Kinh-Phat-Danh/1
1. 2016-06-13A
Tôi bản dịch kinh khác ở chỗ 100 vị, 200 vị, 300 vị, ... Phật có :
Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.
Pháp thân chư Phật, tướng dưới chân bằng đầy như đáy hộp(Hoặc tướng khác), con và chúng sinh nguyện điều thành tựu.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Trên đây 100 vị Phật.
Tôi thấy bạn nên thêm và ghi chú thích kế bên là phần thêm của ai ( ) dịch để có người đọc dễ biết hơn. Như tôi không có kinh sách lên mạng đọc dễ dàng hiểu rõ.
Như danh Ba Đầu Ma Thắng Phật là danh Hồng Liên Hoa Thắng Phật, bạn nên chú thich rõ ràng ra để biết.
Các cách tính số như 1 vạn là 10000, còn nayuta là mấy ở phần chú thích? 10 người đọc có 2,3 người chụi tìm hiểu, 100 người đọc thì 20,30 tìm hiểu? Không chỉ dưới 10 tìm mà thôi! Số Phật Tử 100.000 thì chưa chắt hơn 5000 người có thể nhớ các cách tính số.

@admin: Cảm ơn Đạo hữu đã góp ý.
- Ở trong Càn Long Tạng có ghi thêm về "Trên đây # vị Phật" cò ở Đại Cháng Tạng thì không.
- Ba-đầu-ma là phiên âm từ chữ Phạn padme, nghĩa là hoa sen hồng, hồng liên.
- Cách dùng của người dịch 1 vạn là 10.000, mười ngàn.
- na-do-tha, na-dữu-đa, na-thuật,v.v. là phiên âm của nayuta là tiếng Phạn, một đơn vị đo lường, nhưng vì nó có nhiều số mục khác nhau trong các từ điển nên vẫn giữ nguyên tiếng Phạn. Xin tra ở mục từ điển Phật học thì sẽ rõ.Tiếng Việt 古文 古Cổ 文Văn 古Cổ 文VănViệt Góp Ý
AAA      
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12