Kinh-Toi-Thang-Phat-Danh-Tinh-Tru-Nghiep-Chuong-Than-Chu
1. 2018-11-04Admin
Đã được chỉnh lý. Cảm ơn Pháp hữu đã góp ý.

2. 2018-11-040
Câu thần chú cuối phần phiên âm tiếng Việt bị ngắt câu gom lại còn 15 câu. Trong khi tiếng Phạn chia làm 16 câu.Tiếng Việt 古文 古Cổ 文Văn 古Cổ 文VănViệt Góp Ý
AAA