tuần枝chi 葉diệp 分phân 布bố五ngũ 千thiên 由do 旬tuần彼bỉ 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ有hữu 蓮liên 花hoa高cao 五ngũ 百bách 由do 旬tuần琉lưu 璃ly 為vi 莖hành黃hoàng 金kim 為vi 葉diệp有hữu 億ức 百bách 千thiên長trường 五ngũ 百bách 由do 旬tuần七thất 寶bảo 為vi 臺đài馬mã 瑙não 為vi 鬚tu高cao 十thập 由do 旬tuần廣quảng 七thất 由do 旬tuần蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri於ư 彼bỉ 華hoa 上thượng 昨tạc 夜dạ成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề於ư 其kỳ 道Đạo 場Tràng周chu 匝táp 華hoa 座tòa皆giai 有hữu 菩Bồ 薩Tát而nhi 坐tọa 其kỳ 上thượng觀quán 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai現hiện 大đại 神thần 通thông

是thị 時thời 寶bảo 照chiếu 明minh菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai云vân 何hà 現hiện 大đại 神thần 通thông

爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo寶Bảo 照Chiếu 明Minh 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai於ư 昨tạc 後hậu 夜dạ成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề即tức 夜dạ 向hướng 明minh現hiện 是thị 神thần 通thông變biến 化hóa 身thân 至chí 梵Phạm 天Thiên頂đảnh 上thượng 肉nhục 髻kế放phóng 六lục 十thập 億ức那na 由do 他tha 百bách 千thiên 光quang 明minh照chiếu 於ư 上thượng 方phương過quá 一nhất 佛Phật 世thế 界giới微vi 塵trần 數số 諸chư 佛Phật 國quốc 土độ

是thị 時thời 上thượng 方phương 諸chư 菩Bồ 薩Tát觀quán 見kiến 下hạ 方phương大Đại 鐵Thiết 圍Vi 山Sơn小Tiểu 鐵Thiết 圍Vi 山Sơn黑Hắc 山Sơn無vô 能năng 障chướng 礙ngại諸chư 世thế 界giới 中trung大đại 菩Bồ 薩Tát 得đắc 授thọ 記ký 者giả有hữu 得đắc 三tam 昧muội有hữu 得đắc 總tổng 持trì有hữu 得đắc 忍nhẫn 辱nhục有hữu 得đắc 過quá 地địa有hữu 得đắc 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát皆giai 見kiến 光quang 明minh叉xoa 手thủ 合hợp 掌chưởng觀quán 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai 身thân見kiến 三tam 十thập 二nhị大đại 人nhân 之chi 相tướng八bát 十thập 種chủng 好hảo以dĩ 自tự 莊trang 嚴nghiêm并tinh 見kiến 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 眾chúng蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới佛Phật 土độ 莊trang 嚴nghiêm見kiến 已dĩ 歡hoan 喜hỷ皆giai 發phát 善thiện 心tâm過quá 一nhất 佛Phật 土độ微vi 塵trần 數số 世thế 界giới菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát各các 各các 捨xả 己kỷ 國quốc 土độ以dĩ 神thần 足túc 力lực至chí 蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới供cúng 養dường 恭cung 敬kính親thân 近cận 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri

善thiện 男nam 子tử蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai見kiến 大đại 眾chúng 集tập現hiện 廣quảng 長trường 舌thiệt 相tướng遍biến 覆phú 大đại 眾chúng及cập 四tứ 天thiên 下hạ行hành 住trụ 坐tọa 立lập於ư 此thử 座tòa 上thượng菩Bồ 薩Tát 皆giai 從tùng 三tam 昧muội 起khởi一nhất 切thiết 大đại 眾chúng供cúng 養dường 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai

善thiện 男nam 子tử蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai還hoàn 攝nhiếp 舌thiệt 相tướng 神thần 通thông復phục 放phóng 一nhất 一nhất身thân 諸chư 毛mao 孔khổng各các 六lục 十thập 億ức 那na 由do 他tha百bách 千thiên 光quang 明minh遍biến 照chiếu 十thập 方phương各các 一nhất 佛Phật 世thế 界giới微vi 塵trần 數số 國quốc 土độ於ư 諸chư 剎sát 中trung菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 授thọ 記ký 者giả得đắc 三tam 昧muội 者giả略lược 說thuyết彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát各các 各các 捨xả 己kỷ 佛Phật 剎sát以dĩ 神thần 足túc 力lực到đáo 蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới供cúng 養dường 恭cung 敬kính親thân 近cận 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai

善thiện 男nam 子tử爾nhĩ 時thời 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai還hoàn 攝nhiếp 神thần 通thông為vì 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 大đại 眾chúng轉chuyển 不bất 退thoái 轉chuyển正Chánh 法Pháp 之chi 輪luân多đa 所sở 饒nhiêu 益ích愍mẫn 念niệm 世thế 間gian為vì 饒nhiêu 益ích 安an 樂lạc諸chư 天thiên 世thế 人nhân成thành 就tựu 大Đại 乘Thừa 故cố

入Nhập 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn 品Phẩm 第đệ 二nhị

爾nhĩ 時thời 寶Bảo 照Chiếu 明Minh 菩Bồ 薩Tát白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới云vân 何hà 分phân 別biệt 晝trú 夜dạ聞văn 何hà 等đẳng 聲thanh彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sanh身thân 相tướng 云vân 何hà

佛Phật 告cáo 寶Bảo 照Chiếu 明Minh 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới蓮liên 華hoa 合hợp眾chúng 鳥điểu 聲thanh 止chỉ佛Phật 及cập 菩Bồ 薩Tát遊Du 戲Hí 三Tam 昧Muội受thọ 解giải 脫thoát 喜hỷ 樂lạc以dĩ 是thị 為vi 夜dạ風phong 吹xuy 華hoa 敷phu眾chúng 鳥điểu 和hòa 鳴minh雨vũ 眾chúng 名danh 華hoa四tứ 方phương 軟nhuyễn 風phong極cực 妙diệu 音âm 觸xúc佛Phật 諸chư 菩Bồ 薩Tát從tùng 三tam 昧muội 起khởi蓮Liên 華Hoa 上Thượng 佛Phật為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát說thuyết 過quá 聲Thanh 聞Văn辟Bích 支Chi 佛Phật菩Bồ 薩Tát 法Pháp 藏tạng以dĩ 是thị 為vi 晝trú

善thiện 男nam 子tử其kỳ 中trung 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát常thường 聞văn 佛Phật 聲thanh法Pháp 聲thanh僧Tăng 聲thanh滅diệt 聲thanh無vô 為vi 聲thanh波Ba 羅La 蜜Mật 聲thanh力Lực 聲thanh無Vô 畏Úy 聲thanh通thông 聲thanh無vô 行hành 聲thanh無vô 生sanh 聲thanh無vô 滅diệt 聲thanh寂tịch 聲thanh靜tĩnh 聲thanh惔đàm 怕phạ 聲thanh大đại 慈từ 聲thanh大đại 悲bi 聲thanh無vô 生sanh 聲thanh法Pháp 聲thanh得đắc 授thọ 職chức 聲thanh純thuần 菩Bồ 薩Tát 聲thanh彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát聞văn 如như 是thị 等đẳng 聲thanh未vị 常thường 斷đoạn 絕tuyệt

復phục 次thứ善thiện 男nam 子tử蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát已dĩ 生sanh 當đương 生sanh皆giai 具cụ 三tam 十thập 二nhị 相tướng光quang 一nhất 由do 旬tuần乃nãi 至chí 成thành 佛Phật不bất 墮đọa 惡ác 趣thú彼bỉ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát慈từ 潤nhuận 心tâm不bất 濁trược 心tâm調điều 心tâm靜tĩnh 心tâm忍nhẫn 心tâm定định 心tâm清thanh 心tâm無vô 礙ngại 心tâm淨tịnh 心tâm無vô 塵trần 心tâm善thiện 心tâm法Pháp 喜hỷ 心tâm除trừ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 結kết 心tâm如như 地địa 心tâm不bất 樂nhạo 世thế 間gian 語ngữ 心tâm樂nhạo 過quá 世thế 間gian 語ngữ 心tâm求cầu 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 心tâm滅diệt 心tâm除trừ 老lão 病bệnh 死tử 心tâm真chân 實thật 心tâm燒thiêu 一nhất 切thiết 結kết 心tâm滅diệt 一nhất 切thiết 受thọ 心tâm不bất 輕khinh 一nhất 切thiết 法pháp 心tâm

意ý 力lực 強cường作tác 力lực 強cường因nhân 緣duyên 力lực 強cường願nguyện 力lực 強cường業nghiệp 行hành 力lực 強cường斷đoạn 力lực 強cường善thiện 根căn 力lực 強cường誓thệ 力lực 強cường聞văn 力lực 強cường戒giới 力lực 強cường施thí 力lực 強cường忍nhẫn 力lực 強cường進tiến 力lực 強cường定định 力lực 強cường慧tuệ 力lực 強cường止chỉ 力lực 強cường觀quán 力lực 強cường通thông 力lực 強cường念niệm 力lực 強cường菩Bồ 提Đề 力lực 強cường破phá 一nhất 切thiết 魔ma 力lực 強cường降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 外ngoại 論luận同đồng 法Pháp 力lực 強cường破phá 一nhất 切thiết 結kết 力lực 強cường

彼bỉ 蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát已dĩ 生sanh 當đương 生sanh已dĩ 曾tằng 親thân 近cận無vô 量lượng 百bách 千thiên 諸chư 佛Phật殖thực 諸chư 善thiện 根căn

又hựu 蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới已dĩ 生sanh 當đương 生sanh 菩Bồ 薩Tát禪thiền 悅duyệt 為vi 食thực法Pháp 食thực 香hương 食thực猶do 若nhược 梵Phạm 天Thiên無vô 有hữu 揣đoàn 食thực其kỳ 中trung 無vô 有hữu 一nhất 切thiết不bất 善thiện 之chi 名danh無vô 諸chư 女nữ 人nhân亦diệc 無vô 其kỳ 聲thanh無vô 有hữu 一nhất 切thiết 苦khổ 聲thanh及cập 愛ái 憎tăng 聲thanh乃nãi 至chí 亦diệc 無vô 結kết 使sử 聲thanh無vô 有hữu 為vi 聲thanh亦diệc 無vô 闇ám 冥minh無vô 諸chư 臭xú 穢uế身thân 心tâm 無vô 疲bì無vô 有hữu 地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ畜súc 生sanh 之chi 聲thanh亦diệc 無vô 假giả 名danh無vô 諸chư 刺thứ 棘cức坑khanh 坎khảm 瓦ngõa 礫lịch亦diệc 無vô 燈đăng 火hỏa日nhật 月nguyệt 星tinh 宿tú亦diệc 無vô 大đại 海hải須Tu 彌Di 山Sơn鐵Thiết 圍Vi 山Sơn大Đại 鐵Thiết 圍Vi 山Sơn障Chướng 山Sơn 黑Hắc 山Sơn及cập 諸chư 土thổ 山sơn無vô 雲vân 雨vũ 聲thanh無vô 惡ác 風phong 聲thanh無vô 有hữu 一nhất 切thiết諸chư 惡ác 趣thú 聲thanh無vô 諸chư 難nạn 聲thanh彼bỉ 蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới佛Phật 光quang菩Bồ 薩Tát 光quang摩ma 尼ni 珠châu 光quang寶bảo 光quang妙diệu 光quang普phổ 照chiếu 於ư 彼bỉ有hữu 鳥điểu 名danh 娑sa 訶ha 羅la各các 各các 自tự 出xuất根Căn 力Lực 覺Giác 道Đạo軟nhuyễn 澤trạch 之chi 聲thanh

爾nhĩ 時thời 寶Bảo 照Chiếu 明Minh 菩Bồ 薩Tát白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn彼bỉ 蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới大đại 小tiểu 云vân 何hà蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai昨tạc 夜dạ 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề幾kỷ 時thời 住trụ 世thế說thuyết 法Pháp 教giáo 化hóa般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu正Chánh 法Pháp 住trụ 世thế 幾kỷ 時thời彼bỉ 蓮Liên 花Hoa 世thế 界Giới菩Bồ 薩Tát 已dĩ 生sanh 當đương 生sanh幾kỷ 時thời 住trụ 世thế彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát為vi 何hà 見kiến 佛Phật及cập 與dữ 聞văn 法Pháp供cúng 養dường 僧Tăng 耶da為vi 不bất 久cửu 乎hồ蓮Liên 花Hoa 世thế 界Giới先tiên 有hữu 何hà 名danh先tiên 佛Phật 去khứ 世thế為vi 經kinh 幾kỷ 時thời蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai次thứ 後hậu 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên有hữu 見kiến 十thập 方phương餘dư 世thế 界giới 中trung諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn所sở 現hiện 神thần 通thông 變biến 化hóa有hữu 不bất 見kiến 者giả

佛Phật 言ngôn

善thiện 男nam 子tử須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương高cao 六lục 十thập 八bát 千thiên 由do 旬tuần廣quảng 八bát 十thập 四tứ 千thiên 由do 旬tuần假giả 使sử 有hữu 人nhân有hữu 勇dũng 健kiện 力lực以dĩ 三tam 昧muội 力lực碎toái 須Tu 彌Di 山Sơn令linh 如như 芥giới 子tử無vô 能năng 數sổ 者giả唯duy 除trừ 如Như 來Lai一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí以dĩ 一nhất 芥giới 子tử為vi 一nhất 四tứ 天thiên 下hạ盡tận 此thử 芥giới 子tử 為vi蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới如như 是thị 世thế 界giới菩Bồ 薩Tát 滿mãn 中trung譬thí 如như 安An 樂Lạc 國Quốc 土Độ菩Bồ 薩Tát 充sung 遍biến

善thiện 男nam 子tử蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri壽thọ 三tam 十thập 小tiểu 劫kiếp住trụ 世thế 說thuyết 法Pháp教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh

善thiện 男nam 子tử蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu正Chánh 法Pháp 住trụ 世thế 十thập 小tiểu 劫kiếp於ư 蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát已dĩ 生sanh 當đương 生sanh皆giai 壽thọ 四tứ 十thập 小tiểu 劫kiếp

善thiện 男nam 子tử蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới先tiên 名danh 栴Chiên 檀Đàn國quốc 土độ 莊trang 嚴nghiêm眾chúng 生sanh 清thanh 淨tịnh皆giai 不bất 如như 今kim

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 時thời 栴Chiên 檀Đàn 世Thế 界Giới 有hữu 佛Phật名danh 月Nguyệt 上Thượng 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hạnh 足Túc善Thiện 逝Thệ乃nãi 至chí 佛Phật 世Thế 尊Tôn彼bỉ 佛Phật 亦diệc 三tam 十thập 小tiểu 劫kiếp住trụ 世thế 說thuyết 法Pháp欲dục 般Bát 涅Niết 槃Bàn 時thời有hữu 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 本bổn 願nguyện 故cố至chí 他tha 方phương 佛Phật 國quốc

餘dư 者giả 各các 作tác 是thị 念niệm

於ư 今kim 中trung 夜dạ月Nguyệt 上Thượng 如Như 來Lai當đương 入nhập 涅Niết 槃Bàn世Thế 尊Tôn 般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu我ngã 等đẳng 於ư 十thập 小tiểu 劫kiếp當đương 持trì 正Chánh 法Pháp誰thùy 當đương 正Chánh 法Pháp 滅diệt 後hậu次thứ 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

時thời 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát名danh 虛Hư 空Không 印Ấn以dĩ 本bổn 願nguyện 故cố月Nguyệt 上Thượng 如Như 來Lai即tức 授thọ 其kỳ 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký

諸chư 善thiện 男nam 子tử吾ngô 般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu正Chánh 法Pháp 住trụ 世thế十thập 小tiểu 劫kiếp 中trung初sơ 夜dạ 正Chánh 法Pháp 滅diệt 盡tận即tức 於ư 後hậu 夜dạ是thị 菩Bồ 薩Tát成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề名danh 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hạnh 足Túc善Thiện 逝Thệ 乃nãi至chí 佛Phật 世Thế 尊Tôn

是thị 時thời 彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát詣nghệ 月Nguyệt 上Thượng 如Như 來Lai 所sở彼bỉ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát以dĩ 誓thệ 願nguyện 力lực種chủng 種chủng 菩Bồ 薩Tát 神thần 通thông至chí 心tâm 供cúng 養dường月Nguyệt 上Thượng 如Như 來Lai遶nhiễu 佛Phật 三tam 匝táp前tiền 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 欲dục 於ư十thập 小tiểu 劫kiếp 中trung入nhập 滅Diệt 心Tâm 無Vô 諍Tranh 三Tam 昧Muội

善thiện 男nam 子tử爾nhĩ 時thời 月Nguyệt 上Thượng 如Như 來Lai告cáo 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát作tác 如như 是thị 言ngôn

汝nhữ 善thiện 男nam 子tử受thọ 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 悲Bi 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn一nhất 切thiết 過quá 去khứ 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri皆giai 為vi 授thọ 職chức 法Pháp 王Vương 子Tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 說thuyết於ư 今kim 現hiện 在tại十thập 方phương 一nhất 切thiết 世thế 界giới諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn現hiện 在tại 住trụ 世thế說thuyết 法Pháp 教giáo 化hóa彼bỉ 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn亦diệc 為vi 授thọ 職chức 法Pháp 王Vương 子Tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 說thuyết於ư 當đương 來lai 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn亦diệc 為vi 授thọ 職chức 法Pháp 王Vương 子Tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát說thuyết 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 悲Bi 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

即tức 說thuyết 咒chú 曰viết

闍xà 梨lê 尼ni摩ma 訶ha 闍xà 梨lê 尼ni域vực 翅sí 厲lệ 復phục 厲lệ 三tam 鉢bát 陀đà 摩ma 訶ha 三tam 鉢bát 陀đà提đề 楚sở 頞át 帝đế遮già 致trí 吒tra 翅sí咃tha 厲lệ咃tha 翅sí 阿a 肆tứ 摩ma 迦ca 肆tứ 尸thi梨lê 彌di梨lê 帝đế 利lợi 樓lâu 樓lâu 翅sí摩ma 訶ha 樓lâu 翅sí 闍xà裔duệ 突đột 樓lâu 闍xà 裔duệ 闍xà 耶da 摩ma 帝đế 帝đế 賒xa [豆*斤]# 漏lậu 涅niết 伽già 多đa 禰nể 阿a 牟mâu 隸lệ 牟mâu 羅la 波ba 利lợi 瞋sân 禰nể摩ma 羅la 拪thiên若nhược 比tỉ 哆đa羅la 娑sa 禰nể 目mục 帝đế 多đa 波ba 利lợi 輸du 地địa阿a 毘tỳ 帝đế 娑sa夜dạ 慕mộ 遮già 禰nể婆bà 羅la 憂ưu 呵ha羅la 禰nể 檀đàn 哆đa 毘tỳ 滯trệ毘tỳ 滯trệ 婆bà 樓lâu 多đa 咩mế抳nê 伽già 羅la 呵ha 婆bà 坻để 南nam達đạt 磨ma 婆bà 坻để 那na 僧tăng 伽già 羅la 呵ha 勒lặc 叉xoa 達đạt 磨ma 婆bà 坻để 南nam

此thử 是thị 四Tứ 念Niệm 處Xứ 解giải 脫thoát 句cú

佛Phật 馱đà 波ba 羅la 迦ca 賒xa 裔duệ 阿a 摩ma 摩ma 美mỹ摩ma 磨ma 阿a 支chi至chí 頞át 剃thế頞át 咃tha 禰nể 羅la 禰nể 盧lô 迦ca 緻trí 目mục 那na 帝đế 陀đà 馱đà 波ba 利lợi 婆bà 禰nể 婆bà

此thử 是thị 四Tứ 聖Thánh 種Chủng 解giải 脫thoát 句cú

婆bà 沙sa 剃thế 婆bà 禰nể 馱đà 隸lệ 陀đà 羅la 波ba 帝đế 舅cữu 礙ngại 帝đế 牧mục 備bị 牧mục 婆bà 波ba 羅la 備bị 米mễ 帝đế 隸lệ修tu 摩ma 婆bà 帝đế羼sằn 帝đế 帝đế加gia 樓lâu 奈nại 欝uất 坻để 叉xoa 裔duệ 畢tất 履lý 帝đế 憂ưu 三tam 般bát 禰nể阿a 勒lặc 翅sí 婆bà 羅la 蠡lễ 佉khư 佉khư 爾nhĩ 阿a 牟mâu 隸lệ 牟mâu 羅la 輸du 禰nể

此thử 是thị 四Tứ 無Vô 畏Úy 解giải 脫thoát 句cú

怛đát 頗phả 羅la 阿a 伽già 羅la 頗phả 羅la 阿a 昵ni 頗phả 羅la 昵ni 羅la 頗phả 三tam 目mục 哆đa 阿a 目mục 哆đa 涅niết 目mục 哆đa阿a 罷bãi毘tỳ 毘tỳ 目mục 帝đế 婆bà 禰nể 毘tỳ 羅la 頗phả 羅la 阿a 延diên 大đại 伊y 毘tỳ 雉trĩ 帝đế 毘tỳ 雉trĩ欝uất 崙lôn 度độ臭xú 羅la 兜đâu 嵐lam 阿a 興hưng三tam 摩ma 伊y 弟đệ 多đa 婆bà 頗phả 帝đế 婆bà 多đa 帝đế 婆bà 薩tát 婆bà 路lộ 迦ca阿a 迦ca 隸lệ阿a 迦ca 隸lệ頻tần 大đại 阿a 浮phù 娑sa 隸lệ 。 [口*荼]# 陀đà 昧muội 帝đế毘tỳ 伽già羅la 婆bà 帝đế額ngạch 頗phả 邏la 迦ca 頗phả 羅la

此thử 是thị 四Tứ 擁Ủng 護Hộ 解giải 脫thoát 句cú

闍xà [口*荼]# 哆đa 阿a 尼ni 尸thi羅la 婆bà 婆bà 多đa 步bộ伊y 曇đàm 頗phả 隸lệ 抳nê 耶da磨ma 頗phả 嵐lam 三tam 某mỗ 陀đà 那na 夜dạ 毘tỳ 浮phù 舍xá波ba 施thí 蘇tô 磨ma [豆*斤]# 阿a [少/兔]# 磨ma 妬đố 阿a 鳩cưu 磨ma 妬đố侈xỉ 他tha 婆bà 帝đế 昧muội 多đa 羅la 他tha陀đà 舍xá 婆bà 邏la 毘tỳ 波ba 羅la 婆bà 他tha伊y 舍xá 絺hy 哆đa 須tu 抳nê 佉khư 磨ma 胝chi 差sai那na 磨ma 帝đế阿a 虛hư 句cú 阿a 坻để兜đâu 瑟sắt 南nam 薩tát 第đệ 磨ma 帝đế 波ba 羅la [口*弱]# 。 波ba 奈nại 佛Phật 馱đà弗phất 樓lâu 婆bà 婆bà 羅la 呵ha 隸lệ

此thử 是thị 四Tứ 正Chánh 斷Đoạn 解giải 脫thoát 句cú

安an 爾nhĩ 摩ma 爾nhĩ 摩ma 禰nể 摩ma 摩ma 禰nể旨chỉ 隸lệ 旨chỉ 隸lệ 帝đế 賒xa 咩mế 賒xa 咩mế 多đa 鼻tị 羶thiên 帝đế目mục 帝đế 郁uất 多đa [月*迷]# 。 三tam [月*迷]# 尼ni 三tam [月*迷]# 三tam 磨ma 三tam [月*迷]# 叉xoa 裔duệ 惡ác 叉xoa 裔duệ頞át 耆kỳ 。 。 抳nê 檀đàn 帝đế賒xa 美mỹ 瑟sắt 帝đế陀đà 羅la 禰nể 阿a 盧lô 伽già 婆bà 細tế曷hạt 羅la 多đa 那na 婆bà 羅la 帝đế曷hạt 羅la 濕thấp 彌di 婆bà 帝đế闍xà 那na 婆bà 帝đế禰nể 樓lâu 婆bà 帝đế彌di 樓lâu 婆bà 帝đế叉xoa 夜dạ 昵ni阿a 梨lê 賒xa禰nể 盧Lô 迦Ca 波Ba 羅La坻để 波ba 昵ni 達đạt 梨lê 賒xa 昵ni

此thử 是thị 四Tứ 辯Biện 解giải 脫thoát 句cú

遮già 湊thấu阿a 婆bà 娑sa 昵ni阿a 梨lê 賒xa 禰nể 闍xà 那na 虛hư 迦ca 妬đố 妬đố 波ba 羅la 婆bà 娑sa 帝đế薩tát [卄/便]# 坻để 利lợi 耶da 浮phù 磨ma 帝đế 迦ca 蘭lan 帝đế 娑sa 娑sa 婆bà 婆bà婆bà 摩ma 薩tát 波ba 羅la 他tha 匐bặc 叉xoa 裔duệ 伽già 隸lệ瞿cù 迦ca 婆bà 陀đà 禰nể盧lô 迦ca [少/兔]# 陀đà 利lợi 舍xá 那na 毘tỳ 復phục

此thử 是thị 四Tứ 神Thần 足Túc 解giải 脫thoát 句cú

阿a 遮già 隸lệ 浮phù 地địa 陀đà 馱đà 波ba 遮già 隸lệ 婆bà 禰nể 栗lật 那na 悉tất 地địa 劍kiếm毘tỳ 坻để 尼ni 稚trĩ 三tam 筆bút 智trí 波ba 利lợi 迦ca 肆tứ 利lợi 蘇tô 彌di 旃chiên 地địa 施thí 陀đà 遮già 遮già 阿a 遮già 遮già 隸lệ阿a 波ba 隸lệ 毘tỳ 至chí 婆bà 隸lệ 胝chi 波ba 隸lệ 波ba 羅la 遮già 遮già 隸lệ 波ba 羅la 波ba 隸lệ 阿a 那na 夜dạ 阿a 便tiện 細tế 迦ca 迦ca 羅la 彌di 波ba 羅la 婆bà 毘tỳ 禰nể加gia 羅la 彌di尼ni 遮già 細tế 伽già 邏la 迦ca 羅la 彌di 那na 由do 帝đế

此thử 是thị 根Căn 力Lực 現hiện 解giải 句cú

沸phí 師sư 薜bệ 蘇tô 沸phí 師sư 薜bệ 杜đỗ 摩ma 波ba 利lợi 呵ha 隸lệ 阿a 婆bà 裔duệ 郵bưu 樓lâu 脂chi 隸lệ 支chi 迦ca 邏la 勒lặc 差sai 阿a 虵xà 摩ma 悉tất 妬đố 帝đế 帝đế 隸lệ 磨ma 磨ma 隸lệ 股cổ 遮già 失thất 尸thi 隸lệ 盧lô 迦ca 寫tả 毘tỳ 若nhược 禰nể 那na 夜dạ 嗟ta 其kỳ 利lợi 尼ni 帝đế 遮già 鹽diêm 帝đế 沙sa 失thất [旃-方+示]# 地địa 那na

此thử 是thị 七Thất 覺Giác 意Ý 解giải 脫thoát 句cú

遮già 迦ca 羅la 婆bà 視thị 婆bà 帝đế 遮già翅sí 隸lệ遮già 迦ca 羅la 陀đà 隸lệ 陀đà 隸lệ 遮già 翅sí 隸lệ 陀đà 隸lệ 目mục 隸lệ 醯hê 隸lệ 醯hê 隸lệ 陀đà 隸lệ阿a 留lưu [卄/斯]# 波ba 地địa 休hưu 休hưu 隸lệ 耶da 他tha 視thị 多đa 伽già 頻tần 婆bà 隸lệ 耶da 他tha 伽già 昵ni 耶da 他tha 波ba 隣lân 遮già 坻để 坻để 利lợi 舍xá 夜dạ 他tha 婆bà 夜dạ 利lợi 履lý 舍xá

諦đế 音âm 闇ám 留lưu 柘chá 毘tỳ 利lợi 精tinh 進tấn 音âm 周chu 隸lệ 道đạo 音âm 戒giới 音âm 定định 音âm 慧tuệ 音âm 解giải 脫thoát 音âm 解giải 脫thoát 知tri 見kiến音âm 星tinh 宿tú 音âm 月nguyệt 音âm 日nhật 音âm如như 是thị 等đẳng 句cú如Như 來Lai 所sở 說thuyết頞át 浮phù 哆đa 彌di 羅la 浮phù 躭đam 三tam 佛Phật曇đàm 阿a 浮phù曇đàm 伊y 呵ha 浮phù 曇đàm [惺-生+土]# 多đa 羅la 浮phù 曇đàm 昵ni 伽già 摩ma 目mục 隸lệ 阿a 羅la 頗phả陀đà 羅la 頗phả曇đàm 荼đồ 隸lệ曼mạn 禰nể [惺-生+土]# 多đa 羅la 嵐lam 多đa 樓lâu 曼mạn伽già 伽già 羅la 膩nị牟mâu 緻trí 膩nị三tam 波ba 羅la牟mâu 緻trí 膩nị伽già 奈nại 波ba 枷già 廣quảng [少/兔]# [少/兔]# 尼ni 樓lâu 婆bà 那na 賒xa禰nể 那na 賒xa 婆bà 陀đà 昵ni 鵄si 鵄si帝đế 鵄si 鵄si頭đầu 摩ma 余dư 婆bà 逸dật澄trừng 伽già 磨ma 婆bà 隸lệ磨ma 隸lệ 呵ha 多đa 寧ninh 婆bà 歛liễm婆bà 隸lệ 頻tần 地địa 頻tần 隸lệ頻tần 隸lệ 郁uất 沙sa 隸lệ賒xa 羅la 禰nể 陀đà 羅la 波ba 羅la 婆bà帝đế 婆bà 嵐lam 那na 夷di 毘tỳ 頭đầu 頭đầu 磨ma 婆bà 羅la 丘khâu 曼mạn 婆bà 羅la 呵ha 磨ma 遮già 梨lê 那na 因nhân 陀đà 羅la 婆bà 昵ni 提đề 提đề 羅la 虵xà 昵ni 磨ma 醯hê 尸thi 波ba 羅la 邏la 羅la 昵ni 婆bà 磨ma [口*數]# 咩mế阿a 羅la 尼ni彌di 伊y 伽già 勒lặc 叉xoa 利lợi 師sư 遮già 昵ni 遮già 羅la 頗phả 旨chỉ [旃-方+示]# 阿a 羅la 修tu 隸lệ薩tát 婆bà 脩tu 嵐lam 阿a 婆bà 嵐lam不bất 那na 伽già 坻để 擔đảm般bát 坻để 多đa 阿a夷di 那na 揵kiền 坻để 閻diêm 婆bà 細tế 迦ca 揵kiền 陀đà 隸lệ 陀đà 隸lệ 阿a 多đa 羅la 呵ha 昵ni 磨ma 伽già 羅la 頻tần 盧lô 呵ha 昵ni 肆tứ 曇đàm 曼mạn 帝đế 毘tỳ 盧lô伽già 磨ma 帝đế佛Phật 馱đà 坻để 師sư 絺hy 帝đế 陀đà 羅la 尼ni 目mục

此thử 是thị 十Thập 力Lực 解giải 脫thoát 句cú

入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 品Phẩm 第đệ 三tam

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 說thuyết 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn 句cú 時thời於ư 此thử 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới大đại 地địa 六lục 種chủng 震chấn 動động極cực 大đại 動động 搖dao發phát 大đại 音âm 聲thanh𡶅 踊dũng 沒một現hiện 如như 是thị 光quang令linh 十thập 方phương 過quá 數số恆Hằng 河Hà 沙sa 世thế 界giới妙diệu 光quang 普phổ 遍biến於ư 時thời 須Tu 彌Di鐵Thiết 圍Vi大Đại 鐵Thiết 圍Vi不bất 障chướng 礙ngại 眼nhãn十thập 方phương 無vô 數số 世thế 界giới現hiện 平bình 如như 掌chưởng十thập 方phương 無vô 數số 世thế 界giới於ư 中trung 止chỉ 住trụ

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 得đắc 三tam 昧muội陀đà 羅la 尼ni忍nhẫn 辱nhục 者giả乘thừa 如Như 來Lai 力lực各các 於ư 其kỳ 土độ忽hốt 然nhiên 不bất 現hiện來lai 此thử 娑Sa 訶Ha 世Thế 界Giới詣nghệ 耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn至chí 世Thế 尊Tôn 所sở頭đầu 面diện 禮lễ 足túc以dĩ 種chủng 種chủng 無vô 量lượng菩Bồ 薩Tát 神thần 通thông供cúng 養dường 世Thế 尊Tôn各các 坐tọa 一nhất 面diện為vì 聽thính 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

無vô 數số 欲dục 界giới色sắc 界giới無vô 色sắc 界giới 諸chư 天thiên來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở為vì 聽thính 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

無vô 數số 龍long夜dạ 叉xoa阿a 修tu 羅la鳩cưu 槃bàn 荼đồ毘tỳ 舍xá 遮già詣nghệ 耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn至chí 世Thế 尊Tôn 所sở為vì 聽thính 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 此thử 集tập 者giả普phổ 見kiến 蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri與dữ 大đại 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 圍vi 遶nhiễu 俱câu

於ư 是thị 世Thế 尊Tôn始thỉ 說thuyết 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn七thất 十thập 二nhị 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát得đắc 是thị 陀đà 羅la 尼ni見kiến 十thập 方phương 無vô 數số 世thế 界giới諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn并tinh 見kiến 彼bỉ 諸chư 佛Phật世thế 界giới 莊trang 嚴nghiêm得đắc 未vị 曾tằng 有hữu以dĩ 菩Bồ 薩Tát 誓thệ 力lực 神thần 通thông供cúng 養dường 佛Phật 已dĩ

佛Phật 言ngôn

善thiện 男nam 子tử若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát修tu 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn得đắc 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên陀đà 羅la 尼ni 門môn得đắc 七thất 萬vạn 二nhị 千thiên 三tam 昧muội 門môn得đắc 六lục 萬vạn 法Pháp 門môn菩Bồ 薩Tát 得đắc 是thị 陀đà 羅la 尼ni 已dĩ得đắc 大đại 慈từ 大đại 悲bi得đắc 是thị 陀đà 羅la 尼ni 已dĩ菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát覺giác 三Tam 十Thập 七Thất 助Trợ 菩Bồ 提Đề 法Pháp得đắc 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí是thị 中trung 具cụ 攝nhiếp一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn實thật 覺giác 是thị 陀đà 羅la 尼ni為vì 眾chúng 生sanh 說thuyết 法Pháp不bất 疾tật 入nhập 涅Niết 槃Bàn

善thiện 男nam 子tử應ưng 當đương 知tri 是thị入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn 威uy 德đức令linh 大đại 地địa 震chấn 動động妙diệu 光quang 顯hiển 照chiếu普phổ 遍biến 無vô 量lượng 無vô 數số諸chư 佛Phật 世thế 界giới緣duyên 是thị 妙diệu 光quang照chiếu 無vô 量lượng 無vô 邊biên諸chư 佛Phật 世thế 界giới令linh 無vô 量lượng 無vô 邊biên菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát來lai 會hội 此thử 土thổ為vì 聽thính 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

於ư 此thử 一nhất 切thiết娑Sa 訶Ha 世Thế 界Giới無vô 量lượng 無vô 邊biên欲dục 界giới色sắc 界giới無vô 色sắc 界giới天thiên龍long夜dạ 叉xoa阿a 修tu 羅la人nhân 非phi 人nhân為vì 聽thính 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

菩Bồ 薩Tát 適thích 聞văn是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn得đắc 不bất 退thoái 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

若nhược 書thư 寫tả 者giả常thường 得đắc 見kiến 佛Phật 聞văn 法Pháp供cúng 養dường 眾chúng 僧Tăng乃nãi 至chí 無vô 上thượng 般Bát 涅Niết 槃Bàn

若nhược 菩Bồ 薩Tát讀độc 誦tụng 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn一nhất 切thiết 重trọng 罪tội滅diệt 盡tận 無vô 餘dư轉chuyển 生sanh 得đắc 登đăng 初Sơ 地Địa

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát修tu 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn是thị 菩Bồ 薩Tát 若nhược 先tiên 有hữu五ngũ 無vô 間gián 罪tội皆giai 悉tất 除trừ 滅diệt轉chuyển 生sanh 亦diệc 登đăng 初Sơ 地Địa

若nhược 無vô 無vô 間gián 罪tội現hiện 身thân 餘dư 罪tội悉tất 皆giai 滅diệt 盡tận轉chuyển 得đắc 登đăng 初Sơ 地Địa設thiết 不bất 能năng 修tu不bất 能năng 誦tụng 讀độc

若nhược 不bất 得đắc 聞văn 法pháp以dĩ 繒tăng 綵thải 為vi 鬘man供cúng 養dường 法Pháp 師sư是thị 人nhân 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số他tha 方phương 世thế 界giới現hiện 在tại 住trụ 世thế諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn皆giai 讚tán 善thiện 哉tai彼bỉ 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn亦diệc 授thọ 其kỳ 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký是thị 菩Bồ 薩Tát 施thí 繒tăng 綵thải 故cố不bất 久cửu 當đương 得đắc法Pháp 王Vương 子Tử 位vị一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề如như 是thị 香hương 供cúng 養dường不bất 久cửu 當đương 得đắc無vô 上thượng 三tam 昧muội 之chi 香hương以dĩ 華hoa 供cúng 養dường不bất 久cửu 當đương 得đắc無vô 上thượng 智trí 花hoa有hữu 持trì 寶bảo 供cúng 養dường 法Pháp 師sư不bất 久cửu 當đương 得đắc三Tam 十Thập 七Thất 助Trợ 菩Bồ 提Đề 寶bảo

善thiện 男nam 子tử是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn有hữu 如như 是thị 饒nhiêu 益ích諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

何hà 以dĩ 故cố是thị 中trung 純thuần 說thuyết菩Bồ 薩Tát 法Pháp 藏tạng 故cố緣duyên 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn菩Bồ 薩Tát 得đắc 不bất 可khả 計kế 辯biện得đắc 四tứ 妙diệu 法Pháp

善thiện 男nam 子tử爾nhĩ 時thời 月Nguyệt 上Thượng 如Như 來Lai以dĩ 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn教giáo 受thọ 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát即tức 時thời 亦diệc 復phục地địa 大đại 震chấn 動động大đại 光quang 顯hiển 現hiện十thập 方phương 無vô 量lượng 無vô 邊biên諸chư 佛Phật 世thế 界giới妙diệu 光quang 普phổ 遍biến地địa 平bình 如như 掌chưởng於ư 中trung 菩Bồ 薩Tát 集tập 者giả見kiến 彼bỉ 十thập 方phương無vô 量lượng 無vô 邊biên 世thế 界giới諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn如như 是thị 十thập 方phương無vô 量lượng 佛Phật 國quốc無vô 數số 菩Bồ 薩Tát來lai 至chí 栴Chiên 檀Đàn 世Thế 界Giới供cúng 養dường 恭cung 敬kính親thân 近cận 月Nguyệt 上Thượng 如Như 來Lai為vì 聽thính 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

善thiện 男nam 子tử時thời 月Nguyệt 上Thượng 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 言ngôn

善thiện 男nam 子tử 等đẳng有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 者giả我ngã 聽thính 十thập 小tiểu 劫kiếp 中trung入nhập 是thị 滅Diệt 心Tâm 三Tam 昧Muội其kỳ 餘dư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát從tùng 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 小tiểu 劫kiếp聽thính 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn菩Bồ 薩Tát 法Pháp 藏tạng於ư 此thử 十thập 小tiểu 劫kiếp 中trung見kiến 彼bỉ 十thập 方phương 無vô 數số諸chư 佛Phật 國quốc 土độ現hiện 在tại 住trụ 世thế諸chư 佛Phật 如Như 來Lai彼bỉ 從tùng 發phát 清thanh 淨tịnh 心tâm善thiện 根căn 成thành 就tựu

彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát以dĩ 種chủng 種chủng 若nhược 干can菩Bồ 薩Tát 神thần 通thông供cúng 養dường 月Nguyệt 上Thượng 如Như 來Lai 已dĩ白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn是thị 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát竟cánh 十thập 小tiểu 劫kiếp 時thời轉chuyển 於ư 無vô 上thượng正Chánh 法Pháp 輪luân 耶da

佛Phật 言ngôn

如như 是thị 如như 是thị善thiện 男nam 子tử是thị 十thập 小tiểu 劫kiếp 盡tận 時thời是thị 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát當đương 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề所sở 成thành 佛Phật 夜dạ即tức 於ư 夜dạ 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân其kỳ 有hữu 菩Bồ 薩Tát於ư 十thập 小tiểu 劫kiếp 中trung從tùng 其kỳ 聞văn 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn善thiện 根căn 成thành 就tựu虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 時thời即tức 於ư 是thị 夜dạ轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân不bất 退thoái 轉chuyển 輪luân最tối 上thượng 輪luân令linh 無vô 數số 億ức 那na 由do 他tha百bách 千thiên 菩Bồ 薩Tát住trụ 不bất 退thoái 轉chuyển其kỳ 諸chư 菩Bồ 薩Tát於ư 十thập 小tiểu 劫kiếp從tùng 其kỳ 聞văn 說thuyết入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 法Pháp 門Môn 者giả

爾nhĩ 時thời 皆giai 得đắc一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ其kỳ 諸chư 菩Bồ 薩Tát有hữu 小tiểu 聞văn 法Pháp是thị 時thời 皆giai 得đắc 登đăng 住trụ 地địa不bất 退thoái 轉chuyển 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề爾nhĩ 時thời 皆giai 具cụ得đắc 是thị 陀đà 羅la 尼ni

時thời 月Nguyệt 上Thượng 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát現hiện 佛Phật 種chủng 種chủng神thần 通thông 變biến 化hóa 已dĩ為vì 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát 現hiện 三tam 昧muội名danh 那Na 羅La 延Diên令linh 受thọ 金kim 剛cang 身thân現hiện 莊Trang 嚴Nghiêm 光Quang 三Tam 昧muội令linh 未vị 轉chuyển 法Pháp 輪luân十thập 小tiểu 劫kiếp 中trung為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 說thuyết是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 法Pháp 門Môn諸chư 佛Phật 世thế 界giới皆giai 見kiến 其kỳ 現hiện 佛Phật 身thân相tướng 好hảo 光quang 明minh現hiện 金Kim 剛Cang 輪Luân 三Tam 昧Muội令linh 坐tọa 菩Bồ 提Đề 座tòa未vị 轉chuyển 法Pháp 輪luân為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát說thuyết 種chủng 種chủng 法pháp現hiện 輪Luân 鬘Man 三Tam 昧Muội令linh 轉chuyển 法Pháp 輪luân

時thời 無vô 數số 億ức 那na 由do 他tha百bách 千thiên 眾chúng 生sanh得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 地Địa虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát既ký 知tri 轉chuyển 法Pháp 輪luân與dữ 無vô 數số 菩Bồ 薩Tát眾chúng 供cúng 養dường 世Thế 尊Tôn 已dĩ各các 還hoàn 上thượng 寶bảo 臺đài即tức 於ư 是thị 夜dạ彼bỉ 月Nguyệt 上Thượng 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri入nhập 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát所sở 應ưng 供cúng 養dường世Thế 尊Tôn 舍xá 利lợi供cúng 養dường 已dĩ 竟cánh各các 各các 還hoàn 昇thăng 寶bảo 臺đài其kỳ 餘dư 菩Bồ 薩Tát各các 還hoàn 本bổn 土độ於ư 中trung 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 菩Bồ 薩Tát入nhập 滅Diệt 心Tâm 三Tam 昧Muội十thập 小tiểu 劫kiếp 中trung寂tịch 然nhiên 而nhi 住trụ

時thời 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát尋tầm 即tức 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 小tiểu 劫kiếp 中trung具cụ 說thuyết 諸chư 法Pháp令linh 眾chúng 菩Bồ 薩Tát種chúng 諸chư 善thiện 根căn彼bỉ 於ư 昨tạc 夜dạ得đắc 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề即tức 於ư 是thị 夜dạ便tiện 轉chuyển 法Pháp 輪luân現hiện 大đại 神thần 通thông令linh 無vô 數số 億ức 那na 由do 他tha百bách 千thiên 眾chúng 生sanh住trụ 不bất 退thoái 轉chuyển阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề是thị 時thời 復phục 說thuyết入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn八bát 十thập 那na 由do 他tha百bách 千thiên 菩Bồ 薩Tát得đắc 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn九cửu 十thập 二nhị 億ức 眾chúng 生sanh得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề七thất 十thập 二nhị 那na 由do 他tha百bách 千thiên 菩Bồ 薩Tát得đắc 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn無vô 數số 諸chư 天thiên 世thế 人nhân發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm

爾nhĩ 時thời 解giải 怨oán菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn菩Bồ 薩Tát 具cụ 足túc 何hà 法Pháp得đắc 是thị 陀đà 羅la 尼ni

佛Phật 言ngôn

菩Bồ 薩Tát 具cụ 足túc 四tứ 法Pháp得đắc 是thị 陀đà 羅la 尼ni何hà 謂vị 為vi 四tứ菩Bồ 薩Tát 住trụ 四tứ 聖thánh 種chủng隨tùy 所sở 得đắc 衣y以dĩ 為vi 喜hỷ 足túc隨tùy 所sở 得đắc 食thực以dĩ 為vi 喜hỷ 足túc隨tùy 得đắc 房phòng 舍xá 臥ngọa 具cụ以dĩ 為vi 喜hỷ 足túc隨tùy 所sở 得đắc 藥dược以dĩ 為vi 喜hỷ 足túc菩Bồ 薩Tát 具cụ 足túc 是thị 四tứ 法Pháp得đắc 修tu 是thị 陀đà 羅la 尼ni

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 具cụ 五ngũ 法Pháp得đắc 修tu 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn何hà 謂vị 為vi 五ngũ自tự 持trì 戒giới 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa以dĩ 自tự 防phòng 制chế威uy 儀nghi 具cụ 足túc乃nãi 至chí 小tiểu 罪tội生sanh 大đại 怖bố 畏úy應ưng 如như 是thị 學học不bất 持trì 戒giới 者giả勸khuyến 令linh 持trì 戒giới使sử 住trụ 其kỳ 中trung無vô 正chánh 見kiến 者giả勸khuyến 令linh 正chánh 見kiến使sử 住trụ 其kỳ 中trung無vô 威uy 儀nghi 者giả勸khuyến 正chánh 威uy 儀nghi使sử 住trụ 其kỳ 中trung邪tà 意ý 眾chúng 生sanh正chánh 意ý 勸khuyến 之chi令linh 住trụ 其kỳ 中trung學học 聲Thanh 聞Văn 辟Bích 支Chi 佛Phật 者giả以dĩ 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề勸khuyến 之chi 令linh 住trụ 其kỳ 中trung菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát具cụ 是thị 五ngũ 法Pháp得đắc 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

菩Bồ 薩Tát 復phục 具cụ 足túc 六lục 法Pháp得đắc 是thị 陀đà 羅la 尼ni何hà 謂vị 為vi 六lục已dĩ 積tích 多đa 聞văn見kiến 少thiểu 聞văn 者giả勸khuyến 使sử 多đa 聞văn令linh 住trụ 其kỳ 中trung自tự 不bất 慳san 慳san 眾chúng 生sanh勸khuyến 使sử 布bố 施thí令linh 住trụ 其kỳ 中trung不bất 惱não 眾chúng 生sanh施thí 以dĩ 無vô 畏úy救cứu 恐khủng 畏úy 者giả令linh 得đắc 解giải 脫thoát不bất 誑cuống 諂siểm 偽ngụy常thường 樂nhạo 空không 靜tĩnh菩Bồ 薩Tát 具cụ 是thị 六lục 法Pháp得đắc 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

菩Bồ 薩Tát 具cụ 如như 是thị 法pháp略lược 備bị 一nhất 切thiết於ư 七thất 年niên 中trung住trụ 空không 閑nhàn 處xứ是thị 咒chú 章chương 句cú晝trú 夜dạ 六lục 時thời叉xoa 手thủ 專chuyên 意ý而nhi 讀độc 誦tụng 之chi起khởi 時thời 普phổ 修tu 念niệm十thập 方phương 現hiện 在tại 諸chư 佛Phật彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát竟cánh 七thất 年niên 已dĩ得đắc 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn得đắc 如như 是thị 陀đà 羅la 尼ni 已dĩ得đắc 如như 是thị 聖thánh 明minh 慧tuệ 眼nhãn見kiến 於ư 十thập 方phương恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 世thế 界giới 中trung現hiện 在tại 住trụ 世thế諸chư 佛Phật 現hiện 大đại 光quang 明minh見kiến 彼bỉ 諸chư 佛Phật 神thần 通thông 已dĩ得đắc 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 陀đà 羅la 尼ni 門môn得đắc 七thất 萬vạn 二nhị 千thiên 三tam 昧muội 門môn得đắc 六lục 萬vạn 法Pháp 門môn菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát得đắc 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn得đắc 陀đà 羅la 尼ni已dĩ 得đắc 大đại 慈từ 悲bi若nhược 得đắc 是thị 陀đà 羅la 尼ni菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát設thiết 有hữu 五ngũ 無vô 間gián 罪tội捨xả 是thị 身thân 已dĩ即tức 得đắc 除trừ 滅diệt轉chuyển 至chí 三Tam 身Thân無vô 復phục 餘dư 習tập得đắc 登đăng 十Thập 地Địa設thiết 菩Bồ 薩Tát 無vô 無vô 間gián 罪tội其kỳ 餘dư 諸chư 罪tội皆giai 悉tất 除trừ 盡tận轉chuyển 身thân 得đắc 登đăng 十Thập 地Địa不bất 久cửu 得đắc 三Tam 十Thập 七Thất 助Trợ 菩Bồ 提Đề 法Pháp成thành 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí

善thiện 男nam 子tử是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn如như 是thị 大đại 饒nhiêu 益ích菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

堅Kiên 眾Chúng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát見kiến 佛Phật 世Thế 尊Tôn所sở 現hiện 神thần 通thông得đắc 如như 是thị 聖thánh 法Pháp 喜hỷ如như 是thị 神thần 通thông 備bị 足túc以dĩ 是thị 供cúng 養dường恆Hằng 河Hà 沙sa 世thế 界giới諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 已dĩ於ư 諸chư 佛Phật 所sở聞văn 種chủng 種chủng 法Pháp得đắc 三tam 昧muội忍nhẫn 辱nhục陀đà 羅la 尼ni 已dĩ還hoàn 來lai 此thử 土độ

善thiện 男nam 子tử是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn如như 是thị 饒nhiêu 益ích菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát除trừ 諸chư 業nghiệp 障chướng善thiện 根căn 增tăng 長trưởng

復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát作tác 如như 是thị 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 於ư 過quá 去khứ九cửu 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số現hiện 在tại 住trụ 世thế諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 所sở聞văn 得đắc 是thị 陀đà 羅la 尼ni

復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát作tác 如như 是thị 言ngôn

二nhị 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 聞văn

復phục 有hữu 三tam復phục 有hữu 四tứ復phục 有hữu 五ngũ復phục 有hữu 六lục復phục 有hữu 七thất復phục 有hữu 八bát復phục 有hữu 九cửu作tác 如như 是thị 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 於ư 過quá 去khứ九cửu 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số現hiện 在tại 住trụ 世thế諸chư 世Thế 尊Tôn 所sở聞văn 得đắc 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát作tác 如như 是thị 言ngôn

過quá 去khứ 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 劫kiếp大đại 劫kiếp 名danh 刪San 提Đề 蘭Lan是thị 佛Phật 國quốc 土độ名danh 一Nhất 切Thiết 瓔Anh 珞Lạc 嚴Nghiêm 飾Sức

爾nhĩ 時thời 有hữu 佛Phật名danh 娑Sa 隣Lân 陀Đà 羅La 闍Xà明Minh 行Hạnh 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn無vô 數số 億ức 那na 由do 他tha百bách 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 圍vi 遶nhiễu如như 是thị 無vô 數số菩Bồ 薩Tát 圍vi 遶nhiễu說thuyết 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn我ngã 從tùng 彼bỉ 聞văn是thị 陀đà 羅la 尼ni修tu 行hành 滿mãn 足túc如như 是thị 無vô 數số 劫kiếp復phục 過quá 無vô 數số 阿a 僧tăng 祇kỳ過quá 去khứ 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn現hiện 在tại 住trụ 世thế無vô 數số 阿a 僧tăng 祇kỳ菩Bồ 薩Tát 神thần 通thông供cúng 養dường 彼bỉ 諸chư佛Phật 世Thế 尊Tôn 已dĩ一nhất 一nhất 佛Phật 所sở種chủng 無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ無vô 稱xưng 無vô 邊biên 諸chư善thiện 根căn 福phước 德đức以dĩ 是thị 善thiện 根căn多đa 千thiên 諸chư 佛Phật 授thọ 我ngã 記ký我ngã 待đãi 時thời 本bổn 願nguyện 故cố久cửu 住trụ 世thế 間gian不bất 先tiên 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề今kim 日nhật 世Thế 尊Tôn授thọ 我ngã 法Pháp 王Vương 子Tử 位vị解giải 脫thoát 鬘man 結kết阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát

如như 是thị 如như 是thị彌Di 勒Lặc 阿A 逸Dật 多Đa如như 汝nhữ 所sở 言ngôn於ư 娑Sa 隣Lân 陀Đà 羅La 闍Xà 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri 所sở聞văn 得đắc 是thị 入Nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 行Hành 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

汝nhữ彌Di 勒Lặc欲dục 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 者giả於ư 十thập 大đại 劫kiếp 中trung便tiện 可khả 滿mãn 足túc 如Như 來Lai 意ý

汝nhữ彌Di 勒Lặc如như 是thị 速tốc 疾tật以dĩ 無vô 上thượng 般Bát 涅Niết 槃Bàn入nhập 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn

汝nhữ彌Di 勒Lặc乃nãi 能năng 樂nhạo 久cửu 住trụ 世thế以dĩ 本bổn 願nguyện 待đãi 時thời 故cố

彌Di 勒Lặc汝nhữ 今kim 於ư 我ngã所sở 授thọ 法Pháp 王Vương 子Tử 職chức

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn普phổ 觀quán 大đại 眾chúng菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di天thiên龍long阿a 修tu 羅la夜dạ 叉xoa羅la 剎sát乾càn 闥thát 婆bà人nhân 非phi 人nhân 等đẳng觀quán 已dĩ即tức 於ư 是thị 時thời說thuyết 是thị 咒chú 句cú 曰viết

怛đát 哆đa 羅la 浮phù 彌di檀đàn 哆đa 浮phù 彌di曇đàm 摩ma 陀đà 浮phù 彌di加gia 帝đế 浮phù 彌di悉tất 彌di離ly 帝đế 浮phù 彌di波ba 羅la 若nhược 浮phù 彌di 鞞bệ 舍xá 伽già 羅la 滯trệ浮phù 彌di波ba 羅la 帝đế 三tam 毘tỳ大đại 浮phù 彌di阿a 釵thoa 波ba 浮phù 彌di吉cát 略lược 波ba 羅la 伯bá廢phế 浮phù 彌di三tam 摩ma 哆đa 波ba 利lợi 差sai 慕mộ 俾tỉ叉xoa 浮phù 彌di 闍xà 帝đế叉xoa 那na 浮phù 彌di三tam 牟mâu 闍xà 毘tỳ 牟mâu 闍xà波ba 羅la 牟mâu 闍xà 毘tỳ舍xá 加gia 羅la 達đạt 舍xá 婆bà 帝đế 毘tỳ 舍xá 吒tra帝đế 羅la 那na伽già 伽già 羅la 伽già 羅la 婆bà 母mẫu 賒xa婆bà 哆đa 毘tỳ 摩ma 帝đế愈dũ 波ba 醯hê 羅la煙yên 羅la 伽già 置trí闍xà 賴lại 吒tra 目mục 邏la 婆bà 尸thi僧tăng 伽già 羅la 磨ma伊y 帝đế 朱chu 羅la 婆bà 帝đế彌di 企xí 文văn 陀đà 邏la陀đà 呵ha 羅la 婆bà 帝đế波ba 羅la 若nhược 浮phù 哆đa 呵ha大đại 迦ca 羅la 彌di 哆đa沙sa 度độ 沙sa 槃bàn哆đa 伊y 羅la 夜dạ 尼ni 羅la 夜dạ 阿a 睺hầu 娑sa 吒tra阿a 陀đà 羅la 置trí 阿a 梨lê 他tha婆bà 帝đế求cầu 留lưu 婆bà 帝đế 帝đế 醯hê 那na 提đề 阿a 迦ca 那na 婆bà 帝đế 婆bà 迦ca 那na 帝đế 沙Sa 彌Di 帝đế 毘tỳ 沙sa 婆bà 煙yên 吒tra婆bà 邏la 頗phả 吒tra 邏la 怛đát 哆đa 邏la 鳩cưu 留lưu 師sư 席tịch兜đâu 留lưu 師sư 磨ma邏la 留lưu 師sư磨ma 邏la 留lưu 他tha他tha 留lưu 緹đề 薩tát 婆bà 多đa薩tát 婆bà 多đa薩tát 婆bà 多đa柘chá 阿a 尼ni 樓lâu 馱đà 地địa 呵ha 他tha多đa 醯hê 頗phả 邏la婆bà 睺hầu 頗phả 邏la 薩tát 哆đa頗phả 邏la 失thất 吒tra 婆bà 帝đế

世Thế 尊Tôn 為vì 諸chư 天thiên說thuyết 是thị 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 解giải 脫thoát 句cú六lục 十thập 那na 由do 他tha 諸chư 天thiên得đắc 見kiến 聖Thánh 諦Đế

頗phả 嵐lam 鴦ương 伽già 邏la 頗phả嵐lam 羅la 羅la 頗phả阿a 羅la 頗phả 尼ni羅la 呼hô 邏la婆bà 婆bà 哆đa 驃phiếu伊y 曇đàm 嵐lam抳nê 蛇xà 磨ma 頗phả嵐lam 那na 母mẫu 馱đà炎diễm 毘tỳ 得đắc 伽già 波ba 羅la若nhược 遮già 迦ca 阿a 耨nậu 毘tỳ 梨lê帝đế 遮già 迦ca闍xà 昵ni 遮già 迦ca 羅la

以dĩ 是thị 解giải 脫thoát 句cú十thập 億ức 那na 由do 他tha 天thiên發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm即tức 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển

波ba 施thí 蘇tô 摩ma 妬đố 阿a 奴nô 摩ma 妬đố 阿a 鳩cưu 摩ma 妬đố 尸thi 馱đà 婆bà 句cú 磨ma 多đa 邏la 邏la 他tha 阿a 舍xá 羅la毘tỳ 波ba 羅la 婆bà 他tha 伊y舍xá 絺hy 哆đa修tu 尼ni 磨ma胝chi 差sai 磨ma 帝đế阿a 盧lô 駒câu 頞át 。 [矢*見]# 覺giác 師sư 那na

以dĩ 是thị 解giải 脫thoát 句cú六lục 萬vạn 四tứ 千thiên 龍long發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm即tức 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển

修tu 婆bà 叉xoa修tu 婆bà 婆bà 婆bà 羅la 摩ma 他tha 那na阿a 羅la 住trụ婆bà 伽già 羅la 住trụ 伽già 婆bà 羅la 住trụ 伽già 羅la 耀diệu 叉xoa悉tất 大đại 磨ma 帝đế娑sa 曼mạn 哆đa惡ác 叉xoa 婆bà 隸lệ 吒tra 迦ca 盧lô摩ma 訶ha 婆bà 隸lệ嗚ô 闍xà 阿a 盧lô 陀đà 羅la 那na 伽già 勒lặc 叉xoa鳩cưu 陀đà 叉xoa 毘tỳ 留lưu [卄/斯]# 。 毘tỳ 留lưu [卄/斯]# 目mục 佉khư賒xa 帝đế 呵ha 悉tất 多đa 賒xa 帝đế 婆bà 隸lệ阿a 脩tu 路lộ毘tỳ 那na 修tu 路lộ波ba 羅la 磨ma 地địa

以dĩ 是thị 解giải 脫thoát 句cú十thập 二nhị 億ức 夜dạ 叉xoa發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm皆giai 不bất 退thoái 轉chuyển

頞át 利lợi 剃thế 昆côn 梨lê 隸lệ 昵ni 緻trí 剃thế 珊san 緻trí 剃thế伽già 緻trí 那na 伽già 阿a 羅la 阿a 馱đà 磨ma 帝đế 珊san 昵ni 呵ha 首thủ 隸lệ陀đà 羅la 尼ni 夜dạ 阿a 鞞bệ尸thi 哆đa 薩tát 因nhân 陀đà 羅la 薩tát 提đề 婆bà薩tát 那na 伽già薩tát 夜dạ 阿a 脩tu 邏la 提đề 婆bà 那na 伽già 昵ni 留lưu 帝đế 波ba 利lợi波ba 羅la 昵ni 留lưu 帝đế 羅la 毘tỳ 悉tất 昵ni 留lưu 帝đế波ba 羅la 若nhược波ba 利lợi 波ba 邏la 磨ma 伽già帝đế 直trực 力lực帝đế 羅la 毘tỳ 弗phất 婆bà 只chỉ 視thị 禰nể 薩tát 遮già 利lợi 多đa 槃bàn 哆đa阿a 毘tỳ 帝đế那na 槃bàn 哆đa首thủ 羅la 槃bàn 哆đa指chỉ 利lợi 那na毘tỳ 梨lê 蛇xà 槃bàn 妬đố毘tỳ 馱đà 槃bàn 帝đế 毘tỳ 三tam 婆bà 祇kỳ 未vị 伽già 文văn 陀đà 羅la 達đạt 舍xá 波ba 利lợi羯yết 摩ma 昵ni 叉xoa波ba 羅la 嗅khứu 十thập 烏ô 呵ha 羅la 奴nô 提đề 羅la 婆bà 頭đầu修tu 羅la 文văn 陀đà羅la 那na 伽già 文văn 陀đà 羅la夜dạ 叉xoa 文văn 陀đà 羅la 枯khô 邏la叉xoa 肆tứ 文văn 阿a 羅la 題đề 彌di多đa 薜bệ 多đa 多đa 薜bệ 欝uất 率suất 禰nể那na 彌di 婆bà 羅la 佉khư 滯trệ 那na 那na 帝đế 陀đà 羅la 尼ni 夜dạ 阿a 卑ty 賒xa 哆đa 提đề 舍xá 輪luân 陀đà 禰nể 婆bà 柘chá輪luân 地địa 捨xả 破phá 輸du 陀đà 禰nể 婆bà 指chỉ 波ba 利lợi 羯yết 磨ma波ba 羅la 若nhược浮phù 地địa 悉tất 勿vật 帝đế 磨ma 帝đế伽già 帝đế 直trực 力lực 帝đế伽già 那na 波ba羅la 帝đế 薩tát 羅la 那na 浮phù 闍xà 地địa 耶da 遮già 吉cát 利lợi首thủ 若nhược 哆đa 遮già 吉cát 利lợi婆bà 耶da

以dĩ 是thị 解giải 脫thoát 句cú五ngũ 萬vạn 六lục 千thiên 阿a 修tu 羅la發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm不bất 退thoái 轉chuyển 於ư阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 無Vô 畏Úy 地Địa 菩Bồ 薩Tát

甚thậm 難nan善thiện 男nam 子tử諸chư 佛Phật 如Như 來Lai出xuất 現hiện 於ư 世thế戒giới 定định 慧tuệ解giải 脫thoát解giải 脫thoát 知tri 見kiến修tu 習tập 咒chú 句cú是thị 亦diệc 為vi 難nan以dĩ 饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh成thành 就tựu 菩Bồ 薩Tát功công 德đức 故cố 也dã

善thiện 男nam 子tử如Như 來Lai 本bổn 行hạnh菩Bồ 薩Tát 行hành 時thời布bố 施thí調điều 善thiện忍nhẫn 辱nhục精tinh 進tấn禪thiền 定định智trí 慧tuệ 滿mãn 足túc親thân 近cận 億ức 那na 由do 他tha百bách 千thiên 多đa 佛Phật或hoặc 行hành 布bố 施thí或hoặc 持trì 戒giới或hoặc 行hành 梵Phạm 行hạnh或hoặc 修tu 習tập或hoặc 精tinh 進tấn忍nhẫn 辱nhục修tu 成thành 就tựu 定định親thân 近cận 學học 慧tuệ 多đa種chủng 種chủng 若nhược 干can善thiện 業nghiệp 滿mãn 足túc以dĩ 是thị 我ngã 今kim得đắc 無vô 上thượng 智trí

善thiện 男nam 子tử如Như 來Lai 本bổn 行hạnh菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời於ư 億ức 百bách 千thiên那na 由do 他tha 多đa 劫kiếp口khẩu 無vô 四tứ 過quá不bất 妄vọng 言ngôn不bất 綺ỷ 語ngữ不bất 麤thô 辭từ不bất 兩lưỡng 舌thiệt緣duyên 是thị 得đắc 成thành廣quảng 長trường 舌thiệt 相tướng

善thiện 男nam 子tử如Như 來Lai 所sở 說thuyết終chung 無vô 虛hư 妄vọng

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn即tức 於ư 座tòa 上thượng欲dục 現hiện 神thần 通thông入nhập 于vu 三tam 昧muội名danh 集Tập 一Nhất 切Thiết 福Phước 德Đức出xuất 廣quảng 長trường 舌thiệt 相tướng以dĩ 自tự 覆phú 面diện於ư 其kỳ 舌thiệt 相tướng放phóng 十thập 億ức 光quang是thị 諸chư 妙diệu 光quang普phổ 照chiếu 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ畜súc 生sanh人nhân天thiên無vô 不bất 周chu 遍biến地địa 獄ngục 眾chúng 生sanh遭tao 焚phần 燒thiêu 者giả以dĩ 斯tư 光quang 故cố有hữu 涼lương 風phong 起khởi暫tạm 得đắc 受thọ 樂lạc於ư 地địa 獄ngục 中trung一nhất 一nhất 人nhân 前tiền化hóa 如Như 來Lai 身thân皆giai 三tam 十thập 二nhị大đại 人nhân 之chi 相tướng八bát 十thập 種chủng 好hảo以dĩ 自tự 莊trang 嚴nghiêm

彼bỉ 地địa 獄ngục 人nhân以dĩ 見kiến 佛Phật 故cố快khoái 樂lạc 充sung 足túc心tâm 生sanh 此thử 念niệm

蒙mông 斯tư 大Đại 士Sĩ我ngã 等đẳng 今kim 得đắc歡hoan 喜hỷ 快khoái 樂lạc

於ư 如Như 來Lai 所sở心tâm 愛ái 生sanh 喜hỷ 恭cung 敬kính

如Như 來Lai 告cáo 彼bỉ

咄đốt汝nhữ 眾chúng 生sanh作tác 如như 是thị 說thuyết南Nam 無mô 佛Phật南Nam 無mô 法Pháp南Nam 無mô 僧Tăng能năng 令linh 汝nhữ 得đắc長trường 夜dạ 安an 隱ẩn

聞văn 佛Phật 語ngữ 已dĩ彼bỉ 地địa 獄ngục 人nhân叉xoa 手thủ 合hợp 掌chưởng作tác 如như 是thị 言ngôn

南Nam 無mô 佛Phật南Nam 無mô 法Pháp南Nam 無mô 僧Tăng

彼bỉ 地địa 獄ngục 眾chúng 生sanh緣duyên 是thị 善thiện 根căn即tức 捨xả 地địa 獄ngục或hoặc 生sanh 天thiên 上thượng或hoặc 生sanh 人nhân 中trung若nhược 有hữu 寒Hàn 氷Băng 地Địa 獄Ngục 眾chúng 生sanh熱nhiệt 風phong 來lai 吹xuy乃nãi 至chí 得đắc 生sanh 人nhân 中trung如như 是thị 餓ngạ 鬼quỷ飢cơ 渴khát 身thân 然nhiên光quang 明minh 照chiếu 已dĩ飢cơ 渴khát 火hỏa 滅diệt得đắc 受thọ 快khoái 樂lạc一nhất 一nhất 餓ngạ 鬼quỷ化hóa 佛Phật 現hiện 前tiền有hữu 三tam 十thập 二nhị大đại 人nhân 之chi 相tướng八bát 十thập 種chủng 好hảo以dĩ 莊trang 嚴nghiêm 身thân彼bỉ 見kiến 佛Phật 已dĩ喜hỷ 樂lạc 充sung 足túc於ư 世Thế 尊Tôn 所sở心tâm 生sanh 喜hỷ 愛ái 恭cung 敬kính佛Phật 隨tùy 其kỳ 語ngữ而nhi 教giáo 化hóa 之chi緣duyên 是thị 善thiện 根căn於ư 中trung 捨xả 身thân有hữu 生sanh 天thiên 上thượng有hữu 生sanh 人nhân 中trung如như 是thị 化hóa 畜súc 生sanh乃nãi 至chí 人nhân 天thiên

是thị 時thời 無vô 數số諸chư 天thiên 世thế 人nhân詣nghệ 如Như 來Lai 所sở各các 坐tọa 一nhất 面diện而nhi 聽thính 受thọ 法pháp即tức 於ư 爾nhĩ 時thời無vô 數số 諸chư 天thiên 世thế 人nhân發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm於ư 中trung 無vô 數số 菩Bồ 薩Tát得đắc 三tam 昧muội忍nhẫn 辱nhục陀đà 羅la 尼ni

大Đại 悲Bi 分Phân 陀Đà 利Lợi 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

失thất 三Tam 藏Tạng 名danh 今kim 附phụ 秦Tần 錄lục
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 1/12/2015 ◊ Cập nhật: 1/12/2015
Đang dùng phương ngữ: BắcNam

古文 古Cổ 文Văn Góp Ý
AAA      
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8