Kinh-Phat-Danh/2
1. 2016-07-02A
♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật lap lai danh hieu 2 lan, la 2 vi phat hay 1?

@admin: Cảm ơn Đạo hữu đã góp ý, đã điều chỉnh lại.
câu-tô-ma, Kusuma, thường dịch là hoa, còn dịch là duyệt ý.Tiếng Việt 古文 古Cổ 文Văn 古Cổ 文VănViệt Góp Ý
AAA      
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12