Tụng Kinh Trì Chú 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Giải Thưởng Khuyến Học Kinh Điển 
[góp ý]

🎁 Mục đặc biệt dành cho các Pháp hữu đã tham gia chương trình Tụng Kinh Trì Chú tùy hỷ phát tâm tặng quà tinh thần, Pháp bảo Phật Giáo, và giải thưởng khuyến khích.

Pháp hữu Xuân Duật
❝《Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa》, quen được gọi vắn tắt là 「Kinh Lăng-nghiêm」, gồm 10 quyển, là một bản Kinh với nghĩa lý huyền diệu thâm áo. Có thể nói toàn bộ giáo lý của Đức Phật được cô đọng hết trong Kinh này.

Vì sự thù thắng hy hữu như thế, mình phát tâm tặng giải thưởng khuyến học Kinh điển cho những bạn nào đã đọc qua Kinh này hết một lần, cùng với thuộc lòng bất kỳ quyển nào trong 10 quyển đó, quay video nhắm mắt trang nghiêm, và cho phép đăng lên web để sách tấn lẫn nhau trên con đường tu học.

Trong 10 quyển của Kinh này, mình thích nhất là quyển thứ 6, bởi nó tương đối dễ học mà lại còn vô cùng quan trọng cho thời đại của chúng ta nữa.

Kính chúc Pháp hữu vào sâu Kinh tạng để có trí tuệ như biển cả.❞

❝Giải thưởng chỉ là phương tiện, trân bảo thật sự nằm ở diệu nghĩa của mỗi câu, mỗi đoạn trong Kinh này. Tuy phần quà không lớn nhưng bạn hãy xem như món quà tinh thần sau một thời gian chuyên chú. Bạn hãy chọn một trong những phần quà dưới đây:
  • chỉ tham gia ủng hộ
  • hoặc nhận thẻ Google Play Gift Card trị giá $100 USD
  • hoặc nhận thẻ Apple Store Gift Card trị giá $100 USD
  • hoặc nhận thẻ Amazon Gift Card trị giá $100 USD
  • hoặc nhận thẻ quà tặng 2 triệu đồng mua hàng online
  • hoặc nhận vé ăn chay trị giá 2 triệu đồng
  • hoặc nhận 2 triệu đồng
  • Sắp tới sẽ có thêm những phần quà khác để tùy ý lựa chọn...
Khi đã thuộc 1 quyển, bạn sẽ nhận được phần quà tùy chọn ở trên. Nếu bạn lần lượt thuộc hết 10 quyển thì cũng sẽ nhận được 10 lần quà như thế.

Trong mỗi quyển, bạn hãy phân ra nhiều đoạn để học. Bạn có thể quay video cho mỗi đoạn và gửi video đó tham gia Chương trình Tụng Kinh Trì Chú. Để nhận Giải Thưởng Khuyến Học Kinh Điển, bạn phải quay video hết một lượt từ đầu đến cuối của mỗi quyển; quay chính diện hoặc nửa mặt, nhắm mắt đọc bản Kinh với âm điệu nào cũng được; có vấp hay lệch vài chữ hoặc khựng vài giây cũng không sao, miễn là đừng sai ý nghĩa nghiêm trọng. Bắt đầu vào Kinh văn và cho đến hết cuối quyển, video phải liên tục và không được phân đoạn, cắt ráp kết nối, hay chỉnh sửa âm thanh. Bạn có thể quay nhiều lần, rồi chọn một đoạn video tốt nhất và đoạn đó phải đầy đủ nội dung trọn quyển.

Xin liên lạc với mình ở 📧 PhapHuuXuanDuat@gmail.comFB/phaphuu.xuanduat để đăng ký tham gia, hoặc nếu có thắc mắc.

📙 Pháp hữu PHẢI dùng bản dịch của Kinh này ở đây để học và như thế sẽ đồng nhất với tất cả những bạn tham gia chương trình. Hơn nữa, bởi vì mình cũng phát tâm học hết 10 quyển của bản dịch đó và khi các video gửi về thì mình sẽ đích thân kiểm tra.❞

📂Giới Thiệu về Giải Thưởng Khuyến Học Kinh Điển 🎥
📂Danh Sách Các Pháp Hữu Đăng Ký Tham Gia