Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Giải Thưởng Biếu Tặng Khích Lệ 

Giải thưởng chỉ là phương tiện, trân bảo thật sự nằm ở diệu nghĩa của mỗi câu, mỗi đoạn trong Kinh. Tuy giải thưởng không lớn so với công sức bỏ ra, nhưng hãy xem đó như món quà tinh thần sau một thời gian dài chuyên chú. Những quà tặng này sẽ hỗ trợ phương tiện cho bạn học tập và làm việc.
 • 1 điện thoại trị giá 4.500.000đ = 1 giải thưởng
 • 1 máy tính bảng trị giá 4.500.000đ = 1 giải thưởng
 • 1 máy tính xách tay trị giá 4.500.000đ = 1 giải thưởng
Nếu [tạm thời] không muốn nhận giải thưởng, Pháp hữu có thể tham gia vì muốn tham gia ủng hộ, vì muốn họp mặt giao lưu với các thiện hữu cùng chí hướng, hoặc vì muốn muôn sự đều tùy tâm mãn nguyện. Tất cả đều xin tùy hỷ.

Thuộc Lòng Từng Quyển Trong Kinh
Pháp hữu sẽ nhận 1 giải thưởng như ở trên khi thuộc lòng 1 quyển. Nếu lần lượt thuộc hết 10 quyển thì Pháp hữu cũng sẽ nhận 10 lần giải thưởng như thế. Tất cả video đã duyệt đều sẽ đăng lên web; Pháp hữu phải cho phép đăng lên web mới được nhận giải thưởng.

Đặc biệt khi học thuộc quyển 7, Pháp hữu sẽ nhận 2 giải thưởng. Thời gian học quyển 7 tương đương gấp 2 lần so với học một quyển thông thường.

Thuộc Lòng 1/3 Bản Kinh
Vì muốn dễ dàng cho việc học, toàn bộ bản Kinh được chia làm ba phần: quyển 1-2-3-4, quyển 5-6-7, và quyển 8-9-10. Pháp hữu sẽ có thêm 1 giải thưởng khi thuộc cụm 1-2-3-4, 1 giải thưởng khi thuộc cụm 5-6-7, và 1 giải thưởng khi thuộc cụm 8-9-10.

Thể lệ như sau:
 • Pháp hữu đã thuộc lòng từng quyển một trong 10 quyển ở mỗi thời điểm khác nhau.
 • Pháp hữu nhắm mắt đọc hết một lượt từ đầu đến cuối.
Thuộc Lòng Toàn Bộ Bản Kinh
Pháp hữu sẽ có thêm 6 giải thưởng khi thuộc lòng toàn bộ bản Kinh ở lần đầu tiên.

Thể lệ như sau:
 • Pháp hữu đã thuộc cụm 1-2-3-4, cụm 5-6-7, và cụm 8-9-10.
 • Pháp hữu nhắm mắt đọc hết một lượt từ quyển 1 đến quyển 10 trong thời hạn 24 tiếng.
 • Pháp hữu chỉ được nghỉ giải lao khi đã đọc hết 1 quyển và thời gian nghỉ thì tùy ý.
 • Pháp hữu khi đã nghỉ ngơi xong thì hãy tiếp tục đọc quyển kế tiếp.
 • Pháp hữu phải bấm máy quay liên tục không gián đoạn trong suốt thời gian đó.
Khuyên Nhủ Người Khác Cùng Học
Pháp hữu sẽ có thêm 1 giải thưởng khi khuyên nhủ người khác cùng học. Giới thiệu 1 người thì sẽ được 1 giải thưởng, 2 người thì sẽ được 2 giải thưởng, v...v...

Thể lệ như sau:
 • Pháp hữu đã thuộc lòng 1 quyển trở lên.
 • Người kia cũng thuộc lòng 1 quyển và đó phải là lần đầu tiên của họ.
 • Người kia đồng ý Pháp hữu là người giới thiệu của họ.
Tự mình phát tâm học là khó
Khuyên người phát tâm học là khó
Kiên trì không nản chí là khó
Thông đạt vào diệu nghĩa là khó

Đăng Ký Để Nhận Giải Thưởng
Pháp hữu đã đăng ký thì hãy cố gắng hoàn tất trong 6 tháng. Nếu đây là lần đầu tiên tham gia, Pháp hữu phải đăng ký học quyển 6 trước nhất. Pháp hữu được đăng ký mỗi lần 1 quyển. Khi đã thuộc xong quyển đó thì hãy đăng ký quyển khác. Khi đã đăng ký, nếu muốn bạn sẽ nhận được bản học in trên giấy của quyển 6. Nhìn giấy đọc rất thuận lợi và giúp bạn không sao lãng. Quyển 6 có 29 trang, in ra chỉ 15 tờ A4 hai mặt, rất thuận tiện để cầm học ở mọi lúc.

Chương trình này hiện vẫn đang mở, xin liên lạc 📧 PhapHuuXuanDuat@gmail.com ▫ Facebook: phaphuu.xuanduat để đăng ký tham gia hoặc có thắc mắc.

Chương trình này quả thật dành riêng cho các Pháp hữu với căn lành sâu dày với quyết tâm kiên định. Những ai biết đến tên của Kinh này còn hiếm, huống nữa là có người đọc qua một lần. Cho nên học thuộc lòng Kinh này là việc khó trong cái khó. Dù với trí nhớ sắc bén của tuổi thanh xuân đi nữa, nhưng cũng phải chuyên cần nỗ lực và đầy đủ thiện căn thì mới học thuộc được.