大Đại 悲Bi 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

轉Chuyển 法Pháp 輪Luân 品Phẩm 第đệ 一nhất

如như 是thị 我ngã 聞văn

一nhất 時thời 佛Phật 在tại 王Vương 舍Xá 城Thành耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn與dữ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng六lục 萬vạn 二nhị 千thiên 人nhân 俱câu皆giai 阿A 羅La 漢Hán諸chư 漏lậu 已dĩ 盡tận無vô 復phục 煩phiền 惱não一nhất 切thiết 自tự 在tại心tâm 得đắc 解giải 脫thoát慧tuệ 得đắc 解giải 脫thoát譬thí 如như 善thiện 調điều摩ma 訶ha 那na 伽già所sở 作tác 已dĩ 辦biện捨xả 於ư 重trọng 擔đảm逮đãi 得đắc 己kỷ 利lợi盡tận 諸chư 有hữu 結kết正chánh 智trí 得đắc 解giải心tâm 得đắc 自tự 在tại於ư 一nhất 切thiết 心tâm得đắc 度độ 彼bỉ 岸ngạn唯duy 除trừ 阿A 難Nan

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát四tứ 百bách 四tứ 十thập 萬vạn 人nhân彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát最tối 為vi 上thượng 首thủ皆giai 得đắc 陀đà 羅la 尼ni忍nhẫn 辱nhục 禪thiền 定định深thâm 解giải 諸chư 法pháp空không 無vô 定định 想tưởng如như 是thị 大Đại 士Sĩ皆giai 不bất 退thoái 轉chuyển

是thị 時thời 復phục 有hữu大Đại 梵Phạm 天Thiên 王Vương與dữ 無vô 量lượng 百bách 千thiên諸chư 梵Phạm 天thiên 子tử 俱câu

他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 王Vương與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc四tứ 百bách 萬vạn 人nhân 俱câu

化Hóa 樂Lạc 天Thiên 王Vương亦diệc 與dữ 眷quyến 屬thuộc三tam 百bách 五ngũ 十thập 萬vạn 人nhân 俱câu

兜Đâu 率Suất 天Thiên 王Vương亦diệc 與dữ 眷quyến 屬thuộc三tam 百bách 萬vạn 人nhân 俱câu

夜Dạ 摩Ma 天Thiên 王Vương亦diệc 與dữ 眷quyến 屬thuộc三tam 百bách 五ngũ 十thập 萬vạn 人nhân 俱câu

忉Đao 利Lợi 天Thiên 王Vương釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân亦diệc 與dữ 眷quyến 屬thuộc四tứ 百bách 萬vạn 人nhân 俱câu

毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương亦diệc 與dữ 鬼quỷ 神thần 眷quyến 屬thuộc十thập 萬vạn 人nhân 俱câu

毘Tỳ 樓Lâu 勒Lặc 天Thiên 王Vương亦diệc 與dữ 拘câu 辦biện 荼đồ 眷quyến 屬thuộc一nhất 千thiên 俱câu

毘Tỳ 樓Lâu 勒Lặc 叉Xoa 天Thiên 王Vương亦diệc 與dữ 諸chư 龍long 眷quyến 屬thuộc一nhất 千thiên 俱câu

提Đề 頭Đầu 賴Lại 吒Tra 天Thiên 王Vương與dữ 乾càn 闥thát 婆bà 眷quyến 屬thuộc一nhất 千thiên 俱câu

難Nan 陀Đà 龍Long 王Vương婆Bà 難Nan 陀Đà 龍Long 王Vương亦diệc 各các 與dữ 一nhất 千thiên 眷quyến 屬thuộc 俱câu

如như 是thị 等đẳng 眾chúng皆giai 已dĩ 發phát 心tâm趣thú 於ư 大Đại 乘Thừa已dĩ 行hành 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn眷quyến 屬thuộc 圍vi 繞nhiễu為vì 諸chư 大đại 眾chúng說thuyết 微vi 妙diệu 法Pháp除trừ 四tứ 顛điên 倒đảo生sanh 善thiện 法Pháp 明minh得đắc 智trí 慧tuệ 光quang了liễu 四Tứ 聖Thánh 諦Đế欲dục 令linh 來lai 世thế諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng得đắc 入nhập 三tam 昧muội入nhập 三tam 昧muội 已dĩ過quá 於ư 聲Thanh 聞Văn辟Bích 支Chi 佛Phật 地Địa於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề無vô 有hữu 退thoái 轉chuyển

爾nhĩ 時thời 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát無Vô 癡Si 見Kiến 菩Bồ 薩Tát水Thủy 天Thiên 菩Bồ 薩Tát師Sư 子Tử 意Ý 菩Bồ 薩Tát日Nhật 光Quang 菩Bồ 薩Tát如như 是thị 等đẳng 上thượng 首thủ菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 千thiên 人nhân 俱câu即tức 從tùng 座tòa 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên右hữu 膝tất 著trước 地địa叉xoa 手thủ 合hợp 掌chưởng向hướng 東đông 南nam 方phương一nhất 心tâm 歡hoan 喜hỷ恭cung 敬kính 瞻chiêm 仰ngưỡng而nhi 作tác 是thị 言ngôn

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn多Đa 陀Đà 阿A 伽Già 度Độ阿A 羅La 呵Ha三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn多Đa 陀Đà 阿A 伽Già 度Độ阿A 羅La 呵Ha三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà

希hy 有hữu 世Thế 尊Tôn成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề未vị 久cửu 而nhi 能năng示thị 現hiện 種chủng 種chủng 無vô 量lượng神thần 足túc 變biến 化hóa令linh 無vô 量lượng 無vô 邊biên百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 眾chúng 生sanh得đắc 種chúng 善thiện 根căn不bất 退thoái 轉chuyển 於ư阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

爾nhĩ 時thời 會hội 中trung有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát名danh 寶Bảo 日Nhật 光Quang 明Minh即tức 從tùng 座tòa 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên右hữu 膝tất 著trước 地địa合hợp 掌chưởng 向hướng 佛Phật而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn

彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát無Vô 癡Si 見Kiến 菩Bồ 薩Tát水Thủy 天Thiên 菩Bồ 薩Tát師Sư 子Tử 意Ý 菩Bồ 薩Tát日Nhật 光Quang 菩Bồ 薩Tát如như 是thị 等đẳng 上thượng 首thủ菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 千thiên 人nhân 等đẳng以dĩ 何hà 緣duyên 故cố捨xả 於ư 聽thính 法Pháp而nhi 從tùng 座tòa 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên右hữu 膝tất 著trước 地địa叉xoa 手thủ 合hợp 掌chưởng向hướng 東đông 南nam 方phương一nhất 心tâm 歡hoan 喜hỷ而nhi 作tác 是thị 言ngôn

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn多Đa 陀Đà 阿A 伽Già 度Độ阿A 羅La 呵Ha三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn多Đa 陀Đà 阿A 伽Già 度Độ阿A 羅La 呵Ha三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà

希hy 有hữu 世Thế 尊Tôn成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề未vị 久cửu 而nhi 能năng示thị 現hiện 種chủng 種chủng 無vô 量lượng神thần 足túc 變biến 化hóa令linh 無vô 量lượng 無vô 邊biên百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 眾chúng 生sanh得đắc 種chúng 善thiện 根căn

世Thế 尊Tôn是thị 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật去khứ 此thử 遠viễn 近cận彼bỉ 佛Phật 成thành 道Đạo已dĩ 來lai 幾kỷ 時thời國quốc 土độ 何hà 名danh以dĩ 何hà 莊trang 嚴nghiêm蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật何hà 故cố 示thị 現hiện種chủng 種chủng 變biến 化hóa於ư 十thập 方phương 世thế 界giới所sở 有hữu 諸chư 佛Phật示thị 現hiện 種chủng 種chủng無vô 量lượng 變biến 化hóa或hoặc 有hữu 菩Bồ 薩Tát而nhi 得đắc 瞻chiêm 見kiến我ngã 獨độc 不bất 覩đổ

爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo寶Bảo 日Nhật 光Quang 明Minh 菩Bồ 薩Tát

善thiện 男nam 子tử善thiện 哉tai 善thiện 哉tai汝nhữ 所sở 問vấn 者giả即tức 是thị 珍trân 寶bảo即tức 是thị 賢hiền 善thiện即tức 是thị 善thiện 辯biện即tức 是thị 善thiện 問vấn汝nhữ 善thiện 男nam 子tử能năng 問vấn 如Như 來Lai如như 是thị 妙diệu 義nghĩa欲dục 得đắc 教giáo 化hóa無vô 量lượng 萬vạn 億ức那na 由do 他tha 眾chúng 生sanh令linh 種chúng 善thiện 根căn欲dục 得đắc 顯hiển 現hiện蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 界Giới種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm

善thiện 男nam 子tử我ngã 今kim 當đương 說thuyết諦đế 聽thính 諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi善thiện 受thọ 攝nhiếp 持trì

寶Bảo 日Nhật 光Quang 明Minh 菩Bồ 薩Tát一nhất 心tâm 歡hoan 喜hỷ受thọ 教giáo 而nhi 聽thính

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 寶Bảo 日Nhật 光Quang 明Minh

善thiện 男nam 子tử東đông 南nam 方phương 去khứ 此thử一nhất 億ức 百bách 千thiên 佛Phật 土độ有hữu 佛Phật 世thế 界giới名danh 曰viết 蓮Liên 華Hoa以dĩ 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm而nhi 挍giảo 餝sức 之chi散tán 諸chư 名danh 華hoa香hương 氣khí 遍biến 熏huân寶bảo 樹thụ 莊trang 嚴nghiêm種chủng 種chủng 寶bảo 山sơn紺cám 琉lưu 璃ly 地địa無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát充sung 滿mãn 其kỳ 國quốc善thiện 法Pháp 妙diệu 音âm周chu 遍biến 而nhi 聞văn其kỳ 地địa 柔nhu 軟nhuyễn譬thí 如như 天thiên 衣y行hành 時thời 足túc 下hạ蹈đạo 入nhập 四tứ 寸thốn舉cử 足túc 還hoàn 復phục自tự 然nhiên 而nhi 生sanh種chủng 種chủng 蓮liên 華hoa其kỳ 七thất 寶bảo 樹thụ高cao 七thất 由do 旬tuần其kỳ 枝chi 自tự 然nhiên懸huyền 天thiên 袈ca 裟sa

其kỳ 佛Phật 世thế 界giới常thường 聞văn 諸chư 天thiên伎kỹ 樂nhạc 音âm 聲thanh彼bỉ 諸chư 眾chúng 鳥điểu 聲thanh 中trung常thường 出xuất根Căn力Lực覺Giác 意ý妙diệu 法Pháp 之chi 音âm諸chư 樹thụ 枝chi 葉diệp相tương 掁trành 作tác 聲thanh過quá 諸chư 天thiên 人nhân五ngũ 樂nhạc 之chi 音âm一nhất 一nhất 樹thụ 根căn所sở 出xuất 香hương 淚lệ過quá 諸chư 天thiên 香hương香hương 氣khí 遍biến 滿mãn過quá 千thiên 由do 旬tuần

其kỳ 樹thụ 中trung 間gian懸huyền 天thiên 瓔anh 珞lạc有hữu 七thất 寶bảo 樓lâu 觀quán高cao 五ngũ 百bách 由do 旬tuần縱tung 廣quảng 正chánh 等đẳng一nhất 百bách 由do 旬tuần周chu 匝táp 欄lan 楯thuẫn七thất 寶bảo 所sở 成thành其kỳ 樓lâu 四tứ 邊biên有hữu 大đại 池trì 水thủy長trường 八bát 十thập 由do 旬tuần廣quảng 五ngũ 十thập 由do 旬tuần其kỳ 池trì 四tứ 方phương有hữu 妙diệu 階giai 道đạo純thuần 以dĩ 七thất 寶bảo其kỳ 池trì 水thủy 中trung有hữu 優ưu 鉢bát 羅la 華hoa拘câu 物vật 頭đầu 華hoa波ba 頭đầu 摩ma 華hoa芬phân 陀đà 利lợi 華hoa一nhất 一nhất 蓮liên 華hoa縱tung 廣quảng 正chánh 等đẳng滿mãn 一nhất 由do 旬tuần

於ư 夜dạ 初sơ 分phân有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát於ư 華hoa 臺đài 中trung生sanh 結kết 跏già 趺phu 坐tọa受thọ 於ư 解giải 脫thoát喜hỷ 悅duyệt 之chi 樂lạc過quá 夜dạ 分phân 已dĩ四tứ 方phương 有hữu 風phong柔nhu 軟nhuyễn 香hương 潔khiết觸xúc 菩Bồ 薩Tát 身thân其kỳ 風phong 能năng 令linh合hợp 華hoa 開khai 敷phu吹xuy 散tán 布bố 地địa是thị 時thời 菩Bồ 薩Tát從tùng 三tam 昧muội 起khởi復phục 受thọ 解giải 脫thoát喜hỷ 悅duyệt 之chi 樂lạc下hạ 蓮liên 華hoa 臺đài昇thăng 於ư 高cao 樓lâu於ư 七thất 寶bảo 座tòa 處xứ結kết 跏già 趺phu 坐tọa聽thính 受thọ 妙diệu 法Pháp

其kỳ 園viên 觀quán 外ngoại周chu 匝táp 四tứ 邊biên有hữu 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn紫tử 磨ma 金kim 山sơn高cao 二nhị 十thập 由do 旬tuần縱tung 廣quảng 正chánh 等đẳng滿mãn 三tam 由do 旬tuần山sơn 有hữu 無vô 量lượng百bách 千thiên 珍trân 寶bảo紺cám 琉lưu 璃ly 珠châu火hỏa 珠châu 之chi 明minh間gian 錯thác 其kỳ 間gian

爾nhĩ 時thời 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật以dĩ 大đại 光quang 明minh并tinh 諸chư 寶bảo 明minh和hòa 合hợp 顯hiển 照chiếu其kỳ 佛Phật 世thế 界giới其kỳ 土độ 光quang 明minh微vi 妙diệu 第đệ 一nhất更cánh 無vô 日nhật 月nguyệt亦diệc 無vô 晝trú 夜dạ以dĩ 華hoa 合hợp 鳥điểu拪thiên 而nhi 知tri 時thời 節tiết其kỳ 寶bảo 山sơn 上thượng有hữu 紺cám 琉lưu 璃ly妙diệu 好hảo 之chi 臺đài高cao 六lục 十thập 由do 旬tuần縱tung 廣quảng 二nhị 十thập 由do 旬tuần其kỳ 臺đài 四tứ 邊biên周chu 匝táp 欄lan 楯thuẫn七thất 寶bảo 所sở 成thành其kỳ 臺đài 中trung 央ương有hữu 七thất 寶bảo 床sàng其kỳ 床sàng 各các 有hữu一nhất 生sanh 菩Bồ 薩Tát坐tọa 聽thính 受thọ 法Pháp

善thiện 男nam 子tử其kỳ 佛Phật 世thế 界giới有hữu 菩Bồ 提Đề 樹thụ名danh 因Nhân 陀Đà 羅La高cao 三tam 千thiên 由do 旬tuần樹thụ 莖hành 縱tung 廣quảng五ngũ 百bách 由do 旬tuần枝chi 葉diệp 縱tung 廣quảng一nhất 千thiên 由do 旬tuần下hạ 有hữu 蓮liên 華hoa琉lưu 璃ly 為vi 莖hành高cao 五ngũ 百bách 由do 旬tuần一nhất 一nhất 諸chư 華hoa各các 有hữu 一nhất 億ức百bách 千thiên 金kim 葉diệp高cao 五ngũ 由do 旬tuần馬mã 瑙não 為vi 䩸nhung七thất 寶bảo 為vi 鬚tu高cao 十thập 由do 旬tuần縱tung 廣quảng 正chánh 等đẳng滿mãn 七thất 由do 旬tuần

爾nhĩ 時thời 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật坐tọa 此thử 華hoa 上thượng即tức 於ư 昨tạc 夜dạ成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề其kỳ 菩Bồ 提Đề 華hoa 座tòa周chu 匝táp 復phục 有hữu種chủng 種chủng 蓮liên 華hoa有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát各các 坐tọa 其kỳ 上thượng見kiến 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật種chủng 種chủng 變biến 化hóa

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni說thuyết 是thị 事sự 已dĩ寶Bảo 日Nhật 光Quang 明Minh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật以dĩ 何hà 相tướng 貌mạo作tác 諸chư 變biến 化hóa惟duy 願nguyện 說thuyết 之chi

佛Phật 告cáo 寶Bảo 日Nhật 光Quang 明Minh

善thiện 男nam 子tử蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật於ư 昨tạc 夜dạ 分phân成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề其kỳ 佛Phật 過quá 夜dạ 分phân 已dĩ示thị 現hiện 種chủng 種chủng神thần 足túc 變biến 化hóa其kỳ 身thân 變biến 現hiện乃nãi 至chí 梵Phạm 天Thiên頂đảnh 肉nhục 髻kế 相tướng放phóng 六lục 十thập 億ức那na 由do 他tha 百bách 千thiên 光quang 明minh照chiếu 於ư 上thượng 方phương微vi 塵trần 數số 等đẳng諸chư 佛Phật 世thế 界giới

爾nhĩ 時thời 上thượng 方phương 菩Bồ 薩Tát不bất 觀quán 下hạ 方phương眼nhãn 所sở 緣duyên 色sắc所sở 謂vị 大đại 小tiểu 鐵Thiết 圍Vi及cập 諸chư 小tiểu 山sơn但đãn 觀quán 佛Phật 光quang所sở 及cập 世thế 界giới於ư 諸chư 世thế 界giới有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát得đắc 授thọ 記ký 莂biệt若nhược 得đắc 陀đà 羅la 尼ni忍nhẫn 辱nhục 三tam 昧muội或hoặc 得đắc 上thượng 位vị一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ是thị 菩Bồ 薩Tát 等đẳng所sở 有hữu 光quang 明minh以dĩ 佛Phật 光quang 故cố悉tất 不bất 復phục 現hiện如như 是thị 等đẳng 眾chúng叉xoa 手thủ 向hướng 於ư蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật瞻chiêm 仰ngưỡng 尊tôn 顏nhan

爾nhĩ 時thời 惟duy 見kiến三tam 十thập 二nhị 相tướng瓔anh 珞lạc 其kỳ 身thân八bát 十thập 種chủng 好hảo次thứ 第đệ 莊trang 嚴nghiêm見kiến 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật及cập 其kỳ 世thế 界giới種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm如như 是thị 見kiến 已dĩ心tâm 得đắc 歡hoan 喜hỷ

爾nhĩ 時thời 如như 微vi 塵trần 數số 等đẳng諸chư 佛Phật 世thế 界giới 中trung諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát見kiến 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật光quang 明minh 變biến 化hóa及cập 其kỳ 世thế 界giới 已dĩ各các 捨xả 本bổn 土độ以dĩ 自tự 神thần 足túc悉tất 共cộng 發phát 來lai詣nghệ 彼bỉ 佛Phật 所sở禮lễ 拜bái 圍vi 繞nhiễu供cúng 養dường 恭cung 敬kính尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán

善thiện 男nam 子tử爾nhĩ 時thời 彼bỉ 佛Phật見kiến 諸chư 菩Bồ 薩Tát出xuất 其kỳ 舌thiệt 相tướng悉tất 皆giai 遍biến 覆phú諸chư 四tứ 天thiên 下hạ行hành 住trụ 坐tọa 等đẳng一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh或hoặc 有hữu 菩Bồ 薩Tát入nhập 於ư 禪thiền 定định從tùng 禪thiền 定định 起khởi在tại 大đại 眾chúng 中trung禮lễ 拜bái 圍vi 繞nhiễu供cúng 養dường 恭cung 敬kính尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 佛Phật 爾nhĩ 時thời示thị 現hiện 如như 是thị廣quảng 長trường 舌thiệt 相tướng作tác 變biến 化hóa 已dĩ即tức 還hoàn 攝nhiếp 之chi

善thiện 男nam 子tử蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật復phục 放phóng 身thân 毛mao 孔khổng 光quang一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng出xuất 六lục 十thập 億ức那na 由do 他tha 百bách 千thiên 光quang 明minh其kỳ 光quang 微vi 妙diệu普phổ 遍biến 十thập 方phương一nhất 一nhất 方phương 面diện各các 各các 過quá 於ư微vi 塵trần 數số 等đẳng諸chư 佛Phật 世thế 界giới彼bỉ 世thế 界giới 中trung在tại 在tại 處xứ 處xứ所sở 有hữu 菩Bồ 薩Tát得đắc 授thọ 記ký 已dĩ得đắc 陀đà 羅la 尼ni三tam 昧muội 忍nhẫn 辱nhục或hoặc 得đắc 上thượng 位vị一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ

見kiến 是thị 光quang 已dĩ各các 各các 自tự 捨xả其kỳ 佛Phật 世thế 界giới乘thừa 神thần 通thông 力lực皆giai 共cộng 發phát 來lai至chí 彼bỉ 佛Phật 所sở禮lễ 拜bái 圍vi 繞nhiễu供cúng 養dường 恭cung 敬kính尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán

善thiện 男nam 子tử爾nhĩ 時thời 彼bỉ 佛Phật作tác 此thử 變biến 化hóa即tức 復phục 還hoàn 攝nhiếp為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát及cập 諸chư 大đại 眾chúng講giảng 說thuyết 正Chánh 法Pháp轉chuyển 不bất 退thoái 輪luân欲dục 令linh 無vô 量lượng無vô 邊biên 眾chúng 生sanh得đắc 大đại 利lợi 益ích得đắc 大đại 快khoái 樂lạc憐lân 愍mẫn 世thế 間gian為vì 人nhân 天thiên 故cố欲dục 令linh 具cụ 足túc無vô 上thượng 大Đại 乘Thừa

陀Đà 羅La 尼Ni 品Phẩm 第đệ 二nhị

爾nhĩ 時thời 寶Bảo 日Nhật 光Quang 明Minh 菩Bồ 薩Tát白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn彼bỉ 佛Phật 世thế 界giới云vân 何hà 得đắc 知tri晝trú 夜dạ 差sai 別biệt所sở 聞văn 音âm 聲thanh為vi 何hà 相tướng 貌mạo彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát云vân 何hà 而nhi 得đắc成thành 就tựu 一nhất 心tâm行hành 何hà 異dị 行hạnh

佛Phật 告cáo 寶Bảo 日Nhật 光Quang 明Minh 菩Bồ 薩Tát

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 佛Phật 世thế 界giới常thường 有hữu 佛Phật 光quang以dĩ 為vi 照chiếu 明minh以dĩ 華hoa 合hợp 鳥điểu 拪thiên如Như 來Lai 菩Bồ 薩Tát入nhập 諸chư 禪thiền 定định師sư 子tử 遊du 戲hí其kỳ 心tâm 歡hoan 喜hỷ受thọ 解giải 脫thoát 樂lạc爾nhĩ 時thời 便tiện 知tri即tức 是thị 夜dạ 分phân若nhược 有hữu 風phong 吹xuy諸chư 華hoa 散tán 地địa諸chư 鳥điểu 相tương 和hòa作tác 微vi 妙diệu 聲thanh雨vũ 種chủng 種chủng 華hoa四tứ 方phương 風phong 起khởi香hương 氣khí 微vi 妙diệu柔nhu 軟nhuyễn 細tế 滑hoạt佛Phật 及cập 菩Bồ 薩Tát從tùng 禪thiền 定định 起khởi是thị 時thời 彼bỉ 佛Phật為vì 諸chư 大đại 眾chúng說thuyết 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 藏tạng欲dục 令linh 出xuất 過quá聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác是thị 故cố 得đắc 知tri即tức 是thị 晝trú 分phân

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 佛Phật 世thế 界giới諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng常thường 聞văn 佛Phật 音âm法Pháp 音âm僧Tăng 音âm寂tịch 滅diệt 之chi 音âm無vô 所sở 有hữu 音âm六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 音âm力Lực 無Vô 畏Úy 音âm六Lục 神Thần 通Thông 音âm無vô 所sở 作tác 音âm無vô 生sanh 滅diệt 音âm微vi 妙diệu 寂tịch 靜tĩnh 音âm因nhân 寂tịch 靜tĩnh 音âm緣duyên 寂tịch 靜tĩnh 音âm大đại 慈từ 大đại 悲bi無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn授thọ 記ký 之chi 音âm純thuần 諸chư 菩Bồ 薩Tát清thanh 淨tịnh 妙diệu 音âm常thường 不bất 遠viễn 離ly聞văn 如như 是thị 音âm

善thiện 男nam 子tử所sở 聞văn 音âm 聲thanh相tướng 貌mạo 如như 是thị

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 界giới 菩Bồ 薩Tát若nhược 已dĩ 生sanh若nhược 當đương 生sanh皆giai 悉tất 成thành 就tựu三tam 十thập 二nhị 相tướng常thường 身thân 光quang 明minh照chiếu 一nhất 由do 旬tuần乃nãi 至chí 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề終chung 不bất 墮đọa 於ư三tam 惡ác 道đạo 中trung彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát皆giai 悉tất 成thành 就tựu大đại 慈từ 心tâm大đại 悲bi 心tâm柔nhu 軟nhuyễn 心tâm無vô 愛ái 濁trược 心tâm調điều 伏phục 心tâm寂tịch 靜tĩnh 心tâm忍nhẫn 辱nhục 心tâm禪thiền 定định 心tâm清thanh 淨tịnh 心tâm無vô 障chướng 礙ngại 心tâm無vô 垢cấu 心tâm無vô 汙ô 心tâm真chân 實thật 心tâm喜hỷ 法Pháp 心tâm欲dục 令linh 眾chúng 生sanh斷đoạn 煩phiền 惱não 心tâm如như 地địa 心tâm離ly 一nhất 切thiết 世thế 俗tục 言ngôn 語ngữ 心tâm愛ái 樂nhạo 聖thánh 法Pháp 心tâm求cầu 善thiện 法Pháp 心tâm離ly 我ngã 心tâm離ly 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 寂tịch 滅diệt 心tâm燒thiêu 諸chư 煩phiền 惱não 心tâm解giải 一nhất 切thiết 縛phược 寂tịch 滅diệt 心tâm於ư 一nhất 切thiết 法pháp得đắc 不bất 動động 心tâm

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát得đắc 專chuyên 心tâm 力lực得đắc 發phát 起khởi 力lực得đắc 緣duyên 力lực得đắc 願nguyện 力lực得đắc 無vô 諍tranh 力lực得đắc 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 力lực得đắc 諸chư 善thiện 根căn 力lực得đắc 諸chư 三tam 昧muội 力lực得đắc 多đa 聞văn 力lực得đắc 持trì 戒giới 力lực得đắc 大đại 捨xả 力lực得đắc 忍nhẫn 辱nhục 力lực得đắc 精tinh 進tấn 力lực得đắc 禪thiền 定định 力lực得đắc 智trí 慧tuệ 力lực得đắc 寂tịch 靜tĩnh 力lực得đắc 思tư 惟duy 力lực得đắc 諸chư 通thông 力lực得đắc 念niệm 力lực得đắc 菩Bồ 提Đề 力lực得đắc 壞hoại 一nhất 切thiết 魔ma 力lực得đắc 摧tồi 伏phục 一nhất 切thiết 外ngoại 道đạo 力lực得đắc 壞hoại 一nhất 切thiết諸chư 煩phiền 惱não 力lực

如như 是thị 菩Bồ 薩Tát於ư 彼bỉ 佛Phật 土độ已dĩ 生sanh 當đương 生sanh 者giả即tức 是thị 真chân 實thật 菩Bồ 薩Tát已dĩ 得đắc 供cúng 養dường無vô 量lượng 百bách 千thiên諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn於ư 諸chư 佛Phật 所sở種chúng 諸chư 善thiện 根căn彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát以dĩ 禪thiền 味vị 為vi 食thực法Pháp 食thực 香hương 食thực猶do 如như 梵Phạm 天Thiên無vô 有hữu 揣đoàn 食thực亦diệc 無vô 名danh 字tự無vô 有hữu 不bất 善thiện亦diệc 無vô 女nữ 人nhân苦khổ 受thọ 愛ái 憎tăng諸chư 餘dư 煩phiền 惱não及cập 我ngã 我ngã 所sở身thân 心tâm 苦khổ 惱não三tam 惡ác 道đạo 等đẳng皆giai 悉tất 無vô 有hữu是thị 諸chư 名danh 字tự

亦diệc 無vô 黑hắc 闇ám 臭xú 處xứ不bất 淨tịnh 荊kinh 棘cức 穢uế 惡ác山sơn 陵lăng 堆đôi 阜phụ土thổ 沙sa 礫lịch 石thạch及cập 日nhật 月nguyệt 星tinh 宿tú然nhiên 火hỏa 之chi 明minh須Tu 彌Di 大đại 海hải大đại 小tiểu 鐵Thiết 圍Vi二nhị 山sơn 中trung 間gian幽u 冥minh 之chi 處xứ亦diệc 無vô 有hữu 雨vũ濁trược 亂loạn 惡ác 風phong及cập 八bát 難nạn 處xứ悉tất 亦diệc 無vô 有hữu此thử 諸chư 名danh 字tự

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 佛Phật 世thế 界giới常thường 以dĩ 佛Phật 光quang菩Bồ 薩Tát 寶bảo 光quang而nhi 為vi 照chiếu 明minh其kỳ 光quang 微vi 妙diệu清thanh 淨tịnh 第đệ 一nhất遍biến 滿mãn 其kỳ 國quốc其kỳ 中trung 有hữu 鳥điểu名danh 曰viết 善Thiện 果Quả聲thanh 中trung 常thường 出xuất根Căn 力Lực 覺Giác 道Đạo微vi 妙diệu 之chi 音âm

爾nhĩ 時thời 寶Bảo 日Nhật 光Quang 明Minh 菩Bồ 薩Tát復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn彼bỉ 佛Phật 世thế 界giới縱tung 廣quảng 幾kỷ 何hà住trụ 世thế 壽thọ 命mạng說thuyết 法Pháp 幾kỷ 時thời昨tạc 夜dạ 始thỉ 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề滅diệt 度độ 之chi 後hậu法Pháp 住trụ 久cửu 近cận諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng在tại 世thế 幾kỷ 時thời生sanh 彼bỉ 世thế 界giới諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng頗phả 有hữu 遠viễn 於ư見kiến 佛Phật 聞văn 法Pháp供cúng 養dường 眾chúng 僧Tăng 不phủ蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới佛Phật 未vị 出xuất 時thời名danh 字tự 何hà 等đẳng彼bỉ 界giới 先tiên 昔tích佛Phật 日nhật 世Thế 尊Tôn滅diệt 度độ 已dĩ 來lai為vi 經kinh 幾kỷ 時thời滅diệt 度độ 之chi 後hậu中trung 間gian 幾kỷ 時thời蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật而nhi 得đắc 成thành 道Đạo以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên於ư 十thập 方phương 世thế 界giới在tại 在tại 處xứ 處xứ所sở 有hữu 諸chư 佛Phật入nhập 於ư 師Sư 子Tử 遊Du 戲Hí 三Tam 昧Muội示thị 現hiện 種chủng 種chủng神thần 足túc 變biến 化hóa諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng或hoặc 有hữu 見kiến 者giả或hoặc 不bất 見kiến 者giả

爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo寶Bảo 日Nhật 光Quang 明Minh 菩Bồ 薩Tát

善thiện 男nam 子tử如như 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương高cao 十thập 六lục 萬vạn 八bát 千thiên 由do 旬tuần縱tung 廣quảng 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 由do 旬tuần或hoặc 時thời 有hữu 人nhân勤cần 行hành 精tinh 進tấn或hoặc 幻huyễn 化hóa 力lực或hoặc 禪thiền 定định 力lực碎toái 破phá 須Tu 彌Di猶do 如như 芥giới 子tử過quá 諸chư 算toán 數số除trừ 佛Phật 世Thế 尊Tôn一Nhất 切Thiết 智Trí 者giả餘dư 無vô 能năng 知tri如như 一nhất 芥giới 子tử為vi 一nhất 四tứ 天thiên 下hạ是thị 蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới所sở 有hữu 四tứ 天thiên 下hạ數số 盡tận 此thử 芥giới 子tử有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát充sung 滿mãn 其kỳ 中trung猶do 如như 西tây 方phương安An 樂Lạc 世Thế 界Giới諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 佛Phật壽thọ 命mạng 說thuyết 法Pháp三tam 十thập 中trung 劫kiếp滅diệt 度độ 已dĩ 後hậu正Chánh 法Pháp 住trụ 世thế滿mãn 十thập 中trung 劫kiếp

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát已dĩ 生sanh 當đương 生sanh 者giả壽thọ 命mạng 四tứ 十thập 中trung 劫kiếp

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 佛Phật 世thế 界giới本bổn 名danh 栴Chiên 檀Đàn清thanh 淨tịnh 好hảo 妙diệu不bất 如như 今kim 也dã爾nhĩ 時thời 世thế 界giới亦diệc 無vô 如như 是thị清thanh 淨tịnh 菩Bồ 薩Tát

善thiện 男nam 子tử栴Chiên 檀Đàn 世Thế 界Giới過quá 去khứ 先tiên 佛Phật出xuất 於ư 世thế 間gian號hiệu 日Nhật 月Nguyệt 尊Tôn 如Như 來Lai應Ứng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hạnh 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn壽thọ 命mạng 說thuyết 法Pháp三tam 十thập 中trung 劫kiếp臨lâm 滅diệt 度độ 時thời或hoặc 有hữu 菩Bồ 薩Tát以dĩ 願nguyện 力lực 故cố至chí 餘dư 佛Phật 土độ其kỳ 餘dư 在tại 者giả作tác 如như 是thị 念niệm

今kim 夜dạ 中trung 分phân日Nhật 月Nguyệt 尊Tôn 如Như 來Lai當đương 取thủ 涅Niết 槃Bàn是thị 佛Phật 滅diệt 已dĩ我ngã 等đẳng 當đương 於ư十thập 中trung 劫kiếp 中trung護hộ 持trì 正Chánh 法Pháp誰thùy 能năng 於ư 此thử正Chánh 法Pháp 滅diệt 已dĩ次thứ 第đệ 得đắc 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

時thời 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 虛Hư 空Không 印Ấn以dĩ 本bổn 願nguyện 故cố日Nhật 月Nguyệt 尊Tôn 如Như 來Lai即tức 與dữ 授thọ 記ký

善thiện 男nam 子tử我ngã 滅diệt 度độ 已dĩ正Chánh 法Pháp 住trụ 世thế滿mãn 十thập 中trung 劫kiếp過quá 十thập 中trung 劫kiếp於ư 夜dạ 初sơ 分phân正Chánh 法Pháp 滅diệt 盡tận汝nhữ 於ư 是thị 時thời即tức 當đương 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề號hiệu 曰viết 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 如Như 來Lai應Ứng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hạnh 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn

爾nhĩ 時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát至chí 日Nhật 月Nguyệt 尊Tôn 佛Phật 所sở至chí 佛Phật 所sở 已dĩ諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng以dĩ 禪thiền 定định 力lực種chủng 種chủng 自tự 在tại師sư 子tử 遊du 戲hí供cúng 養dường 日Nhật 月Nguyệt 尊Tôn 如Như 來Lai作tác 供cúng 養dường 已dĩ右hữu 繞nhiễu 三tam 匝táp作tác 如như 是thị 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 願nguyện 欲dục於ư 此thử 十thập 中trung 劫kiếp 中trung入nhập 滅diệt 盡tận 定định

善thiện 男nam 子tử爾nhĩ 時thời 日Nhật 月Nguyệt 尊Tôn 如Như 來Lai告cáo 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

善thiện 男nam 子tử受thọ 持trì 此thử 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn過quá 去khứ 諸chư 多Đa 陀Đà 阿A 伽Già 度Độ阿A 羅La 呵Ha三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà已dĩ 為vì 受thọ 佛Phật 職chức 位vị諸chư 菩Bồ 薩Tát 說thuyết如như 今kim 現hiện 在tại十thập 方phương 諸chư 佛Phật亦diệc 為vì 受thọ 佛Phật 職chức 位vị諸chư 菩Bồ 薩Tát 說thuyết未vị 來lai 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn亦diệc 當đương 為vì 受thọ 佛Phật 職chức 位vị諸chư 菩Bồ 薩Tát 說thuyết所sở 謂vị 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

即tức 說thuyết 章chương 句cú

闍xà 梨lê 闍xà 連liên 尼ni摩ma 訶ha 闍xà 連liên休hưu 翅sí 休hưu 翅sí三tam 鉢bát 提đề摩ma 訶ha 三tam 鉢bát 提đề提đề 陀đà阿a 吒tra醯hê 多đa 遮già 吒tra 迦ca吒tra 陀đà 羅la 卓trác 迦ca阿a 斯tư 摩ma 迦ca 斯tư醯hê 隷lệ 彌di 隷lệ 帝đế 隷lệ流lưu 流lưu 翅sí摩ma 訶ha 流lưu 流lưu 翅sí闍xà 移di頭đầu 闍xà 移di闍xà 移di 末mạt 坼sách羶thiên 坻để舍xá 多đa 禰nể 伽già 陀đà 禰nể阿a 茂mậu 隸lệ茂mậu 羅la 波ba 隸lệ 闍xà 尼ni摩ma 羅la 斯tư 禰nể毘tỳ 羅la 婆bà 禰nể目mục 帝đế目mục 帝đế 波ba 隸lệ 輸du 題đề阿a 毘tỳ 坻để波ba 夜dạ 無mô 郅chất 禰nể波ba 羅la 烏ô 呵ha 羅la 禰nể檀đàn 陀đà毘tỳ 闍xà 比bỉ 闍xà婆bà 留lưu 欝uất 躭đam 禰nể如như 是thị 章chương 句cú破phá 壞hoại 外ngoại 道đạo 一nhất 切thiết 論luận 議nghị攝nhiếp 正Chánh 法Pháp 輪luân復phục 能năng 擁ủng 護hộ說thuyết 正Chánh 法Pháp 者giả開khai 示thị 分phân 別biệt四Tứ 念Niệm 處Xứ解giải 脫thoát 法Pháp 門môn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 說thuyết 章chương 句cú

佛phật 陀đà 波ba 加gia 舍xá 移di阿a 摩ma 摩ma禰nể 摩ma 摩ma呵ha 庶thứ 帋chỉ頗phả 緹đề頞át 緹đề 涅niết帝đế 羅la 禰nể路lộ 迦ca 提đề 目mục 帝đế刪san 提đề 陀đà 隸lệ婆bà 末mạt 尼ni如như 是thị 章chương 句cú開khai 示thị 分phân 別biệt四tứ 種chủng 聖thánh 解giải 脫thoát 法Pháp 門môn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 說thuyết 章chương 句cú

波ba 沙sa 緹đề波ba 沙sa 禰nể陀đà 隸lệ陀đà 羅la 波ba 坻để掬cúc 坻để守thủ 毘tỳ守thủ 婆bà 波ba坻để 禰nể 坻để須tu 摩ma 跋bạt 坻để羼sằn 提đề翅sí 坻để 迦ca 留lưu 那na欝uất 提đề 叉xoa 移di比bỉ 坻để 憂ưu 比bỉ 叉xoa三tam 鉢bát 禰nể阿a 羅la 翅sí婆bà 羅la 地địa佉khư 岐kỳ佉khư 岐kỳ竭kiệt 移di阿a 茂mậu 隸lệ牧mục 羅la 輸du 檀đàn 尼ni如như 是thị 章chương 句cú開khai 示thị 分phân 別biệt四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy解giải 脫thoát 法Pháp 門môn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 說thuyết 章chương 句cú

咀trớ 頗phả 羅la阿a 伽già 頗phả 羅la阿a 涅niết 頗phả 羅la涅niết 羅la 頗phả 羅la三tam 目mục 多đa阿a 延diên 陀đà伊y 毘tỳ 持trì 坻để 毘tỳ 持trì烏ô 頭đầu 都đô 羅la兜đâu 藍lam 阿a 興hưng 三tam 乘thừa伊y 提đề 多đa 婆bà阿a 埵đóa 多đa 埵đóa薩tát 婆bà 路lộ 伽già阿a 荼đồ 伽già隸lệ 頻tần 陀đà阿a 浮phù 薩tát 隸lệ陀đà 陀đà 曼mạn 坻để毘tỳ 舍xá 伽già 跋bạt 提đề阿a 頗phả 邏la迦ca 頗phả 藍lam如như 是thị 章chương 句cú開khai 示thị 分phân 別biệt守thủ 護hộ 三tam 乘thừa 法Pháp 門môn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 說thuyết 章chương 句cú

門môn 陀đà 多đa安an 禰nể 醯hê 羅la婆bà 波ba 多đa 驃phiếu伊y 曇đàm頗phả 隸lệ尼ni 炎diễm 頗phả 隸lệ三tam 茂mậu 檀đàn 那na 延diên毘tỳ 浮phù 舍xá波ba 拖tha蘇tô 摩ma 兜đâu阿a 免miễn 摩ma 五ngũ阿a 鳩cưu 摩ma 都đô拖tha 陀đà 跋bạt 帝đế達đạt 舍xá 婆bà 羅la毘tỳ 波ba 拖tha 他tha悉tất 舍xá 涕thế 多đa何hà 尼ni 飲ẩm 摩ma底để 拏noa 摩ma 坻để阿a 路lộ 俱câu阿a 提đề 鬪đấu 拏noa薩tát 坻để 末mạt 坻để如như 是thị 章chương 句cú現hiện 在tại 諸chư 佛Phật本bổn 所sở 修tu 習tập開khai 示thị 分phân 別biệt四Tứ 正Chánh 勤Cần 法Pháp 門môn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 說thuyết 章chương 句cú

安an 禰nể摩ma 禰nể摩ma 禰nể摩ma 摩ma 禰nể遮già 隸lệ至chí 利lợi 帝đế 隸lệ履lý 賒xa 履lý 多đa毘tỳ [羊*面*毛]chiên 帝đế目mục 帝đế郁uất 多đa 履lý三tam 履lý 尼ni三tam 履lý三tam 摩ma 三tam 履lý叉xoa 裔duệ阿a 叉xoa 裔duệ阿a 闍xà 地địa𣮿chiên 帝đế賒xa 蜜mật 致trí陀đà 羅la 尼ni阿a 跋bạt 伽già 婆bà 婆bà 斯tư賴lại 那na 婆bà 提đề賴lại 魔ma 波ba 提đề闍xà 那na 婆bà 提đề彌di 留lưu 婆bà 提đề叉xoa 裔duệ 尼ni 陀đà 舍xá 尼ni路lộ 伽già 婆bà 提đề波ba 禰nể 陀đà 舍xá 尼ni如như 是thị 章chương 句cú開khai 示thị 分phân 別biệt四Tứ 無Vô 閡Ngại 辯Biện解giải 脫thoát 法Pháp 門môn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 說thuyết 是thị 章chương 句cú

研nghiên 閦súc阿a 婆bà 婆bà 禰nể陀đà 舍xá 尼ni禪thiền 那na 路lộ 伽già 陀đà 兜đâu波ba 婆bà 散tán 尼ni薩tát 婆bà 因nhân 提đề浮phù 摩ma 坻để 千thiên 坻để薩tát 婆bà 薩tát 婆bà婆bà 摩ma 薩tát 婆bà波ba 吔dã 婆bà叉xoa 夜dạ迦ca 隸lệ懼cụ 迦ca 隸lệ婆bà 闍xà 尼ni路lộ 伽già 㝹nậu 達đạt 舍xá 那na比bỉ 婆bà如như 是thị 章chương 句cú開khai 示thị 分phân 別biệt四Tứ 如Như 意Ý 足Túc解giải 脫thoát 法Pháp 門môn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 說thuyết 章chương 句cú

阿a 遮già 隸lệ佛phật 提đề陀đà 陀đà 波ba 遮già 隸lệ那na 尼ni乾can 拏noa斯tư 提đề苷đại 頻tần 提đề尼ni 屑tiết 提đề三tam 筆bút 知tri波ba 隸lệ 伽già 薩tát 隸lệ蘇tô 彌di戰chiến 提đề戰chiến 提đề阿a 遮già 隸lệ阿a 遮già 遮già 隸lệ阿a 波ba 隸lệ頻tần 枝chi 婆bà 離ly禰nể 婆bà 離ly婆bà 遮già 遮già 離ly波ba 波ba 離ly阿a 那na 夜dạ阿a 那na 夜dạ阿a 俾tỉ 斯tư 鈎câu鈎câu 娑sa 婆bà 毘tỳ 禰nể迦ca 禰nể禰nể 闍xà 斯tư伽già 伽già 彌di那na 由do 禘đế如như 是thị 章chương 句cú開khai 示thị 分phân 別biệt一nhất 切thiết 根Căn 力Lực解giải 脫thoát 法Pháp 門môn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 說thuyết 章chương 句cú

富phú 罷bãi帚trửu 富phú 罷bãi度độ 摩ma 波ba 隸lệ 呵ha 隸lệ阿a 婆bà 移di 欝uất 支chi 隸lệ支chi 迦ca 勒lặc 差sai阿a 夜dạ 末mạt 兜đâu帝đế 帝đế 隸lệ摩ma 摩ma 隸lệ手thủ 遮già 尸thi 尸thi 隸lệ路lộ 伽già 寫tả尼ni 闍xà那na 夜dạ 叉xoa 岐kỳ醯hê 帝đế 那na遮già 夜dạ 帝đế沙sa 栴chiên 提đề 那na如như 是thị 章chương 句cú開khai 示thị 分phân 別biệt七Thất 菩Bồ 提Đề 分Phần解giải 脫thoát 法Pháp 門môn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 說thuyết 章chương 句cú

遮già 迦ca 婆bà 闍xà 隸lệ婆bà 帝đế 遮già 迦ca 隸lệ遮già 加gia 陀đà 隸lệ陀đà 羅la 遮già 迦ca 隸lệ陀đà 隸lệ 茂mậu 隸lệ醯hê 醯hê 隸lệ 隸lệ陀đà 離ly阿a 樓lâu 婆bà 跋bạt 提đề休hưu 休hưu夜dạ 他tha甚thậm 婆bà 餓ngạ頻tần 婆bà 隸lệ夜dạ 陀đà 祈kỳ 尼ni夜dạ 他tha 波ba 蘭lan遮già 離ly 提đề 奢xa夜dạ 他tha婆bà 耶da 離ly 離ly 絁thi

薩tát 遮già 尼ni 隸lệ 呵ha 羅la闍xà 留lưu 遮già 毘tỳ 離ly毘tỳ 梨lê 尼ni 離ly 呵ha 羅la未vị 離ly 未vị 伽già 尼ni 隸lệ 呵ha 羅la尼ni 囉ra 尼ni 隸lệ 呵ha 羅la三tam 摩ma 提đề 尼ni 隸lệ 呵ha 羅la般bát 若nhã 尼ni 隸lệ 呵ha 羅la比bỉ 目mục 帝đế 尼ni 隸lệ 呵ha 羅la比bỉ 目mục 帝đế 闍xà 那na陀đà 隸lệ 舍xá 那na 尼ni 隸lệ 呵ha 羅la那na 叉xoa 帝đế 尼ni 隸lệ 呵ha 羅la栴chiên 陀đà 尼ni 隸lệ 呵ha 羅la修tu 利lợi 尼ni 隸lệ 呵ha 羅la

波ba 陀đà 舍xá 夜dạ 六lục 躭đam多đa 陀đà 阿a 伽già 度độ阿a 浮phù 陀đà尼ni 羅la 浮phù 曇đàm三tam 佛phật 陀đà 陀đà 佛phật 陀đà伊y 呵ha 浮phù 陀đà咀trớ 哆đa 浮phù 陀đà尼ni 呵ha 我ngã 摩ma 茂mậu 隸lệ阿a 羅la 頗phả陀đà 陀đà 羅la 頗phả半bán 荼đồ 隸lệ曼mạn 陀đà 隸lệ咀trớ 哆đa 隸lệ 多đa 留lưu摩ma 伽già 伽già 憐lân 尼ni茂mậu 祖tổ 拏noa三tam 半bán 茂mậu 祖tổ 拏noa

恆hằng 伽già 崩băng 伽già摩ma 㝹nậu 尼ni留lưu 婆bà那na 舍xá 尼ni那na 舍xá 槃bàn 檀đàn 尼ni叱sất 叱sất 帝đế叱sất 叱sất 覩đổ摩ma 由do 婆bà醯hê 燈đăng 伽già 摩ma婆bà 隸lệ摩ma 隸lệ呵ha 咀trớ 尼ni婆bà 隸lệ摩ma 隸lệ頻tần 提đề毘tỳ 離ly毘tỳ 離ly憂ưu 沙sa 離ly舍xá 羅la 尼ni陀đà 羅la 尼ni婆bà 婆bà 坻để婆bà 藍lam 那na 羅la 易dị毘tỳ 頭đầu 摩ma婆bà 羅la 齲củ 摩ma梵phạm 摩ma 遮già 隸lệ 那na因nhân 提đề 婆bà 尸thi提đề 提đề 耶da 羅la 尼ni摩ma 醯hê 首thủ 羅la 羅la 尼ni

三tam 摩ma 宿tú 彌di阿a 藍lam 念niệm 彌di伊y 迦ca 勒lặc 叉xoa 利lợi師sư 遮già 尼ni遮già 羅la阿a 支chi 栴chiên 陀đà 羅la修tu 利lợi薩tát 婆bà 修tu 羅la阿a 婆bà 藍lam富phú 那na 伽già 緻trí 躭đam半bán 持trì 多đa阿a 夜dạ 那na 虔kiền 稚trĩ閻diêm 波ba 斯tư迦ca 伽già 陀đà 隸lệ阿a 羅la 陀đà呵ha 尼ni 摩ma 伽già 羅la毘tỳ 路lộ 呵ha 尼ni悉tất 曇đàm 曼mạn 啼đề毘tỳ 路lộ 迦ca 曼mạn 啼đề是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn之chi 所sở 受thọ 持trì開khai 示thị 分phân 別biệt如Như 來Lai 十Thập 力Lực解giải 脫thoát 法Pháp 門môn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni說thuyết 是thị 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn 時thời三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới六lục 種chủng 震chấn 動động叵phả 我ngã 踊dũng 沒một

爾nhĩ 時thời 有hữu 大đại微vi 妙diệu 光quang 明minh遍biến 於ư 十thập 方phương過quá 如như 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 世thế 界giới其kỳ 中trung 所sở 有hữu須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương大đại 小tiểu 鐵Thiết 圍Vi不bất 與dữ 眼nhãn 對đối但đãn 見kiến 世thế 界giới地địa 平bình 如như 掌chưởng十thập 方phương 世thế 界giới所sở 在tại 之chi 處xứ有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát其kỳ 數số 無vô 量lượng得đắc 諸chư 禪thiền 定định總tổng 持trì 忍nhẫn 辱nhục

如như 是thị 等đẳng 眾chúng以dĩ 佛Phật 神thần 力lực於ư 己kỷ 剎sát 沒một忽hốt 然nhiên 來lai 至chí娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn到đáo 如Như 來Lai 所sở頭đầu 面diện 禮lễ 足túc以dĩ 諸chư 菩Bồ 薩Tát所sở 得đắc 種chủng 種chủng自tự 在tại 神thần 足túc供cúng 養dường 於ư 佛Phật作tác 供cúng 養dường 已dĩ各các 各các 次thứ 第đệ於ư 一nhất 面diện 坐tọa欲dục 聽thính 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn不bất 可khả 稱xưng 計kế

欲dục 色sắc 界giới 諸chư 天thiên來lai 至chí 佛Phật 所sở頭đầu 面diện 禮lễ 足túc亦diệc 各các 次thứ 第đệ坐tọa 於ư 一nhất 面diện聽thính 受thọ 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

如như 是thị 大đại 眾chúng悉tất 皆giai 得đắc 見kiến蓮Liên 華Hoa 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 彼bỉ 佛Phật與dữ 大đại 菩Bồ 薩Tát圍vi 繞nhiễu 集tập 會hội

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni說thuyết 此thử 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn有hữu 七thất 十thập 二nhị恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát得đắc 此thử 陀đà 羅la 尼ni 門môn即tức 時thời 得đắc 見kiến不bất 可khả 稱xưng 計kế十thập 方phương 世thế 界giới諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn及cập 見kiến 諸chư 佛Phật淨tịnh 妙diệu 世thế 界giới諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng怪quái 未vị 曾tằng 有hữu是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát以dĩ 禪thiền 定định 力lực師sư 子tử 遊du 戲hí得đắc 自tự 在tại 故cố作tác 種chủng 種chủng 供cúng 具cụ以dĩ 供cúng 養dường 佛Phật

爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng

善thiện 男nam 子tử若nhược 菩Bồ 薩Tát 修tu 是thị 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn 者giả即tức 得đắc 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 陀đà 羅la 尼ni 門môn七thất 萬vạn 二nhị 千thiên 三tam 昧muội 門môn六lục 萬vạn 法Pháp 聚tụ 門môn即tức 得đắc 大đại 慈từ 大đại 悲bi解giải 三Tam 十Thập 七Thất 助Trợ 道Đạo 之chi 法Pháp得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí無vô 有hữu 障chướng 閡ngại是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn攝nhiếp 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp諸chư 佛Phật 了liễu 此thử 陀đà 羅la 尼ni 已dĩ為vì 諸chư 眾chúng 生sanh說thuyết 無vô 上thượng 法Pháp久cửu 久cửu 在tại 世thế不bất 入nhập 涅Niết 槃Bàn

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 今kim 所sở 見kiến當đương 知tri 即tức 是thị 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn威uy 神thần 力lực 故cố令linh 此thử 大đại 地địa六lục 種chủng 震chấn 動động及cập 有hữu 微vi 妙diệu清thanh 淨tịnh 光quang 明minh遍biến 照chiếu 十thập 方phương過quá 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 佛Phật 世thế 界giới光quang 所sở 及cập 處xứ無vô 量lượng 世thế 界giới諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng來lai 至chí 此thử 會hội聽thính 受thọ 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn并tinh 及cập 此thử 界giới所sở 有hữu 無vô 量lượng欲dục 色sắc 界giới 天thiên和hòa 合hợp 聚tụ 集tập

復phục 有hữu 諸chư 龍long夜dạ 叉xoa阿a 修tu 羅la人nhân 非phi 人nhân 等đẳng皆giai 來lai 欲dục 聽thính解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

若nhược 菩Bồ 薩Tát 聞văn解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn 已dĩ即tức 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề而nhi 不bất 退thoái 轉chuyển

若nhược 有hữu 書thư 寫tả其kỳ 人nhân 乃nãi 至chí無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn常thường 得đắc 不bất 離ly見kiến 佛Phật 聞văn 法Pháp供cúng 養dường 眾chúng 僧Tăng

若nhược 能năng 讀độc 誦tụng諸chư 惡ác 業nghiệp 等đẳng永vĩnh 盡tận 無vô 餘dư轉chuyển 身thân 受thọ 生sanh即tức 過quá 初Sơ 地Địa得đắc 第đệ 二nhị 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

若nhược 能năng 修tu 行hành解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn所sở 作tác 五ngũ 逆nghịch重trọng 惡ác 之chi 罪tội悉tất 得đắc 除trừ 滅diệt第đệ 二nhị 轉chuyển 生sanh即tức 過quá 初Sơ 地Địa得đắc 第đệ 二nhị 住trụ

若nhược 無vô 五ngũ 逆nghịch即tức 於ư 此thử 身thân所sở 有hữu 重trọng 業nghiệp永vĩnh 盡tận 無vô 餘dư轉chuyển 身thân 即tức 得đắc過quá 於ư 初Sơ 地Địa得đắc 第đệ 二nhị 住trụ

若nhược 其kỳ 不bất 能năng讀độc 誦tụng 修tu 行hành於ư 聽thính 法Pháp 時thời以dĩ 諸chư 繒tăng 綵thải奉phụng 上thượng 法Pháp 師sư 者giả爾nhĩ 時thời 如như 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng現hiện 在tại 諸chư 佛Phật各các 於ư 世thế 界giới稱xưng 揚dương 讚tán 歎thán善thiện 哉tai 善thiện 哉tai即tức 與dữ 授thọ 其kỳ 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký是thị 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 供cúng 養dường 因nhân 緣duyên 故cố不bất 久cửu 當đương 得đắc受thọ 佛Phật 職chức 位vị一nhất 生sanh 成thành 就tựu阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

若nhược 香hương 供cúng 養dường不bất 久cửu 當đương 得đắc無vô 上thượng 定định 香hương

若nhược 華hoa 供cúng 養dường不bất 久cửu 當đương 得đắc無vô 上thượng 智trí 華hoa

若nhược 以dĩ 珍trân 寶bảo供cúng 養dường 法Pháp 師sư不bất 久cửu 當đương 得đắc三Tam 十Thập 七Thất 助Trợ 道Đạo 法Pháp 之chi 寶bảo

善thiện 男nam 子tử若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát能năng 解giải 了liễu 是thị 陀đà 羅la 尼ni 者giả得đắc 大đại 利lợi 益ích

何hà 以dĩ 故cố此thử 陀đà 羅la 尼ni 門môn能năng 開khai 示thị 分phân 別biệt一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát諸chư 法Pháp 寶bảo 藏tạng以dĩ 是thị 持trì 故cố令linh 諸chư 菩Bồ 薩Tát得đắc 無vô 閡ngại 辯biện四Tứ 適Thích 意Ý 法Pháp

善thiện 男nam 子tử日Nhật 月Nguyệt 尊Tôn 如Như 來Lai為vì 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát說thuyết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 已dĩ爾nhĩ 時thời 大đại 地địa亦diệc 六lục 種chủng 震chấn 動động亦diệc 有hữu 無vô 量lượng微vi 妙diệu 光quang 明minh遍biến 照chiếu 十thập 方phương無vô 量lượng 無vô 邊biên諸chư 佛Phật 世thế 界giới見kiến 諸chư 佛Phật 剎sát地địa 平bình 如như 掌chưởng

爾nhĩ 時thời 會hội 中trung亦diệc 有hữu 無vô 量lượng菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát悉tất 見kiến 十thập 方phương不bất 可khả 稱xưng 計kế諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn是thị 時thời 十thập 方phương無vô 量lượng 無vô 邊biên諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng各các 各các 自tự 於ư己kỷ 世thế 界giới 沒một忽hốt 然nhiên 來lai 至chí栴Chiên 檀Đàn 世Thế 界Giới見kiến 日Nhật 月Nguyệt 尊Tôn 佛Phật禮lễ 拜bái 圍vi 繞nhiễu供cúng 養dường 恭cung 敬kính尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán皆giai 欲dục 聽thính 受thọ是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn

善thiện 男nam 子tử爾nhĩ 時thời 彼bỉ 佛Phật告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát

善thiện 男nam 子tử我ngã 今kim 已dĩ 聽thính汝nhữ 等đẳng 若nhược 是thị一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ於ư 十thập 中trung 劫kiếp聽thính 入nhập 滅diệt 定định其kỳ 餘dư 菩Bồ 薩Tát應ưng 十thập 中trung 劫kiếp從tùng 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát受thọ 此thử 陀đà 羅la 尼ni 門môn菩Bồ 薩Tát 法Pháp 藏tạng隨tùy 受thọ 持trì 法Pháp得đắc 見kiến 十thập 方phương無vô 量lượng 世thế 界giới所sở 有hữu 諸chư 佛Phật因nhân 見kiến 佛Phật 故cố心tâm 生sanh 歡hoan 喜hỷ得đắc 種chúng 善thiện 根căn

爾nhĩ 時thời 會hội 中trung有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát得đắc 種chủng 種chủng 自tự 在tại師sư 子tử 遊du 戲hí 者giả以dĩ 種chủng 種chủng 供cúng 具cụ供cúng 養dường 彼bỉ 佛Phật作tác 供cúng 養dường 已dĩ白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn是thị 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát過quá 十thập 中trung 劫kiếp成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề當đương 得đắc 轉chuyển 於ư無vô 上thượng 法Pháp 輪luân

時thời 佛Phật 告cáo 曰viết

諸chư 善thiện 男nam 子tử如như 汝nhữ 所sở 說thuyết是thị 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát過quá 十thập 中trung 劫kiếp得đắc 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề即tức 過quá 其kỳ 夜dạ便tiện 轉chuyển 法Pháp 輪luân

爾nhĩ 時thời 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 已dĩ即tức 過quá 其kỳ 夜dạ轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân不bất 退thoái 法Pháp 輪luân無vô 上thượng 法Pháp 輪luân

爾nhĩ 時thời 會hội 中trung無vô 量lượng 無vô 邊biên百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 菩Bồ 薩Tát先tiên 從tùng 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát於ư 十thập 中trung 劫kiếp受thọ 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn 者giả得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển有hữu 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ當đương 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

善thiện 男nam 子tử若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát不bất 多đa 修tu 學học是thị 陀đà 羅la 尼ni 者giả於ư 當đương 來lai 世thế得đắc 過quá 初Sơ 地Địa上thượng 二nhị 住trụ 位vị不bất 退thoái 轉chuyển 於ư阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề決quyết 定định 得đắc 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn

如như 是thị 說thuyết 已dĩ日Nhật 月Nguyệt 尊Tôn 如Như 來Lai為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát示thị 現hiện 種chủng 種chủng神thần 足túc 變biến 化hóa示thị 現hiện 是thị 已dĩ為vì 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát示thị 現hiện 那Na 羅La 延Diên 三Tam 昧Muội

汝nhữ 得đắc 是thị 定định便tiện 當đương 得đắc 受thọ金kim 剛cang 之chi 身thân復phục 為vi 示thị 現hiện一Nhất 切Thiết 莊Trang 嚴Nghiêm 三Tam 昧Muội 光Quang 明Minh

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 雖tuy 未vị 轉chuyển是thị 正Chánh 法Pháp 輪luân夢mộng 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát說thuyết 此thử 陀đà 羅la 尼ni 門môn汝nhữ 於ư 爾nhĩ 時thời便tiện 為vi 已dĩ 得đắc如Như 來Lai 身thân 分phân三tam 十thập 二nhị 相tướng八bát 十thập 種chủng 好hảo亦diệc 當đương 放phóng 此thử一Nhất 切Thiết 莊Trang 嚴Nghiêm 三Tam 昧Muội 光Quang 明Minh遍biến 照chiếu 無vô 量lượng一nhất 切thiết 世thế 界giới復phục 於ư 光quang 中trung得đắc 見kiến 無vô 量lượng無vô 邊biên 諸chư 佛Phật

復phục 為vi 示thị 現hiện金Kim 剛Cang 場Tràng 三Tam 昧Muội以dĩ 三tam 昧muội 力lực 故cố雖tuy 未vị 坐tọa 道Đạo 場Tràng菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ未vị 轉chuyển 法Pháp 輪luân已dĩ 能năng 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát說thuyết 微vi 妙diệu 法Pháp

復phục 為vi 示thị 現hiện輪Luân 鬚Tu 三Tam 昧Muội以dĩ 三tam 昧muội 力lực 故cố尋tầm 轉chuyển 法Pháp 輪luân轉chuyển 法Pháp 輪luân 時thời有hữu 無vô 量lượng 無vô 邊biên百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 菩Bồ 薩Tát當đương 得đắc 畢tất 定định

爾nhĩ 時thời 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát聞văn 說thuyết 是thị 已dĩ尋tầm 即tức 自tự 知tri當đương 轉chuyển 法Pháp 輪luân歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược與dữ 無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát共cộng 供cúng 養dường 佛Phật作tác 供cúng 養dường 已dĩ各các 各các 自tự 入nhập諸chư 樓lâu 觀quán 中trung

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 佛Phật即tức 於ư 其kỳ 夜dạ入nhập 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát過quá 其kỳ 夜dạ 已dĩ供cúng 養dường 舍xá 利lợi既ký 供cúng 養dường 已dĩ各các 各các 還hoàn 入nhập寶bảo 樓lâu 觀quán 中trung他tha 方phương 菩Bồ 薩Tát各các 各các 自tự 還hoàn本bổn 佛Phật 世thế 界giới一nhất 生sanh 菩Bồ 薩Tát於ư 十thập 中trung 劫kiếp入nhập 滅diệt 盡tận 定định其kỳ 餘dư 菩Bồ 薩Tát因nhân 虛Hư 空Không 印Ấn說thuyết 妙diệu 法Pháp 故cố滿mãn 十thập 中trung 劫kiếp得đắc 種chúng 善thiện 根căn

是thị 虛Hư 空Không 印Ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát始thỉ 於ư 昨tạc 夜dạ成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề即tức 於ư 今kim 日nhật轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân示thị 現hiện 種chủng 種chủng神thần 足túc 變biến 化hóa令linh 百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề不bất 退thoái 轉chuyển

我ngã 今kim 於ư 此thử說thuyết 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn 時thời亦diệc 有hữu 八bát 十thập那na 由do 他tha 百bách 千thiên 菩Bồ 薩Tát得đắc 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn七thất 十thập 二nhị 億ức 眾chúng 生sanh於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề不bất 退thoái 轉chuyển七thất 十thập 二nhị 那na 由do 他tha 百bách 千thiên 菩Bồ 薩Tát得đắc 是thị 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn無vô 量lượng 無vô 邊biên天thiên 與dữ 人nhân發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm

爾nhĩ 時thời 會hội 中trung有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 解Giải 脫Thoát 怨Oán 憎Tăng白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát成thành 就tựu 幾kỷ 法Pháp能năng 修tu 集tập 是thị 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

佛Phật 告cáo 解Giải 脫Thoát 怨Oán 憎Tăng 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

善thiện 男nam 子tử菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu 四tứ 法Pháp則tắc 能năng 修tu 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn何hà 等đẳng 為vi 四tứ

菩Bồ 薩Tát 住trụ 是thị 四tứ 聖thánh 種chủng 中trung於ư 麁thô 衣y 食thực臥ngọa 具cụ 醫y 藥dược常thường 得đắc 知tri 足túc

菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu如như 是thị 四tứ 法Pháp則tắc 能năng 修tu 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát成thành 就tựu 五ngũ 法Pháp則tắc 能năng 修tu 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn何hà 等đẳng 為vi 五ngũ

自tự 持trì 禁cấm 戒giới所sở 謂vị 愛ái 護hộ 解giải 脫thoát 戒giới成thành 就tựu 威uy 儀nghi 行hạnh防phòng 護hộ 戒giới 法Pháp心tâm 生sanh 怖bố 畏úy如như 小tiểu 金kim 剛cang受thọ 持trì 修tu 學học一nhất 切thiết 諸chư 戒giới見kiến 破phá 戒giới 者giả勸khuyến 令linh 持trì 戒giới見kiến 邪tà 見kiến 者giả勸khuyến 令linh 正chánh 見kiến破phá 威uy 儀nghi 者giả勸khuyến 住trụ 威uy 儀nghi見kiến 散tán 心tâm 者giả勸khuyến 令linh 一nhất 心tâm見kiến 有hữu 好hiếu 樂nhạo於ư 二Nhị 乘Thừa 者giả勸khuyến 令linh 安an 住trụ阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu如như 是thị 五ngũ 法Pháp則tắc 能năng 修tu 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu 六lục 法Pháp則tắc 能năng 修tu 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn何hà 等đẳng 為vi 六lục

自tự 修tu 多đa 聞văn通thông 達đạt 無vô 閡ngại見kiến 寡quả 聞văn 者giả勸khuyến 令linh 多đa 聞văn自tự 不bất 慳san 悋lận見kiến 慳san 悋lận 者giả勸khuyến 令linh 安an 住trụ不bất 慳san 悋lận 法pháp自tự 不bất 嫉tật 妬đố見kiến 嫉tật 妬đố 者giả勸khuyến 令linh 安an 住trụ不bất 嫉tật 妬đố 法pháp自tự 不bất 怖bố 他tha施thí 以dĩ 無vô 畏úy見kiến 怖bố 畏úy 者giả為vi 作tác 擁ủng 護hộ善thiện 言ngôn 誘dụ 喻dụ使sử 得đắc 安an 隱ẩn心tâm 不bất 諛du 諂siểm無vô 有hữu 姧gian 詐trá行hành 空không 三tam 昧muội

菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu如như 是thị 六lục 法Pháp則tắc 能năng 修tu 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát成thành 就tựu 如như 是thị相tướng 貌mạo 法Pháp 已dĩ於ư 七thất 歲tuế 中trung總tổng 略lược 一nhất 切thiết陀đà 毘tỳ 梨lê 章chương 句cú晝trú 夜dạ 六lục 時thời頭đầu 面diện 恭cung 敬kính一nhất 心tâm 思tư 惟duy緣duyên 身thân 念niệm 處xứ行hành 空không 三tam 昧muội讀độc 誦tụng 如như 是thị陀đà 毘tỳ 章chương 句cú即tức 於ư 起khởi 時thời遍biến 念niệm 十thập 方phương一nhất 切thiết 世thế 界giới無vô 量lượng 諸chư 佛Phật是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát過quá 七thất 歲tuế 已dĩ即tức 便tiện 得đắc 是thị 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn

菩Bồ 薩Tát 得đắc 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn 已dĩ便tiện 得đắc 如như 是thị聖thánh 清thanh 淨tịnh 眼nhãn得đắc 是thị 眼nhãn 已dĩ見kiến 於ư 十thập 方phương如như 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 世thế 界giới 中trung在tại 在tại 處xứ 處xứ諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn不bất 取thủ 涅Niết 槃Bàn亦diệc 見kiến 示thị 現hiện種chủng 種chủng 無vô 量lượng神thần 足túc 變biến 化hóa是thị 菩Bồ 薩Tát 爾nhĩ 時thời悉tất 見kiến 一nhất 切thiết無vô 量lượng 諸chư 佛Phật無vô 有hữu 遺di 餘dư以dĩ 見kiến 佛Phật 故cố即tức 得đắc 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 陀đà 羅la 尼ni 門môn七thất 萬vạn 二nhị 千thiên 三tam 昧muội 門môn六lục 萬vạn 法Pháp 門môn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát得đắc 是thị 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn 已dĩ復phục 於ư 眾chúng 生sanh得đắc 大đại 慈từ 悲bi復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát得đắc 是thị 法Pháp 門môn 已dĩ所sở 有hữu 五ngũ 逆nghịch重trọng 惡ác 罪tội 等đẳng轉chuyển 身thân 便tiện 得đắc永vĩnh 盡tận 無vô 餘dư第đệ 三tam 生sanh 已dĩ盡tận 一nhất 切thiết 業nghiệp得đắc 第đệ 十Thập 住Trụ若nhược 無vô 五ngũ 逆nghịch其kỳ 餘dư 諸chư 業nghiệp即tức 於ư 此thử 身thân永vĩnh 盡tận 無vô 餘dư過quá 一nhất 生sanh 已dĩ得đắc 第đệ 十Thập 住Trụ不bất 久cửu 便tiện 得đắc三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm及cập 一Nhất 切Thiết 智Trí

善thiện 男nam 子tử是thị 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn能năng 大đại 利lợi 益ích諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

若nhược 菩Bồ 薩Tát 常thường 念niệm諸chư 佛Phật 法Pháp 身thân 故cố得đắc 見kiến 種chủng 種chủng神thần 足túc 變biến 化hóa見kiến 是thị 化hóa 已dĩ即tức 得đắc 如như 是thị無vô 漏lậu 歡hoan 喜hỷ因nhân 歡hoan 喜hỷ 故cố便tiện 成thành 如như 是thị神thần 足túc 變biến 化hóa以dĩ 神thần 足túc 力lực則tắc 能năng 供cúng 養dường如như 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng世thế 界giới 諸chư 佛Phật得đắc 供cúng 養dường 已dĩ於ư 諸chư 佛Phật 所sở亦diệc 聽thính 受thọ 妙diệu 法Pháp聽thính 受thọ 法Pháp 故cố即tức 得đắc 陀đà 羅la 尼ni三tam 昧muội 忍nhẫn 辱nhục便tiện 還hoàn 來lai 至chí此thử 佛Phật 世thế 界giới

善thiện 男nam 子tử是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn能năng 作tác 如như 是thị大đại 利lợi 益ích 事sự損tổn 滅diệt 惡ác 業nghiệp增tăng 諸chư 善thiện 根căn

爾nhĩ 時thời 有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 於ư 過quá 去khứ如như 一nhất 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 諸chư 佛Phật 所sở聞văn 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn聞văn 已dĩ 即tức 得đắc

復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát作tác 如như 是thị 言ngôn

我ngã 等đẳng 已dĩ 於ư二nhị 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 諸chư 佛Phật 所sở聞văn 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn聞văn 已dĩ 即tức 得đắc

復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát作tác 如như 是thị 言ngôn

我ngã 等đẳng 已dĩ 於ư三tam 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 諸chư 佛Phật 所sở聞văn 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn聞văn 已dĩ 即tức 得đắc

復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát作tác 如như 是thị 言ngôn

我ngã 等đẳng 已dĩ 於ư四tứ 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 諸chư 佛Phật 所sở聞văn 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn聞văn 已dĩ 即tức 得đắc

復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát作tác 如như 是thị 言ngôn

我ngã 等đẳng 已dĩ 於ư五ngũ 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 諸chư 佛Phật 所sở聞văn 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn聞văn 已dĩ 即tức 得đắc

復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát作tác 如như 是thị 言ngôn

我ngã 等đẳng 已dĩ 於ư六lục 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 諸chư 佛Phật 所sở聞văn 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn聞văn 已dĩ 即tức 得đắc

復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát作tác 如như 是thị 言ngôn

我ngã 等đẳng 已dĩ 於ư七thất 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn聞văn 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn聞văn 已dĩ 即tức 得đắc

復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát作tác 如như 是thị 言ngôn

我ngã 等đẳng 已dĩ 於ư八bát 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 諸chư 佛Phật 所sở聞văn 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn聞văn 已dĩ 即tức 得đắc

復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát作tác 如như 是thị 言ngôn

我ngã 等đẳng 已dĩ 於ư九cửu 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 諸chư 佛Phật 所sở聞văn 是thị 陀đà 羅la 尼ni 門môn聞văn 已dĩ 即tức 得đắc

爾nhĩ 時thời 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 於ư 往vãng 世thế過quá 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 劫kiếp 時thời有hữu 大đại 劫kiếp名danh 善Thiện 普Phổ 遍Biến於ư 此thử 劫kiếp 中trung是thị 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới微vi 妙diệu 清thanh 淨tịnh一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm

爾nhĩ 時thời 有hữu 佛Phật出xuất 現hiện 於ư 世thế號hiệu 娑Sa 羅La 王Vương 如Như 來Lai應Ứng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hạnh 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn有hữu 無vô 量lượng 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng復phục 有hữu 不bất 可khả 計kế諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát恭cung 敬kính 圍vi 遶nhiễu

爾nhĩ 時thời 娑Sa 羅La 王Vương 佛Phật為vì 諸chư 大đại 眾chúng說thuyết 是thị 解Giải 了Liễu 一Nhất 切Thiết 陀Đà 羅La 尼Ni 門Môn我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời從tùng 彼bỉ 佛Phật 所sở得đắc 聞văn 是thị 法Pháp聞văn 已dĩ 修tu 學học學học 已dĩ 即tức 得đắc增tăng 廣quảng 具cụ 足túc如như 是thị 無vô 量lượng無vô 邊biên 劫kiếp 中trung有hữu 不bất 可khả 計kế阿a 僧tăng 祇kỳ 佛Phật我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời隨tùy 其kỳ 壽thọ 命mạng以dĩ 諸chư 菩Bồ 薩Tát所sở 得đắc 種chủng 種chủng師Sư 子Tử 遊Du 戲Hí 自Tự 在Tại 三Tam 昧Muội供cúng 養dường 如như 是thị無vô 量lượng 諸chư 佛Phật我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời便tiện 得đắc 於ư 此thử一nhất 一nhất 佛Phật 所sở種chúng 無vô 量lượng 無vô 邊biên不bất 可khả 稱xưng 計kế阿a 僧tăng 祇kỳ 善thiện 根căn種chúng 善thiện 根căn 已dĩ即tức 得đắc 無vô 量lượng大đại 功công 德đức 聚tụ以dĩ 是thị 善thiện 根căn 故cố無vô 量lượng 諸chư 佛Phật與dữ 我ngã 授thọ 記ký以dĩ 本bổn 願nguyện 故cố久cửu 在tại 生sanh 死tử以dĩ 待đãi 時thời 故cố不bất 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn惟duy 願nguyện 如Như 來Lai於ư 今kim 與dữ 我ngã受thọ 佛Phật 職chức 位vị令linh 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

如như 是thị 如như 是thị如như 汝nhữ 所sở 說thuyết娑Sa 羅La 王Vương 佛Phật 現hiện 在tại 世thế 時thời汝nhữ 已dĩ 得đắc 是thị解giải 了liễu 一nhất 切thiết陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 門môn

彌Di 勒Lặc汝nhữ 於ư 過quá 去khứ十thập 大đại 劫kiếp 中trung若nhược 欲dục 願nguyện 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 者giả汝nhữ 於ư 爾nhĩ 時thời尋tầm 應ứng 具cụ 足túc速tốc 疾tật 成thành 就tựu阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề入nhập 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn彌Di 勒Lặc汝nhữ 久cửu 住trụ 生sanh 死tử以dĩ 本bổn 願nguyện 故cố所sở 以dĩ 不bất 成thành以dĩ 待đãi 時thời 故cố彌Di 勒Lặc我ngã 今kim 為vì 汝nhữ受thọ 佛Phật 職chức 位vị

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn觀quán 諸chư 大đại 眾chúng及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di天thiên龍long夜dạ 叉xoa阿a 修tu 羅la羅la 剎sát乾càn 闥thát 婆bà人nhân 非phi 人nhân 等đẳng作tác 是thị 觀quán 已dĩ說thuyết 是thị 章chương 句cú

帶đái 哆đa 浮phù 彌di檀đàn 陀đà 浮phù 彌di曇đàm 摩ma 陀đà 浮phù 彌di伽già 帝đế 浮phù 彌di蜜mật 帝đế 浮phù 彌di般bát 若nhã 浮phù 彌di毘tỳ 舍xá 羅la 闍xà 浮phù 彌di鉢bát 帝đế 三tam 毘tỳ 多đa 浮phù 彌di阿a 耨nậu 差sai 婆bà 浮phù 彌di阿a 婆bà 差sai 浮phù 彌di三tam 摩ma 多đa 博bác 差sai 摩ma 博bác 差sai 浮phù 彌di闍xà 帝đế 叉xoa 裔duệ 浮phù 彌di三tam 扠tra 闍xà毘tỳ 扠tra 闍xà波ba 羅la 扠tra 闍xà毘tỳ 舍xá 伽già達đạt 舍xá 婆bà 帝đế毘tỳ 舍xá 陀đà帝đế 羅la 那na羅la 伽già 伽già三tam 扠tra 舍xá 婆bà 多đa毘tỳ 摩ma 帝đế揄du 波ba 醯hê 羅la羅la 伽già 摩ma阿a 吒tra 扠tra 羅la婆bà 舍xá 僧tăng 伽già 摩ma伊y 帝đế 朱chu 羅la 失thất 帝đế彌di 文văn 陀đà 羅la陀đà 呵ha 羅la 跋bạt 帝đế般bát 若nhã 浮phù 多đa阿a 陀đà 伽già 彌di 多đa娑sa 圖đồ 沙sa 槃bàn 多đa伊y 羅la 耶da尼ni 羅la 耶da阿a 呼hô 薩tát 吒tra阿a 牧mục 陀đà 牧mục阿a 他tha 婆bà 帝đế伽già 樓lâu 婆bà 帝đế帝đế 醯hê 那na 提đề 婆bà阿a 迦ca 那na 摩ma 帝đế婆bà 迦ca 那na 摩ma 帝đế三tam 彌di 帝đế毘tỳ 娑sa 婆bà 地địa禕y 陀đà 婆bà 羅la禕y 陀đà 婆bà 羅la阿a 羅la多đa 羅la拘câu 留lưu 沙sa 兜đâu樓lâu 沙sa 賴lại 摩ma羅la 留lưu 他tha多đa 留lưu 他tha薩tát 婆bà 他tha薩tát 婆bà 他tha遮già 尼ni 留lưu 他tha提đề 呵ha 多đa 多đa 醯hê 頗phả 羅la婆bà 睺hầu 頗phả 羅la薩tát 婆bà 頗phả 羅la世thế 吒tra 婆bà 提đề說thuyết 是thị 雜tạp 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên解giải 脫thoát 章chương 句cú 時thời有hữu 六lục 十thập 那na 由do 他tha 諸chư 天thiên見kiến 四Tứ 聖Thánh 諦Đế爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 說thuyết 章chương 句cú

帶đái 頗phả 嵐lam阿a 伽già 頗phả 嵐lam羅la 羅la 頗phả 嵐lam阿a 羅la 頗phả 嵐lam尼ni 羅la 呼hô 羅la婆bà 婆bà 多đa 驃phiếu伊y 曇đàm 頗phả 嵐lam尼ni 監giam 頗phả 嵐lam南nam 無mô 陀đà 鹽diêm毘tỳ 浮phù 蛾nga般bát 若nhã 遮già 伽già阿a 㝹nậu 毘tỳ 地địa 遮già 迦ca闍xà 尼ni 遮già 迦ca說thuyết 是thị 解giải 脫thoát 章chương 句cú 時thời有hữu 一nhất 億ức 諸chư 天thiên發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm皆giai 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 說thuyết 章chương 句cú

波ba 拖tha蘇tô 摩ma 都đô阿a 㝹nậu 摩ma 都đô阿a 拘câu 摩ma 都đô鵄si 陀đà 婆bà 拘câu摩ma 哆đa 他tha陀đà 舍xá 羅la毘tỳ 簸phả 跛bả 他tha伊y 呵ha 世thế 鐵thiết 多đa蘇tô 禰nể 摩ma蘇tô 帝đế 廁trắc 拏noa 帝đế阿a 路lộ 拘câu阿a 提đề 鬪đấu 拏noa說thuyết 是thị 解giải 脫thoát 章chương 句cú 時thời六lục 萬vạn 四tứ 千thiên 諸chư 龍long發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm皆giai 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 說thuyết 章chương 句cú

阿a 叉xoa 修tu 跋bạt 叉xoa修tu 婆bà 沙sa 波ba 曼mạn 陀đà 那na阿a 羅la 住trụ 婆bà 伽già 羅la 厨trù迦ca 羅la 荼đồ 叉xoa悉tất 曇đàm 摩ma 帝đế三tam 曼mạn 多đa 茤đau阿a 叉xoa 婆bà 隷lệ醯hê 吒tra 迦ca 路lộ摩ma 訶ha 婆bà 隸lệ烏ô 闍xà 陀đà 路lộ陀đà 羅la 尼ni醯hê 伽già 羅la 叉xoa拘câu 陀đà 叉xoa拘câu 婆bà 叉xoa鞞bệ 路lộ 布bố毘tỳ 留lưu 波ba 目mục 佉khư勢thế 帝đế 嗐hại 哆đa勢thế 帝đế 婆bà 隸lệ阿a 修tu 路lộ 比bỉ 那na修tu 路lộ 波ba 摩ma 提đề說thuyết 是thị 解giải 脫thoát 章chương 句cú 時thời十thập 二nhị 億ức 夜dạ 叉xoa發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm皆giai 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 說thuyết 章chương 句cú

阿a 挮thế卑ty 梨lê 離ly尼ni 帝đế 挮thế珊san 帝đế 挮thế伽già 帝đế 抳nê那na 迦ca 彌di阿a 藍lam 彌di波ba 嵐lam 彌di阿a 陀đà 彌di摩ma 陀đà 彌di摩ma 帝đế 彌di珊san 尼ni 阿a守thủ 隸lệ陀đà 羅la 尼ni 阿a毘tỳ 舍xá 多đa 薩tát 陀đà薩tát 提đề 婆bà薩tát 那na 伽già薩tát 夜dạ 叉xoa薩tát 阿a 修tu 羅la提đề 婆bà那na 伽già尼ni 六lục 帝đế隸lệ 婆bà 羅la尼ni 六lục 帝đế 羅la毘tỳ 蜜mật 帝đế般bát 若nhã般bát 梨lê 跋bạt 多đa 末mạt 帝đế婆bà 利lợi 羅la 毘tỳ伽già 帝đế 提đề 帝đế 波ba 利lợi 波ba 羅la伽già 帝đế 提đề 帝đế 羅la 毘tỳ弗phất 婆bà 翅sí 毘tỳ闍xà 禰nể 毘tỳ薩tát 遮già 利lợi 畔bạn 多đa阿a 毘tỳ 陀đà 那na 畔bạn 多đa首thủ 羅la 畔bạn 陀đà到đáo 羅la 毘tỳ 梨lê 耶da 毘tỳ 陀đà毘tỳ 多đa 毘tỳ 畔bạn 坻để毘tỳ 娑sa 婆bà 禰nể末mạt 伽già 文văn 陀đà毘tỳ 舍xá 鉢bát 利lợi 劍kiếm 摩ma 禰nể叉xoa 波ba 羅la 呼hô烏ô 呵ha 羅la 路lộ提đề 羅la 波ba 都đô阿a 修tu 羅la 文văn 陀đà那na 伽già 叉xoa 文văn 陀đà夜dạ 叉xoa 文văn 陀đà羅la 利lợi 文văn 陀đà鞞bệ 提đề 鞞bệ 提đề 彌di多đa 卑ty多đa 多đa 卑ty烏ô 拏noa 那na 咩mế婆bà 佉khư 提đề陀đà 羅la 尼ni 阿a毘tỳ 舍xá 多đa提đề 舍xá 首thủ 陀đà 尼ni波ba 翅sí 輸du 提đề耆kỳ 婆bà 輸du 陀đà 尼ni波ba 翅sí 波ba 利lợi 羯yết 磨ma帝đế 摩ma 帝đế 伽già 帝đế趺phu 帝đế 伽già 那na波ba 帝đế 婆bà 羅la 那na 拂phất 提đề闍xà 耶da 遮già 加gia輸du 若nhã 陀đà 遮già 迦ca 卑ty 夜dạ說thuyết 是thị 解giải 脫thoát 章chương 句cú 已dĩ五ngũ 萬vạn 六lục 千thiên 阿a 修tu 羅la發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm皆giai 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 無Vô 所Sở 畏Úy 平Bình 等Đẳng 地Địa 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 言ngôn

善thiện 男nam 子tử諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn出xuất 世thế 甚thậm 難nan演diễn 布bố 是thị 法Pháp乃nãi 復phục 倍bội 難nan是thị 法Pháp 乃nãi 是thị戒giới定định慧tuệ解giải 脫thoát解giải 脫thoát 知tri 見kiến之chi 所sở 熏huân 修tu

善thiện 男nam 子tử如như 是thị 章chương 句cú能năng 令linh 菩Bồ 薩Tát威uy 德đức 成thành 就tựu

善thiện 男nam 子tử如Như 來Lai 本bổn 行hạnh菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời以dĩ 布bố 施thí持trì 戒giới忍nhẫn 辱nhục精tinh 進tấn禪thiền 定định智trí 慧tuệ攝nhiếp 是thị 章chương 句cú供cúng 養dường 恭cung 敬kính無vô 量lượng 無vô 邊biên百bách 千thiên 萬vạn 億ức諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn於ư 諸chư 佛Phật 所sở或hoặc 行hành 布bố 施thí或hoặc 修tu 梵Phạm 行hạnh清thanh 淨tịnh 持trì 戒giới或hoặc 勤cần 精tinh 進tấn或hoặc 修tu 忍nhẫn 辱nhục或hoặc 入nhập 三tam 昧muội或hoặc 修tu 習tập 慧tuệ種chủng 種chủng 修tu 集tập純thuần 善thiện 淨tịnh 業nghiệp是thị 故cố 我ngã 今kim得đắc 無vô 上thượng 智trí

善thiện 男nam 子tử我ngã 昔tích 於ư 無vô 量lượng阿a 僧tăng 祇kỳ 億ức那na 由do 他tha 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời身thân 常thường 遠viễn 離ly妄vọng 語ngữ 兩lưỡng 舌thiệt惡ác 口khẩu 綺ỷ 語ngữ是thị 故cố 我ngã 今kim得đắc 是thị 舌thiệt 相tướng

善thiện 男nam 子tử以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 故cố諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn所sở 說thuyết 真chân 實thật無vô 有hữu 虛hư 妄vọng

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn示thị 現hiện 種chủng 種chủng神thần 足túc 變biến 化hóa作tác 變biến 化hóa 已dĩ入nhập 遍Biến 一Nhất 切Thiết 功Công 德Đức 三Tam 昧Muội入nhập 是thị 三tam 昧muội 已dĩ出xuất 廣quảng 長trường 舌thiệt遍biến 覆phú 面diện 門môn從tùng 其kỳ 舌thiệt 根căn放phóng 六lục 十thập 億ức 光quang 明minh其kỳ 光quang 微vi 妙diệu遍biến 照chiếu 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ畜súc 生sanh天thiên人nhân皆giai 蒙mông 其kỳ 光quang地địa 獄ngục 眾chúng 生sanh身thân 熾sí 然nhiên 者giả以dĩ 蒙mông 光quang 故cố於ư 須tu 臾du 間gian得đắc 清thanh 涼lương 樂lạc是thị 諸chư 眾chúng 生sanh即tức 於ư 其kỳ 前tiền各các 有hữu 化hóa 佛Phật三tam 十thập 二nhị 相tướng八bát 十thập 種chủng 好hảo莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 身thân爾nhĩ 時thời 眾chúng 生sanh以dĩ 見kiến 佛Phật 故cố皆giai 得đắc 快khoái 樂lạc各các 作tác 是thị 念niệm

蒙mông 是thị 人nhân 恩ân令linh 我ngã 得đắc 樂lạc於ư 化hóa 佛Phật 所sở心tâm 得đắc 歡hoan 喜hỷ

叉xoa 手thủ 恭cung 敬kính爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sanh

汝nhữ 今kim 稱xưng南Nam 無mô 佛Phật南Nam 無mô 法Pháp南Nam 無mô 僧Tăng以dĩ 是thị 緣duyên 故cố常thường 得đắc 快khoái 樂lạc

是thị 諸chư 眾chúng 生sanh長trường 跪quỵ 叉xoa 手thủ前tiền 受thọ 佛Phật 教giáo而nhi 作tác 是thị 言ngôn

南Nam 無mô 佛Phật南Nam 無mô 法Pháp南Nam 無mô 僧Tăng

是thị 諸chư 眾chúng 生sanh以dĩ 是thị 善thiện 根căn 因nhân 緣duyên 故cố於ư 此thử 命mạng 終chung或hoặc 生sanh 天thiên 上thượng或hoặc 生sanh 人nhân 中trung

若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh在tại 寒Hàn 凍Đống 地Địa 獄Ngục是thị 時thời 尋tầm 有hữu柔nhu 軟nhuyễn 煖noãn 風phong來lai 觸xúc 其kỳ 身thân乃nãi 至chí 生sanh 天thiên 人nhân 中trung亦diệc 復phục 如như 是thị餓ngạ 鬼quỷ 眾chúng 生sanh為vị 飢cơ 渴khát 所sở 逼bức蒙mông 佛Phật 光quang 故cố除trừ 飢cơ 渴khát 惱não受thọ 於ư 快khoái 樂lạc亦diệc 各các 於ư 前tiền有hữu 一nhất 化hóa 佛Phật三tam 十thập 二nhị 相tướng八bát 十thập 種chủng 好hảo莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 身thân以dĩ 見kiến 佛Phật 故cố皆giai 得đắc 快khoái 樂lạc各các 作tác 是thị 念niệm

蒙mông 是thị 人nhân 恩ân令linh 我ngã 得đắc 樂lạc於ư 化hóa 佛Phật 所sở心tâm 得đắc 歡hoan 喜hỷ

叉xoa 手thủ 恭cung 敬kính爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn令linh 彼bỉ 眾chúng 生sanh得đắc 見kiến 宿túc 命mạng罪tội 業nghiệp 因nhân 緣duyên尋tầm 自tự 悔hối 責trách以dĩ 是thị 善thiện 根căn於ư 中trung 命mạng 終chung生sanh 天thiên 人nhân 中trung畜súc 生sanh 眾chúng 生sanh亦diệc 復phục 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn為vì 諸chư 天thiên 人nhân示thị 宿túc 世thế 因nhân 緣duyên 故cố有hữu 無vô 量lượng 無vô 邊biên 眾chúng 生sanh來lai 至chí 佛Phật 所sở頭đầu 面diện 作tác 禮lễ卻khước 坐tọa 一nhất 面diện聽thính 受thọ 妙diệu 法Pháp爾nhĩ 時thời 有hữu 不bất 可khả 計kế諸chư 天thiên 及cập 人nhân發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm無vô 數số 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát得đắc 陀đà 羅la 尼ni三tam 昧muội 忍nhẫn 辱nhục

大Đại 悲Bi 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

北Bắc 涼Lương 天Thiên 竺Trúc 三Tam 藏Tạng 曇Đàm 無Mô 讖Sấm 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 3/9/2013 ◊ Cập nhật: 13/4/2014
Đang dùng phương ngữ: BắcNam

古文 古Cổ 文Văn Góp Ý
AAA      
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10