根Căn 本Bổn 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 隨Tùy 意Ý 事Sự

爾nhĩ 時thời 薄Bạc 伽Già 梵Phạm在tại 室Thất 羅La 筏Phiệt 城Thành逝Thệ 多Đa 林Lâm給Cấp 孤Cô 獨Độc 園Viên三tam 月nguyệt 雨vũ 安an 居cư

時thời 有hữu 眾chúng 多đa 苾Bật 芻Sô於ư 餘dư 處xứ 安an 居cư各các 共cộng 立lập 制chế作tác 如như 是thị 言ngôn

諸chư 具Cụ 壽Thọ我ngã 等đẳng 安an 居cư 三tam 月nguyệt不bất 應ưng 言ngôn 諸chư 破phá 戒giới破phá 見kiến破phá 軌quỹ 儀nghi非phi 正chánh 命mạng 等đẳng若nhược 見kiến 有hữu 廁trắc 草thảo 闕khuyết及cập 君quân 持trì 無vô 水thủy應ưng 即tức 添# 著trước并tinh 安an 舊cựu 處xứ若nhược 獨độc 自tự 不bất 能năng 為vi 者giả應ưng 以dĩ 手thủ 喚hoán 伴bạn 共cộng 作tác

制chế 已dĩ各các 還hoàn 舊cựu 處xứ如như 是thị 不bất 語ngữ經kinh 三tam 月nguyệt 滿mãn 已dĩ補bổ 洗tẩy 衣y 服phục 訖ngật著trước 衣y 持trì 鉢bát從tùng 安an 居cư 處xứ漸tiệm 已dĩ 遊du 行hành往vãng 室Thất 羅La 筏Phiệt 城Thành到đáo 已dĩ各các 置trí 衣y 鉢bát洗tẩy 足túc 已dĩ至chí 世Thế 尊Tôn 所sở頭đầu 面diện 禮lễ 足túc在tại 一nhất 面diện 坐tọa

諸chư 佛Phật 常thường 法Pháp客khách 苾Bật 芻Sô 來lai先tiên 加gia 慰úy 問vấn

汝nhữ 從tùng 何hà 來lai道đạo 路lộ 安an 樂lạc 耶da何hà 處xứ 安an 居cư

白bạch 言ngôn

我ngã 等đẳng 於ư 禪Thiền 那Na 鉢Bát 多Đa 安an 居cư纔tài 從tùng 彼bỉ 來lai於ư 彼bỉ 安an 居cư甚thậm 得đắc 安an 穩ổn 和hòa 合hợp亦diệc 不bất 以dĩ 乞khất 食thực 為vi 苦khổ但đãn 緣duyên 我ngã 等đẳng眾chúng 多đa 苾Bật 芻Sô於ư 彼bỉ 安an 居cư三tam 月nguyệt 之chi 內nội各các 共cộng 立lập 制chế於ư 安an 居cư 中trung不bất 相tương 共cộng 語ngữ乃nãi 至chí 如như 上thượng立lập 制chế 法pháp 中trung 具cụ 說thuyết得đắc 安an 樂lạc 住trú不bất 以dĩ 乞khất 食thực 為vi 患hoạn

佛Phật 告cáo 諸chư 苾Bật 芻Sô 曰viết

汝nhữ 等đẳng 愚ngu 癡si無vô 一nhất 智trí 人nhân汝nhữ 等đẳng 云vân 何hà作tác 此thử 非phi 法pháp 制chế令linh 不bất 共cộng 語ngữ 耶da猶do 如như 怨oán 家gia 共cộng 住trú食thực 怨oán 家gia 食thực此thử 甚thậm 為vi 苦khổ云vân 何hà 乃nãi 言ngôn得đắc 安an 樂lạc 住trú是thị 外ngoại 道đạo 法pháp是thị 愚ngu 癡si 法pháp非phi 出xuất 要yếu 法Pháp

佛Phật 言ngôn

汝nhữ 等đẳng 苾Bật 芻Sô自tự 今kim 已dĩ 後hậu作tác 啞á 默mặc 法pháp 者giả得đắc 越việt 法pháp 罪tội

若nhược 苾Bật 芻Sô 安an 居cư 竟cánh

佛Phật 言ngôn

應ưng 請thỉnh 三tam 事sự 見kiến 聞văn 疑nghi作tác 隨tùy 意ý 事sự

既ký 令linh 苾Bật 芻Sô作tác 三tam 事sự 見kiến 聞văn 疑nghi

時thời 諸chư 苾Bật 芻Sô不bất 知tri 云vân 何hà 作tác

佛Phật 言ngôn

去khứ 隨tùy 意ý七thất 八bát 日nhật 前tiền諸chư 舊cựu 住trú 苾Bật 芻Sô應ưng 於ư 隨tùy 近cận村thôn 坊phường 之chi 處xứ普phổ 皆giai 遍biến 告cáo所sở 有hữu 老lão 少thiếu 苾Bật 芻Sô及cập 未vị 近Cận 圓Viên 者giả於ư 供cúng 養dường 事sự咸hàm 共cộng 修tu 營doanh至chí 八bát 月nguyệt 十thập 四tứ 日nhật應ưng 須tu 佛Phật 殿điện所sở 制chế 底để 邊biên作tác 諸chư 供cúng 養dường燒thiêu 香hương 懸huyền 幡phan一nhất 切thiết 嚴nghiêm 飾sức並tịnh 皆giai 應ưng 作tác若nhược 鄔Ổ 波Ba 馱Đà 耶Da阿a 遮già 利lợi 耶da諸chư 有hữu 門môn 徒đồ皆giai 令linh 共cộng 辦biện并tinh 及cập 掃tảo 灑sái瞿cù 摩ma 塗đồ 地địa供cúng 養dường 僧Tăng 伽Già上thượng 美mỹ 飲ẩm 食thực并tinh 行hành 酥tô 等đẳng諸chư 供cúng 養dường 物vật隨tùy 時thời 施thi 設thiết

諸chư 苾Bật 芻Sô 等đẳng應ưng 相tương 慰úy 問vấn

我ngã 等đẳng 安an 居cư甚thậm 為vi 安an 樂lạc

十thập 四tứ 日nhật 夜dạ令linh 持trì 經Kinh 者giả通thông 夜dạ 誦tụng 經Kinh明minh 日nhật 知tri 時thời作tác 隨tùy 意ý 事sự勿vật 過quá 明minh 相tướng既ký 至chí 明minh 日nhật應ưng 差sai 五ngũ 德đức為vì 眾chúng 作tác 隨tùy 意ý 者giả或hoặc 一nhất二nhị多đa須tu 具cụ 五ngũ 德đức 人nhân若nhược 先tiên 不bất 和hòa能năng 令linh 和hòa 合hợp先tiên 和hòa 合hợp 者giả極cực 令linh 樂nhạo 住trú

云vân 何hà 為vi 五ngũ謂vị不bất 愛ái不bất 恚khuể不bất 怖bố不bất 癡si善thiện 能năng 分phân 別biệt隨tùy 意ý 等đẳng 事sự若nhược 翻phiên 斯tư 五ngũ即tức 不bất 應ưng 差sai既ký 具cụ 五ngũ 德đức應ưng 如như 是thị 差sai

敷phu 座tòa 席tịch鳴minh 揵kiền 椎chùy集tập 僧Tăng 伽Già作tác 前tiền 方phương 便tiện問vấn 眾chúng 許hứa 已dĩ應ưng 勸khuyến 獎tưởng

汝nhữ 某mỗ 甲giáp頗phả 能năng 為vì 夏hạ 坐tọa 僧Tăng 伽Già以dĩ 三tam 事sự 見kiến 聞văn 疑nghi為vi 隨tùy 意ý 不phủ

彼bỉ 答đáp 言ngôn

能năng

次thứ 一nhất 苾Bật 芻Sô應ưng 先tiên 作tác 白bạch方phương 為vi 羯yết 磨ma

大đại 德đức 僧Tăng 伽Già 聽thính此thử 某mỗ 甲giáp 苾Bật 芻Sô今kim 為vì 夏hạ 坐tọa 僧Tăng 伽Già作tác 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô若nhược 僧Tăng 伽Già 時thời 至chí聽thính 者giả僧Tăng 伽Già 聽thính 許hứa僧Tăng 伽Già 今kim 差sai 某mỗ 甲giáp為vi 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô某mỗ 甲giáp 當đương 為vì夏hạ 坐tọa 僧Tăng 伽Già作tác 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô

白bạch 如như 是thị

大đại 德đức 僧Tăng 伽Già 聽thính此thử 某mỗ 甲giáp 苾Bật 芻Sô今kim 為vì 夏hạ 坐tọa 僧Tăng 伽Già作tác 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô僧Tăng 伽Già 今kim 差sai 某mỗ 甲giáp為vi 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô某mỗ 甲giáp 當đương 為vì夏hạ 坐tọa 僧Tăng 伽Già作tác 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô若nhược 諸chư 具Cụ 壽Thọ聽thính 某mỗ 甲giáp為vi 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô某mỗ 甲giáp 當đương 為vì夏hạ 坐tọa 僧Tăng 伽Già作tác 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô 者giả默mặc 然nhiên若nhược 不bất 許hứa 者giả 說thuyết

僧Tăng 伽Già 已dĩ 許hứa 某mỗ 甲giáp當đương 為vì 夏hạ 坐tọa 僧Tăng 伽Già作tác 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô 竟cánh僧Tăng 伽Già 已dĩ 聽thính 許hứa由do 其kỳ 默mặc 然nhiên 故cố我ngã 今kim 如như 是thị 持trì

世Thế 尊Tôn 告cáo 曰viết

汝nhữ 諸chư 苾Bật 芻Sô我ngã 今kim 當đương 制chế 作tác隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô所sở 有hữu 行hành 法pháp汝nhữ 等đẳng 諦đế 聽thính我ngã 今kim 當đương 說thuyết

受thọ 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô應ưng 行hành 生sanh 茅mao與dữ 諸chư 苾Bật 芻Sô 為vi 座tòa若nhược 一nhất 人nhân作tác 受thọ 隨tùy 意ý 者giả應ưng 從tùng 上thượng 座tọa而nhi 為vi 隨tùy 意ý乃nãi 至chí 下hạ 坐tọa若nhược 二nhị 人nhân 者giả一nhất 從tùng 上thượng 坐tọa 受thọ 隨tùy 意ý一nhất 從tùng 半bán 向hướng 下hạ至chí 於ư 行hành 末mạt若nhược 差sai 三tam 人nhân從tùng 三tam 處xứ 起khởi准chuẩn 事sự 可khả 知tri諸chư 苾Bật 芻Sô 等đẳng並tịnh 居cư 茅mao 座tòa蹲tồn 踞cứ 而nhi 住trụ

上thượng 座tọa 應ưng 為vi 單đơn 白bạch

大đại 德đức 僧Tăng 伽Già 聽thính今kim 僧Tăng 伽Già 十thập 五ngũ 日nhật作tác 隨tùy 意ý 事sự若nhược 僧Tăng 伽Già 時thời 至chí聽thính 者giả僧Tăng 伽Già 應ưng 許hứa僧Tăng 伽Già 今kim 作tác 隨tùy 意ý

白bạch 如như 是thị

其kỳ 受thọ 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô應ưng 向hướng 上thượng 座tọa 前tiền蹲tồn 踞cứ 而nhi 住trụ

爾nhĩ 時thời 上thượng 座tọa及cập 餘dư 下hạ 坐tọa應ưng 敷phu 生sanh 茅mao顛điên 倒đảo 橫hoạnh 布bố即tức 移di 身thân 近cận 前tiền雙song 足túc 俱câu 蹋đạp手thủ 屈khuất 少thiểu 許hứa當đương 前tiền 執chấp 之chi作tác 如như 是thị 說thuyết

具Cụ 壽Thọ 存tồn 念niệm今kim 僧Tăng 伽Già 十thập 五ngũ 日nhật作tác 隨tùy 意ý我ngã 苾Bật 芻Sô 某mỗ 甲giáp亦diệc 十thập 五ngũ 日nhật作tác 隨tùy 意ý我ngã 苾Bật 芻Sô 某mỗ 甲giáp對đối 僧Tăng 伽Già向hướng 大đại 德đức以dĩ 三tam 事sự 見kiến 聞văn 疑nghi作tác 隨tùy 意ý 事sự

大đại 德đức 僧Tăng 伽Già應ưng 攝nhiếp 受thọ 教giáo 示thị 我ngã應ưng 饒nhiêu 益ích 哀ai 愍mẫn 我ngã是thị 能năng 愍mẫn 者giả願nguyện 哀ai 愍mẫn 故cố若nhược 知tri 見kiến 罪tội我ngã 當đương 如như 律luật而nhi 為vi 說thuyết 悔hối

第đệ 二nhị 第đệ 三tam亦diệc 如như 是thị 說thuyết

受thọ 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô應ưng 言ngôn

奧áo 箄# 迦ca

彼bỉ 答đáp 云vân

娑sa 度độ

如như 是thị 次thứ 第đệ乃nãi 至chí 下hạ 座tòa亦diệc 如như 是thị 說thuyết其kỳ 隨tùy 意ý 人nhân應ưng 更cánh 互hỗ 相tương 向hướng作tác 隨tùy 意ý 事sự亦diệc 應ưng 三tam 說thuyết若nhược 受thọ 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô或hoặc 二nhị或hoặc 三tam或hoặc 四tứ乃nãi 至chí 多đa 人nhân自tự 相tương 對đối 作tác若nhược 一nhất 人nhân應ưng 對đối 已dĩ作tác 隨tùy 意ý 人nhân而nhi 為vi 隨tùy 意ý作tác 法pháp 准chuẩn 知tri苾Bật 芻Sô 既ký 了liễu次thứ 喚hoán 苾Bật 芻Sô 尼Ni 眾chúng令linh 一nhất 一nhất 入nhập 眾chúng 中trung對đối 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô如như 大đại 苾Bật 芻Sô 法pháp作tác 隨tùy 意ý 事sự次thứ 喚hoán 式Thức 叉Xoa 摩Ma 拏Noa求Cầu 寂Tịch 男Nam求Cầu 寂Tịch 女Nữ皆giai 須tu 如như 次thứ一nhất 一nhất 對đối 五ngũ 德đức 苾Bật 芻Sô同đồng 前tiền 作tác 法pháp

其kỳ 受thọ 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô應ưng 向hướng 上thượng 座tọa 前tiền 立lập作tác 如như 是thị 白bạch 言ngôn

大đại 德đức 諸chư 妹muội二nhị 部bộ 僧Tăng 伽Già已dĩ 作tác 隨tùy 意ý 竟cánh

二nhị 部bộ 僧Tăng 伽Già並tịnh 應ưng 唱xướng 言ngôn

善thiện 哉tai已dĩ 作tác 隨tùy 意ý極cực 善thiện已dĩ 作tác 順thuận 意ý

唱xướng 者giả 善thiện如như 不bất 唱xướng 者giả得đắc 惡ác 作tác 罪tội

受thọ 隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô應ưng 持trì 小tiểu 刀đao 子tử或hoặc 持trì 針châm 線tuyến或hoặc 持trì 諸chư 雜tạp沙Sa 門Môn 資tư 具cụ在tại 上thượng 座tòa 前tiền 立lập作tác 如như 是thị 言ngôn

大đại 德đức此thử 等đẳng 諸chư 物vật頗phả 得đắc 與dữ 安an 居cư 竟cánh 人nhân作tác 隨tùy 意ý 施thí 不phủ若nhược 於ư 此thử 處xứ更cánh 獲hoạch 諸chư 餘dư 利lợi 物vật和hòa 合hợp 僧Tăng 伽Già應ưng 合hợp 分phân 不phủ

舉cử 眾chúng 同đồng 時thời 答đáp 云vân

合hợp 分phân

若nhược 異dị 此thử 者giả隨tùy 意ý 苾Bật 芻Sô及cập 餘dư 大đại 眾chúng皆giai 得đắc 越việt 法pháp 罪tội

具Cụ 壽thọ 鄔Ổ 波Ba 離Ly白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn有hữu 幾kỷ 種chủng 作tác 隨tùy 意ý

佛Phật 言ngôn

有hữu 四tứ 種chủng

一nhất非phi 法pháp 別biệt 眾chúng二nhị非phi 法pháp 和hòa 合hợp三tam如như 法Pháp 不bất 和hòa 合hợp四tứ如như 法Pháp 和hòa 合hợp

佛Phật 言ngôn

鄔Ổ 波Ba 離Ly於ư 此thử 四tứ 中trung如như 法Pháp 和hòa 合hợp是thị 為vi 其kỳ 善thiện

由do 是thị 法pháp 和hòa 合hợp 故cố於ư 十thập 五ngũ 日nhật作tác 隨tùy 意ý 時thời世Thế 尊Tôn 即tức 於ư 僧Tăng 伽Già 中trung就tựu 座tòa 而nhi 坐tọa

佛Phật 告cáo 諸chư 苾Bật 芻Sô

夜dạ 分phân 已dĩ 過quá何hà 不bất 隨tùy 意ý

時thời 有hữu 苾Bật 芻Sô於ư 其kỳ 眾chúng 中trung從tùng 座tòa 而nhi 起khởi正chánh 衣y 一nhất 邊biên合hợp 掌chưởng 頂đảnh 禮lễ 已dĩ白bạch 言ngôn

於ư 某mỗ 房phòng有hữu 舊cựu 住trú 苾Bật 芻Sô身thân 嬰anh 重trọng 病bệnh極cực 為vi 困khốn 苦khổ其kỳ 病bệnh 苾Bật 芻Sô不bất 能năng 赴phó 集tập不bất 知tri 云vân 何hà

佛Phật 言ngôn

應ưng 取thủ 隨tùy 意ý 欲dục 來lai

諸chư 苾Bật 芻Sô 不bất 知tri云vân 何hà 取thủ 欲dục 來lai

佛Phật 言ngôn

或hoặc 一nhất 人nhân取thủ 一nhất 人nhân 欲dục或hoặc 二nhị 或hoặc 三tam乃nãi 至chí 眾chúng 多đa

不bất 知tri 云vân 何hà 取thủ 來lai

佛Phật 言ngôn

應ưng 到đáo 病bệnh 苾Bật 芻Sô 邊biên蹲tồn 踞cứ 合hợp 掌chưởng

具cụ 威uy 儀nghi 已dĩ如như 長trường 淨tịnh 法pháp與dữ 其kỳ 欲dục作tác 如như 是thị 說thuyết

具Cụ 壽Thọ 存tồn 念niệm今kim 僧Tăng 伽Già十thập 五ngũ 日nhật作tác 隨tùy 意ý我ngã 苾Bật 芻Sô 某mỗ 甲giáp亦diệc 十thập 五ngũ 日nhật 作tác 隨tùy 意ý我ngã 苾Bật 芻Sô 某mỗ 甲giáp自tự 陳trần 無vô 諸chư 障chướng 法pháp為vì 病bệnh 患hoạn 因nhân 緣duyên 故cố彼bỉ 如như 法Pháp 僧Tăng 事sự我ngã 今kim 與dữ 欲dục此thử 所sở 陳trần 事sự當đương 為vì 我ngã 說thuyết

第đệ 二nhị 第đệ 三tam亦diệc 如như 是thị 說thuyết若nhược 能năng 如như 是thị與dữ 欲dục 者giả 善thiện若nhược 不bất 能năng 語ngữ以dĩ 身thân 表biểu 業nghiệp亦diệc 成thành 與dữ 欲dục若nhược 不bất 能năng 語ngữ復phục 不bất 能năng 以dĩ 身thân 表biểu 者giả一nhất 切thiết 僧Tăng 伽Già並tịnh 皆giai 應ưng 往vãng就tựu 病bệnh 人nhân 所sở若nhược 病bệnh 人nhân 不bất 來lai眾chúng 不bất 往vãng 彼bỉ作tác 隨tùy 意ý 者giả作tác 法pháp 不bất 成thành得đắc 越việt 法pháp 罪tội

佛Phật 言ngôn

我ngã 今kim 為vi 受thọ隨tùy 意ý 欲dục 苾Bật 芻Sô所sở 有hữu 行hành 法pháp今kim 當đương 說thuyết 之chi其kỳ 受thọ 欲dục 苾Bật 芻Sô不bất 得đắc 急cấp 走tẩu 等đẳng乃nãi 至chí 如như 長trường 淨tịnh 法Pháp 中trung 廣quảng 說thuyết其kỳ 持trì 欲dục 淨tịnh 苾Bật 芻Sô既ký 入nhập 眾chúng 中trung或hoặc 上thượng 座tọa 邊biên 說thuyết此thử 若nhược 不bất 能năng比tỉ 座tòa 邊biên 說thuyết 亦diệc 得đắc應ưng 如như 是thị 說thuyết

具Cụ 壽Thọ 存tồn 念niệm於ư 某mỗ 處xứ 房phòng苾Bật 芻Sô 某mỗ 甲giáp身thân 嬰anh 病bệnh 苦khổ今kim 僧Tăng 伽Già 十thập 五ngũ 日nhật 作tác 隨tùy 意ý彼bỉ 苾Bật 芻Sô 某mỗ 甲giáp亦diệc 十thập 五ngũ 日nhật 作tác 隨tùy 意ý彼bỉ 苾Bật 芻Sô 某mỗ 甲giáp自tự 陳trần 無vô 諸chư 障chướng 法pháp為vi 病bệnh 患hoạn 因nhân 緣duyên如như 法Pháp 僧Tăng 事sự 與dữ 欲dục彼bỉ 所sở 陳trần 事sự我ngã 今kim 具cụ 說thuyết

如như 上thượng 所sở 說thuyết若nhược 不bất 依y 者giả得đắc 越việt 法pháp 罪tội

具Cụ 壽thọ 鄔Ổ 波Ba 離Ly白bạch 佛Phật 言ngôn

大Đại 德Đức若nhược 受thọ 隨tùy 意ý 欲dục 已dĩ忽hốt 至chí 中trung 路lộ 身thân 死tử得đắc 成thành 善thiện 持trì 欲dục 不phủ

佛Phật 言ngôn

不bất 成thành應ưng 更cánh 取thủ 欲dục

具cụ 如như 褒bao 灑sái 陀đà 中trung 廣quảng 說thuyết

具Cụ 壽thọ 鄔Ổ 波Ba 離Ly白bạch 佛Phật 言ngôn

大Đại 德Đức若nhược 有hữu 住trú 處xứ唯duy 一nhất 苾Bật 芻Sô 獨độc 住trú此thử 欲dục 如như 何hà作tác 隨tùy 意ý 事sự

佛Phật 言ngôn

應ưng 於ư 住trú 處xứ灑sái 掃tảo 清thanh 淨tịnh瞿cù 摩ma 塗đồ 已dĩ應ưng 敷phu 座tòa 席tịch作tác 眾chúng 事sự 訖ngật隨tùy 其kỳ 力lực 分phần自tự 誦tụng 少thiểu 多đa 經Kinh 已dĩ應ưng 於ư 高cao 逈huýnh 處xứ 四tứ 望vọng看khán 有hữu 苾Bật 芻Sô 來lai知tri 是thị 清thanh 淨tịnh若nhược 二nhị 三tam 人nhân即tức 應ưng 相tương 喚hoán 速tốc 來lai共cộng 為vi 隨tùy 意ý

然nhiên 即tức 於ư 彼bỉ客khách 苾Bật 芻Sô 所sở對đối 首thủ 法pháp作tác 如như 是thị 言ngôn

具Cụ 壽Thọ 存tồn 念niệm今kim 十thập 五ngũ 日nhật是thị 隨tùy 意ý 日nhật我ngã 苾Bật 芻Sô 某mỗ 甲giáp亦diệc 十thập 五ngũ 日nhật且thả 為vi 守thủ 持trì 隨tùy 意ý若nhược 於ư 後hậu 時thời遇ngộ 和hòa 合hợp 眾chúng當đương 共cộng 彼bỉ 和hòa 合hợp 眾chúng如như 是thị 法pháp 隨tùy 意ý

第đệ 二nhị 第đệ 三tam亦diệc 如như 是thị 說thuyết若nhược 其kỳ 眾chúng 多đa無vô 智trí 愚ngu 癡si 之chi 人nhân足túc 眾chúng 數số 為vi 隨tùy 意ý 者giả不bất 成thành 隨tùy 意ý應ưng 待đãi 有hữu 善thiện 苾Bật 芻Sô 來lai共cộng 為vi 隨tùy 意ý

若nhược 無vô應ưng 居cư 本bổn 座tòa作tác 心tâm 念niệm 隨tùy 意ý如như 是thị 心tâm 念niệm 口khẩu 言ngôn

今kim 十thập 五ngũ 日nhật是thị 隨tùy 意ý 日nhật我ngã 苾Bật 芻Sô 某mỗ 甲giáp亦diệc 十thập 五ngũ 日nhật為vi 心tâm 念niệm 隨tùy 意ý若nhược 於ư 後hậu 有hữu 時thời如như 法Pháp 眾chúng共cộng 為vi 隨tùy 意ý

如như 是thị 三tam 說thuyết若nhược 有hữu 一nhất 二nhị 三tam 苾Bật 芻Sô共cộng 住trú 者giả亦diệc 應ưng 如như 前tiền作tác 對đối 首thủ 法pháp作tác 其kỳ 隨tùy 意ý若nhược 有hữu 四tứ 人nhân 僧Tăng 伽Già作tác 隨tùy 意ý 者giả咸hàm 作tác 對đối 首thủ 隨tùy 意ý不bất 差sai 五ngũ 德đức為vi 隨tùy 意ý 事sự若nhược 滿mãn 五ngũ 人nhân方phương 為vi 眾chúng 法pháp即tức 應ưng 作tác 白bạch為vi 隨tùy 意ý 事sự設thiết 有hữu 病bệnh 人nhân應ưng 將tương 入nhập 眾chúng不bất 應ưng 取thủ 欲dục如như 有hữu 六lục 人nhân或hoặc 復phục 過quá 斯tư咸hàm 作tác 單đơn 白bạch為vi 隨tùy 意ý 事sự作tác 隨tùy 意ý 時thời若nhược 有hữu 病bệnh 人nhân應ưng 令linh 取thủ 欲dục

或hoặc 有hữu 一nhất 如như 法Pháp止chỉ 住trụ 隨tùy 意ý一nhất 是thị 非phi 法pháp三tam 是thị 法Pháp一nhất 非phi 法pháp五ngũ 是thị 法Pháp一nhất 非phi 法pháp

云vân 何hà 一nhất 如như 法Pháp止chỉ 住trụ 隨tùy 意ý一nhất 是thị 非phi 法pháp但đãn 一nhất 說thuyết 已dĩ即tức 便tiện 止chỉ 住trụ是thị 名danh 非phi 法pháp若nhược 具cụ 足túc 說thuyết是thị 名danh 如như 法Pháp 隨tùy 意ý

云vân 何hà 三tam 是thị 法Pháp一nhất 是thị 非phi 法pháp三tam 遍biến 說thuyết 隨tùy 意ý 已dĩ 止chỉ 住trụ是thị 名danh 法Pháp一nhất 遍biến 說thuyết 已dĩ即tức 便tiện 止chỉ 住trụ是thị 名danh 非phi 法pháp

云vân 何hà 五ngũ 是thị 法Pháp一nhất 非phi 法pháp於ư 中trung 一nhất 是thị 如như 法Pháp合hợp 三tam 遍biến 說thuyết 隨tùy 意ý即tức 一nhất 遍biến 說thuyết而nhi 便tiện 止chỉ 住trụ是thị 名danh 非phi 法pháp止chỉ 住trụ 隨tùy 意ý或hoặc 有hữu 一nhất 說thuyết 成thành 隨tùy 意ý或hoặc 有hữu 二nhị 說thuyết三tam 說thuyết 隨tùy 意ý

或hoặc 時thời 大đại 眾chúng一nhất 時thời 都đô 說thuyết

此thử 依y 何hà 義nghĩa一nhất 說thuyết 隨tùy 意ý若nhược 十thập 五ngũ 日nhật眾chúng 多đa 苾Bật 芻Sô集tập 在tại 一nhất 處xứ欲dục 為vi 隨tùy 意ý然nhiên 於ư 眾chúng 中trung多đa 患hoạn 痔trĩ 病bệnh若nhược 欲dục 三tam 說thuyết恐khủng 諸chư 病bệnh 苾Bật 芻Sô 等đẳng不bất 堪kham 久cửu 坐tọa以dĩ 是thị 緣duyên 故cố

佛Phật 言ngôn

一nhất 說thuyết 隨tùy 意ý

復phục 有hữu 眾chúng 多đa 苾Bật 芻Sô集tập 在tại 一nhất 處xứ為vi 隨tùy 意ý 事sự或hoặc 時thời 天thiên 雨vũ或hoặc 天thiên 欲dục 雨vũ

時thời 諸chư 苾Bật 芻Sô 等đẳng作tác 如như 是thị 念niệm

若nhược 三tam 說thuyết 者giả恐khủng 其kỳ 天thiên 雨vũ濕thấp 諸chư 臥ngọa 具cụ

是thị 故cố 佛Phật 聽thính一nhất 說thuyết 隨tùy 意ý

復phục 有hữu 眾chúng 多đa 苾Bật 芻Sô集tập 在tại 一nhất 處xứ為vi 隨tùy 意ý 事sự若nhược 於ư 住trú 處xứ或hoặc 有hữu 王vương 來lai并tinh 諸chư 眷quyến 屬thuộc或hoặc 有hữu 大đại 臣thần 官quan 屬thuộc城thành 內nội 外ngoại 人nhân亦diệc 皆giai 來lai 集tập將tương 諸chư 飲ẩm 食thực及cập 衣y 物vật 等đẳng奉phụng 施thí 苾Bật 芻Sô 僧Tăng 伽Già令linh 其kỳ 咒chú 願nguyện

苾Bật 芻Sô 竟cánh 夜dạ 咒chú 願nguyện極cực 大đại 辛tân 苦khổ然nhiên 諸chư 苾Bật 芻Sô各các 作tác 是thị 念niệm

為vì 王vương 等đẳng 來lai種chủng 種chủng 布bố 施thí咒chú 願nguyện 辛tân 苦khổ恐khủng 其kỳ 天thiên 明minh

以dĩ 是thị 緣duyên 故cố開khai 聽thính 一nhất 說thuyết 隨tùy 意ý

又hựu 隨tùy 意ý 時thời眾chúng 多đa 苾Bật 芻Sô共cộng 集tập 欲dục 作tác 隨tùy 意ý其kỳ 中trung 解giải 蘇tô 怛đát 羅la毘Tỳ 奈Nại 耶Da摩ma 咥# 里lý 迦ca諸chư 苾Bật 芻Sô 等đẳng通thông 夜dạ 誦tụng 經Kinh及cập 以dĩ 說thuyết 法Pháp

時thời 諸chư 苾Bật 芻Sô各các 作tác 是thị 念niệm

此thử 解giải 三tam 藏tạng 苾Bật 芻Sô竟cánh 夜dạ 誦tụng 經Kinh及cập 以dĩ 說thuyết 法Pháp極cực 為vi 辛tân 苦khổ然nhiên 恐khủng 天thiên 明minh不bất 得đắc 三tam 說thuyết

是thị 故cố 開khai 聽thính一nhất 說thuyết 隨tùy 意ý

又hựu 隨tùy 意ý 時thời若nhược 有hữu 四tứ 種chủng 諍tranh 起khởi應ưng 就tựu 解giải 三tam 藏tạng 苾Bật 芻Sô決quyết 斷đoán 其kỳ 罪tội

既ký 除trừ 罪tội 已dĩ彼bỉ 諸chư 苾Bật 芻Sô作tác 是thị 念niệm 言ngôn

此thử 三tam 藏tạng 苾Bật 芻Sô竟cánh 夜dạ 除trừ 諍tranh極cực 為vi 辛tân 苦khổ復phục 恐khủng 天thiên 明minh三tam 說thuyết 隨tùy 意ý恐khủng 為vi 有hữu 礙ngại

以dĩ 是thị 緣duyên 故cố開khai 聽thính 一nhất 說thuyết 隨tùy 意ý

又hựu 隨tùy 意ý 時thời或hoặc 有hữu 諸chư 王vương嚴nghiêm 四tứ 種chủng 兵binh到đáo 其kỳ 住trú 處xứ或hoặc 象tượng 馬mã 車xa 步bộ 等đẳng

其kỳ 王vương 瞋sân 怒nộ作tác 是thị 言ngôn

捉tróc 取thủ 此thử 沙Sa 門Môn 釋Thích 子tử 繫hệ 縛phược將tương 令linh 使sử看khán 象tượng 看khán 馬mã我ngã 今kim 種chủng 種chủng諸chư 雜tạp 驅khu 使sử令linh 其kỳ 役dịch 力lực

或hoặc 作tác 是thị 勅sắc

捉tróc 取thủ 沙Sa 門Môn奪đoạt 其kỳ 衣y 鉢bát皆giai 悉tất 殺sát 之chi

諸chư 苾Bật 芻Sô 等đẳng作tác 是thị 念niệm 言ngôn

我ngã 若nhược 三tam 說thuyết 隨tùy 意ý恐khủng 王vương 瞋sân 責trách作tác 無vô 益ích 事sự

是thị 故cố 開khai 聽thính一nhất 說thuyết 隨tùy 意ý

若nhược 隨tùy 意ý 時thời有hữu 諸chư 賊tặc 等đẳng或hoặc 是thị 破phá 城thành破phá 村thôn 落lạc 者giả或hoặc 殺sát 他tha 人nhân牛ngưu 羊dương 等đẳng 賊tặc或hoặc 殺sát 牛ngưu 羊dương 取thủ 血huyết塗đồ 戶hộ 塗đồ 門môn及cập 以dĩ 窓song 嚮hướng作tác 諸chư 非phi 法pháp或hoặc 復phục 遣khiển 信tín喚hoán 諸chư 苾Bật 芻Sô

時thời 諸chư 苾Bật 芻Sô即tức 作tác 是thị 念niệm

我ngã 若nhược 三tam 說thuyết 隨tùy 意ý恐khủng 彼bỉ 諸chư 賊tặc破phá 城thành 破phá 村thôn并tinh 殺sát 牛ngưu 羊dương既ký 作tác 非phi 法pháp彼bỉ 來lai 喚hoán 我ngã作tác 無vô 利lợi 事sự或hoặc 奪đoạt 衣y 鉢bát或hoặc 斷đoạn 命mạng 根căn

以dĩ 斯tư 緣duyên 故cố聖thánh 開khai 一nhất 說thuyết而nhi 為vi 隨tùy 意ý

若nhược 隨tùy 意ý 時thời於ư 斯tư 住trú 處xứ有hữu 老lão 苾Bật 芻Sô性tánh 無vô 所sở 知tri多đa 足túc 涕thế 唾thóa或hoặc 從tùng 遠viễn 來lai路lộ 行hành 乏phạp 困khốn或hoặc 有hữu 女nữ 人nhân或hoặc 復phục 童đồng 女nữ或hoặc 有hữu 鬪đấu 諍tranh不bất 信tín 天thiên 魔ma諸chư 惡ác 鬼quỷ 神thần

來lai 至chí 門môn 所sở作tác 如như 是thị 言ngôn

沙Sa 門Môn汝nhữ 等đẳng 作tác 不bất 淨tịnh 事sự或hoặc 唾thóa 諸chư 床sàng 席tịch或hoặc 上thượng 變biến 下hạ 瀉tả

又hựu 諸chư 神thần 等đẳng令linh 諸chư 苾Bật 芻Sô看khán 鬼quỷ 神thần 等đẳng 病bệnh

苾Bật 芻Sô 作tác 念niệm

若nhược 我ngã 三tam 說thuyết 隨tùy 意ý現hiện 有hữu 諸chư 難nạn令linh 我ngã 不bất 安an

由do 是thị 佛Phật 言ngôn

開khai 聽thính 一nhất 說thuyết 隨tùy 意ý無vô 犯phạm

若nhược 諸chư 苾Bật 芻Sô惡ác 獸thú 住trú 處xứ作tác 僧Tăng 房phòng 舍xá然nhiên 於ư 此thử 處xứ或hoặc 有hữu 老lão 女nữ及cập 無vô 智trí 女nữ并tinh 童đồng 女nữ 等đẳng性tánh 不bất 淨tịnh 潔khiết然nhiên 諸chư 苾Bật 芻Sô污ô 諸chư 床sàng 席tịch非phi 法pháp 大đại 小tiểu 便tiện浣hoán 其kỳ 弊tệ 衣y 曬sái 之chi或hoặc 令linh 鬼quỷ 神thần 瞋sân 恨hận使sử 諸chư 毒độc 害hại 惡ác 獸thú來lai 損tổn 苾Bật 芻Sô 所sở謂vị 虎hổ 豹báo 豺sài 狼lang 羆bi 等đẳng來lai 至chí 僧Tăng 坊phường或hoặc 別biệt 房phòng 中trung垣viên 牆tường 食thực 處xứ 乃nãi 至chí遍biến 一nhất 切thiết 處xứ皆giai 有hữu 諸chư 難nạn欲dục 三tam 說thuyết 隨tùy 意ý恐khủng 有hữu 難nạn 來lai聖thánh 開khai 一nhất 說thuyết

若nhược 有hữu 苾Bật 芻Sô近cận 龍long 住trú 處xứ而nhi 居cư 止chỉ 者giả種chủng 種chủng 污ô 穢uế或hoặc 多đa 唾thóa 涕thế上thượng 變biến 下hạ 瀉tả大đại 小tiểu 便tiện 利lợi多đa 諸chư 不bất 淨tịnh令linh 使sử 龍long 瞋sân或hoặc 放phóng 諸chư 毒độc 虫trùng傷thương 損tổn 苾Bật 芻Sô

或hoặc 龍long 自tự 來lai告cáo 苾Bật 芻Sô 曰viết

汝nhữ 於ư 我ngã 處xứ多đa 諸chư 不bất 淨tịnh 如như 上thượng非phi 法pháp 之chi 事sự

苾Bật 芻Sô 作tác 念niệm

我ngã 若nhược 三tam 說thuyết 隨tùy 意ý恐khủng 龍long 難nạn 等đẳng

以dĩ 是thị 事sự 故cố聖thánh 開khai 一nhất 說thuyết或hoặc 一nhất 時thời 對đối 說thuyết

若nhược 時thời 僧Tăng 坊phường近cận 諸chư 俗tục 舍xá苾Bật 芻Sô 欲dục 隨tùy 意ý 時thời諸chư 俗tục 家gia 中trung忽hốt 然nhiên 失thất 火hỏa其kỳ 火hỏa 漸tiệm 漸tiệm逼bức 近cận 僧Tăng 坊phường或hoặc 恐khủng 失thất 命mạng梵Phạm 行hạnh 等đẳng 難nạn或hoặc 損tổn 衣y 鉢bát 等đẳng若nhược 三tam 說thuyết 隨tùy 意ý恐khủng 火hỏa 將tương 近cận以dĩ 是thị 故cố 開khai一nhất 說thuyết 隨tùy 意ý或hoặc 一nhất 時thời 對đối 說thuyết 隨tùy 意ý不bất 犯phạm

若nhược 僧Tăng 伽Già 住trú 處xứ近cận 大đại 山sơn 谷cốc隨tùy 意ý 時thời天thiên 降giáng 大đại 雨vũ水thủy 漲trương 漂phiêu 汎#諸chư 王vương 宅trạch 舍xá村thôn 林lâm 園viên 樹thụ漸tiệm 逼bức 僧Tăng 坊phường若nhược 三tam 說thuyết 者giả恐khủng 諸chư 苾Bật 芻Sô 命mạng 難nạn衣y 鉢bát 等đẳng 難nạn以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố聖thánh 開khai 一nhất 說thuyết或hoặc 一nhất 時thời 對đối 說thuyết

若nhược 苾Bật 芻Sô 住trú 處xứ在tại 於ư 曠khoáng 野dã 遠viễn 處xứ恐khủng 怖bố 難nạn 起khởi畏úy 損tổn 命mạng 等đẳng諸chư 苾Bật 芻Sô各các 相tương 報báo 曰viết

今kim 十thập 五ngũ 日nhật是thị 隨tùy 意ý 時thời我ngã 等đẳng 既ký 有hữu急cấp 迫bách 難nạn 來lai不bất 得đắc 隨tùy 意ý任nhậm 情tình 散tán 去khứ後hậu 當đương 如như 法Pháp作tác 隨tùy 意ý 事sự

若nhược 有hữu 如như 是thị等đẳng 緣duyên 來lai 至chí一nhất 時thời 急cấp 起khởi並tịnh 皆giai 無vô 犯phạm

具Cụ 壽thọ 鄔Ổ 波Ba 離Ly白bạch 佛Phật 言ngôn

若nhược 有hữu 眾chúng 多đa 苾Bật 芻Sô共cộng 作tác 安an 居cư或hoặc 時thời 未vị 滿mãn欲dục 餘dư 處xứ 遊du 行hành便tiện 即tức 隨tùy 意ý 得đắc 不phủ

佛Phật 言ngôn

不bất 得đắc若nhược 言ngôn

我ngã 今kim 且thả 停đình 隨tùy 意ý後hậu 當đương 餘dư 處xứ 隨tùy 意ý

諸chư 苾Bật 芻Sô 應ưng 報báo 言ngôn

具cụ 壽thọ我ngã 等đẳng 此thử 處xứ 安an 居cư不bất 應ưng 餘dư 處xứ 隨tùy 意ý及cập 停đình 隨tùy 意ý佛Phật 令lệnh 我ngã 等đẳng如như 法Pháp 安an 居cư 滿mãn 已dĩ後hậu 當đương 如như 法Pháp清thanh 淨tịnh 隨tùy 意ý

若nhược 苾Bật 芻Sô 言ngôn

我ngã 有hữu 緣duyên 去khứ應ưng 可khả 為vì 我ngã 隨tùy 意ý及cập 停đình 隨tùy 意ý待đãi 彼bỉ 作tác 者giả

得đắc 不phủ

佛Phật 言ngôn

鄔Ổ 波Ba 離Ly此thử 不bất 成thành 隨tùy 意ý彼bỉ 應ưng 報báo 言ngôn

我ngã 本bổn 不bất 合hợp相tương 囑chúc 隨tùy 意ý及cập 停đình 隨tùy 意ý待đãi 候hậu 安an 居cư 了liễu佛Phật 聽thính 我ngã 等đẳng安an 居cư 滿mãn 已dĩ然nhiên 後hậu 如như 法Pháp清thanh 淨tịnh 隨tùy 意ý不bất 聽thính 我ngã 等đẳng不bất 如như 法Pháp 隨tùy 意ý

佛Phật 言ngôn

鄔Ổ 波Ba 離Ly如như 上thượng 所sở 說thuyết不bất 依y 行hành 者giả若nhược 作tác 非phi 法pháp皆giai 得đắc 惡ác 作tác

若nhược 苾Bật 芻Sô至chí 十thập 五ngũ 日nhật 隨tùy 意ý 時thời忽hốt 被bị 王vương 捉tróc若nhược 大đại 臣thần 捉tróc或hoặc 被bị 賊tặc 捉tróc或hoặc 怨oán 家gia 捉tróc彼bỉ 苾Bật 芻Sô 眾chúng應ưng 遣khiển 信tín 報báo 言ngôn

暫tạm 放phóng 此thử 苾Bật 芻Sô 來lai有hữu 少thiểu 事sự 緣duyên

彼bỉ 若nhược 放phóng 者giả 善thiện若nhược 不bất 放phóng 者giả應ưng 就tựu 小tiểu 界giới而nhi 為vi 隨tùy 意ý彼bỉ 被bị 捉tróc 苾Bật 芻Sô後hậu 時thời 得đắc 脫thoát應ưng 更cánh 隨tùy 意ý若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả得đắc 越việt 法pháp 罪tội

若nhược 苾Bật 芻Sô至chí 隨tùy 意ý 時thời若nhược 憶ức 知tri 有hữu 罪tội應ưng 於ư 餘dư 處xứ 苾Bật 芻Sô 所sở作tác 說thuyết 悔hối 法Pháp方phương 可khả 作tác 隨tùy 意ý若nhược 不bất 說thuyết 罪tội作tác 隨tùy 意ý 者giả不bất 成thành 隨tùy 意ý如như 長trưởng 淨tịnh 法Pháp 中trung 廣quảng 說thuyết於ư 十thập 事sự 中trung亦diệc 廣quảng 說thuyết

若nhược 至chí 隨tùy 意ý 時thời苾Bật 芻Sô 憶ức 知tri 有hữu 罪tội欲dục 說thuyết 悔hối 者giả若nhược 是thị 波ba 羅la 市thị 迦ca 罪tội眾chúng 應ưng 擯bấn 出xuất然nhiên 後hậu 隨tùy 意ý有hữu 犯phạm 僧tăng 伽già 伐phạt 尸thi 沙sa 罪tội 者giả應ưng 且thả 置trí 是thị 罪tội先tiên 隨tùy 意ý 已dĩ後hậu 當đương 治trị 罪tội若nhược 波ba 逸dật 底để 迦ca波ba 羅la 底để 提đề 舍xá 尼ni及cập 突đột 色sắc 訖ngật 里lý 多đa 者giả先tiên 應ưng 說thuyết 悔hối後hậu 作tác 隨tùy 意ý若nhược 苾Bật 芻Sô至chí 隨tùy 意ý 時thời於ư 他tha 勝thắng 罪tội而nhi 生sanh 疑nghi 惑hoặc或hoặc 有hữu 不bất 是thị 他tha 勝thắng若nhược 犯phạm 他tha 勝thắng不bất 共cộng 住trú 者giả不bất 成thành 苾Bật 芻Sô若nhược 不bất 是thị 不bất 共cộng 住trú 等đẳng應ưng 且thả 住trụ然nhiên 後hậu 隨tùy 意ý

若nhược 隨tùy 意ý 時thời有hữu 苾Bật 芻Sô或hoặc 有hữu 說thuyết 罪tội若nhược 有hữu 羯yết 磨ma其kỳ 出xuất 說thuyết 罪tội 者giả應ưng 先tiên 說thuyết 罪tội後hậu 當đương 隨tùy 意ý其kỳ 有hữu 羯yết 磨ma 出xuất 者giả應ưng 先tiên 羯yết 磨ma後hậu 方phương 隨tùy 意ý

若nhược 隨tùy 意ý 時thời或hoặc 有hữu 苾Bật 芻Sô自tự 相tương 謂vị 曰viết

汝nhữ 身thân 有hữu 罪tội

其kỳ 舉cử 罪tội 苾Bật 芻Sô不bất 善thiện 身thân 口khẩu 意ý 者giả不bất 應ưng 須tu 語ngữ且thả 為vi 隨tùy 意ý

若nhược 隨tùy 意ý 時thời有hữu 苾Bật 芻Sô 舉cử 罪tội 者giả應ưng 先tiên 觀quán 此thử 人nhân護hộ 身thân 口khẩu 意ý 不phủ若nhược 此thử 人nhân 身thân 善thiện口khẩu 不bất 善thiện 者giả不bất 應ưng 用dụng 語ngữ應ưng 當đương 隨tùy 意ý若nhược 能năng 善thiện 護hộ 口khẩu於ư 身thân 不bất 善thiện 者giả亦diệc 不bất 應ưng 用dụng 語ngữ雖tuy 善thiện 護hộ 身thân 口khẩu而nhi 不bất 閑nhàn 三tam 藏tạng 者giả亦diệc 不bất 應ưng 用dụng 語ngữ且thả 為vi 隨tùy 意ý

若nhược 隨tùy 意ý 時thời或hoặc 有hữu 舉cử 罪tội 苾Bật 芻Sô而nhi 善thiện 護hộ 身thân 口khẩu雖tuy 學học 三tam 藏tạng不bất 知tri 深thâm 義nghĩa亦diệc 不bất 曉hiểu 了liễu應ưng 告cáo 彼bỉ 云vân

審thẩm 諦đế 觀quán 察sát然nhiên 後hậu 與dữ 我ngã如như 法pháp 除trừ 罪tội

應ưng 為vi 隨tùy 意ý

若nhược 隨tùy 意ý 時thời雖tuy 有hữu 苾Bật 芻Sô善thiện 護hộ 身thân 口khẩu亦diệc 學học 三tam 藏tạng善thiện 知tri 其kỳ 義nghĩa曉hiểu 了liễu 其kỳ 事sự而nhi 復phục 心tâm 迷mê至chí 僧Tăng 伽Già 中trung法Pháp 說thuyết 非phi 法pháp非phi 法pháp 說thuyết 法Pháp以dĩ 非phi 為vi 是thị說thuyết 毘Tỳ 奈Nại 耶Da為vi 非phi 毘Tỳ 奈Nại 耶Da非phi 毘Tỳ 奈Nại 耶Da說thuyết 為vi 毘Tỳ 奈Nại 耶Da來lai 遮già 隨tùy 意ý

僧Tăng 應ưng 問vấn 言ngôn

眾chúng 中trung 誰thùy 有hữu 其kỳ 罪tội復phục 是thị 何hà 罪tội為vi 是thị 他tha 勝thắng為vi 是thị 僧tăng 伽già 伐phạt 尸thi 沙sa波ba 羅la 底để 提đề 舍xá 尼ni突đột 色sắc 訖ngật 里lý 多đa為vi 晝trú 為vi 夜dạ為vi 在tại 道đạo 行hành為vi 在tại 道đạo 傍bàng為vi 是thị 行hành 時thời為vi 是thị 住trụ 時thời為vi 立lập 坐tọa 時thời為vi 在tại 臥ngọa 時thời

若nhược 言ngôn

犯phạm 四tứ 他tha 勝thắng不bất 犯phạm 僧Tăng 殘tàn乃nãi 至chí 惡ác 作tác

若nhược 言ngôn

犯phạm 僧tăng 伽già 伐phạt 尸thi 沙sa不bất 犯phạm 四tứ 他tha 勝thắng乃nãi 至chí 不bất 犯phạm 惡ác 作tác

若nhược 言ngôn

犯phạm 波ba 逸dật 底để 迦ca不bất 犯phạm 波ba 羅la 市thị 迦ca乃nãi 至chí 惡ác 作tác

若nhược 言ngôn

犯phạm 提đề 舍xá 尼ni不bất 犯phạm 四tứ 他tha 勝thắng乃nãi 至chí 惡ác 作tác

若nhược 言ngôn

犯phạm 突đột 色sắc 訖ngật 里lý 多đa不bất 犯phạm 他tha 勝thắng乃nãi 至chí 提đề 舍xá 尼ni

若nhược 言ngôn

犯phạm 初sơ 他tha 勝thắng不bất 犯phạm 第đệ 二nhị 第đệ 三tam乃nãi 至chí 第đệ 四tứ亦diệc 如như 是thị

若nhược 言ngôn

犯phạm 第đệ 二nhị 他tha 勝thắng不bất 犯phạm 初sơ乃nãi 至chí 不bất 犯phạm第đệ 三tam 第đệ 四tứ亦diệc 如như 是thị

若nhược 言ngôn

犯phạm 第đệ 三tam 他tha 勝thắng不bất 犯phạm 初sơ 二nhị及cập 第đệ 四tứ亦diệc 如như 是thị

若nhược 言ngôn

犯phạm 初sơ 僧tăng 伽già 伐phạt 尸thi 沙sa不bất 犯phạm 第đệ 二nhị乃nãi 至chí 不bất 犯phạm第đệ 十thập 三tam

若nhược 言ngôn

犯phạm 第đệ 二nhị 僧Tăng 殘tàn不bất 犯phạm 第đệ 一nhất乃nãi 至chí 不bất 犯phạm第đệ 十thập 三tam

若nhược 言ngôn

犯phạm 第đệ 三tam 僧Tăng 殘tàn不bất 犯phạm 初sơ 二nhị乃nãi 至chí 第đệ 十thập 一nhất

如như 是thị 十thập 三tam 僧Tăng 殘tàn展triển 轉chuyển 上thượng 下hạ 作tác 句cú亦diệc 同đồng 上thượng

若nhược 言ngôn

犯phạm 初sơ 波ba 逸dật 底để 迦ca不bất 犯phạm 第đệ 二nhị乃nãi 至chí 不bất 是thị第đệ 九cửu 十thập

若nhược 言ngôn

是thị 第đệ 二nhị不bất 是thị 初sơ及cập 第đệ 三tam乃nãi 至chí 九cửu 十thập

如như 是thị 展triển 轉chuyển乃nãi 至chí 九cửu 十thập作tác 句cú 亦diệc 如như 是thị

若nhược 言ngôn

犯phạm 波ba 羅la 底để 提đề 舍xá 尼ni而nhi 是thị 初sơ不bất 是thị 第đệ 二nhị乃nãi 至chí 第đệ 四tứ亦diệc 如như 是thị

若nhược 犯phạm 第đệ 二nhị不bất 是thị 初sơ乃nãi 至chí 三tam 四tứ作tác 句cú 亦diệc 如như 是thị

若nhược 言ngôn

犯phạm 突đột 色sắc 訖ngật 里lý 多đa而nhi 是thị 初sơ不bất 是thị 第đệ 二nhị乃nãi 至chí 終chung亦diệc 如như 是thị

若nhược 言ngôn

是thị 夜dạ 中trung 犯phạm不bất 是thị 晝trú

或hoặc 言ngôn

晝trú 不bất 是thị 夜dạ

或hoặc 言ngôn

是thị 道đạo 非phi 道đạo 傍bàng或hoặc 道đạo 傍bàng 不bất 是thị 道đạo

或hoặc 言ngôn

行hành 時thời不bất 是thị 住trụ 時thời

或hoặc 言ngôn

住trụ 時thời不bất 是thị 行hành 時thời

或hoặc 言ngôn

立lập 時thời不bất 是thị 坐tọa 時thời

或hoặc 言ngôn

坐tọa 時thời不bất 是thị 立lập 時thời

或hoặc 言ngôn

坐tọa 時thời不bất 是thị 臥ngọa 時thời

亦diệc 如như 上thượng此thử 苾Bật 芻Sô 說thuyết 上thượng 諸chư 事sự眾chúng 應ưng 具cụ 問vấn若nhược 前tiền 引dẫn 後hậu 違vi如như 是thị 不bất 定định 者giả不bất 應ưng 取thủ 其kỳ 語ngữ

若nhược 僧Tăng 伽Già 問vấn 已dĩ而nhi 語ngữ 不bất 異dị即tức 應ưng 問vấn 言ngôn

當đương 見kiến 犯phạm 時thời作tác 何hà 形hình 相tướng出xuất 何hà 言ngôn 語ngữ作tác 何hà 意ý 趣thú

若nhược 言ngôn

犯phạm 他tha 勝thắng 者giả

眾chúng 應ưng 驅khu 出xuất方phương 作tác 隨tùy 意ý

若nhược 言ngôn

犯phạm 僧tăng 伽già 波ba 尸thi 沙sa 者giả

即tức 應ưng 且thả 置trí 其kỳ 事sự先tiên 為vi 隨tùy 意ý

若nhược 言ngôn

犯phạm 波ba 逸dật 底để 迦ca 提đề 舍xá 尼ni乃nãi 至chí 突đột 色sắc 訖ngật 里lý 多đa 者giả

先tiên 應ưng 說thuyết 悔hối方phương 為vi 隨tùy 意ý

若nhược 至chí 十thập 五ngũ 日nhật作tác 隨tùy 意ý 時thời眾chúng 多đa 舊cựu 住trú 苾Bật 芻Sô集tập 在tại 一nhất 處xứ若nhược 五ngũ 或hoặc 過quá而nhi 為vi 隨tùy 意ý

復phục 有hữu 少thiểu 許hứa舊cựu 住trú 苾Bật 芻Sô不bất 來lai 共cộng 集tập 隨tùy 意ý

苾Bật 芻Sô 即tức 作tác 是thị 念niệm

此thử 有hữu 苾Bật 芻Sô不bất 來lai 至chí 此thử遂toại 共cộng 生sanh 疑nghi我ngã 等đẳng 不bất 待đãi 彼bỉ 來lai今kim 此thử 隨tùy 意ý為vi 成thành 不bất 成thành

作tác 如như 是thị 疑nghi即tức 便tiện 隨tùy 意ý彼bỉ 少thiểu 苾Bật 芻Sô後hậu 來lai 至chí 眾chúng應ưng 更cánh 隨tùy 意ý其kỳ 先tiên 隨tùy 意ý 人nhân得đắc 越việt 法pháp 罪tội由do 非phi 法pháp 故cố餘dư 如như 長trường 淨tịnh 法Pháp 中trung 已dĩ 說thuyết

具cụ 壽thọ 鄔Ổ 波Ba 離Ly白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn 大Đại 德Đức有hữu 苾Bật 芻Sô 安an 居cư作tác 隨tùy 意ý 時thời問vấn 此thử 中trung 不phủ有hữu 鬪đấu 諍tranh 者giả調điều 哢# 者giả難nan 問vấn 者giả將tương 向hướng 王vương 官quan 等đẳng 家gia 者giả禁cấm 閉bế 人nhân 者giả非phi 法pháp 舉cử 罪tội 者giả來lai 斯tư 住trú 處xứ現hiện 在tại 苾Bật 芻Sô是thị 慚tàm 愧quý 者giả 不phủ

又hựu 問vấn

有hữu 如như 是thị 鬪đấu 諍tranh 惡ác 人nhân 來lai不bất 知tri 云vân 何hà 隨tùy 意ý

佛Phật 告cáo 鄔Ổ 波Ba 離Ly

若nhược 有hữu 如như 是thị 惡ác 人nhân來lai 急cấp 者giả應ưng 二nhị 三tam 人nhân向hướng 小tiểu 界giới 場tràng 中trung自tự 為vi 隨tùy 意ý若nhược 得đắc 者giả 善thiện若nhược 不bất 得đắc 者giả應ưng 出xuất 迎nghênh 之chi為vi 取thủ 衣y 鉢bát安an 慰úy 問vấn 訊tấn種chủng 種chủng 濡nhu 語ngữ安an 置trí 房phòng 中trung 已dĩ應ưng 自tự 急cấp 為vi 隨tùy 意ý若nhược 得đắc 者giả 善thiện若nhược 不bất 得đắc 者giả應ưng 為vi 洗tẩy 浴dục若nhược 肯khẳng 洗tẩy 浴dục 者giả應ưng 令linh 一nhất 人nhân 說thuyết 法Pháp彼bỉ 等đẳng 聽thính 法Pháp應ưng 自tự 急cấp 為vi 隨tùy 意ý若nhược 得đắc 者giả 善thiện不bất 得đắc 者giả應ưng 自tự 向hướng 小tiểu 界giới而nhi 為vi 長trường 淨tịnh

彼bỉ 苾Bật 芻Sô若nhược 問vấn 言ngôn

今kim 是thị 隨tùy 意ý 時thời汝nhữ 等đẳng 何hà 故cố 長trường 淨tịnh

彼bỉ 應ưng 報báo 言ngôn

汝nhữ 客khách 苾Bật 芻Sô須tu 知tri 我ngã 舊cựu 住trú 人nhân自tự 有hữu 法pháp 則tắc

彼bỉ 客khách 苾Bật 芻Sô 謂vị 言ngôn

合hợp 爾nhĩ共cộng 為vi 長trường 淨tịnh

事sự 既ký 了liễu 訖ngật待đãi 彼bỉ 散tán 已dĩ更cánh 和hòa 合hợp 別biệt 為vi 隨tùy 意ý

若nhược 有hữu 住trú 處xứ作tác 隨tùy 意ý 時thời有hữu 病bệnh 苾Bật 芻Sô 房phòng 中trung 不bất 來lai不bất 知tri 云vân 何hà作tác 其kỳ 隨tùy 意ý應ưng 報báo 之chi 曰viết

若nhược 能năng 來lai 者giả 來lai若nhược 不bất 能năng 來lai應ưng 將tương 欲dục 及cập 隨tùy 意ý 來lai

遣khiển 使sứ 往vãng 病bệnh 苾Bật 芻Sô 所sở報báo 言ngôn

汝nhữ 往vãng 隨tùy 意ý 處xứ

若nhược 能năng 去khứ 者giả 善thiện若nhược 不bất 能năng應ưng 與dữ 欲dục 隨tùy 意ý

於ư 隨tùy 意ý 時thời有hữu 其kỳ 四tứ 事sự或hoặc 有hữu 事sự 無vô 人nhân或hoặc 有hữu 人nhân 無vô 事sự或hoặc 俱câu 有hữu 俱câu 無vô

云vân 何hà 名danh 有hữu 事sự 無vô 人nhân若nhược 於ư 隨tùy 意ý 時thời無vô 識thức 解giải無vô 性tánh 識thức不bất 善thiện 知tri 好hảo 事sự亦diệc 不bất 知tri 作tác 善thiện若nhược 近cận 天thiên 神thần 住trú 處xứ或hoặc 向hướng 天thiên 神thần 住trú 處xứ或hoặc 婦phụ 女nữ 及cập 童đồng 女nữ或hoặc 罵mạ 彼bỉ 天thiên 神thần種chủng 種chủng 惡ác 說thuyết或hoặc 復phục 作tác 不bất 淨tịnh

或hoặc 天thiên 神thần 瞋sân 恚khuể來lai 至chí 寺tự 門môn作tác 如như 是thị 言ngôn

賢hiền 首thủ 等đẳng汝nhữ 所sở 作tác 不bất 善thiện甚thậm 不bất 如như 法Pháp汝nhữ 諸chư 賢hiền 首thủ豈khởi 合hợp 作tác 如như 是thị如như 是thị 事sự 不phủ

而nhi 不bất 的đích 言ngôn

某mỗ 甲giáp 有hữu 過quá

此thử 名danh 有hữu 事sự 無vô 人nhân云vân 何hà 名danh 有hữu 人nhân 無vô 事sự至chí 隨tùy 意ý 時thời如như 前tiền 廣quảng 說thuyết天thiên 神thần 瞋sân 怒nộ來lai 至chí 寺tự 門môn作tác 如như 是thị 言ngôn

某mỗ 甲giáp 苾Bật 芻Sô於ư 我ngã 有hữu 犯phạm

而nhi 不bất 說thuyết 言ngôn

有hữu 如như 是thị 罪tội 過quá

此thử 名danh 有hữu 人nhân 無vô 事sự

云vân 何hà 名danh 有hữu 事sự 有hữu 人nhân謂vị 說thuyết 其kỳ 罪tội 過quá及cập 人nhân 名danh 字tự是thị 名danh 有hữu 人nhân 有hữu 事sự

云vân 何hà 名danh 無vô 人nhân 無vô 事sự二nhị 俱câu 無vô 故cố是thị 名danh 為vi 四tứ

根Căn 本Bổn 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 隨Tùy 意Ý 事Sự

大đại 唐đường 三tam 藏tạng 義nghĩa 淨tịnh 奉phụng 。 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 28/4/2017 ◊ Cập nhật: 28/4/2017
Đang dùng phương ngữ:BắcNam