Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Thể Lệ Tham Dự 

Đây là chương trình quay video học thuộc lòng Kinh từ trí nhớ. Bạn phải bỏ công sức để học thuộc Kinh và quay video thì mới nhận được quà; mọi người đều giống nhau, đều phải học. Tất cả video đã duyệt đều sẽ đăng lên ở mục Phật Tử Bốn Phương.

Trước nhất, bạn vào mục 《☸ KINH PHẬT TIẾNG VIỆT》 ở trên và tuyển lựa những bản Kinh yêu thích để học.

Ví dụ như bạn chọn học 「Kinh ...」. Đầu tiên, bạn đọc tên Kinh là "Kinh ...", rồi chọn một phần Kinh ở trong ấy mà bạn thấy thích và đọc đầy đủ phần đó. Bắt đầu từ đoạn nào bạn thích và cho đến những đoạn kế tiếp. Phần Kinh ấy có thể dài 1 phút, 5 phút, hay 10 phút.

Khi đã học thuộc, bạn hãy quay video trang nghiêmnhắm mắt đọc từ trí nhớ. Quay chính diện hoặc nghiêng bên hông một bên mặt, rồi nhắm mắt đọc với âm điệu nào cũng được; quay video kèm theo chuông mõ đều được nếu muốn; có vấp hay lệch vài chữ hoặc khựng một chút cũng không sao, miễn là đừng sai ý nghĩa nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối, video phải liên tục và không được cắt ráp kết nối để chỉnh sửa âm thanh hay hình ảnh. Bạn có thể quay nhiều lần, rồi chọn một video tốt nhất để gửi.

Hãy gửi video đó kèm theo tên, bút danh, hoặc Pháp danh của bạn (nếu có) cho người phụ trách (thông tin liên lạc bên dưới). Khi nhận được và nếu video không có vần đề gì, người phụ trách sẽ liên lạc với bạn để trao đổi thêm.

Về quà tặng thì bạn có thể chọn bất cứ món quà nào ở trong 《Pháp Bảo Phật Giáo》, 《Phẩm Vật Yêu Thích》 hay 《Đồ Dùng Cần Thiết》 cũng đều được. Hầu hết các món quà sẽ gửi ở Việt Nam, nhưng nếu bạn ở nước ngoài thì cũng có thể gửi đến; các món quà sẽ gửi tặng đến tận nhà miễn phí và bạn không phải trả bất cứ lệ phí nào. Nếu món quà của bạn thỉnh đang có sẵn thì khoảng 5-10 ngày sẽ nhận được. Một người có thể gửi nhiều video và nhận nhiều quà tặng. Khi gửi 1 video thì bạn sẽ nhận 1 món quà.
  • Video thứ 1 chỉ yêu cầu dài 1 phút thì bạn đã đủ điều kiện để nhận 1 món quà tùy chọn; dĩ nhiên bạn có thể quay dài hơn nếu bạn muốn.
  • Video thứ 2, thời lượng tối thiểu phải là 5 phút.
  • Video thứ 3 và những video về sau, thời lượng tối thiểu phải là 10 phút.
Tóm lại, quay video lần đầu tiên để nhận 1 món quà là dễ nhất, vì chỉ cần 1 phút thuộc lòng. Muốn có những món quà khác nữa thì phải bỏ công sức nhiều hơn để học. Mức độ thuộc lòng tăng từ 1 phút -> 5 phút -> 10 phút. Nội dung của video mới không được lặp lại nội dung của video đã gửi.

Người phụ trách chương trình này là bạn Xuân Duật. Nếu bạn có câu hỏi hoặc mọi vấn đề khác thì cũng liên lạc trực tiếp với bạn ấy.

📧 Email: PhapHuuXuanDuat@gmail.com
Facebook: phaphuu.xuanduat

Khi đã quay video xong, bạn vui lòng gửi video qua Facebook Messenger. Hoặc có thể tải lên kênh Youtube cá nhân, rồi gửi link chia sẻ cho người phụ trách ở Facebook Messenger hoặc email ở trên. Hoặc một cách khác là tải lên 《Google Drive》; sau đó hãy gửi link chia sẻ cho người phụ trách ở Facebook Messenger hoặc email ở trên.

* Các bạn đã, đang, hoặc sẽ tham gia ở 《Giải Thưởng Khuyến Học Kinh Điển》, xin chọn những bản Kinh, khác với những bản Kinh ở đó để khỏi trùng lặp.

* Nếu bạn muốn tham gia chương trình này nhưng rất mới lạ với việc học Kinh và không biết nên học bản Kinh nào trước, thì có thể bắt đầu từ Tâm Kinh: 「âm」「nghĩa」. Đây là bản Kinh ngắn nhất, khoảng 1 phút, nhưng nghĩa lý thì vô cùng vi diệu sâu xa. Xin yêu cầu đọc đầy đủ trọn vẹn bản Kinh này.

* Nếu bạn đã thuộc Chú Đại Bi, hoặc những bài chú dài khác thì tất nhiên cũng có thể quay video tham gia. Chỉ tụng một lần đầy đủ trọn vẹn là được, không được gián đoạn nửa chừng, và không được lặp lại nhiều lần để tăng phút.