Kinh-Dai-Thua-ve-12-Tuong-Khe-voi-108-Danh-Hieu-Vo-Cau-cua-Thien-Nu-Dai-Cat-Tuong
1. 2016-01-20Phạm tấn Khải
Có đoạn kinh như thế này "có thể thể tồi phá tất cả tội chướng", tôi nghỉ có thể do lúc đánh máy có nhầm lẫn "có thể thể",, xin quản trị viên xem lại trong "Kinh Đại Thừa về 12 Tương Khế với 108 Danh Hiệu Vô Cấu của Thiên Nữ Đại Cát Tường"

@admin: đã sửa, cảm ơn Đạo hữu đã thông báoTiếng Việt 古文 古Cổ 文Văn 古Cổ 文VănViệt Góp Ý
AAA