Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Đại Bạch Tản Cái Thần Chú (âm tiếng Việt) 
📙Dai-Bach-Tan-Cai-Than-Chu-2.pdf 62.39 Kb
❁ nam mác, ta tha ga ta da, ... Phần chú ngữ với âm tiếng Việt được phiên âm trực tiếp từ âm tiếng Phạn.