Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Đại Tạng Kinh Offline 

Đại Tạng Kinh Offline cho phép bạn sử dụng tất cả chức năng của trang web này vĩnh viễn ở máy vi tính của bạn.
  1. hạ tải DaiTangKinh.zip (phiên bản 2018.10.03) về máy
  2. giải nén
  3. bấm vào Dai Tang Kinh.exe để bắt đầu
Phần mềm này cần Windows 7 trở lên.

DaiTangKinh.zip 1.18 Gb