根Căn 本Bổn 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 皮Bì 革Cách 事Sự 卷quyển 上thượng

爾nhĩ 時thời 薄Bạc 伽Già 梵Phạm在tại 室Thất 羅La 筏Phiệt 城Thành逝Thệ 多Đa 林Lâm給Cấp 孤Cô 獨Độc 園Viên

時thời 婆Bà 索Sách 迦Ca 聚Tụ 落Lạc彼bỉ 有hữu 長trưởng 者giả名danh 曰viết 力Lực 軍Quân財tài 如như 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương

娶thú 妻thê 經kinh 久cửu一nhất 無vô 子tử 息tức便tiện 生sanh 愁sầu 念niệm

我ngã 今kim 大đại 富phú多đa 有hữu 珍trân 財tài了liễu 無vô 子tử 息tức一nhất 朝triêu 身thân 死tử以dĩ 無vô 後hậu 嗣tự財tài 物vật 沒một 官quan

親thân 識thức 知tri 聞văn咸hàm 來lai 慰úy 問vấn

何hà 故cố 如như 斯tư愁sầu 惱não 而nhi 住trụ

答đáp 曰viết

我ngã 無vô 男nam 女nữ恐khủng 身thân 死tử 後hậu財tài 物vật 入nhập 官quan是thị 故cố 憂ưu 耳nhĩ

諸chư 親thân 報báo 曰viết

應ưng 可khả 祈kỳ 請thỉnh 神thần 祇kỳ當đương 得đắc 男nam 女nữ

即tức 便tiện 答đáp 曰viết

若nhược 如như 是thị 者giả我ngã 當đương 求cầu 請thỉnh

為vì 求cầu 子tử 故cố即tức 便tiện 祈kỳ 請thỉnh大Đại 自Tự 在Tại 天Thiên四tứ 大đại 海hải 神thần毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên帝Đế 釋Thích梵Phạm 王Vương諸chư 天thiên 神thần 等đẳng悉tất 皆giai 祈kỳ 請thỉnh求cầu 其kỳ 男nam 女nữ諸chư 園viên 林lâm 神thần曠khoáng 野dã 等đẳng 神thần四tứ 衢cù 道đạo 神thần受thọ 祭tế 神thần同đồng 生sanh 神thần同đồng 法pháp 神thần常thường 隨tùy 神thần 等đẳng悉tất 皆giai 求cầu 之chi

諸chư 人nhân 見kiến 彼bỉ祈kỳ 請thỉnh 眾chúng 神thần尚thượng 無vô 男nam 女nữ咸hàm 作tác 是thị 言ngôn

若nhược 求cầu 天thiên 神thần得đắc 男nam 女nữ 者giả世thế 間gian 諸chư 人nhân求cầu 者giả 皆giai 得đắc便tiện 滿mãn 千thiên 子tử如như 轉Chuyển 輪Luân 王Vương等đẳng 無vô 有hữu 異dị

然nhiên 由do 三tam 事sự 現hiện 前tiền方phương 有hữu 男nam 女nữ云vân 何hà 為vi 三tam所sở 為vi 父phụ 母mẫu要yếu 有hữu 欲dục 心tâm和hòa 合hợp 一nhất 處xứ母mẫu 月nguyệt 期kỳ 至chí中trung 有hữu 現hiện 前tiền具cụ 此thử 諸chư 緣duyên方phương 有hữu 子tử 息tức

然nhiên 彼bỉ 長trưởng 者giả為vì 求cầu 男nam 女nữ祈kỳ 請thỉnh 不bất 息tức後hậu 於ư 異dị 時thời有hữu 一nhất 薩tát 埵đóa餘dư 處xứ 命mạng 終chung 遂toại便tiện 託thác 娠thần 於ư長trưởng 者giả 妻thê 腹phúc有hữu 智trí 女nữ 人nhân善thiện 知tri 五ngũ 事sự云vân 何hà 為vi 五ngũ

一nhất知tri 男nam 子tử有hữu 染nhiễm 心tâm無vô 染nhiễm 心tâm二nhị知tri 時thời 知tri 節tiết三tam知tri 得đắc 娠thần四tứ知tri 從tùng 彼bỉ 男nam 得đắc 娠thần五ngũ知tri 是thị 男nam 女nữ若nhược 是thị 男nam 時thời胎thai 在tại 右hữu 邊biên女nữ 在tại 左tả 邊biên

其kỳ 長trưởng 者giả 妻thê既ký 得đắc 娠thần 已dĩ生sanh 大đại 歡hoan 喜hỷ報báo 其kỳ 夫phu 曰viết

賢hiền 首thủ仁nhân 今kim 知tri 不phủ我ngã 已dĩ 有hữu 子tử今kim 在tại 右hữu 邊biên必tất 知tri 是thị 男nam

長trưởng 者giả 聞văn 已dĩ甚thậm 大đại 歡hoan 喜hỷ便tiện 舉cử 右hữu 手thủ仰ngưỡng 面diện 而nhi 笑tiếu作tác 如như 是thị 語ngữ

我ngã 於ư 多đa 時thời祈kỳ 請thỉnh 天thiên 神thần求cầu 覓mịch 男nam 女nữ助trợ 我ngã 家gia 事sự代đại 我ngã 劬cù 勞lao我ngã 所sở 不bất 及cập當đương 為vì 我ngã 作tác子tử 孫tôn 昌xương 延diên得đắc 長trường 久cửu 住trụ我ngã 若nhược 死tử 後hậu為vi 我ngã 追truy 福phước稱xưng 我ngã 名danh 字tự當đương 願nguyện 我ngã 父phụ生sanh 於ư 善thiện 處xứ

既ký 知tri 有hữu 子tử即tức 令linh 安an 置trí在tại 高cao 樓lâu 上thượng任nhậm 情tình 遊du 戲hí寒hàn 時thời 進tiến 火hỏa熱nhiệt 時thời 招chiêu 涼lương飲ẩm 食thực 知tri 時thời宜nghi 食thực 給cấp 與dữ六lục 時thời 相tương 順thuận 者giả依y 時thời 而nhi 進tiến悉tất 皆giai 如như 法pháp嚴nghiêm 身thân 瓔anh 珞lạc一nhất 如như 天thiên 女nữ遊du 歡Hoan 喜Hỷ 園Viên從tùng 床sàng 至chí 床sàng從tùng 蹬đẳng 至chí 蹬đẳng足túc 不bất 履lý 地địa又hựu 亦diệc 不bất 令linh聞văn 惡ác 音âm 聲thanh十thập 月nguyệt 滿mãn 足túc至chí 欲dục 生sanh 時thời在tại 於ư 聞văn 星tinh 下hạ 生sanh其kỳ 子tử 端đoan 正chánh令linh 人nhân 樂nhạo 見kiến耳nhĩ 上thượng 便tiện 有hữu 寶bảo 璫đang 珠châu自tự 然nhiên 而nhi 出xuất

其kỳ 父phụ 告cáo 左tả 右hữu 曰viết

汝nhữ 可khả 喚hoán 別biệt 寶bảo 之chi 人nhân

既ký 喚hoán 來lai 已dĩ告cáo 言ngôn

此thử 寶bảo 價giá 直trực 幾kỷ 許hứa

答đáp 曰viết

無vô 能năng 作tác 價giá常thường 法pháp 無vô 價giá 之chi 寶bảo皆giai 作tác 一nhất 俱câu 胝chi金kim 錢tiền 而nhi 准chuẩn

是thị 時thời 其kỳ 子tử 生sanh 來lai已dĩ 經kinh 三tam 七thất 日nhật集tập 諸chư 眷quyến 屬thuộc建kiến 立lập 名danh 號hiệu

爾nhĩ 時thời 親thân 屬thuộc共cộng 相tương 議nghị 曰viết

欲dục 立lập 何hà 名danh

諸chư 親thân 共cộng 言ngôn

此thử 是thị 聞văn 星tinh 中trung 生sanh復phục 有hữu 寶bảo 耳nhĩ 璫đang 珠châu莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 耳nhĩ此thử 寶bảo 價giá 直trực 俱câu 胝chi為vì 斯tư 事sự 故cố孩hài 子tử 可khả 名danh 曰viết聞Văn 俱Câu 胝Chi 耳Nhĩ

當đương 生sanh 之chi 日nhật長trưởng 者giả 家gia 內nội婢tỳ 生sanh 二nhị 子tử一nhất 名danh 曰viết 奴Nô二nhị 名danh 擁Ủng 護Hộ長trưởng 者giả 即tức 令lệnh 乳nhũ 養dưỡng置trí 八bát 乳nhũ 母mẫu 看khán 之chi二nhị 常thường 懷hoài 抱bão二nhị 常thường 乳nhũ 食thực二nhị 人nhân 洗tẩy 浴dục二nhị 常thường 共cộng 遊du 戲hí 作tác 樂lạc此thử 八bát 嬭nễ 母mẫu日nhật 夜dạ 供cung 侍thị常thường 以dĩ 乳nhũ 酪lạc酥tô 及cập 醍đề 醐hồ勝thắng 妙diệu 甘cam 美mỹ飲ẩm 食thực 供cung 給cấp如như 蓮liên 在tại 水thủy速tốc 能năng 長trưởng 大đại

既ký 長trưởng 成thành 已dĩ即tức 教giáo 學học 藝nghệ先tiên 學học 文văn 字tự 算toán 數số及cập 知tri 物vật 價giá別biệt 衣y 別biệt 木mộc別biệt 寶bảo 別biệt 象tượng別biệt 男nam 別biệt 女nữ如như 是thị 八bát 種chủng悉tất 皆giai 明minh 了liễu其kỳ 父phụ 便tiện 為vi造tạo 三tam 種chủng 堂đường 室thất謂vị 冬đông 夏hạ 秋thu復phục 作tác 三tam 種chủng 園viên 苑uyển三tam 種chủng 宮cung 殿điện上thượng 中trung 下hạ 別biệt聞Văn 俱Câu 胝Chi 耳Nhĩ共cộng 諸chư 婇thể 女nữ往vãng 詣nghệ 閣các 上thượng 遊du 戲hí力Lực 軍Quân 長Trưởng 者Giả所sở 有hữu 家gia 事sự農nông 業nghiệp 耕canh 墾khẩn皆giai 悉tất 自tự 作tác

其kỳ 子tử 見kiến 父phụ自tự 為vi 農nông 業nghiệp墾khẩn 耕canh 之chi 作tác告cáo 其kỳ 父phụ 曰viết

云vân 何hà 躬cung 自tự 執chấp 作tác

長trưởng 者giả 告cáo 曰viết

我ngã 往vãng 亦diệc 如như汝nhữ 在tại 閣các 上thượng遊du 戲hí 快khoái 樂lạc其kỳ 樂lạc 不bất 久cửu 便tiện 盡tận

子tử 白bạch 父phụ 言ngôn

若nhược 如như 是thị 者giả當đương 賜tứ 處xứ 分phân我ngã 應ưng 入nhập 海hải 採thải 寶bảo

父phụ 曰viết

如như 人nhân 所sở 食thực麻ma 米mễ 五ngũ 穀cốc汝nhữ 所sở 食thực 寶bảo我ngã 亦diệc 能năng 辦biện我ngã 之chi 財tài 物vật終chung 不bất 少thiểu 乏phạp汝nhữ 何hà 用dụng 入nhập 海hải

子tử 便tiện 三tam 請thỉnh復phục 白bạch 父phụ 言ngôn

願nguyện 賜tứ 處xứ 分phân放phóng 我ngã 入nhập 海hải

其kỳ 父phụ 不bất 隨tùy 所sở 請thỉnh子tử 復phục 白bạch 言ngôn

許hứa 我ngã 入nhập 海hải

父phụ 知tri 子tử 意ý決quyết 定định 不bất 移di即tức 放phóng 令linh 去khứ是thị 時thời 長trưởng 者giả於ư 聚tụ 落lạc 中trung搖dao 鈴linh 宣tuyên 告cáo

在tại 此thử 居cư 住trụ之chi 人nhân 願nguyện 聞văn我ngã 子tử 今kim 欲dục入nhập 海hải 採thải 寶bảo若nhược 有hữu 人nhân 去khứ 者giả在tại 路lộ 無vô 課khóa亦diệc 不bất 輸du 脚cước及cập 無vô 差sai 科khoa當đương 自tự 辦biện 財tài 物vật

時thời 有hữu 五ngũ 百bách 商thương 人nhân各các 辦biện 米mễ 糧lương

于vu 時thời 婆Bà 羅La 仙Tiên 長Trưởng 者Giả請thỉnh 五ngũ 百bách 商thương 人nhân家gia 中trung 設thiết 食thực 已dĩ告cáo 諸chư 商thương 人nhân 曰viết

如như 我ngã 愛ái 子tử亦diệc 如như 汝nhữ 子tử若nhược 作tác 不bất 善thiện無vô 利lợi 益ích 事sự當đương 須tu 勸khuyến 諫gián勿vật 令linh 作tác 惡ác

時thời 諸chư 商thương 人nhân並tịnh 皆giai 敬kính 諾nặc

又hựu 告cáo 子tử 曰viết

汝nhữ 聞văn 我ngã 語ngữ皆giai 應ưng 奉phụng 行hành若nhược 商thương 人nhân 有hữu 教giáo亦diệc 如như 我ngã 言ngôn莫mạc 在tại 前tiền 行hành亦diệc 莫mạc 在tại 後hậu

何hà 以dĩ 故cố或hoặc 有hữu 強cường 賊tặc或hoặc 有hữu 力lực 弱nhược其kỳ 勇dũng 健kiện 者giả在tại 商thương 人nhân 前tiền 來lai然nhiên 力lực 弱nhược 者giả從tùng 後hậu 而nhi 來lai若nhược 商thương 主chủ 被bị 損tổn商thương 眾chúng 總tổng 損tổn

子tử 聞văn 其kỳ 父phụ說thuyết 此thử 語ngữ 已dĩ父phụ 又hựu 喚hoán彼bỉ 家gia 生sanh 二nhị 奴nô

汝nhữ 等đẳng 當đương 聽thính汝nhữ 之chi 二nhị 人nhân不bất 得đắc 一nhất 人nhân輒triếp 離ly 我ngã 子tử

二nhị 奴nô 啟khải 曰viết

誠thành 如như 聖thánh 言ngôn誠thành 如như 聖thánh 言ngôn

其kỳ 長trưởng 者giả復phục 作tác 思tư 惟duy

欲dục 令linh 我ngã 子tử乘thừa 騎kỵ 何hà 乘thừa若nhược 與dữ 象tượng 馬mã乘thừa 騎kỵ 費phí 糧lương當đương 與dữ 乘thừa 驢lư而nhi 為vi 輕khinh 省tỉnh

作tác 是thị 念niệm 已dĩ即tức 辦biện 驢lư 乘thừa 發phát 遣khiển道đạo 路lộ 所sở 須tu具cụ 皆giai 悉tất 備bị

其kỳ 長trưởng 者giả 子tử往vãng 詣nghệ 母mẫu 所sở白bạch 言ngôn

阿a 母mẫu我ngã 今kim 入nhập 海hải 採thải 寶bảo

時thời 母mẫu 聞văn 已dĩ迷mê 悶muộn 悲bi 啼đề勸khuyến 不bất 令linh 去khứ告cáo 曰viết

何hà 時thời 更cánh 得đắc 見kiến 汝nhữ

子tử 生sanh 瞋sân 故cố答đáp 曰viết

於ư 惡ác 趣thú 中trung 相tương 見kiến

母mẫu 報báo 子tử 言ngôn

汝nhữ 所sở 出xuất 語ngữ極cực 為vi 麁thô 穢uế 不bất 善thiện宜nghi 應ưng 悔hối 過quá令linh 罪tội 減giảm 少thiểu

即tức 於ư 母mẫu 前tiền而nhi 便tiện 悔hối 過quá既ký 悔hối 過quá 已dĩ乘thừa 騎kỵ 進tiến 發phát

時thời 諸chư 婆Bà 羅La 門Môn 等đẳng為vi 作tác 吉cát 祥tường 咒chú 願nguyện 已dĩ即tức 以dĩ 運vận 戴đái 貨hóa 物vật應ưng 所sở 須tu 者giả皆giai 悉tất 持trì 去khứ漸tiệm 漸tiệm 遊du 行hành經kinh 無vô 量lượng 聚tụ 落lạc 城thành 邑ấp方phương 至chí 大đại 海hải即tức 共cộng 五ngũ 百bách 商thương 人nhân持trì 五ngũ 百bách 金kim 錢tiền用dụng 雇cố 船thuyền 舶bạc及cập 五ngũ 船thuyền 師sư

一nhất 人nhân 執chấp 柁đả一nhất 人nhân 知tri 進tiến一nhất 人nhân 知tri 退thoái一nhất 人nhân 修tu 補bổ 船thuyền一nhất 人nhân 別biệt 水thủy

既ký 裝trang 束thúc 已dĩ再tái 三tam 祈kỳ 願nguyện于vu 時thời 商thương 主chủ 長trưởng 者giả 子tử擊kích 鼓cổ 宣tuyên 令lệnh論luận 說thuyết 海hải 中trung善thiện 不bất 善thiện 事sự舶bạc 發phát 去khứ 已dĩ便tiện 至chí 寶bảo 所sở多đa 取thủ 寶bảo 物vật安an 穩ổn 而nhi 迴hồi還hoàn 到đáo 海hải 岸ngạn

爾nhĩ 時thời 商thương 主chủ 長trưởng 者giả 子tử別biệt 於ư 一nhất 方phương於ư 沙sa 灘# 上thượng 居cư 止chỉ共cộng 二nhị 家gia 生sanh計kế 算toán 來lai 去khứ用dụng 度độ 之chi 物vật

其kỳ 長trưởng 者giả 子tử告cáo 自tự 奴nô 曰viết

馱Đà 索Sách 迦Ca汝nhữ 往vãng 看khán 諸chư 商thương 人nhân今kim 作tác 何hà 事sự

奴nô 往vãng 急cấp 看khán乃nãi 見kiến 商thương 人nhân並tịnh 皆giai 眠miên 臥ngọa奴nô 便tiện 睡thụy 眠miên其kỳ 長trưởng 者giả 子tử後hậu 命mệnh 令lệnh 擁Ủng 護Hộ往vãng 看khán 商thương 人nhân今kim 作tác 何hà 事sự

時thời 波Ba 洛Lạc 迦Ca見kiến 諸chư 商thương 人nhân皆giai 悉tất 被bị 辦biện馱đà 乘thừa 欲dục 發phát

其kỳ 馱Đà 索Sách 迦Ca謂vị 言ngôn

波Ba 洛Lạc 迦Ca 報báo

波Ba 洛Lạc 迦Ca 復phục 謂vị

馱Đà 索Sách 迦Ca報báo 彼bỉ 商thương 主chủ

是thị 時thời 二nhị 奴nô隨tùy 商thương 人nhân 去khứ至chí 天thiên 明minh 已dĩ二nhị 奴nô 既ký 不bất 見kiến 長trưởng 者giả 子tử東đông 西tây 驅khu 走tẩu問vấn 諸chư 商thương 人nhân 曰viết

長trưởng 者giả 子tử今kim 何hà 所sở 在tại

或hoặc 有hữu 答đáp 言ngôn

在tại 前tiền

或hoặc 言ngôn

在tại 後hậu

皆giai 覓mịch 不bất 見kiến諸chư 商thương 人nhân 等đẳng各các 相tương 告cáo 言ngôn

我ngã 等đẳng 棄khí 捨xả 商thương 主chủ甚thậm 為vi 非phi 理lý急cấp 須tu 往vãng 覓mịch

時thời 諸chư 商thương 人nhân或hoặc 有hữu 言ngôn

此thử 路lộ 極cực 險hiểm若nhược 覓mịch 商thương 主chủ我ngã 等đẳng 皆giai 死tử然nhiên 而nhi 商thương 主chủ覓mịch 不bất 可khả 得đắc我ngã 等đẳng 共cộng 為vi 方phương 便tiện若nhược 至chí 家gia 時thời父phụ 問vấn 商thương 主chủ在tại 前tiền 行hành 者giả云vân

商thương 主chủ 在tại 後hậu

若nhược 問vấn 在tại 後hậu云vân

商thương 主chủ 在tại 前tiền

然nhiên 不bất 得đắc 云vân

失thất 卻khước 商thương 主chủ

作tác 是thị 語ngữ 已dĩ漸tiệm 至chí 本bổn 村thôn其kỳ 婆Bà 羅La 仙Tiên 長Trưởng 者Giả聞văn 諸chư 商thương 人nhân 來lai 至chí歡hoan 喜hỷ 前tiền 行hành問vấn 諸chư 人nhân 曰viết

我ngã 子tử 何hà 在tại

其kỳ 前tiền 行hành 者giả答đáp 曰viết

在tại 後hậu

其kỳ 在tại 後hậu 人nhân告cáo 言ngôn

向hướng 前tiền

其kỳ 婆Bà 羅La 仙Tiên便tiện 作tác 是thị 念niệm

此thử 等đẳng 諸chư 人nhân誑cuống 惑hoặc 於ư 我ngã我ngã 子tử 應ưng 死tử為vi 復phục 失thất 耶da

爾nhĩ 時thời 長trưởng 者giả無vô 希hy 望vọng 心tâm生sanh 大đại 苦khổ 惱não親thân 屬thuộc 聚tụ 集tập俱câu 時thời 啼đề 泣khấp眾chúng 人nhân 皆giai 往vãng 長trưởng 者giả 家gia舉cử 聲thanh 大đại 哭khốc為vì 哭khốc 多đa 故cố其kỳ 長trưởng 者giả 及cập 婦phụ二nhị 俱câu 眼nhãn 盲manh四tứ 遠viễn 諸chư 人nhân皆giai 知tri 長trưởng 者giả 子tử於ư 大đại 海hải 中trung 失thất 沒một其kỳ 婆Bà 羅La 仙Tiên 長Trưởng 者Giả久cửu 持trì 孝hiếu 服phục子tử 在tại 之chi 日nhật所sở 有hữu 鞋hài 履lý衣y 服phục 文văn 書thư受thọ 用dụng 之chi 具cụ皆giai 悉tất 施thí 與dữ

村thôn 中trung 祕bí 祠từ即tức 發phát 誓thệ 言ngôn

若nhược 我ngã 子tử 命mạng 存tồn所sở 在tại 之chi 處xứ安an 穩ổn 速tốc 達đạt若nhược 身thân 已dĩ 死tử願nguyện 生sanh 勝thắng 處xứ

其kỳ 長trưởng 者giả 子tử 睡thụy時thời 被bị 日nhật 照chiếu 身thân覺giác 已dĩ為vị 風phong 吹xuy 沙sa乃nãi 不bất 見kiến 路lộ不bất 知tri 商thương 人nhân從tùng 何hà 處xứ 去khứ即tức 乘thừa 驢lư 而nhi 行hành驢lư 省tỉnh 非phi 是thị 舊cựu 路lộ徐từ 徐từ 而nhi 行hành其kỳ 長trưởng 者giả 子tử為vi 驢lư 行hành 緩hoãn以dĩ 杖trượng 打đả 之chi驢lư 被bị 打đả 困khốn更cánh 不bất 能năng 行hành

長trưởng 者giả 子tử 復phục 作tác 思tư 惟duy

誰thùy 忍nhẫn 見kiến 此thử困khốn 苦khổ 之chi 事sự無vô 慈từ 愍mẫn 心tâm更cánh 打đả 此thử 驢lư

即tức 自tự 步bộ 行hành驅khu 驢lư 而nhi 去khứ見kiến 一nhất 鐵thiết 城thành其kỳ 城thành 廣quảng 大đại牆tường 壁bích 極cực 高cao其kỳ 中trung 寬khoan 大đại至chí 城thành 門môn 所sở見kiến 一nhất 丈trượng 夫phu其kỳ 身thân 長trường 大đại黑hắc 色sắc 赤xích 精tinh遍biến 身thân 有hữu 毛mao其kỳ 腹phúc 麁thô 大đại甚thậm 可khả 怖bố 畏úy執chấp 杖trượng 而nhi 住trụ

時thời 長trưởng 者giả 子tử問vấn 其kỳ 人nhân 曰viết

丈trượng 夫phu此thử 中trung 有hữu 水thủy 不phủ

彼bỉ 默mặc 不bất 言ngôn長trưởng 者giả 子tử 問vấn 已dĩ即tức 入nhập 城thành 中trung為vị 渴khát 所sở 逼bức迷mê 悶muộn 東đông 西tây求cầu 覓mịch 水thủy 故cố竟cánh 無vô 可khả 得đắc不bất 稱xưng 所sở 求cầu遂toại 即tức 大đại 聲thanh 云vân

水thủy水thủy

時thời 有hữu 五ngũ 百bách 餓ngạ 鬼quỷ一nhất 時thời 而nhi 來lai如như 燒thiêu 木mộc 柱trụ自tự 髮phát 覆phú 體thể咽yết 如như 針châm 孔khổng腹phúc 如như 大đại 山sơn節tiết 節tiết 火hỏa 出xuất赫hách 然nhiên 俱câu 熾sí

告cáo 商thương 主chủ 曰viết

汝nhữ 大đại 慈từ 悲bi與dữ 我ngã 水thủy 飲ẩm我ngã 等đẳng 渴khát 逼bức

長trưởng 者giả 子tử 曰viết

我ngã 為vị 渴khát 逼bức 求cầu 水thủy故cố 入nhập 此thử 城thành 中trung

餓ngạ 鬼quỷ 報báo 言ngôn

此thử 是thị 餓ngạ 鬼quỷ 之chi 城thành何hà 處xứ 得đắc 水thủy十thập 二nhị 年niên 中trung我ngã 等đẳng 不bất 聞văn 水thủy 名danh

長trưởng 者giả 子tử 問vấn 曰viết

造tạo 何hà 罪tội 業nghiệp生sanh 在tại 此thử 中trung

餓ngạ 鬼quỷ 答đáp 曰viết

贍Thiệm 部Bộ 洲Châu 人nhân多đa 生sanh 難nan 信tín我ngã 今kim 若nhược 說thuyết汝nhữ 亦diệc 不bất 信tín

長trưởng 者giả 子tử 告cáo 曰viết

我ngã 今kim 對đối 驗nghiệm面diện 前tiền 而nhi 見kiến云vân 何hà 不bất 信tín

是thị 時thời 餓ngạ 鬼quỷ而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

我ngã 曾tằng 罵mạ 詈lị 常thường 瞋sân 恚khuể
慳san 悋lận 惜tích 財tài 不bất 與dữ 人nhân
亦diệc 不bất 曾tằng 行hành 於ư 布bố 施thí
緣duyên 此thử 業nghiệp 故cố 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ


時thời 長trưởng 者giả 子tử生sanh 厭yếm 離ly 煩phiền 惱não 之chi 心tâm即tức 急cấp 出xuất 城thành告cáo 彼bỉ 丈trượng 夫phu 曰viết

汝nhữ 當đương 報báo 我ngã此thử 是thị 餓ngạ 鬼quỷ 城thành 耶da我ngã 當đương 不bất 入nhập

丈trượng 夫phu 答đáp 曰viết

商thương 主chủ汝nhữ 可khả 見kiến 聞văn入nhập 餓ngạ 鬼quỷ 城thành更cánh 有hữu 得đắc 出xuất 者giả 不phủ為vì 汝nhữ 有hữu 大đại 福phước 威uy 德đức今kim 得đắc 重trùng 出xuất好hảo 去khứ 好hảo 去khứ

時thời 長trưởng 者giả 子tử漸tiệm 漸tiệm 前tiền 行hành日nhật 欲dục 暮mộ 時thời乃nãi 見kiến 化hóa 天thiên 宮cung 處xứ有hữu 一nhất 天thiên 子tử復phục 有hữu 四tứ 天thiên 女nữ共cộng 為vi 歡hoan 樂lạc遊du 戲hí 天thiên 宮cung

其kỳ 天thiên 遙diêu 見kiến 長trưởng 者giả 子tử告cáo 曰viết

商thương 主chủ 無vô 病bệnh汝nhữ 有hữu 飢cơ 渴khát 不phủ

答đáp 言ngôn

甚thậm 飢cơ 渴khát 耳nhĩ

于vu 時thời 天thiên 子tử即tức 令linh 商thương 主chủ 洗tẩy 浴dục供cung 妙diệu 飲ẩm 食thực其kỳ 夜dạ 止chỉ 宿túc至chí 天thiên 曉hiểu 已dĩ於ư 日nhật 出xuất 時thời其kỳ 宮cung 變biến 化hóa前tiền 四tứ 天thiên 女nữ變biến 為vi 黧lê 狗cẩu捉tróc 此thử 天thiên 子tử覆phú 面diện 撲phác 著trước 於ư熱nhiệt 鐵thiết 床sàng 上thượng猛mãnh 焰diễm 星tinh 流lưu食thực 其kỳ 背bối 肉nhục復phục 至chí 暮mộ 間gian日nhật 欲dục 沒một 時thời還hoàn 復phục 變biến 為vi 天thiên 宮cung狗cẩu 乃nãi 變biến 為vi 天thiên 女nữ

然nhiên 長trưởng 者giả 子tử眼nhãn 親thân 見kiến 已dĩ情tình 切thiết 怪quái 異dị即tức 告cáo 彼bỉ 天thiên 子tử 曰viết

汝nhữ 作tác 何hà 業nghiệp今kim 生sanh 此thử 處xứ

時thời 天thiên 子tử 答đáp 曰viết

商thương 主chủ南Nam 贍Thiệm 部Bộ 洲Châu人nhân 多đa 難nan 信tín

長trưởng 者giả 子tử 曰viết

我ngã 今kim 目mục 驗nghiệm云vân 何hà 不bất 信tín

爾nhĩ 時thời 天thiên 子tử說thuyết 往vãng 昔tích 業nghiệp 緣duyên以dĩ 頌tụng 答đáp 曰viết

昔tích 時thời 白bạch 日nhật 損tổn 他tha 命mạng
夜dạ 則tắc 持trì 戒giới 勤cần 修tu 行hành
以dĩ 此thử 因nhân 緣duyên 生sanh 此thử 中trung
今kim 受thọ 如như 是thị 善thiện 惡ác 業nghiệp


時thời 長trưởng 者giả 子tử聞văn 此thử 頌tụng 已dĩ白bạch 言ngôn

頌tụng 有hữu 何hà 義nghĩa

天thiên 子tử 答đáp 曰viết

商thương 主chủ我ngã 往vãng 昔tích 時thời在tại 婆Bà 索Sách 村Thôn 中trung身thân 為vi 屠đồ 兒nhi常thường 以dĩ 殺sát 羊dương 賣mại 肉nhục自tự 養dưỡng 育dục 身thân時thời 有hữu 聖thánh 者giả 苾Bật 芻Sô名danh 迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na勸khuyến 我ngã 改cải 悔hối勿vật 造tạo 斯tư 業nghiệp無vô 有hữu 盡tận 期kỳ既ký 勸khuyến 不bất 得đắc是thị 時thời 聖thánh 者giả又hựu 復phục 勸khuyến 我ngã令linh 夜dạ 持trì 戒giới我ngã 即tức 依y 教giáo以dĩ 此thử 業nghiệp 故cố今kim 者giả 白bạch 日nhật 受thọ 苦khổ為vi 夜dạ 持trì 戒giới夜dạ 受thọ 如như 是thị快khoái 樂lạc 果quả 報báo

商thương 主chủ若nhược 至chí 彼bỉ 村thôn見kiến 我ngã 男nam 女nữ為vì 我ngã 告cáo 言ngôn

我ngã 見kiến 汝nhữ 父phụ極cực 受thọ 苦khổ 報báo汝nhữ 今kim 改cải 悔hối休hưu 作tác 此thử 業nghiệp

時thời 長trưởng 者giả 子tử 告cáo 曰viết

汝nhữ 今kim 自tự 說thuyết南Nam 贍Thiệm 部Bộ 人nhân難nan 化hóa 難nan 信tín

天thiên 子tử 報báo 曰viết

為vi 將tương 一nhất 信tín報báo 我ngã 子tử 言ngôn

其kỳ 殺sát 羊dương 處xứ 地địa 下hạ有hữu 一nhất 瓶bình 金kim爾nhĩ 可khả 穿xuyên 取thủ隨tùy 意ý 受thọ 用dụng自tự 然nhiên 快khoái 樂lạc亦diệc 應ưng 時thời 時thời供cúng 養dường 聖thánh 者giả迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na是thị 人nhân 天thiên 福phước 田điền所sở 供cúng 養dường 者giả布bố 施thí 之chi 時thời稱xưng 讚tán 我ngã 名danh願nguyện 罪tội 消tiêu 滅diệt

是thị 時thời 商thương 主chủ聞văn 此thử 語ngữ 已dĩ漸tiệm 進tiến 前tiền 行hành復phục 見kiến 天thiên 宮cung有hữu 一nhất 天thiên 子tử共cộng 諸chư 天thiên 女nữ歡hoan 喜hỷ 遊du 戲hí

遙diêu 見kiến 長trưởng 者giả 子tử告cáo 言ngôn

商thương 主chủ願nguyện 爾nhĩ 無vô 病bệnh不bất 有hữu 飢cơ 渴khát 耶da

長trưởng 者giả 子tử 曰viết

我ngã 有hữu 飢cơ 渴khát

天thiên 子tử 即tức 令linh 洗tẩy 浴dục設thiết 諸chư 飲ẩm 食thực止chỉ 息tức 安an 臥ngọa至chí 日nhật 暮mộ 時thời天thiên 宮cung 復phục 變biến 天thiên 女nữ為vi 大đại 蛇xà繞nhiễu 天thiên 子tử 身thân周chu 匝táp 食thực 腦não至chí 日nhật 出xuất 時thời還hoàn 復phục 天thiên 宮cung作tác 天thiên 子tử 形hình及cập 以dĩ 天thiên 女nữ

其kỳ 商thương 主chủ 怪quái 異dị問vấn 彼bỉ 天thiên 子tử 曰viết

曾tằng 造tạo 何hà 業nghiệp生sanh 於ư 此thử 中trung

天thiên 子tử 報báo 曰viết

南Nam 贍Thiệm 部Bộ 洲Châu 人nhân難nan 化hóa 難nan 信tín我ngã 不bất 能năng 說thuyết

時thời 長trưởng 者giả 子tử 答đáp 曰viết

我ngã 目mục 親thân 見kiến云vân 何hà 無vô 信tín

爾nhĩ 時thời 天thiên 子tử說thuyết 伽già 他tha 曰viết

夜dạ 共cộng 他tha 婦phụ 宿túc
晝trú 日nhật 護hộ 尸thi 羅la
緣duyên 此thử 業nghiệp 果quả 故cố
受thọ 斯tư 善thiện 惡ác 報báo


時thời 長trưởng 者giả 子tử 問vấn 曰viết

此thử 說thuyết 何hà 義nghĩa

天thiên 子tử 答đáp 曰viết

我ngã 曾tằng 往vãng 昔tích在tại 婆Bà 索Sách 婆Bà 村Thôn 中trung常thường 行hành 婬dâm 欲dục婬dâm 他tha 女nữ 婦phụ後hậu 逢phùng 聖thánh 者giả迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na勸khuyến 我ngã 悔hối 造tạo非phi 法pháp 惡ác 業nghiệp

我ngã 由do 不bất 斷đoạn 斯tư 事sự聖thánh 者giả 復phục 言ngôn

汝nhữ 不bất 常thường 斷đoạn 者giả白bạch 日nhật 持trì 戒giới夜dạ 還hoàn 行hành 非phi

緣duyên 此thử 事sự 故cố白bạch 日nhật 受thọ 天thiên 快khoái 樂lạc夜dạ 受thọ 苦khổ 報báo

善thiện 哉tai 長trưởng 者giả 子tử去khứ 至chí 彼bỉ 村thôn我ngã 有hữu 一nhất 子tử幸hạnh 為vi 報báo 之chi我ngã 見kiến 汝nhữ 父phụ作tác 如như 是thị 言ngôn

我ngã 由do 前tiền 生sanh曾tằng 作tác 此thử 業nghiệp婬dâm 他tha 女nữ 婦phụ受thọ 地địa 獄ngục 苦khổ

時thời 長trưởng 者giả 子tử 言ngôn

南Nam 贍Thiệm 部Bộ 洲Châu 人nhân難nan 化hóa 難nan 信tín云vân 何hà 肯khẳng 受thọ

天thiên 子tử 報báo 曰viết

若nhược 不bất 信tín 時thời告cáo 言ngôn

我ngã 生sanh 存tồn 日nhật祭tế 火hỏa 爐lô 地địa 下hạ有hữu 二nhị 瓶bình 金kim當đương 可khả 穿xuyên 取thủ自tự 受thọ 快khoái 樂lạc又hựu 復phục 時thời 時thời供cúng 養dường 人nhân 天thiên 所sở 奉phụng大Đại 迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na發phát 弘hoằng 誓thệ 願nguyện稱xưng 我ngã 名danh 號hiệu願nguyện 罪tội 消tiêu 除trừ得đắc 生sanh 善thiện 趣thú

時thời 長trưởng 者giả 子tử領lãnh 受thọ 此thử 語ngữ次thứ 復phục 前tiền 行hành去khứ 此thử 未vị 遠viễn乃nãi 更cánh 遙diêu 見kiến 園viên 苑uyển其kỳ 中trung 有hữu 師sư 子tử 座tòa座tòa 上thượng 有hữu 一nhất 婦phụ 女nữ 而nhi 坐tọa顏nhan 容dung 妙diệu 好hảo人nhân 所sở 喜hỷ 見kiến座tòa 四tứ 脚cước 下hạ 各các有hữu 一nhất 餓ngạ 鬼quỷ縛phược 著trước 座tòa 脚cước 而nhi 住trụ

時thời 此thử 婦phụ 人nhân遙diêu 見kiến 長trưởng 者giả 子tử 來lai告cáo 言ngôn

商thương 主chủ無vô 病bệnh 少thiểu 惱não有hữu 飢cơ 渴khát 耶da

答đáp 曰viết

我ngã 甚thậm 飢cơ 渴khát

時thời 彼bỉ 婦phụ 人nhân告cáo 長trưởng 者giả 子tử 曰viết

與dữ 汝nhữ 諸chư 漿tương汝nhữ 可khả 作tác 盟minh

今kim 所sở 與dữ 漿tương勿vật 得đắc 與dữ 此thử四tứ 箇cá 飢cơ 鬼quỷ

長trưởng 者giả 子tử 答đáp 曰viết

敬kính 諾nặc 所sở 言ngôn

既ký 蒙mông 設thiết 漿tương及cập 妙diệu 飲ẩm 食thực

時thời 彼bỉ 婦phụ 人nhân欲dục 現hiện 餓ngạ 鬼quỷ 業nghiệp報báo 之chi 事sự 故cố便tiện 入nhập 一nhất 房phòng隱ẩn 身thân 藏tàng 住trụ

諸chư 餓ngạ 鬼quỷ 等đẳng即tức 白bạch 長trưởng 者giả 子tử 曰viết

汝nhữ 大đại 慈từ 悲bi願nguyện 賜tứ 少thiểu 許hứa 飲ẩm 食thực

其kỳ 長trưởng 者giả 子tử心tâm 生sanh 憐lân 愍mẫn即tức 擲trịch 食thực 與dữ第đệ 一nhất 得đắc 食thực變biến 為vi 炎diễm 熱nhiệt 鐵thiết 團đoàn第đệ 二nhị 得đắc 食thực變biến 為vi 麥mạch 糠khang第đệ 三tam 得đắc 食thực變biến 為vi 膿nùng 血huyết 不bất 淨tịnh第đệ 四tứ 得đắc 食thực乃nãi 還hoàn 食thực 噉đạm自tự 身thân 肉nhục 血huyết

爾nhĩ 時thời 餓ngạ 鬼quỷ吞thôn 熱nhiệt 鐵thiết 丸hoàn 者giả燒thiêu 身thân 臭xú 穢uế

婦phụ 人nhân 聞văn 氣khí即tức 出xuất 高cao 聲thanh告cáo 長trưởng 者giả 子tử 曰viết

汝nhữ 所sở 作tác 者giả甚thậm 為vi 非phi 理lý不bất 應ưng 與dữ 彼bỉ 飲ẩm 食thực

其kỳ 長trưởng 者giả 子tử答đáp 曰viết

妹muội 子tử彼bỉ 見kiến 求cầu 我ngã心tâm 生sanh 慈từ 悲bi云vân 何hà 不bất 與dữ

時thời 婦phụ 人nhân 言ngôn

我ngã 心tâm 慈từ 悲bi更cánh 大đại 於ư 汝nhữ然nhiên 此thử 餓ngạ 鬼quỷ

一nhất 者giả是thị 我ngã 夫phu 婿tế二nhị 者giả是thị 我ngã 之chi 子tử三tam 者giả是thị 我ngã 新tân 婦phụ四tứ 者giả是thị 我ngã 家gia 奴nô

是thị 時thời 長trưởng 者giả 子tử問vấn 曰viết

曾tằng 造tạo 何hà 罪tội生sanh 在tại 此thử 中trung

婦phụ 人nhân 告cáo 曰viết

南Nam 贍Thiệm 部Bộ 洲Châu 人nhân難nan 化hóa 難nan 信tín說thuyết 有hữu 何hà 益ích

長trưởng 者giả 子tử 曰viết

我ngã 今kim 現hiện 見kiến云vân 何hà 不bất 信tín

時thời 婦phụ 人nhân 言ngôn

我ngã 於ư 往vãng 昔tích於ư 婆Bà 索Sách 婆Bà 村Thôn曾tằng 為vi 梵Phạm 志Chí 女nữ因nhân 歲tuế 星tinh 節tiết 日nhật家gia 中trung 設thiết 食thực乃nãi 有hữu 聖thánh 者giả人nhân 天thiên 所sở 奉phụng迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na來lai 乞khất 飯phạn 食thực我ngã 生sanh 歡hoan 喜hỷ施thí 滿mãn 鉢bát 盂vu 食thực

我ngã 復phục 生sanh 念niệm

今kim 可khả 告cáo 夫phu冀ký 生sanh 隨tùy 喜hỷ施thí 食thực 之chi 因nhân

其kỳ 夫phu 瞋sân 恚khuể 婦phụ 曰viết

尚thượng 未vị 供cúng 養dường諸chư 婆Bà 羅La 門Môn因nhân 何hà 先tiên 施thí禿ngốc 頭đầu 之chi 人nhân云vân 何hà 不bất 與dữ 熱nhiệt 鐵thiết 丸hoàn

既ký 不bất 遂toại 情tình次thứ 當đương 勸khuyến 子tử

子tử 復phục 報báo 云vân

何hà 不bất 食thực 其kỳ 麥mạch 糠khang

後hậu 時thời 我ngã 遣khiển一nhất 奴nô 送tống 食thực與dữ 諸chư 親thân 眷quyến奴nô 得đắc 食thực 已dĩ在tại 路lộ 自tự 飡xan上thượng 妙diệu 好hảo 者giả迴hồi 至chí 勘khám 問vấn

其kỳ 奴nô 便tiện 諱húy

我ngã 若nhược 在tại 路lộ 食thực 之chi願nguyện 我ngã 當đương 食thực自tự 身thân 膿nùng 血huyết

後hậu 時thời 諸chư 親thân又hựu 送tống 食thực 來lai新tân 婦phụ 盜đạo 食thực我ngã 又hựu 問vấn 之chi

答đáp 言ngôn

不bất 食thực若nhược 食thực願nguyện 我ngã 自tự 食thực 身thân 肉nhục

白bạch 言ngôn

商thương 主chủ其kỳ 夫phu 婿tế兒nhi 子tử新tân 婦phụ及cập 奴nô 者giả此thử 餓ngạ 鬼quỷ 等đẳng 是thị並tịnh 由do 自tự 作tác今kim 受thọ 餓ngạ 鬼quỷ由do 我ngã 布bố 施thí聖thánh 者giả 迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na一nhất 飡xan 之chi 食thực作tác 如như 是thị 言ngôn

汝nhữ 若nhược 受thọ 報báo我ngã 當đương 眼nhãn 見kiến

我ngã 先tiên 布bố 施thí天thiên 人nhân 所sở 供cúng迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na應ưng 生sanh 帝Đế 釋Thích 天Thiên 宮Cung由do 發phát 惡ác 願nguyện 故cố今kim 墮đọa 餓ngạ 鬼quỷ 道đạo 中trung

商thương 主chủ仁nhân 若nhược 往vãng 訪phỏng婆Bà 索Sách 婆Bà 村Thôn我ngã 有hữu 一nhất 女nữ在tại 彼bỉ 村thôn 中trung 為vi 婬dâm 女nữ幸hạnh 可khả 為vi 報báo 云vân

汝nhữ 父phụ 母mẫu 兄huynh 嫂# 及cập 奴nô墮đọa 在tại 餓ngạ 鬼quỷ 趣thú 中trung 受thọ 苦khổ由do 先tiên 作tác 惡ác今kim 受thọ 此thử 苦khổ汝nhữ 今kim 應ưng 可khả 悔hối 過quá莫mạc 作tác 斯tư 惡ác當đương 受thọ 苦khổ 報báo

長trưởng 者giả 子tử 曰viết

南Nam 贍Thiệm 部Bộ 洲Châu人nhân 多đa 難nan 信tín不bất 受thọ 我ngã 語ngữ

白bạch 言ngôn

商thương 主chủ彼bỉ 若nhược 不bất 信tín 者giả便tiện 當đương 告cáo

我ngã 先tiên 臥ngọa 床sàng 下hạ有hữu 四tứ 瓶bình 金kim并tinh 一nhất 金kim 杖trượng及cập 金kim 澡táo 罐quán汝nhữ 當đương 出xuất 取thủ 金kim 瓶bình任nhậm 意ý 受thọ 用dụng復phục 須tu 時thời 時thời供cúng 養dường 天thiên 人nhân 所sở 識thức迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na美mỹ 妙diệu 飲ẩm 食thực并tinh 稱xưng 我ngã 名danh令linh 我ngã 得đắc 福phước罪tội 當đương 輕khinh 薄bạc

時thời 長trưởng 者giả 子tử既ký 聞văn 語ngữ 已dĩ即tức 便tiện 辭từ 別biệt入nhập 房phòng 眠miên 睡thụy

爾nhĩ 時thời 諸chư 鬼quỷ互hỗ 相tương 告cáo 曰viết

汝nhữ 等đẳng 應ưng 知tri此thử 長trưởng 者giả 子tử 正chánh 睡thụy可khả 持trì 送tống 往vãng婆Bà 索Sách 婆Bà 村Thôn置trí 靈linh 床sàng 上thượng

時thời 諸chư 鬼quỷ 等đẳng依y 言ngôn 將tương 往vãng

是thị 時thời 商thương 主chủ至chí 明minh 清thanh 旦đán日nhật 欲dục 出xuất 時thời即tức 便tiện 睡thụy 覺giác乃nãi 見kiến 諸chư 床sàng及cập 以dĩ 小tiểu 床sàng靴ngoa 履lý 之chi 物vật一nhất 切thiết 資tư 具cụ 之chi 上thượng皆giai 有hữu 其kỳ 名danh 字tự

次thứ 第đệ 讀độc 看khán有hữu 如như 是thị 語ngữ

我ngã 今kim 所sở 施thí 此thử 物vật願nguyện 子tử 早tảo 來lai如như 若nhược 死tử 者giả隨tùy 所sở 生sanh 處xứ願nguyện 此thử 諸chư 物vật並tịnh 皆giai 隨tùy 從tùng

見kiến 斯tư 事sự 已dĩ即tức 思tư 惟duy 言ngôn

我ngã 之chi 父phụ 母mẫu既ký 知tri 我ngã 死tử何hà 須tu 更cánh 住trụ宜nghi 可khả 往vãng 詣nghệ聖thánh 者giả 迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na 所sở而nhi 為vi 出xuất 家gia修tu 其kỳ 梵Phạm 行hạnh

作tác 是thị 念niệm 已dĩ即tức 便tiện 往vãng 詣nghệ迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na 所sở

時thời 具Cụ 壽thọ 迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na遙diêu 見kiến 長trưởng 者giả 子tử 來lai

見kiến 已dĩ即tức 告cáo 語ngứ 言ngôn

善thiện 來lai 商thương 主chủ汝nhữ 今kim 見kiến 此thử生sanh 死tử 過quá 患hoạn 耶da

白bạch 言ngôn

聖thánh 者giả我ngã 今kim 已dĩ 見kiến

又hựu 即tức 白bạch 言ngôn

願nguyện 與dữ 出xuất 家gia供cung 侍thị 聖thánh 者giả斷đoạn 婬dâm 怒nộ 癡si修tu 於ư 梵Phạm 行hạnh

時thời 具Cụ 壽thọ 迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na 言ngôn

汝nhữ 可khả 先tiên 傳truyền 彼bỉ 語ngữ然nhiên 後hậu 可khả 來lai 出xuất 家gia

白bạch 言ngôn

可khả 爾nhĩ

既ký 聞văn 聖thánh 者giả 告cáo 已dĩ即tức 往vãng 彼bỉ 村thôn殺sát 羊dương 之chi 處xứ到đáo 其kỳ 人nhân 所sở告cáo 曰viết

汝nhữ 今kim 知tri 不phủ於ư 惡ác 趣thú 中trung曾tằng 見kiến 汝nhữ 父phụ遣khiển 傳truyền 此thử 語ngữ

汝nhữ 可khả 迴hồi 斯tư殺sát 羊dương 惡ác 業nghiệp非phi 法pháp 之chi 事sự

彼bỉ 乃nãi 答đáp 言ngôn

我ngã 父phụ 死tử 來lai經kinh 十thập 二nhị 年niên豈khởi 有hữu 傳truyền 信tín別biệt 生sanh 中trung 事sự汝nhữ 從tùng 他tha 聞văn為vi 自tự 見kiến 耶da

答đáp 曰viết

我ngã 從tùng 惡ác 趣thú 中trung 來lai若nhược 不bất 信tín 者giả汝nhữ 父phụ 報báo 言ngôn

汝nhữ 屠đồ 羊dương 處xứ地địa 下hạ 有hữu 一nhất 金kim 瓶bình穿xuyên 取thủ 其kỳ 金kim將tương 為vi 受thọ 用dụng并tinh 復phục 時thời 時thời供cúng 養dường 聖thánh 者giả迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na 食thực稱xưng 讚tán 我ngã 名danh願nguyện 罪tội 業nghiệp 消tiêu 滅diệt

然nhiên 此thử 屠đồ 兒nhi即tức 穿xuyên 地địa 下hạ遂toại 得đắc 金kim 瓶bình乃nãi 知tri 證chứng 驗nghiệm

時thời 長trưởng 者giả 子tử又hựu 即tức 往vãng 訪phỏng婬dâm 逸dật 之chi 子tử

到đáo 已dĩ告cáo 曰viết

我ngã 見kiến 汝nhữ 父phụ令linh 報báo 汝nhữ 斯tư 事sự

我ngã 所sở 造tạo 業nghiệp果quả 報báo 成thành 熟thục現hiện 受thọ 眾chúng 苦khổ

斯tư 人nhân 答đáp 曰viết

我ngã 父phụ 死tử 來lai經kinh 今kim 十thập 二nhị 年niên豈khởi 從tùng 他tha 生sanh 中trung 來lai為vi 復phục 聞văn 他tha 說thuyết 耶da為vi 自tự 見kiến 耶da

長trưởng 者giả 子tử 曰viết

我ngã 從tùng 餓ngạ 鬼quỷ 中trung 來lai具cụ 見kiến 斯tư 事sự若nhược 不bất 信tín 者giả汝nhữ 父phụ 信tín 曰viết

向hướng 汝nhữ 事sự 火hỏa 爐lô 下hạ有hữu 二nhị 金kim 瓶bình汝nhữ 應ưng 穿xuyên 取thủ 受thọ 用dụng及cập 將tương 一nhất 分phần時thời 時thời 供cúng 養dường 聖thánh 者giả迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na一nhất 團đoàn 之chi 食thực稱xưng 讚tán 我ngã 名danh願nguyện 我ngã 罪tội 業nghiệp 除trừ 滅diệt

子tử 即tức 穿xuyên 地địa乃nãi 見kiến 金kim 瓶bình始thỉ 知tri 現hiện 驗nghiệm

時thời 長trưởng 者giả 子tử又hựu 往vãng 彼bỉ 婬dâm 女nữ 之chi 處xứ告cáo 言ngôn

汝nhữ 復phục 當đương 知tri我ngã 於ư 惡ác 趣thú見kiến 汝nhữ 父phụ 母mẫu兄huynh 嫂# 及cập 奴nô令linh 報báo 汝nhữ 知tri急cấp 悔hối 已dĩ 過quá惡ác 業nghiệp 之chi 事sự

答đáp 商thương 主chủ 曰viết

彼bỉ 並tịnh 死tử 來lai經kinh 今kim 十thập 二nhị 年niên誰thùy 復phục 見kiến 聞văn爾nhĩ 從tùng 何hà 處xứ 來lai 耶da

答đáp 曰viết

我ngã 從tùng 地địa 獄ngục 中trung 來lai若nhược 不bất 信tín 者giả汝nhữ 父phụ 母mẫu 言ngôn

我ngã 眠miên 臥ngọa 處xứ床sàng 四tứ 足túc 下hạ各các 有hữu 一nhất 金kim 瓶bình其kỳ 中trung 并tinh 有hữu金kim 杖trượng 澡táo 瓶bình汝nhữ 可khả 穿xuyên 取thủ歡hoan 樂lạc 受thọ 用dụng及cập 以dĩ 時thời 時thời供cúng 養dường 聖thánh 者giả人nhân 天thiên 所sở 奉phụng迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na當đương 稱xưng 讚tán 我ngã名danh 願nguyện 我ngã 罪tội 滅diệt

當đương 即tức 穿xuyên 地địa一nhất 如như 來lai 信tín

時thời 長trưởng 者giả 子tử笑tiếu 曰viết

人nhân 皆giai 信tín 金kim不bất 信tín 我ngã 語ngữ

因nhân 笑tiếu 露lộ 齒xỉ女nữ 見kiến 金kim 齒xỉ乃nãi 知tri 斯tư 人nhân是thị 彼bỉ 長trưởng 者giả 之chi 子tử

問vấn 曰viết

聖thánh 者giả仁nhân 豈khởi 不bất 是thị婆Bà 羅La 仙Tiên 子tử 耶da

報báo 曰viết

眾chúng 人nhân 皆giai 道đạo 我ngã 是thị

其kỳ 女nữ 即tức 走tẩu往vãng 至chí 其kỳ 家gia切thiết 報báo 父phụ 母mẫu父phụ 母mẫu 聞văn 已dĩ當đương 由do 未vị 信tín其kỳ 長trưởng 者giả 子tử自tự 往vãng 家gia 中trung作tác 謦khánh 咳khái 聲thanh父phụ 母mẫu 猜# 覺giác乃nãi 知tri 是thị 子tử即tức 抱bão 子tử 頭đầu號hào 聲thanh 大đại 哭khốc父phụ 母mẫu 先tiên 盲manh因nhân 哭khốc 眼nhãn 膜mô 除trừ得đắc 見kiến 子tử 面diện

時thời 長trưởng 者giả 子tử白bạch 父phụ 母mẫu

我ngã 欲dục 出xuất 家gia願nguyện 見kiến 賜tứ 許hứa

父phụ 母mẫu 告cáo 曰viết

比tỉ 者giả 為vi 汝nhữ眼nhãn 目mục 雙song 盲manh我ngã 等đẳng 命mạng 存tồn 已dĩ 來lai不bất 得đắc 出xuất 家gia二nhị 俱câu 死tử 後hậu隨tùy 汝nhữ 所sở 欲dục

時thời 長trưởng 者giả 子tử雖tuy 復phục 在tại 家gia而nhi 常thường 學học 讀độc 誦tụng遂toại 證chứng 預Dự 流Lưu 果Quả復phục 為vì 父phụ 母mẫu說thuyết 四Tứ 真Chân 諦Đế 法Pháp父phụ 母mẫu 聞văn 已dĩ以dĩ 慧tuệ 金kim 剛cang 杵xử摧tồi 破phá 二nhị 十thập 種chủng薩tát 迦ca 耶da 見kiến 山sơn證chứng 預Dự 流Lưu 果Quả於ư 後hậu 父phụ 母mẫu二nhị 俱câu 身thân 亡vong

于vu 時thời 長trưởng 者giả 子tử悲bi 愁sầu 離ly 別biệt戀luyến 父phụ 母mẫu 故cố廣quảng 行hành 布bố 施thí修tu 諸chư 福phước 業nghiệp 已dĩ往vãng 詣nghệ 聖thánh 者giả迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na 所sở頭đầu 面diện 頂đảnh 禮lễ白bạch 言ngôn

聖thánh 者giả願nguyện 於ư 善thiện 說thuyết 法Pháp 律luật 中trung而nhi 為vi 出xuất 家gia修tu 行hành 梵Phạm 行hạnh并tinh 受thọ 近Cận 圓Viên

爾nhĩ 時thời 聖thánh 者giả既ký 觀quán 察sát 已dĩ即tức 與dữ 億ức 耳nhĩ 出xuất 家gia而nhi 為vi 求cầu 寂tịch證chứng 一Nhất 來Lai 果Quả

時thời 彼bỉ 住trú 處xứ是thị 其kỳ 邊biên 地địa少thiểu 有hữu 苾Bật 芻Sô難nan 得đắc 受thọ 具cụ且thả 為vi 求cầu 寂tịch所sở 有hữu 求cầu 寂tịch 行hành 法pháp悉tất 已dĩ 教giáo 之chi證chứng 不Bất 還Hoàn 果Quả

諸chư 佛Phật 常thường 法Pháp歲tuế 二nhị 大đại 會hội一nhất 切thiết 苾Bật 芻Sô悉tất 皆giai 來lai 集tập言ngôn 二nhị 時thời 者giả所sở 為vi 春xuân 末mạt及cập 以dĩ 夏hạ 後hậu凡phàm 有hữu 大đại 小tiểu聲Thanh 聞Văn 等đẳng 眾chúng普phổ 皆giai 雲vân 集tập具Cụ 壽Thọ 聖thánh 者giả迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na 弟đệ 子tử及cập 諸chư 苾Bật 芻Sô 等đẳng在tại 於ư 餘dư 處xứ三tam 月nguyệt 安an 居cư安an 居cư 既ký 竟cánh洗tẩy 浣hoán 衣y 訖ngật著trước 衣y 持trì 鉢bát漸tiệm 漸tiệm 遊du 行hành往vãng 婆Bà 索Sách 婆Bà 村Thôn方phương 滿mãn 十thập 眾chúng

時thời 聖thánh 者giả 迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na即tức 與dữ 億Ức 耳Nhĩ 近Cận 圓Viên既ký 近Cận 圓Viên 已dĩ所sở 有hữu 律luật 行hành悉tất 皆giai 教giáo 學học斷đoạn 諸chư 煩phiền 惱não證chứng 無Vô 學Học 果Quả既ký 獲hoạch 果quả 已dĩ堪kham 受thọ 人nhân 天thiên上thượng 妙diệu 供cúng 養dường如như 上thượng 廣quảng 說thuyết

時thời 諸chư 苾Bật 芻Sô 等đẳng往vãng 聖thánh 者giả 迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na 所sở白bạch 言ngôn

大đại 德đức比tỉ 住trú 此thử 間gian供cúng 養dường 聖thánh 者giả所sở 有hữu 事sự 法pháp悉tất 皆giai 作tác 了liễu今kim 欲dục 禮lễ 覲cận大đại 師sư 世Thế 尊Tôn

聖thánh 者giả 報báo 言ngôn

善thiện 哉tai 隨tùy 去khứ

既ký 蒙mông 許hứa 已dĩ嚴nghiêm 持trì 衣y 鉢bát往vãng 室Thất 羅La 筏Phiệt 城Thành

于vu 時thời 聖thánh 者giả 億Ức 耳Nhĩ從tùng 坐tọa 而nhi 起khởi整chỉnh 衣y 服phục合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính白bạch 迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na 言ngôn

鄔Ổ 波Ba 馱Đà 耶Da我ngã 有hữu 諮tư 白bạch願nguyện 見kiến 聽thính 許hứa我ngã 今kim 但đãn 見kiến鄔Ổ 波Ba 馱Đà 耶Da未vị 見kiến 世Thế 尊Tôn雖tuy 見kiến 法Pháp 身thân未vị 見kiến 色sắc 身thân若nhược 親thân 教giáo 聽thính我ngã 見kiến 如Như 來Lai色sắc 身thân 相tướng 好hảo 者giả今kim 亦diệc 欲dục 去khứ

是thị 時thời 聖thánh 者giả 迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na告cáo 億Ức 耳Nhĩ 曰viết

諸chư 佛Phật 如Như 來Lai難nan 可khả 得đắc 見kiến

時thời 久cửu 乃nãi 逢phùng如như 鄔ổ 曇đàm 花hoa汝nhữ 今kim 欲dục 去khứ宜nghi 可khả 知tri 時thời

迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na 告cáo 言ngôn

汝nhữ 至chí 世Thế 尊Tôn 所sở代đại 我ngã 頭đầu 面diện 禮lễ 足túc問vấn 訊tấn 世Thế 尊Tôn

少thiểu 病bệnh 少thiểu 惱não起khởi 居cư 輕khinh 利lợi安an 樂lạc 住trú 不phủ

并tinh 持trì 五ngũ 事sự往vãng 白bạch 世Thế 尊Tôn

婆Bà 索Sách 婆Bà 村Thôn地địa 是thị 邊biên 國quốc有hữu 欲dục 近Cận 圓Viên十thập 眾chúng 難nan 得đắc又hựu 彼bỉ 國quốc 人nhân常thường 以dĩ 水thủy 澡táo 洗tẩy 為vi 淨tịnh其kỳ 地địa 堅kiên 鞕ngạnh牛ngưu 若nhược 行hành 時thời 有hữu 脚cước 迹tích不bất 同đồng 諸chư 國quốc地địa 土thổ 柔nhu 軟nhuyễn又hựu 東đông 國quốc 人nhân 用dụng如như 是thị 臥ngọa 具cụ所sở 謂vị羖cổ 羊dương 皮bì鹿lộc 皮bì牛ngưu 皮bì 等đẳng若nhược 有hữu 苾Bật 芻Sô與dữ 餘dư 苾Bật 芻Sô 送tống 衣y聞văn 有hữu 衣y 來lai而nhi 未vị 入nhập 手thủ恐khủng 犯phạm 過quá 十thập 日nhật 捨xả 罪tội不bất 知tri 云vân 何hà將tương 此thử 請thỉnh 緣duyên具cụ 白bạch 世Thế 尊Tôn世Thế 尊Tôn 有hữu 教giáo我ngã 敬kính 奉phụng 行hành

是thị 時thời 億Ức 耳Nhĩ一nhất 心tâm 專chuyên 念niệm既ký 辭từ 師sư 已dĩ其kỳ 夜dạ 在tại 彼bỉ 村thôn 宿túc至chí 明minh 清thanh 旦đán著trước 衣y 持trì 鉢bát漸tiệm 漸tiệm 遊du 行hành乞khất 食thực 已dĩ 訖ngật至chí 於ư 食thực 後hậu別biệt 其kỳ 主chủ 人nhân還hoàn 臥ngọa 具cụ 竟cánh執chấp 持trì 衣y 鉢bát往vãng 室Thất 羅La 筏Phiệt 城Thành隨tùy 路lộ 而nhi 去khứ經kinh 諸chư 村thôn 落lạc方phương 達đạt 彼bỉ 城thành至chí 逝Thệ 多Đa 林Lâm安an 置trí 衣y 鉢bát洗tẩy 手thủ 足túc 訖ngật即tức 往vãng 頂đảnh 禮lễ 世Thế 尊Tôn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn為vì 諸chư 四tứ 眾chúng及cập 諸chư 天thiên 龍long 鬼quỷ 神thần國quốc 王vương 大đại 臣thần沙Sa 門Môn婆Bà 羅La 門Môn 等đẳng說thuyết 法Pháp

佛Phật 既ký 遙diêu 見kiến 億Ức 耳Nhĩ從tùng 遠viễn 方phương 來lai而nhi 告cáo 阿A 難Nan 陀Đà 曰viết

可khả 於ư 房phòng 內nội與dữ 敷phu 億Ức 耳Nhĩ床sàng 褥nhục 臥ngọa 具cụ

阿A 難Nan 奉phụng 教giáo即tức 往vãng 敷phu 床sàng 臥ngọa 具cụ

既ký 敷phu 設thiết 已dĩ白bạch 世Thế 尊Tôn 曰viết

願nguyện 聖thánh 知tri 時thời

佛Phật 既ký 洗tẩy 足túc入nhập 於ư 房phòng 內nội右hữu 脇hiếp 而nhi 臥ngọa兩lưỡng 足túc 相tương 壘lũy作tác 光quang 明minh 相tướng正chánh 念niệm 當đương 起khởi如như 是thị 作tác 意ý

爾nhĩ 時thời 億Ức 耳Nhĩ於ư 寺tự 門môn 外ngoại洗tẩy 足túc 已dĩ入nhập 房phòng 安an 置trí同đồng 前tiền 右hữu 脇hiếp 而nhi 臥ngọa作tác 光quang 明minh 相tướng念niệm 當đương 早tảo 起khởi如như 是thị 作tác 意ý而nhi 於ư 夜dạ 中trung竟cánh 無vô 言ngôn 語ngữ默mặc 然nhiên 而nhi 住trụ夜dạ 欲dục 已dĩ 過quá億Ức 耳Nhĩ 即tức 便tiện結kết 跏già 趺phu 坐tọa直trực 身thân 定định 意ý正chánh 念niệm 現hiện 前tiền

佛Phật 告cáo 億Ức 耳Nhĩ 苾Bật 芻Sô

汝nhữ 可khả 誦tụng 我ngã所sở 說thuyết 經Kinh 律luật如như 我ngã 成thành 道Đạo所sở 說thuyết 之chi 者giả

即tức 教giáo 誦tụng 經Kinh億Ức 耳Nhĩ 既ký 誦tụng 經Kinh 已dĩ佛Phật 即tức 讚tán 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai汝nhữ 所sở 誦tụng 經Kinh極cực 為vi 清thanh 淨tịnh 微vi 妙diệu

時thời 億Ức 耳Nhĩ即tức 作tác 是thị 念niệm

鄔Ổ 波Ba 馱Đà 耶Da令lệnh 我ngã 請thỉnh 者giả今kim 正chánh 是thị 時thời如như 鄔Ổ 波Ba 馱Đà 耶Da所sở 問vấn 之chi 事sự今kim 應ưng 請thỉnh 之chi

作tác 是thị 念niệm 已dĩ即tức 從tùng 座tòa 起khởi頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc白bạch 言ngôn

大đại 德đức我ngã 住trú 處xứ阿A 濕Thấp 婆Bà 蘭Lan 德Đức 伽Già 國Quốc婆Bà 索Sách 婆Bà 村Thôn其kỳ 地địa 邊biên 方phương彼bỉ 有hữu 聖thánh 者giả迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na是thị 親thân 教giáo 師sư稽khể 首thủ 頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc問vấn 訊tấn 世Thế 尊Tôn

少thiểu 病bệnh 少thiểu 惱não起khởi 居cư 輕khinh 利lợi安an 樂lạc 住trú 不phủ并tinh 以dĩ 五ngũ 事sự請thỉnh 問vấn 世Thế 尊Tôn

彼bỉ 國quốc 是thị 邊biên 地địa十thập 眾chúng 近Cận 圓Viên極cực 為vi 難nan 得đắc又hựu 彼bỉ 國quốc 人nhân常thường 以dĩ 洗tẩy 浴dục以dĩ 為vi 清thanh 淨tịnh彼bỉ 國quốc 地địa 土thổ極cực 惡ác 堅kiên 硬ngạnh牛ngưu 蹋đạp 足túc 迹tích日nhật 曬sái 乾can 已dĩ人nhân 行hành 不bất 得đắc不bất 同đồng 餘dư 國quốc彼bỉ 國quốc 常thường 用dụng如như 是thị 臥ngọa 具cụ毛mao 蓐nhục羊dương 皮bì鹿lộc 皮bì牛ngưu 皮bì羖cổ 羊dương 皮bì以dĩ 為vi 臥ngọa 具cụ若nhược 苾Bật 芻Sô與dữ 餘dư 苾Bật 芻Sô 送tống 衣y聞văn 有hữu 衣y 來lai而nhi 未vị 入nhập 手thủ過quá 十thập 日nhật恐khủng 成thành 犯phạm 捨xả不bất 知tri 云vân 何hà

佛Phật 告cáo 億Ức 耳Nhĩ 苾Bật 芻Sô

汝nhữ 所sở 問vấn 者giả今kim 非phi 是thị 時thời我ngã 今kim 不bất 說thuyết且thả 置trí 是thị 事sự當đương 於ư 眾chúng 中trung 問vấn我ngã 於ư 大đại 眾chúng 之chi 中trung為vì 汝nhữ 決quyết 疑nghi

既ký 至chí 平bình 旦đán佛Phật 即tức 起khởi 來lai眾chúng 中trung 就tựu 座tòa 而nhi 坐tọa

佛Phật 既ký 坐tọa 已dĩ時thời 億Ức 耳Nhĩ 苾Bật 芻Sô即tức 從tùng 座tòa 起khởi整chỉnh 理lý 衣y 服phục合hợp 掌chưởng 頂đảnh 禮lễ 世Thế 尊Tôn白bạch 言ngôn

東đông 方phương 邊biên 國quốc婆Bà 索Sách 婆Bà 聚Tụ 落Lạc聖thánh 者giả 迦Ca 多Đa 演Diễn 那Na在tại 彼bỉ 而nhi 住trú是thị 我ngã 鄔Ổ 波Ba 馱Đà 耶Da頭đầu 面diện 禮lễ 佛Phật 足túc問vấn 訊tấn 世Thế 尊Tôn

少thiểu 病bệnh 少thiểu 惱não起khởi 居cư 輕khinh 利lợi安an 樂lạc 住trú 不phủ

彼bỉ 國quốc 邊biên 方phương欲dục 受thọ 近Cận 圓Viên十thập 眾chúng 難nan 得đắc彼bỉ 國quốc 人nhân 民dân常thường 以dĩ 水thủy 洗tẩy 浴dục便tiện 為vi 清thanh 淨tịnh國quốc 內nội 地địa 土thổ極cực 為vi 堅kiên 硬ngạnh牛ngưu 行hành 蹋đạp 地địa 足túc 迹tích日nhật 曬sái 乾can 已dĩ人nhân 行hành 不bất 得đắc不bất 同đồng 餘dư 國quốc國quốc 法pháp 復phục 用dụng如như 是thị 臥ngọa 具cụ所sở 謂vị 羊dương 毛mao羊dương 皮bì 鹿lộc 牛ngưu羖cổ 羊dương 等đẳng 皮bì以dĩ 為vi 臥ngọa 具cụ有hữu 苾Bật 芻Sô 遣khiển 信tín與dữ 苾Bật 芻Sô 衣y聞văn 有hữu 衣y 來lai其kỳ 衣y 未vị 至chí便tiện 過quá 十thập 日nhật恐khủng 犯phạm 捨xả 墮đọa不bất 知tri 云vân 何hà

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn以dĩ 此thử 因nhân 緣duyên告cáo 諸chư 苾Bật 芻Sô 曰viết

從tùng 今kim 已dĩ 後hậu聽thính 諸chư 苾Bật 芻Sô於ư 邊biên 方phương 國quốc持trì 律luật 苾Bật 芻Sô 五ngũ 人nhân得đắc 為vi 近Cận 圓Viên邊biên 方phương 地địa 土thổ 惡ác 處xứ開khai 著trước 一nhất 重trùng 革cách 屣tỉ不bất 得đắc 二nhị 重trùng三tam 重trùng底để 若nhược 穿xuyên 破phá 應ưng 補bổ若nhược 苾Bật 芻Sô 遣khiển 信tín 送tống 衣y與dữ 餘dư 苾Bật 芻Sô彼bỉ 未vị 得đắc 衣y無vô 犯phạm 捨xả 罪tội

時thời 具Cụ 壽thọ 鄔Ổ 波Ba 離Ly在tại 於ư 眾chúng 中trung從tùng 座tòa 而nhi 起khởi整chỉnh 理lý 衣y 服phục合hợp 掌chưởng 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn 大Đại 德Đức向hướng 開khai 邊biên 方phương持trì 律luật 五ngũ 人nhân 近Cận 圓Viên不bất 知tri 從tùng 何hà 處xứ 以dĩ 來lai是thị 邊biên 方phương 處xứ

佛Phật 言ngôn

從tùng 此thử 東đông 方phương有hữu 奔Bôn 荼Đồ 林Lâm彼bỉ 有hữu 水thủy名danh 曰viết 奔Bôn 荼Đồ從tùng 此thử 已dĩ 去khứ名danh 為vi 邊biên 國quốc南nam 方phương 有hữu 國quốc名danh 攝Nhiếp 伐Phạt 羅La 佛Phật 底Để有hữu 水thủy 亦diệc 名danh 攝Nhiếp 伐Phạt 羅La 佛Phật 底Để從tùng 此thử 已dĩ 外ngoại亦diệc 名danh 邊biên 方phương西tây 方phương 有hữu 國quốc名danh 窣Tốt 吐Thổ 奴Nô鄔Ổ 波Ba 窣Tốt 吐Thổ 奴Nô婆Bà 羅La 門Môn 村thôn此thử 外ngoại 名danh 邊biên 方phương北bắc 方phương 有hữu 山sơn名danh 嗢Ốt 尸Thi 羅La此thử 山sơn 之chi 外ngoại名danh 曰viết 邊biên 方phương

諸chư 苾Bật 芻Sô 等đẳng 生sanh 疑nghi白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn此thử 億Ức 耳Nhĩ 苾Bật 芻Sô曾tằng 作tác 何hà 業nghiệp生sanh 大đại 富phú 貴quý 家gia財tài 寶bảo 無vô 量lượng於ư 母mẫu 胎thai 中trung耳nhĩ 上thượng 自tự 然nhiên 有hữu 此thử妙diệu 寶bảo 耳nhĩ 璫đang價giá 直trực 無vô 量lượng復phục 得đắc 出xuất 家gia 近Cận 圓Viên不bất 見kiến 世Thế 尊Tôn得đắc 無Vô 學Học 果Quả斷đoạn 除trừ 煩phiền 惱não

佛Phật 告cáo 諸chư 苾Bật 芻Sô

此thử 億Ức 耳Nhĩ 苾Bật 芻Sô先tiên 所sở 作tác 業nghiệp自tự 作tác 自tự 受thọ因nhân 緣duyên 會hội 遇ngộ如như 暴bạo 水thủy 流lưu決quyết 定định 須tu 受thọ今kim 始thỉ 會hội 遇ngộ合hợp 受thọ 斯tư 報báo亦diệc 非phi 地địa 水thủy 火hỏa 風phong能năng 令linh 有hữu 壞hoại 果quả 報báo身thân 必tất 自tự 受thọ

如như 有hữu 頌tụng 云vân

假giả 令linh 經kinh 百bách 劫kiếp
所sở 作tác 業nghiệp 不bất 亡vong
因nhân 緣duyên 會hội 遇ngộ 時thời
果quả 報báo 還hoàn 自tự 受thọ


告cáo 諸chư 苾Bật 芻Sô 曰viết

乃nãi 往vãng 過quá 去khứ於ư 此thử 賢Hiền 劫Kiếp 中trung人nhân 壽thọ 二nhị 萬vạn 歲tuế 時thời有hữu 佛Phật 出xuất 世thế號hiệu 迦Ca 攝Nhiếp 波Ba 如Như 來Lai十thập 號hiệu 具cụ 足túc住trú 波Ba 羅La 痆Na 斯Tư 國Quốc仙Tiên 人Nhân 墮Đọa 處Xứ施Thí 鹿Lộc 林Lâm 中trung其kỳ 國quốc 有hữu 王vương名danh 訖Ngật 里Lý 伽Già而nhi 為vi 王vương 化hóa人nhân 民dân 熾sí 盛thịnh飲ẩm 食thực 豐phong 足túc無vô 諸chư 衰suy 患hoạn悉tất 皆giai 安an 樂lạc無vô 賊tặc 無vô 畏úy一nhất 切thiết 具cụ 足túc無vô 所sở 乏phạp 少thiểu以dĩ 法Pháp 治trị 世thế彼bỉ 王vương 有hữu 子tử名danh 曰viết 善Thiện 生Sanh立lập 為vi 太thái 子tử

時thời 迦Ca 攝Nhiếp 波Ba 如Như 來Lai化hóa 緣duyên 既ký 畢tất如như 薪tân 盡tận 火hỏa 滅diệt而nhi 入nhập 涅Niết 槃Bàn時thời 訖Ngật 里Lý 伽Già 王Vương即tức 取thủ 香hương 木mộc以dĩ 用dụng 荼đồ 毘tỳ又hựu 用dụng 牛ngưu 乳nhũ 滅diệt 火hỏa收thu 拾thập 設thiết 利lợi 羅la用dụng 四tứ 種chủng 寶bảo 造tạo 瓶bình於ư 四tứ 衢cù 中trung起khởi 七thất 寶bảo 塔tháp安an 置trí 設thiết 利lợi 羅la高cao 一nhất 俱câu 盧lô 舍xá其kỳ 國quốc 東đông 境cảnh所sở 有hữu 貢cống 物vật盡tận 施thí 於ư 塔tháp

後hậu 時thời 其kỳ 王vương 命mạng 終chung便tiện 立lập 太thái 子tử 為vi 王vương即tức 與dữ 諸chư 大đại 臣thần 等đẳng共cộng 撿kiểm 庫khố 藏tạng其kỳ 物vật 多đa 少thiểu并tinh 見kiến 國quốc 之chi 東đông 境cảnh所sở 出xuất 貢cống 物vật悉tất 施thí 於ư 塔tháp

諸chư 臣thần 白bạch 王vương

先tiên 有hữu 王vương 所sở 施thí 塔tháp 之chi 物vật應ưng 還hoàn 取thủ 不phủ

新tân 王vương 答đáp 曰viết

我ngã 父phụ 先tiên 王vương所sở 作tác 之chi 事sự如như 釋Thích 梵Phạm 天Thiên 王Vương我ngã 今kim 豈khởi 敢cảm還hoàn 取thủ 斯tư 物vật

然nhiên 諸chư 臣thần 等đẳng皆giai 不bất 信tín 樂nhạo 佛Phật 法Pháp共cộng 作tác 是thị 念niệm

我ngã 今kim 當đương 設thiết 方phương 便tiện施thí 塔tháp 之chi 物vật悉tất 還hoàn 收thu 取thủ

即tức 閉bế 城thành 東đông 門môn所sở 有hữu 財tài 物vật皆giai 悉tất 不bất 入nhập其kỳ 塔tháp 彩thải 色sắc 脫thoát 落lạc並tịnh 皆giai 破phá 壞hoại

北bắc 方phương 有hữu 一nhất 商thương 主chủ將tương 諸chư 商thương 人nhân來lai 至chí 此thử 國quốc於ư 塔tháp 傍bàng 住trụ爾nhĩ 時thời 商thương 主chủ塔tháp 所sở 禮lễ 敬kính見kiến 塔tháp 破phá 壞hoại復phục 見kiến 一nhất 女nữ 人nhân無vô 有hữu 男nam 女nữ灑sái 掃tảo 供cúng 養dường然nhiên 彼bỉ 女nữ 人nhân既ký 見kiến 迦Ca 攝Nhiếp 波Ba 如Như 來Lai應Ứng正Chánh 等Đẳng 覺Giác於ư 彼bỉ 佛Phật 所sở發phát 心tâm 受thọ 學học

商thương 主chủ 問vấn 女nữ 曰viết

此thử 是thị 誰thùy 塔tháp

女nữ 便tiện 廣quảng 說thuyết 因nhân 緣duyên

此thử 是thị 迦Ca 攝Nhiếp 波Ba 佛Phật 塔tháp

商thương 主chủ 聞văn 已dĩ心tâm 生sanh 歡hoan 喜hỷ即tức 脫thoát 耳nhĩ 璫đang奉phụng 彼bỉ 女nữ 人nhân令linh 賣mại 取thủ 直trực用dụng 修tu 營doanh 塔tháp

我ngã 若nhược 迴hồi 還hoàn當đương 更cánh 布bố 施thí

女nữ 人nhân 得đắc 已dĩ即tức 便tiện 莊trang 嚴nghiêm商thương 主chủ 迴hồi 還hoàn到đáo 彼bỉ 塔tháp 邊biên瞻chiêm 仰ngưỡng 無vô 盡tận即tức 便tiện 發phát 心tâm更cánh 造tạo 寶bảo 蓋cái 幢tràng 幡phan以dĩ 用dụng 供cúng 養dường如như 是thị 發phát 願nguyện

我ngã 今kim 供cúng 養dường此thử 迦Ca 攝Nhiếp 波Ba 如Như 來Lai 塔tháp所sở 有hữu 善thiện 根căn願nguyện 我ngã 當đương 來lai 生sanh 處xứ常thường 得đắc 富phú 貴quý 尊tôn 高cao於ư 當đương 佛Phật 所sở願nguyện 得đắc 出xuất 家gia斷đoạn 除trừ 煩phiền 惱não證chứng 無Vô 學Học 果Quả

佛Phật 告cáo 諸chư 苾Bật 芻Sô

其kỳ 商thương 主chủ 者giả豈khởi 異dị 人nhân 乎hồ即tức 此thử 億Ức 耳Nhĩ 苾Bật 芻Sô 是thị由do 供cúng 養dường 迦Ca 攝Nhiếp 波Ba 佛Phật 塔tháp 故cố生sanh 生sanh 常thường 得đắc富phú 貴quý 家gia 生sanh於ư 母mẫu 胎thai 中trung便tiện 有hữu 寶bảo 耳nhĩ 璫đang 珠châu自tự 然nhiên 在tại 耳nhĩ復phục 願nguyện 當đương 來lai 出xuất 家gia斷đoạn 除trừ 煩phiền 惱não得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả復phục 於ư 母mẫu 所sở出xuất 惡ác 言ngôn 故cố由do 斯tư 業nghiệp 力lực見kiến 諸chư 地địa 獄ngục

佛Phật 告cáo 諸chư 苾Bật 芻Sô

若nhược 作tác 白bạch 業nghiệp得đắc 白bạch 果quả 報báo若nhược 作tác 黑hắc 業nghiệp得đắc 黑hắc 報báo雜tạp 業nghiệp 雜tạp 報báo汝nhữ 等đẳng 苾Bật 芻Sô當đương 離ly 雜tạp 黑hắc 業nghiệp當đương 修tu 白bạch 業nghiệp

告cáo 諸chư 苾Bật 芻Sô

此thử 是thị 我ngã 教giáo

諸chư 苾Bật 芻Sô 等đẳng聞văn 佛Phật 說thuyết 已dĩ歡hoan 喜hỷ 奉phụng 行hành

根Căn 本Bổn 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 皮Bì 革Cách 事Sự 卷quyển 上thượng

大đại 唐đường 三tam 藏tạng 義nghĩa 淨tịnh 奉phụng 。 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 9/5/2017 ◊ Cập nhật: 9/5/2017
Đang dùng phương ngữ:BắcNam

古文 古Cổ 文Văn Góp Ý
AAA      
  Quyển: 1 2