Kinh-Dia-Tang-Bo-Tat-Bon-Nguyen/1
1. 2021-08-19admin
Cảm ơn Pháp hữu Phiêu đã góp ý kiến.

2. 2021-08-19Phiêu
Ở phẩm 2, gần cuối
"Đãn ư Phật Pháp trung, sở vi thiện sự, nhất mao, nhất đế, nhất sa, nhất trần..."
Theo mình thì chữ 渧 đọc là "đề" chứ ko phải là "đế" - vương

3. 2019-08-29Thái
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. mình là phật tử hay đi chùa đọc kinh .Mình thích nhất có ứng dụng kinh trên điện thoại khi đến chùa không đủ kinh sách để đọc. mình mở điện thoại lên để đọc kinh rất là tiện lợi. Màn hình sáng được phóng to chữ nhìn rõ hơn khi nhìn chữ sách . nhưng có một điều làm cho tôi trở ngại .vì trong đoạn kinh Địa Tạng trên đây có nhiều đoạn không trùng khớp với kinh sách hiện tại làm cho tôi gặp nhiều khó khăn khi đọc kinh... kinh Vu Lan thì trùng khớp còn kinh Địa Tạng thì không trùng khớp. Khúc thì giống khúc thì không giốngTiếng Việt 古文 古Cổ 文Văn 古Cổ 文VănViệt Góp Ý
AAA      
  Quyển: 1 2