Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Học Bổng Biếu Tặng Khích Lệ 

Điều Kiện Tham Dự
  • Các em, hoặc trai hay gái, phải 15 tuổi trở xuống. Ngày gửi clip hoàn thành thì bắt buộc phải trước khi bước qua 16 tuổi. Có thể sẽ yêu cầu các em gửi kèm hình chụp trang bìa và trang có ảnh Sổ Liên Lạc nếu cần thiết.
  • Phải có cha/mẹ/anh/chị hoặc người thân của các em đã từng tham gia ít nhất một trong những chương trình sau đây:
    • Học Kinh Nhận Quà
    • Giải Thưởng Khuyến Học Kinh Điển
    • Cộng Đồng Lăng-nghiêm
Học Bổng Khích Lệ
  • 4.500.000đ tiền Việt
Khi video tham dự của các em đã được thông qua, sẽ có người đại diện của chương trình đến tận nơi của các em để trao giải và kiểm tra nếu cần thiết. Tất cả video đã duyệt đều sẽ đăng lên web; Pháp hữu phải cho phép đăng lên web mới được nhận học bổng.

Chương trình này hiện vẫn đang mở, xin liên lạc 📧 PhapHuuXuanDuat@gmail.com ▫ Facebook: phaphuu.xuanduat để đăng ký tham gia hoặc có thắc mắc.