十Thập 誦Tụng 比Bỉ 丘Khâu 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 戒Giới 本Bổn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính冬đông 時thời 一nhất 月nguyệt過quá 少thiểu 一nhất 夜dạ餘dư 有hữu 一nhất 夜dạ 三tam 月nguyệt 在tại老lão 死tử 至chí 近cận佛Phật 法Pháp 欲dục 滅diệt

諸chư 大đại 德đức為vì 得đắc 道Đạo 故cố一nhất 心tâm 勤cần 精tinh 進tấn

所sở 以dĩ 者giả 何hà諸chư 佛Phật 一nhất 心tâm勤cần 精tinh 進tấn 故cố得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề何hà 況huống 餘dư 善thiện 道Đạo 法Pháp

未vị 受thọ 具cụ 戒giới 者giả 已dĩ 出xuất

僧Tăng 今kim 和hòa 合hợp先tiên 作tác 何hà 事sự

一nhất 人nhân 應ưng 言ngôn

布Bố 薩Tát說thuyết 戒giới

諸chư 大đại 德đức不bất 來lai 諸chư 比Bỉ 丘Khâu說thuyết 欲dục 及cập 清thanh 淨tịnh

合hợp 十thập 指chỉ 爪trảo 掌chưởng
供cúng 養dường 釋Thích 師Sư 子Tử
我ngã 今kim 欲dục 說thuyết 戒giới
僧Tăng 當đương 一nhất 心tâm 聽thính


乃nãi 至chí 小tiểu 罪tội 中trung
心tâm 應ưng 大đại 怖bố 畏úy
有hữu 罪tội 一nhất 心tâm 悔hối
後hậu 更cánh 莫mạc 復phục 犯phạm


心tâm 馬mã 馳trì 惡ác 道đạo
放phóng 逸dật 難nan 禁cấm 制chế
佛Phật 說thuyết 切thiết 戒giới 行hạnh
亦diệc 如như 利lợi 轡bí 勒lặc


佛Phật 口khẩu 說thuyết 教giáo 誡giới
善thiện 者giả 能năng 信tín 受thọ
是thị 人nhân 馬mã 調điều 順thuận
能năng 破phá 煩phiền 惱não 軍quân


若nhược 不bất 受thọ 教giáo 勅sắc
亦diệc 不bất 愛ái 樂nhạo 戒giới
是thị 人nhân 馬mã 不bất 調điều
沒một 在tại 煩phiền 惱não 軍quân


若nhược 人nhân 守thủ 護hộ 戒giới
如như 犛mao 牛ngưu 愛ái 尾vĩ
繫hệ 心tâm 不bất 放phóng 逸dật
亦diệc 如như 猴hầu 著trước 鎖tỏa


日nhật 夜dạ 常thường 精tinh 進tấn
求cầu 實thật 智trí 慧tuệ 故cố
是thị 人nhân 佛Phật 法Pháp 中trung
能năng 得đắc 清thanh 淨tịnh 命mạng


大đại 德đức 僧Tăng 聽thính今kim 十thập 五ngũ 日nhật布Bố 薩Tát說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo僧Tăng 忍nhẫn 聽thính僧Tăng 一nhất 心tâm 作tác 布Bố 薩Tát說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa白bạch 如như 是thị

諸chư 大đại 德đức今kim 共cộng 作tác 布Bố 薩Tát說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa僧Tăng 一nhất 心tâm 善thiện 聽thính有hữu 罪tội 者giả 發phát 露lộ無vô 罪tội 者giả 默mặc 然nhiên默mặc 然nhiên 故cố當đương 知tri 諸chư 大đại 德đức 清thanh 淨tịnh如như 一nhất 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 問vấn 答đáp是thị 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung三tam 唱xướng 亦diệc 如như 是thị若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu眾chúng 中trung 第đệ 三tam 唱xướng憶ức 有hữu 罪tội 不bất 發phát 露lộ得đắc 故cố 妄vọng 語ngữ 罪tội

諸chư 大đại 德đức故cố 妄vọng 語ngữ 罪tội佛Phật 說thuyết 遮già 道Đạo 法Pháp比Bỉ 丘Khâu 於ư 此thử 中trung欲dục 求cầu 清thanh 淨tịnh憶ức 有hữu 罪tội 應ưng 發phát 露lộ發phát 露lộ 則tắc 安an 隱ẩn不bất 發phát 露lộ 罪tội 益ích 深thâm

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 序tự今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

第đệ 二nhị 第đệ 三tam亦diệc 如như 是thị 問vấn

是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 四tứ 波ba 羅la 夷di 法pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 說thuyết

若nhược 比Bỉ 丘Khâu共cộng 諸chư 比Bỉ 丘Khâu入nhập 戒giới 法Pháp 中trung不bất 還hoàn 戒giới戒giới 羸luy 不bất 出xuất行hành 婬dâm 法pháp乃nãi 至chí 共cộng 畜súc 生sanh是thị 比Bỉ 丘Khâu 得đắc 波ba 羅la 夷di 罪tội不bất 應ưng 共cộng 事sự

若nhược 比Bỉ 丘Khâu若nhược 聚tụ 落lạc 中trung若nhược 空không 地địa不bất 與dữ 取thủ名danh 盜đạo 物vật如như 不bất 與dữ 物vật 取thủ 故cố若nhược 王vương若nhược 王vương 等đẳng若nhược 捉tróc若nhược 殺sát若nhược 縛phược若nhược 擯bấn若nhược 輸du 金kim 罪tội

若nhược 如như 是thị 言ngôn

咄đốt汝nhữ 小tiểu 兒nhi汝nhữ 癡si汝nhữ 賊tặc

如như 是thị 相tướng比Bỉ 丘Khâu 不bất 與dữ 物vật 取thủ是thị 比Bỉ 丘Khâu 得đắc 波ba 羅la 夷di 罪tội不bất 應ưng 共cộng 事sự

若nhược 比Bỉ 丘Khâu若nhược 人nhân若nhược 似tự 人nhân故cố 自tự 手thủ 奪đoạt 命mạng若nhược 自tự 持trì 刀đao 與dữ若nhược 教giáo 人nhân 持trì 與dữ若nhược 教giáo 死tử若nhược 讚tán 死tử

若nhược 如như 是thị 語ngữ

咄đốt人nhân 用dụng 惡ác 活hoạt 為vi死tử 勝thắng 生sanh

隨tùy 彼bỉ 心tâm 樂nhạo 死tử種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên教giáo 死tử 讚tán 死tử是thị 人nhân 因nhân 是thị 事sự 死tử是thị 比Bỉ 丘Khâu 得đắc 波ba 羅la 夷di 罪tội不bất 應ưng 共cộng 事sự

若nhược 比Bỉ 丘Khâu空không 無vô 所sở 有hữu不bất 知tri 不bất 見kiến過quá 人nhân 法pháp 聖thánh 利lợi 滿mãn 足túc

若nhược 知tri若nhược 見kiến 作tác 是thị 語ngữ

我ngã 如như 是thị 知tri如như 是thị 見kiến

是thị 比Bỉ 丘Khâu 後hậu 時thời若nhược 問vấn若nhược 不bất 問vấn為vì 出xuất 罪tội 求cầu 清thanh 淨tịnh 故cố作tác 是thị 言ngôn

我ngã 不bất 知tri 言ngôn 知tri不bất 見kiến 言ngôn 見kiến

空không 誑cuống 妄vọng 語ngữ是thị 比Bỉ 丘Khâu 得đắc 波ba 羅la 夷di 罪tội不bất 應ưng 共cộng 事sự除trừ 增tăng 上thượng 慢mạn

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 四tứ 波ba 羅la 夷di 法pháp若nhược 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 一nhất 一nhất 法pháp是thị 比Bỉ 丘Khâu 不bất 得đắc 共cộng 住trú不bất 得đắc 共cộng 事sự如như 前tiền 後hậu 亦diệc 如như 是thị是thị 比Bỉ 丘Khâu 得đắc 波ba 羅la 夷di 罪tội不bất 應ưng 共cộng 事sự

今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

第đệ 二nhị 第đệ 三tam亦diệc 如như 是thị 問vấn

是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 十thập 三tam 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 法pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 說thuyết

若nhược 比Bỉ 丘Khâu故cố 出xuất 精tinh是thị 比Bỉ 丘Khâu僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa除trừ 夢mộng 中trung

若nhược 比Bỉ 丘Khâu婬dâm 亂loạn 變biến 心tâm與dữ 女nữ 人nhân 身thân 共cộng 合hợp若nhược 捉tróc 手thủ若nhược 捉tróc 臂tý若nhược 捉tróc 髮phát若nhược 捉tróc 一nhất 一nhất 身thân 分phần若nhược 上thượng 若nhược 下hạ 摩ma著trước 細tế 滑hoạt僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu婬dâm 亂loạn 變biến 心tâm婬dâm 欲dục 麁thô 惡ác 不bất 善thiện 語ngữ呼hô 女nữ 人nhân 如như 年niên 少thiếu 男nam 女nữ 相tướng僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu婬dâm 亂loạn 變biến 心tâm於ư 女nữ 人nhân 前tiền讚tán 自tự 供cúng 養dường 己kỷ 身thân語ngứ

姊tỷ 妹muội如như 我ngã 等đẳng 比tỉ 丘khâu持trì 戒giới斷đoạn 婬dâm 欲dục行hành 善thiện 法Pháp

姊tỷ 妹muội婬dâm 欲dục 法pháp 供cúng 養dường是thị 第đệ 一nhất 供cúng 養dường

僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu行hành 媒môi 法pháp持trì 男nam 意ý 至chí 女nữ 邊biên持trì 女nữ 意ý 至chí 男nam 邊biên若nhược 為vi 婦phụ 事sự若nhược 私tư 通thông 事sự乃nãi 至chí 一nhất 交giao 會hội 時thời僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu無vô 主chủ 為vì 身thân自tự 乞khất 欲dục 作tác 房phòng應ưng 量lượng 作tác 是thị 房phòng 量lượng

長trường 十thập 二nhị 佛Phật 磔trách 手thủ內nội 廣quảng 七thất 磔trách 手thủ是thị 比Bỉ 丘Khâu應ưng 將tương 諸chư 比Bỉ 丘Khâu示thị 作tác 房phòng 處xứ無vô 難nạn 處xứ非phi 妨phương 處xứ諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 示thị 作tác 房phòng 處xứ無vô 難nạn 處xứ非phi 妨phương 處xứ若nhược 比Bỉ 丘Khâu 難nạn 處xứ妨phương 處xứ自tự 乞khất 作tác 房phòng無vô 主chủ 為vì 身thân亦diệc 不bất 將tương 諸chư 比Bỉ 丘Khâu示thị 作tác 房phòng 處xứ亦diệc 過quá 量lượng僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu有hữu 主chủ 自tự 為vi欲dục 作tác 大đại 房phòng是thị 比Bỉ 丘Khâu應ưng 將tương 諸chư 比Bỉ 丘Khâu示thị 作tác 房phòng 處xứ無vô 難nạn 處xứ非phi 妨phương 處xứ諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 示thị 作tác 房phòng 處xứ無vô 難nạn 處xứ非phi 妨phương 處xứ若nhược 難nạn 處xứ妨phương 處xứ有hữu 主chủ 為vì 身thân作tác 大đại 房phòng亦diệc 不bất 將tương 諸chư 比Bỉ 丘Khâu示thị 作tác 房phòng 處xứ僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu瞋sân 瞋sân 故cố不bất 喜hỷ 清thanh 淨tịnh無vô 罪tội 比Bỉ 丘Khâu以dĩ 無vô 根căn 波ba 羅la 夷di 法pháp 謗báng欲dục 破phá 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 淨tịnh 行hạnh是thị 比Bỉ 丘Khâu 後hậu 時thời若nhược 撿kiểm 校giảo若nhược 不bất 撿kiểm 校giảo知tri 是thị 事sự 無vô 根căn無vô 根căn 故cố

是thị 比Bỉ 丘Khâu 住trụ 瞋sân 法pháp語ngứ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn

我ngã 瞋sân 故cố 如như 是thị 語ngữ

僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu瞋sân 瞋sân 故cố 不bất 喜hỷ異dị 分phân異dị 分phân 事sự 中trung 取thủ 片phiến若nhược 似tự 片phiến 法pháp非phi 波ba 羅la 夷di 比Bỉ 丘Khâu以dĩ 波ba 羅la 夷di 法pháp 謗báng欲dục 破phá 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 淨tịnh 行hạnh是thị 比Bỉ 丘Khâu 後hậu 時thời若nhược 撿kiểm 校giảo若nhược 不bất 撿kiểm 校giảo知tri 是thị 異dị 分phân異dị 分phân 事sự 中trung 取thủ 片phiến若nhược 似tự 片phiến 法pháp

是thị 比Bỉ 丘Khâu 住trụ 瞋sân 法pháp語ngứ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn

我ngã 瞋sân 故cố 如như 是thị 語ngữ

僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu為vi 破phá 和hòa 合hợp 僧Tăng故cố 懃cần 方phương 便tiện若nhược 受thọ 破phá 緣duyên 事sự 故cố 共cộng 諍tranh

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 諫gián 是thị 比Bỉ 丘Khâu

大đại 德đức莫mạc 為vi 破phá 和hòa 合hợp 僧Tăng故cố 懃cần 方phương 便tiện亦diệc 莫mạc 受thọ 破phá 緣duyên 事sự 故cố 共cộng 諍tranh

大đại 德đức當đương 與dữ 僧Tăng 同đồng 事sự

何hà 以dĩ 故cố僧Tăng 和hòa 合hợp 歡hoan 喜hỷ 不bất 諍tranh一nhất 心tâm 一nhất 學học如như 水thủy 乳nhũ 合hợp 安an 樂lạc 行hành

大đại 德đức捨xả 是thị 破phá 僧Tăng 因nhân 緣duyên 事sự

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 諫gián 時thời若nhược 堅kiên 持trì 是thị 事sự 不bất 捨xả諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng第đệ 二nhị 第đệ 三tam 諫gián捨xả 是thị 事sự 好hảo若nhược 不bất 捨xả 者giả僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

是thị 為vi 破phá 和hòa 合hợp 僧Tăng故cố 懃cần 方phương 便tiện是thị 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 餘dư 比Bỉ 丘Khâu親thân 厚hậu 同đồng 意ý 別biệt 異dị 語ngữ若nhược 一nhất若nhược 二nhị若nhược 眾chúng 多đa

是thị 同đồng 意ý 比Bỉ 丘Khâu語ngứ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu

大đại 德đức是thị 事sự 中trung 莫mạc 諫gián 是thị 比Bỉ 丘Khâu

何hà 以dĩ 故cố是thị 法Pháp 語ngữ 比Bỉ 丘Khâu善thiện 語ngữ 比Bỉ 丘Khâu是thị 比Bỉ 丘Khâu 說thuyết 法Pháp不bất 說thuyết 非phi 法pháp說thuyết 善thiện 不bất 說thuyết 不bất 善thiện是thị 比Bỉ 丘Khâu 知tri 說thuyết非phi 不bất 知tri 說thuyết是thị 比Bỉ 丘Khâu 所sở 說thuyết皆giai 是thị 我ngã 等đẳng 心tâm 所sở 欲dục是thị 比Bỉ 丘Khâu 欲dục 忍nhẫn 可khả 事sự我ngã 等đẳng 亦diệc 欲dục 忍nhẫn 可khả

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 如như 是thị諫gián 是thị 同đồng 意ý 比Bỉ 丘Khâu

大đại 德đức 莫mạc 作tác 是thị 語ngữ

是thị 法Pháp 語ngữ 比Bỉ 丘Khâu善thiện 語ngữ 比Bỉ 丘Khâu是thị 比Bỉ 丘Khâu 說thuyết 法Pháp不bất 說thuyết 非phi 法pháp說thuyết 善thiện 不bất 說thuyết 不bất 善thiện是thị 比Bỉ 丘Khâu 知tri 說thuyết非phi 不bất 知tri 說thuyết是thị 比Bỉ 丘Khâu 所sở 說thuyết皆giai 是thị 我ngã 等đẳng 心tâm 所sở 欲dục是thị 比Bỉ 丘Khâu 欲dục 忍nhẫn 可khả 事sự我ngã 等đẳng 亦diệc 欲dục 忍nhẫn 可khả

大đại 德đức莫mạc 樂nhạo 助trợ 破phá 僧Tăng 事sự當đương 樂nhạo 助trợ 和hòa 合hợp 僧Tăng

何hà 以dĩ 故cố僧Tăng 和hòa 合hợp 歡hoan 喜hỷ 不bất 諍tranh一nhất 心tâm 一nhất 學học如như 水thủy 乳nhũ 合hợp 安an 樂lạc 行hành

諸chư 大đại 德đức當đương 捨xả 破phá 僧Tăng 同đồng 意ý 別biệt 異dị 語ngữ

是thị 同đồng 意ý 比Bỉ 丘Khâu諸chư 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 諫gián 時thời若nhược 堅kiên 持trì 是thị 事sự 不bất 捨xả諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 第đệ 二nhị第đệ 三tam 諫gián捨xả 是thị 事sự 好hảo若nhược 不bất 捨xả僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu依y 止chỉ 城thành若nhược 聚tụ 落lạc 住trú是thị 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 行hành 惡ác 行hành污ô 他tha 家gia皆giai 見kiến 聞văn 知tri

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 如như 是thị 諫gián是thị 諸chư 比Bỉ 丘Khâu

大đại 德đức汝nhữ 等đẳng 行hành 惡ác 行hành污ô 他tha 家gia皆giai 見kiến 聞văn 知tri

諸chư 大đại 德đức汝nhữ 等đẳng 出xuất 去khứ不bất 應ưng 是thị 中trung 住trú

是thị 比Bỉ 丘Khâu語ngứ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn

諸chư 大đại 德đức諸chư 比Bỉ 丘Khâu隨tùy 愛ái 瞋sân 怖bố 癡si

何hà 以dĩ 故cố有hữu 如như 是thị 同đồng 罪tội 比Bỉ 丘Khâu有hữu 驅khu 者giả有hữu 不bất 驅khu 者giả

諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 語ngứ 是thị 比Bỉ 丘Khâu

諸chư 大đại 德đức莫mạc 作tác 是thị 語ngữ

諸chư 比Bỉ 丘Khâu隨tùy 愛ái 瞋sân 怖bố 癡si有hữu 如như 是thị 同đồng 罪tội 比Bỉ 丘Khâu有hữu 驅khu 者giả有hữu 不bất 驅khu 者giả

何hà 以dĩ 故cố諸chư 比Bỉ 丘Khâu不bất 隨tùy 愛ái 瞋sân 怖bố 癡si

諸chư 大đại 德đức汝nhữ 等đẳng 行hành 惡ác 行hành污ô 他tha 家gia皆giai 見kiến 聞văn 知tri諸chư 大đại 德đức捨xả 是thị 愛ái 瞋sân 怖bố 癡si 語ngữ汝nhữ 等đẳng 出xuất 去khứ不bất 應ưng 是thị 中trung 住trú

是thị 同đồng 意ý 比Bỉ 丘Khâu諸chư 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 諫gián 時thời若nhược 堅kiên 持trì 是thị 事sự 不bất 捨xả諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 第đệ 二nhị第đệ 三tam 諫gián捨xả 是thị 事sự 好hảo若nhược 不bất 捨xả僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

有hữu 一nhất 比Bỉ 丘Khâu惡ác 性tánh 難nan 共cộng 語ngữ諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 如như 法Pháp如như 善thiện 說thuyết 所sở 犯phạm波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 事sự

自tự 身thân 作tác 不bất 可khả 共cộng 語ngữ如như 是thị 言ngôn

諸chư 大đại 德đức汝nhữ 等đẳng 莫mạc 語ngứ 我ngã若nhược 好hảo 若nhược 醜xú我ngã 亦diệc 不bất 語ngứ 諸chư 大đại 德đức若nhược 好hảo 若nhược 醜xú諸chư 大đại 德đức 不bất 須tu 諫gián 我ngã

諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 諫gián 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu

大đại 德đức諸chư 比Bỉ 丘Khâu 如như 法Pháp如như 善thiện 說thuyết 所sở 犯phạm波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 事sự汝nhữ 莫mạc 自tự 身thân作tác 不bất 可khả 共cộng 語ngữ汝nhữ 身thân 當đương 作tác 可khả 共cộng 語ngữ大đại 德đức 當đương 為vì 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 說thuyết如như 法Pháp 如như 善thiện諸chư 比Bỉ 丘Khâu亦diệc 當đương 為vì 大đại 德đức 說thuyết如như 法Pháp 如như 善thiện

何hà 以dĩ 故cố諸chư 如Như 來Lai 眾chúng得đắc 如như 是thị 增tăng 長trưởng所sở 謂vị 共cộng 說thuyết共cộng 諫gián共cộng 罪tội 中trung 出xuất 故cố

大đại 德đức捨xả 是thị 自tự 身thân作tác 不bất 可khả 共cộng 語ngữ 業nghiệp

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 諫gián 時thời若nhược 堅kiên 持trì 是thị 事sự 不bất 捨xả諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 第đệ 二nhị第đệ 三tam 諫gián捨xả 是thị 事sự 好hảo若nhược 不bất 捨xả僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 十thập 三tam 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 法pháp九cửu 初sơ 犯phạm 罪tội四tứ 乃nãi 至chí 三tam 諫gián 諸chư 罪tội 中trung若nhược 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 一nhất 一nhất 罪tội知tri 故cố 覆phú 藏tàng隨tùy 幾kỷ 時thời 應ưng 強cưỡng令linh 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 已dĩ是thị 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 僧Tăng 中trung六lục 日nhật 六lục 夜dạ行hành 摩ma 那na 埵đóa行hành 摩ma 那na 埵đóa 已dĩ次thứ 到đáo 阿a 浮phù 訶ha 那na如như 法Pháp 作tác 已dĩ諸chư 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 喜hỷ二nhị 十thập 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 中trung 應ưng 出xuất 罪tội若nhược 少thiểu 一nhất 人nhân不bất 滿mãn 二nhị 十thập 眾chúng欲dục 出xuất 是thị 比Bỉ 丘Khâu 罪tội是thị 比Bỉ 丘Khâu 罪tội 不bất 得đắc 出xuất諸chư 比Bỉ 丘Khâu 亦diệc 可khả 訶ha是thị 法Pháp 應ưng 爾nhĩ

今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 二nhị 不bất 定định 法Pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 說thuyết

若nhược 比Bỉ 丘Khâu共cộng 一nhất 女nữ 人nhân獨độc 屏bính 覆phú 處xứ可khả 婬dâm 處xứ 坐tọa可khả 信tín 優Ưu 婆Bà 夷Di是thị 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 三tam 法pháp 中trung若nhược 一nhất 一nhất 法pháp 說thuyết

若nhược 波ba 羅la 夷di若nhược 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa若nhược 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 自tự 言ngôn

我ngã 坐tọa 是thị 處xứ

應ưng 三tam 法pháp 中trung隨tùy 所sở 說thuyết 法Pháp 治trị

若nhược 波ba 羅la 夷di若nhược 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa若nhược 波ba 夜dạ 提đề隨tùy 可khả 信tín 優Ưu 婆Bà 夷Di 所sở 說thuyết種chủng 種chủng 餘dư 法pháp治trị 是thị 比Bỉ 丘Khâu是thị 初sơ 不bất 定định 法pháp

若nhược 比Bỉ 丘Khâu共cộng 一nhất 女nữ 人nhân非phi 屏bính 覆phú 處xứ 不bất 可khả 婬dâm 處xứ 坐tọa是thị 比Bỉ 丘Khâu 與dữ 女nữ 人nhân說thuyết 麁thô 惡ác 婬dâm 欲dục 語ngữ可khả 信tín 優Ưu 婆Bà 夷Di二nhị 法pháp 中trung 一nhất 一nhất 法pháp 說thuyết

若nhược 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa若nhược 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 自tự 言ngôn

我ngã 坐tọa 是thị 處xứ

應ưng 二nhị 法pháp 中trung隨tùy 所sở 說thuyết 法Pháp 治trị

若nhược 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa若nhược 波ba 夜dạ 提đề隨tùy 可khả 信tín 優Ưu 婆Bà 夷Di 所sở 說thuyết種chủng 種chủng 餘dư 法pháp治trị 是thị 比Bỉ 丘Khâu是thị 二nhị 不bất 定định 法Pháp

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 二nhị 不bất 定định 法pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 三tam 十thập 尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề 法pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 說thuyết

若nhược 比Bỉ 丘Khâu三tam 衣y 具cụ 足túc 訖ngật迦ca 絺hy 那na 衣y 時thời長trưởng 衣y 乃nãi 至chí 十thập 日nhật 應ưng 畜súc若nhược 過quá 畜súc尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu三tam 衣y 具cụ 足túc 訖ngật迦ca 絺hy 那na 衣y 時thời三tam 衣y 中trung若nhược 離ly 一nhất 一nhất 衣y 餘dư 處xứ 宿túc尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề除trừ 僧Tăng 羯yết 磨ma

若nhược 比Bỉ 丘Khâu三tam 衣y 具cụ 足túc 訖ngật迦ca 絺hy 那na 衣y 時thời若nhược 得đắc 非phi 時thời 衣y是thị 比Bỉ 丘Khâu 若nhược 須tu 衣y得đắc 自tự 手thủ 取thủ 物vật應ưng 疾tật 作tác 比Bỉ 丘Khâu 衣y 畜súc若nhược 得đắc 足túc 者giả 好hảo若nhược 不bất 足túc若nhược 知tri 更cánh 有hữu 得đắc 處xứ若nhược 為vì 滿mãn 故cố是thị 比Bỉ 丘Khâu 是thị 衣y乃nãi 至chí 一nhất 月nguyệt 應ưng 畜súc若nhược 過quá 一nhất 月nguyệt 畜súc尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu從tùng 非phi 親thân 里lý比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 邊biên 取thủ 衣y尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề除trừ 貿mậu 易dịch

若nhược 比Bỉ 丘Khâu使sử 非phi 親thân 里lý比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 浣hoán 故cố 衣y若nhược 染nhiễm 若nhược 打đả尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu從tùng 非phi 親thân 里lý 居cư 士sĩ若nhược 居cư 士sĩ 婦phụ乞khất 衣y 得đắc 者giả尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề除trừ 因nhân 緣duyên因nhân 緣duyên 者giả奪đoạt 衣y失thất 衣y燒thiêu 衣y濡nhu 衣y是thị 名danh 因nhân 緣duyên

若nhược 比Bỉ 丘Khâu奪đoạt 衣y失thất 衣y燒thiêu 衣y漂phiêu 衣y從tùng 非phi 親thân 里lý 居cư 士sĩ若nhược 居cư 士sĩ 婦phụ 乞khất 衣y若nhược 非phi 親thân 里lý 居cư 士sĩ若nhược 居cư 士sĩ 婦phụ自tự 恣tứ 多đa 與dữ 衣y是thị 比Bỉ 丘Khâu 若nhược 欲dục 取thủ乃nãi 至chí 上thượng 下hạ 衣y 應ưng 受thọ若nhược 過quá 受thọ尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu非phi 親thân 里lý 居cư 士sĩ若nhược 居cư 士sĩ 婦phụ為vi 辦biện 衣y 價giá 念niệm 言ngôn

我ngã 如như 是thị 如như 是thị 衣y 價giá買mãi 如như 是thị 如như 是thị 衣y與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu

是thị 比Bỉ 丘Khâu 先tiên 不bất 自tự 恣tứ為vì 好hảo 衣y 故cố少thiểu 作tác 因nhân 緣duyên便tiện 到đáo 非phi 親thân 里lý 居cư 士sĩ

若nhược 居cư 士sĩ 婦phụ 所sở作tác 如như 是thị 言ngôn

汝nhữ 等đẳng 善thiện 哉tai辦biện 如như 是thị 如như 是thị 衣y 價giá買mãi 如như 是thị 如như 是thị 衣y 與dữ 我ngã為vi 好hảo 故cố

若nhược 得đắc 是thị 衣y尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu非phi 親thân 里lý 居cư 士sĩ若nhược 居cư 士sĩ 婦phụ各các 各các 辦biện 衣y 價giá念niệm 言ngôn

我ngã 如như 是thị 如như 是thị 衣y 價giá買mãi 如như 是thị 如như 是thị 衣y與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu

是thị 比Bỉ 丘Khâu 先tiên 不bất 自tự 恣tứ 請thỉnh為vì 好hảo 衣y 故cố少thiểu 作tác 因nhân 緣duyên便tiện 到đáo 非phi 親thân 里lý 居cư 士sĩ

若nhược 居cư 士sĩ 婦phụ 所sở作tác 如như 是thị 言ngôn

汝nhữ 等đẳng 善thiện 哉tai辦biện 如như 是thị 如như 是thị 衣y 價giá買mãi 合hợp 作tác 一nhất 衣y 與dữ 我ngã為vi 好hảo 故cố

若nhược 得đắc 是thị 衣y尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu若nhược 王vương若nhược 王vương 臣thần若nhược 婆Bà 羅La 門Môn若nhược 居cư 士sĩ遣khiển 使sứ 送tống 衣y 價giá

是thị 使sứ 到đáo 是thị 比Bỉ 丘Khâu 所sở語ngứ 是thị 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn

大đại 德đức 知tri 不phủ是thị 衣y 價giá 若nhược 王vương若nhược 王vương 臣thần若nhược 婆Bà 羅La 門Môn若nhược 居cư 士sĩ 所sở 送tống大đại 德đức 受thọ 是thị 衣y 價giá

是thị 比Bỉ 丘Khâu應ưng 語ngứ 使sứ 如như 是thị 言ngôn

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 法Pháp不bất 應ưng 受thọ 衣y 價giá我ngã 曹tào 須tu 衣y 時thời得đắc 清thanh 淨tịnh 衣y應ưng 自tự 手thủ 取thủ 物vật疾tật 作tác 衣y 畜súc

使sứ 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn

大đại 德đức有hữu 執chấp 事sự 人nhân常thường 能năng 為vì 諸chư 比Bỉ 丘Khâu執chấp 事sự 不phủ

須tu 衣y 比Bỉ 丘Khâu應ưng 示thị 使sứ 執chấp 事sự 人nhân若nhược 守thủ 僧Tăng 房phòng 人nhân若nhược 優Ưu 婆Bà 塞Tắc應ưng 語ngứ 言ngôn

是thị 人nhân 等đẳng 常thường 能năng為vì 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 執chấp 事sự

使sứ 向hướng 執chấp 事sự 人nhân 所sở語ngứ 執chấp 事sự 人nhân 言ngôn

善thiện 哉tai 執chấp 事sự如như 是thị 如như 是thị 衣y 價giá買mãi 作tác 如như 是thị 如như 是thị 衣y與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu是thị 比Bỉ 丘Khâu須tu 衣y 時thời 至chí 當đương 來lai當đương 與dữ 衣y

使sứ 若nhược 自tự 勸khuyến 喻dụ若nhược 使sứ 人nhân 勸khuyến 喻dụ 已dĩ還hoàn 到đáo 比Bỉ 丘Khâu 所sở

到đáo 已dĩ白bạch 言ngôn

大đại 德đức所sở 示thị 執chấp 事sự 人nhân我ngã 勸khuyến 喻dụ 作tác 已dĩ

大đại 德đức須tu 衣y 時thời 往vãng 取thủ當đương 與dữ 大đại 德đức 衣y

須tu 衣y 比Bỉ 丘Khâu應ưng 到đáo 執chấp 事sự 所sở 索sách 衣y作tác 是thị 言ngôn

我ngã 須tu 衣y我ngã 須tu 衣y

第đệ 二nhị 第đệ 三tam亦diệc 如như 是thị 索sách若nhược 得đắc 衣y 者giả 好hảo若nhược 不bất 得đắc第đệ 四tứ第đệ 五ngũ極cực 至chí 第đệ 六lục在tại 執chấp 事sự 前tiền默mặc 然nhiên 立lập若nhược 第đệ 四tứ第đệ 五ngũ極cực 至chí 第đệ 六lục在tại 執chấp 事sự 前tiền 立lập得đắc 衣y 者giả 好hảo若nhược 不bất 得đắc為vì 得đắc 衣y 故cố 過quá 是thị 求cầu若nhược 得đắc 是thị 衣y尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề若nhược 不bất 得đắc 衣y隨tùy 衣y 價giá 來lai 處xứ

若nhược 自tự 去khứ若nhược 遣khiển 使sứ應ưng 如như 是thị 言ngôn

汝nhữ 為vì 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 送tống 衣y 價giá是thị 比Bỉ 丘Khâu 於ư 汝nhữ 衣y 價giá竟cánh 不bất 得đắc 用dụng汝nhữ 自tự 知tri 財tài莫mạc 使sử 失thất是thị 事sự 法pháp 爾nhĩ

若nhược 比Bỉ 丘Khâu新tân 憍kiêu 奢xa 耶da 作tác 敷phu 具cụ尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu純thuần 黑hắc 羺# 羊dương 毛mao作tác 新tân 敷phu 具cụ尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu欲dục 作tác 新tân 敷phu 具cụ應ưng 用dụng 二nhị 分phần純thuần 黑hắc 羺# 羊dương 毛mao第đệ 三tam 分phần 白bạch第đệ 四tứ 分phần 下hạ若nhược 比Bỉ 丘Khâu不bất 用dụng 二nhị 分phần純thuần 黑hắc 羺# 羊dương 毛mao第đệ 三tam 分phần 白bạch第đệ 四tứ 分phần 下hạ作tác 新tân 敷phu 具cụ尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu欲dục 作tác 新tân 敷phu 具cụ故cố 敷phu 具cụ必tất 應ưng 滿mãn 六lục 年niên 畜súc若nhược 比Bỉ 丘Khâu 六lục 年niên 內nội故cố 敷phu 具cụ若nhược 捨xả若nhược 不bất 捨xả更cánh 作tác 新tân 敷phu 具cụ尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề除trừ 僧Tăng 羯yết 磨ma

若nhược 比Bỉ 丘Khâu欲dục 作tác 新tân 尼ni 師sư 壇đàn故cố 尼ni 師sư 壇đàn 四tứ 邊biên各các 取thủ 一nhất 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ為vi 壞hoại 好hảo 色sắc 故cố若nhược 比Bỉ 丘Khâu 不bất 取thủ故cố 尼ni 師sư 壇đàn 四tứ 邊biên各các 一nhất 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ 壞hoại 色sắc為vi 好hảo 故cố尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu行hành 道đạo 中trung得đắc 羺# 羊dương 毛mao 欲dục 受thọ是thị 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 自tự 手thủ 取thủ乃nãi 至chí 三tam 由do 旬tuần若nhược 無vô 代đại 過quá 擔đảm 者giả尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu使sử 非phi 親thân 里lý 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni浣hoán 染nhiễm 擘phách 羺# 羊dương 毛mao尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu自tự 手thủ 取thủ 金kim 銀ngân若nhược 使sử 人nhân 取thủ若nhược 教giáo 他tha 取thủ尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu以dĩ 金kim 銀ngân 買mãi 種chủng 種chủng 物vật尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu種chủng 種chủng 販phán 賣mại尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu畜súc 長trưởng 鉢bát 得đắc 至chí 十thập 日nhật若nhược 過quá 畜súc尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu所sở 用dụng 鉢bát 不bất 滿mãn 五ngũ 綴chuế更cánh 乞khất 新tân 鉢bát為vi 好hảo 故cố尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề是thị 比Bỉ 丘Khâu是thị 鉢bát應ưng 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 捨xả是thị 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung最tối 下hạ 鉢bát 應ưng 與dữ

應ưng 如như 是thị 教giáo

汝nhữ 比Bỉ 丘Khâu 受thọ 是thị 鉢bát乃nãi 至chí 破phá是thị 事sự 法pháp 爾nhĩ

若nhược 比Bỉ 丘Khâu自tự 乞khất 縷lũ使sử 非phi 親thân 里lý 織chức 師sư 織chức尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu非phi 親thân 里lý 居cư 士sĩ若nhược 居cư 士sĩ 婦phụ使sử 織chức 師sư 為vì 比Bỉ 丘Khâu 織chức 作tác 衣y是thị 比Bỉ 丘Khâu 先tiên 不bất 自tự 恣tứ 請thỉnh為vi 好hảo 衣y 故cố少thiểu 作tác 因nhân 緣duyên往vãng 到đáo 織chức 師sư 所sở語ngứ 織chức 師sư 言ngôn

汝nhữ 知tri 不phủ此thử 衣y 為vì 我ngã 作tác汝nhữ 好hảo 織chức 令linh 緻trí 廣quảng我ngã 或hoặc 當đương 與dữ 汝nhữ 少thiểu 物vật

是thị 比Bỉ 丘Khâu若nhược 自tự 勸khuyến 喻dụ若nhược 使sử 人nhân 勸khuyến 喻dụ 已dĩ後hậu 時thời 與dữ 少thiểu 物vật乃nãi 至chí 一nhất 食thực若nhược 一nhất 食thực 具cụ若nhược 一nhất 食thực 直trực為vì 得đắc 衣y 故cố若nhược 得đắc 是thị 衣y尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 他tha 比Bỉ 丘Khâu 衣y後hậu 瞋sân 恚khuể 忿phẫn 心tâm 不bất 喜hỷ若nhược 自tự 奪đoạt若nhược 使sử 人nhân 奪đoạt作tác 是thị 言ngôn

汝nhữ 比Bỉ 丘Khâu 還hoàn 我ngã 衣y 來lai不bất 與dữ 汝nhữ

尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề是thị 比Bỉ 丘Khâu應ưng 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 前tiền捨xả 是thị 衣y

若nhược 比Bỉ 丘Khâu十thập 日nhật 未vị 至chí 自tự 恣tứ得đắc 急cấp 施thí 衣y是thị 比Bỉ 丘Khâu 若nhược 須tu 衣y得đắc 自tự 手thủ 取thủ 物vật乃nãi 至chí 衣y 時thời 應ưng 畜súc若nhược 過quá 畜súc尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu夏hạ 三tam 月nguyệt 過quá 有hữu 閏nhuận未vị 滿mãn 八bát 月nguyệt若nhược 阿a 蘭lan 若nhã 比Bỉ 丘Khâu在tại 阿a 蘭lan 若nhã 處xứ 住trú意ý 有hữu 疑nghi 恐khủng 怖bố 畏úy 難nạn若nhược 是thị 比Bỉ 丘Khâu欲dục 三tam 衣y 中trung若nhược 一nhất 一nhất 衣y 著trước 舍xá 內nội若nhược 有hữu 因nhân 緣duyên出xuất 界giới 故cố 離ly 衣y 宿túc極cực 至chí 六lục 夜dạ若nhược 過quá 宿túc尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu春xuân 殘tàn 一nhất 月nguyệt比Bỉ 丘Khâu 應ưng 求cầu 雨vũ 浴dục 衣y半bán 月nguyệt 應ưng 畜súc若nhược 比Bỉ 丘Khâu 春xuân 殘tàn 一nhất 月nguyệt 內nội求cầu 雨vũ 浴dục 衣y過quá 半bán 月nguyệt 畜súc尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 檀đàn 越việt 欲dục 與dữ 僧Tăng 物vật自tự 迴hồi 向hướng 己kỷ尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu佛Phật 聽thính 諸chư 病bệnh 比Bỉ 丘Khâu服phục 四tứ 種chủng 含hàm 消tiêu 藥dược酥tô 油du 蜜mật 石thạch 蜜mật是thị 藥dược 病bệnh 比Bỉ 丘Khâu 殘tàn 共cộng 宿túc極cực 至chí 七thất 日nhật 應ưng 服phục若nhược 過quá 七thất 日nhật尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 三tam 十thập 尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề 法pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 九cửu 十thập 波ba 夜dạ 提đề 法pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 說thuyết

若nhược 比Bỉ 丘Khâu故cố 妄vọng 語ngữ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu毀hủy 訾tí 語ngữ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu兩lưỡng 舌thiệt 鬪đấu 他tha 比Bỉ 丘Khâu 者giả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 僧Tăng 如như 法Pháp 斷đoạn 事sự 竟cánh還hoàn 更cánh 發phát 起khởi波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu為vì 女nữ 人nhân 說thuyết 法Pháp若nhược 過quá 五ngũ 六lục 語ngữ波ba 夜dạ 提đề除trừ 有hữu 智trí 男nam 子tử

若nhược 比Bỉ 丘Khâu以dĩ 闡xiển 陀đà 偈kệ 句cú教giáo 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 人nhân 者giả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu未vị 受thọ 具cụ 戒giới 人nhân 前tiền自tự 為vi 身thân 說thuyết 過quá 人nhân 法pháp若nhược 知tri 若nhược 見kiến自tự 稱xưng 言ngôn

我ngã 如như 是thị 知tri如như 是thị 見kiến

乃nãi 至chí 實thật波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 他tha 比Bỉ 丘Khâu 麁thô 罪tội向hướng 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 人nhân 說thuyết波ba 夜dạ 提đề除trừ 僧Tăng 羯yết 磨ma

若nhược 比Bỉ 丘Khâu先tiên 歡hoan 喜hỷ 聽thính後hậu 如như 是thị 言ngôn

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 隨tùy 親thân 厚hậu迴hồi 僧Tăng 物vật 與dữ

波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu說thuyết 戒giới 時thời 作tác 是thị 言ngôn

何hà 用dụng 說thuyết 是thị雜tạp 碎toái 戒giới 為vi半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 說thuyết說thuyết 是thị 戒giới 故cố諸chư 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 悔hối心tâm 壞hoại心tâm 惱não心tâm 熱nhiệt憂ưu 愁sầu 不bất 樂lạc生sanh 反phản 戒giới 心tâm

作tác 是thị 輕khinh 呵ha 戒giới 者giả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu殺sát 眾chúng 草thảo 木mộc波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu嫌hiềm 罵mạ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu不bất 隨tùy 問vấn 答đáp 惱não 他tha波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 臥ngọa 具cụ若nhược 坐tọa 床sàng若nhược 臥ngọa 床sàng若nhược 鉤câu 縶#若nhược 坐tọa 臥ngọa 具cụ露lộ 地địa 若nhược 自tự 敷phu若nhược 使sử 人nhân 敷phu是thị 中trung 若nhược 坐tọa 若nhược 臥ngọa去khứ 時thời 不bất 自tự 舉cử不bất 教giáo 人nhân 舉cử波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 房phòng 舍xá 中trung 敷phu 臥ngọa 具cụ若nhược 自tự 敷phu若nhược 使sử 人nhân 敷phu是thị 中trung 若nhược 坐tọa若nhược 臥ngọa去khứ 時thời 不bất 自tự 舉cử不bất 教giáo 人nhân 舉cử波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 房phòng 舍xá 中trung瞋sân 恚khuể 忿phẫn 心tâm 不bất 喜hỷ若nhược 自tự 挽vãn 出xuất若nhược 使sử 人nhân 挽vãn 出xuất如như 是thị 言ngôn

出xuất 去khứ滅diệt 去khứ汝nhữ 不bất 應ưng 是thị 中trung 住trú

是thị 因nhân 緣duyên 故cố 不bất 異dị波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 房phòng 舍xá 中trung知tri 諸chư 比Bỉ 丘Khâu先tiên 安an 住trụ 敷phu 臥ngọa 具cụ 竟cánh後hậu 來lai 強cưỡng 以dĩ 臥ngọa 具cụ若nhược 自tự 敷phu若nhược 使sử 人nhân 敷phu

作tác 是thị 念niệm

若nhược 不bất 樂lạc 者giả自tự 當đương 出xuất 去khứ

是thị 因nhân 緣duyên 故cố 不bất 異dị波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 重trùng 閣các 上thượng若nhược 尖tiêm 脚cước 坐tọa 床sàng若nhược 臥ngọa 床sàng用dụng 力lực 若nhược 坐tọa若nhược 臥ngọa波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 水thủy 有hữu 蟲trùng若nhược 自tự 澆kiêu 草thảo 土thổ若nhược 使sử 人nhân 澆kiêu波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu欲dục 作tác 大đại 房phòng 舍xá從tùng 戶hộ 牖dũ 平bình 地địa 邊biên 漸tiệm 次thứ若nhược 二nhị 若nhược 三tam壘lũy 令linh 堅kiên 牢lao若nhược 過quá 壘lũy波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 不bất 差sai教giáo 誡giới 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 雖tuy 差sai 教giáo 誡giới 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni是thị 比Bỉ 丘Khâu 乃nãi 至chí 日nhật 沒một 時thời波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu如như 是thị 語ngữ

為vì 供cúng 養dường 利lợi 故cố諸chư 比Bỉ 丘Khâu 教giáo 化hóa 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni

波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni議nghị 共cộng 道đạo 行hành乃nãi 至chí 到đáo 一nhất 聚tụ 落lạc波ba 夜dạ 提đề除trừ 因nhân 緣duyên因nhân 緣duyên 者giả若nhược 多đa 伴bạn所sở 行hành 道đạo 有hữu 疑nghi 怖bố 畏úy是thị 名danh 因nhân 緣duyên

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni議nghị 共cộng 載tải 船thuyền若nhược 上thượng 水thủy若nhược 下hạ 水thủy波ba 夜dạ 提đề除trừ 直trực 度độ

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 非phi 親thân 里lý比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 衣y波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 非phi 親thân 里lý比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 作tác 衣y波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu共cộng 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni獨độc 屏bính 覆phú 處xứ 坐tọa波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu共cộng 女nữ 人nhân 獨độc 露lộ 處xứ 坐tọa波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni讚tán 因nhân 緣duyên 得đắc 食thực 食thực波ba 夜dạ 提đề除trừ 先tiên 白bạch 衣y 時thời 善thiện 因nhân 緣duyên

若nhược 比Bỉ 丘Khâu數sác 數sác 食thực波ba 夜dạ 提đề除trừ 因nhân 緣duyên因nhân 緣duyên 者giả病bệnh 時thời布bố 施thí 衣y 時thời是thị 名danh 因nhân 緣duyên

若nhược 比Bỉ 丘Khâu施thí 一nhất 食thực 處xứ無vô 病bệnh 比Bỉ 丘Khâu應ưng 一nhất 食thực若nhược 過quá 一nhất 食thực波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu到đáo 白bạch 衣y 家gia自tự 恣tứ 多đa 與dữ若nhược 餅bính若nhược 麨xiểu諸chư 比Bỉ 丘Khâu 若nhược 須tu若nhược 二nhị若nhược 三tam 鉢bát 應ưng 受thọ若nhược 過quá 是thị 取thủ波ba 夜dạ 提đề二nhị 三tam 鉢bát 受thọ 已dĩ出xuất 外ngoại應ưng 與dữ 餘dư 善thiện 比Bỉ 丘Khâu是thị 事sự 法pháp 爾nhĩ

若nhược 比Bỉ 丘Khâu食thực 竟cánh 不bất 受thọ 殘tàn 食thực 法pháp若nhược 食thực波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 他tha 比Bỉ 丘Khâu食thực 竟cánh 不bất 受thọ 殘tàn 食thực 法pháp強cưỡng 勸khuyến 自tự 恣tứ多đa 與dữ 飲ẩm 食thực如như 是thị 言ngôn

比Bỉ 丘Khâu 食thực

為vì 惱não 故cố作tác 是thị 念niệm

令linh 是thị 比Bỉ 丘Khâu乃nãi 至chí 少thiểu 許hứa 時thời 得đắc 惱não

是thị 因nhân 緣duyên 故cố 不bất 異dị波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu別biệt 眾chúng 食thực波ba 夜dạ 提đề除trừ 因nhân 緣duyên因nhân 緣duyên 者giả病bệnh 時thời作tác 衣y 時thời欲dục 道đạo 行hành 時thời欲dục 船thuyền 上thượng 行hành 時thời大đại 會hội 時thời外ngoại 道đạo 沙Sa 門Môn 施thí 食thực 時thời是thị 名danh 因nhân 緣duyên

若nhược 比Bỉ 丘Khâu非phi 時thời 食thực波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu殘tàn 宿túc 食thực 食thực波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu不bất 受thọ 飲ẩm 食thực 著trước 口khẩu 中trung波ba 夜dạ 提đề除trừ 水thủy 及cập 楊dương 枝chi

若nhược 比Bỉ 丘Khâu諸chư 家gia 中trung 如như 是thị 美mỹ 食thực

乳nhũ 酪lạc生sanh 酥tô熟thục 酥tô油du魚ngư肉nhục 脯bô若nhược 比Bỉ 丘Khâu 無vô 病bệnh如như 是thị 美mỹ 食thực為vì 身thân 索sách波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 水thủy 有hữu 蟲trùng 取thủ 用dụng波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu食thực 家gia 中trung 臥ngọa 處xứ 坐tọa波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu食thực 家gia 中trung獨độc 與dữ 一nhất 女nữ 人nhân臥ngọa 處xứ 強cưỡng 坐tọa波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu裸lõa 形hình 外ngoại 道đạo若nhược 出xuất 家gia 男nam若nhược 出xuất 家gia 女nữ自tự 手thủ 與dữ 食thực波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu軍quân 發phát 行hành 往vãng 觀quan波ba 夜dạ 提đề除trừ 因nhân 緣duyên

若nhược 比Bỉ 丘Khâu有hữu 因nhân 緣duyên 到đáo 軍quân 中trung乃nãi 至chí 二nhị 宿túc 應ưng 住trú若nhược 過quá 宿túc波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu乃nãi 至chí 二nhị 宿túc 軍quân 中trung 住trú觀quan 軍quân 發phát 行hành主chủ 將tướng 幢tràng 麾huy軍quân 陣trận 合hợp 戰chiến波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu瞋sân 他tha 比Bỉ 丘Khâu恚khuể 忿phẫn 不bất 喜hỷ 手thủ 打đả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu瞋sân 他tha 比Bỉ 丘Khâu恚khuể 忿phẫn 不bất 憙hí 手thủ 搏bác波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 他tha 比Bỉ 丘Khâu 麁thô 罪tội覆phú 藏tàng 乃nãi 至chí 一nhất 宿túc波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu語ngứ 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu

大đại 德đức來lai 至chí 諸chư 家gia使sử 與dữ 汝nhữ 多đa 美mỹ 飲ẩm 食thực

是thị 比Bỉ 丘Khâu不bất 使sử 與dữ 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 食thực如như 是thị 言ngôn

汝nhữ 去khứ共cộng 汝nhữ 若nhược 坐tọa若nhược 語ngữ 不bất 樂lạc我ngã 獨độc 坐tọa 獨độc 語ngữ 樂lạc

欲dục 令linh 惱não 故cố作tác 是thị 念niệm

令linh 是thị 比Bỉ 丘Khâu乃nãi 至chí 少thiểu 時thời 得đắc 惱não

是thị 因nhân 緣duyên 故cố 不bất 異dị波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu無vô 病bệnh 欲dục 露lộ 地địa 自tự 炙chích若nhược 草thảo 木mộc牛ngưu 屎thỉ糞phẩn 掃tảo若nhược 自tự 燒thiêu若nhược 使sử 人nhân 燒thiêu波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu如như 法Pháp 僧Tăng 事sự 與dữ 欲dục 竟cánh後hậu 更cánh 呵ha波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu未vị 受thọ 具cụ 戒giới 人nhân共cộng 一nhất 房phòng 宿túc 過quá 二nhị 夜dạ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu作tác 是thị 言ngôn

我ngã 如như 是thị 知tri 佛Phật 法Pháp 義nghĩa行hành 障chướng 道Đạo 法pháp不bất 能năng 障chướng 道Đạo

是thị 比Bỉ 丘Khâu諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 如như 是thị 諫gián

汝nhữ 大đại 德đức莫mạc 作tác 是thị 語ngữ

我ngã 如như 是thị 知tri 佛Phật 法Pháp 義nghĩa行hành 障chướng 道Đạo 法pháp不bất 能năng 障chướng 道Đạo

汝nhữ 莫mạc 謗báng 佛Phật莫mạc 誣vu 佛Phật謗báng 佛Phật 不bất 善thiện佛Phật 不bất 作tác 是thị 語ngữ佛Phật 種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên說thuyết 行hành 障chướng 道Đạo 法pháp實thật 障chướng 道Đạo汝nhữ 大đại 德đức捨xả 是thị 惡ác 邪tà 見kiến

是thị 比Bỉ 丘Khâu諸chư 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 諫gián 時thời若nhược 堅kiên 持trì 是thị 事sự 不bất 捨xả諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 第đệ 二nhị第đệ 三tam 諫gián捨xả 是thị 事sự 好hảo若nhược 不bất 捨xả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 是thị 人nhân 如như 是thị語ngữ 不bất 如như 法Pháp 悔hối不bất 捨xả 惡ác 邪tà 見kiến 故cố 擯bấn若nhược 畜súc 使sử 共cộng 事sự若nhược 語ngữ 共cộng 宿túc波ba 夜dạ 提đề

若nhược 有hữu 沙Sa 彌Di作tác 是thị 言ngôn

我ngã 如như 是thị 知tri 佛Phật 法Pháp 義nghĩa行hành 諸chư 欲dục不bất 能năng 障chướng 道Đạo

是thị 沙Sa 彌Di諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 如như 是thị 教giáo

汝nhữ 沙Sa 彌Di莫mạc 作tác 是thị 語ngữ

我ngã 如như 是thị 知tri 佛Phật 法Pháp 義nghĩa行hành 諸chư 欲dục不bất 能năng 障chướng 道Đạo

汝nhữ 莫mạc 謗báng 佛Phật莫mạc 誣vu 佛Phật謗báng 佛Phật 不bất 善thiện佛Phật 不bất 作tác 是thị 語ngữ佛Phật 種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên說thuyết 行hành 諸chư 欲dục能năng 障chướng 道Đạo汝nhữ 沙Sa 彌Di捨xả 是thị 惡ác 邪tà 見kiến

是thị 沙Sa 彌Di諸chư 比Bỉ 丘Khâu如như 是thị 教giáo 時thời若nhược 堅kiên 持trì 不bất 捨xả諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 第đệ 二nhị第đệ 三tam 教giáo捨xả 是thị 事sự 好hảo若nhược 不bất 捨xả 者giả

諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 如như 是thị 語ngữ

汝nhữ 沙Sa 彌Di從tùng 今kim 日nhật 不bất 應ưng 言ngôn

佛Phật 是thị 我ngã 師sư

亦diệc 不bất 應ưng隨tùy 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 後hậu 行hành諸chư 餘dư 沙Sa 彌Di得đắc 共cộng 比Bỉ 丘Khâu乃nãi 至chí 一nhất 宿túc兩lưỡng 宿túc汝nhữ 亦diệc 無vô 是thị 事sự癡si 人nhân 出xuất 去khứ滅diệt 去khứ莫mạc 此thử 中trung 住trụ

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 是thị 擯bấn 沙Sa 彌Di若nhược 畜súc 使sử 一nhất 房phòng 舍xá 宿túc波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu若nhược 寶bảo若nhược 名danh 寶bảo若nhược 自tự 取thủ若nhược 語ngữ 取thủ 是thị 物vật波ba 夜dạ 提đề除trừ 僧Tăng 房phòng 內nội若nhược 住trú 處xứ 內nội若nhược 寶bảo若nhược 名danh 寶bảo

僧Tăng 房phòng 內nội住trú 處xứ 內nội如như 是thị 生sanh 心tâm

是thị 誰thùy 有hữu是thị 主chủ 取thủ 去khứ

是thị 事sự 法pháp 爾nhĩ

若nhược 比Bỉ 丘Khâu得đắc 新tân 衣y應ưng 三tam 種chủng 壞hoại 色sắc一nhất 一nhất 壞hoại 色sắc

若nhược 青thanh若nhược 泥nê若nhược 木mộc 蘭lan若nhược 比Bỉ 丘Khâu三tam 種chủng 壞hoại 色sắc 中trung不bất 一nhất 一nhất 壞hoại 色sắc

若nhược 青thanh若nhược 泥nê若nhược 木mộc 蘭lan作tác 新tân 衣y波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu半bán 月nguyệt 內nội 浴dục波ba 夜dạ 提đề除trừ 因nhân 緣duyên因nhân 緣duyên 者giả春xuân 殘tàn 一nhất 月nguyệt 半bán夏hạ 初sơ 一nhất 月nguyệt是thị 二nhị 月nguyệt 半bán 名danh 熱nhiệt 時thời除trừ 病bệnh 時thời風phong 時thời雨vũ 時thời作tác 時thời行hành 路lộ 時thời是thị 名danh 因nhân 緣duyên

若nhược 比Bỉ 丘Khâu故cố 奪đoạt 畜súc 生sanh 命mạng波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu故cố 令linh 他tha 比Bỉ 丘Khâu 心tâm 疑nghi作tác 是thị 念niệm

令linh 是thị 比Bỉ 丘Khâu乃nãi 至chí 少thiểu 時thời 得đắc 惱não

是thị 因nhân 緣duyên 故cố 不bất 異dị波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu指chỉ 痛thống 挃trất波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu水thủy 中trung 戲hí波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu共cộng 女nữ 人nhân 一nhất 房phòng 舍xá 宿túc波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu自tự 恐khủng 怖bố 他tha 比Bỉ 丘Khâu若nhược 使sử 人nhân 恐khủng 怖bố乃nãi 至chí 戲hí 笑tiếu波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu他tha 比Bỉ 丘Khâu 若nhược 鉢bát若nhược 衣y若nhược 戶hộ 鉤câu 𨷲#若nhược 革cách 屣tỉ若nhược 針châm 筒đồng如như 是thị 一nhất 一nhất 生sanh 活hoạt 具cụ若nhược 自tự 藏tàng若nhược 使sử 人nhân 藏tàng乃nãi 至chí 戲hí 笑tiếu波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na沙Sa 彌Di沙Sa 彌Di 尼Ni 衣y 輒triếp 還hoàn 用dụng波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu無vô 根căn 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 法pháp謗báng 他tha 比Bỉ 丘Khâu波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 女nữ 人nhân 議nghị 共cộng 道đạo 行hành乃nãi 至chí 到đáo 一nhất 聚tụ 落lạc波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 賊tặc 眾chúng 議nghị 共cộng 道đạo 行hành乃nãi 至chí 到đáo 一nhất 聚tụ 落lạc波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu不bất 滿mãn 二nhị 十thập 歲tuế 人nhân與dữ 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới波ba 夜dạ 提đề是thị 人nhân 不bất 得đắc 戒giới諸chư 比Bỉ 丘Khâu 亦diệc 可khả 呵ha是thị 事sự 法pháp 爾nhĩ

若nhược 比Bỉ 丘Khâu自tự 手thủ 掘quật 地địa若nhược 使sử 人nhân 掘quật若nhược 指chỉ 示thị 言ngôn

掘quật 是thị

波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu受thọ 四tứ 月nguyệt 自tự 恣tứ 請thỉnh過quá 是thị 受thọ 者giả波ba 夜dạ 提đề除trừ 常thường 自tự 恣tứ 請thỉnh除trừ 數sác 數sác 自tự 恣tứ 請thỉnh除trừ 獨độc 自tự 恣tứ 請thỉnh

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 說thuyết 戒giới 時thời如như 是thị 言ngôn

我ngã 今kim 未vị 學học 是thị 戒giới先tiên 當đương 問vấn 諸chư 比Bỉ 丘Khâu誦tụng 修Tu 多Đa 羅La毘Tỳ 尼Ni阿A 毘Tỳ 曇Đàm 者giả

波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 欲dục 得đắc 法Pháp 利lợi是thị 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 應ưng 學học亦diệc 應ưng 問vấn 諸chư 比Bỉ 丘Khâu誦tụng 修Tu 多Đa 羅La毘Tỳ 尼Ni阿A 毘Tỳ 曇Đàm 者giả應ưng 如như 是thị 言ngôn

諸chư 大đại 德đức是thị 語ngữ 有hữu 何hà 義nghĩa

是thị 事sự 法Pháp 爾nhĩ

若nhược 比Bỉ 丘Khâu共cộng 諸chư 比Bỉ 丘Khâu鬪đấu 亂loạn 諍tranh 訟tụng 時thời屏bính 處xứ 默mặc 然nhiên 立lập 聽thính作tác 是thị 念niệm

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 所sở說thuyết 我ngã 當đương 憶ức 持trì

波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 斷đoạn 事sự 時thời默mặc 然nhiên 起khởi 去khứ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu輕khinh 他tha 比Bỉ 丘Khâu波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu飲ẩm 酒tửu波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu非phi 時thời 入nhập 聚tụ 落lạc不bất 白bạch 善thiện 比Bỉ 丘Khâu波ba 夜dạ 提đề除trừ 因nhân 緣duyên

若nhược 比Bỉ 丘Khâu請thỉnh 食thực食thực 前tiền食thực 後hậu 行hành 至chí 餘dư 家gia波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu剎sát 帝đế 利lợi 王vương 水thủy 澆kiêu 頂đảnh夜dạ 未vị 曉hiểu 未vị 藏tạng 寶bảo若nhược 門môn 藝nghệ 門môn藝nghệ 邊biên 過quá波ba 夜dạ 提đề除trừ 大đại 因nhân 緣duyên

若nhược 比Bỉ 丘Khâu說thuyết 戒giới 時thời如như 是thị 言ngôn

我ngã 今kim 始thỉ 知tri是thị 法Pháp 半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt入nhập 戒giới 經Kinh 中trung 說thuyết

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 知tri 是thị 比Bỉ 丘Khâu乃nãi 至chí 若nhược 二nhị若nhược 三tam 說thuyết 戒giới 中trung 坐tọa何hà 況huống 多đa是thị 比Bỉ 丘Khâu不bất 以dĩ 不bất 知tri 故cố得đắc 脫thoát隨tùy 所sở 犯phạm 罪tội 如như 法Pháp 治trị應ưng 呵ha 令linh 厭yếm

汝nhữ 大đại 德đức汝nhữ 失thất 無vô 利lợi汝nhữ 不bất 善thiện汝nhữ 說thuyết 戒giới 時thời不bất 敬kính 說thuyết 戒giới不bất 作tác 是thị 念niệm

實thật 有hữu 是thị 事sự

不bất 貴quý 重trọng不bất 著trước 心tâm 中trung不bất 一nhất 心tâm 念niệm不bất 攝nhiếp 耳nhĩ 聽thính 法Pháp 從tùng 彼bỉ 事sự

波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu若nhược 骨cốt若nhược 齒xỉ若nhược 角giác 作tác 針châm 筒đồng波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu欲dục 作tác 坐tọa 床sàng 若nhược 臥ngọa 床sàng足túc 應ưng 高cao 八bát 指chỉ除trừ 入nhập 梐#若nhược 過quá 作tác波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu自tự 以dĩ 兜đâu 羅la 綿miên 貯trữ 褥nhục若nhược 使sử 人nhân 貯trữ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu欲dục 作tác 雨vũ 浴dục 衣y應ưng 料liệu 量lượng是thị 中trung 量lượng

長trường 六lục 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ廣quảng 二nhị 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ 半bán若nhược 過quá 作tác波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu欲dục 作tác 覆phú 身thân 衣y應ưng 料liệu 量lượng是thị 中trung 量lượng

長trường 四tứ 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ廣quảng 二nhị 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ 半bán若nhược 過quá 作tác波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu欲dục 作tác 尼ni 師sư 壇đàn應ưng 料liệu 量lượng是thị 中trung 量lượng

長trường 二nhị 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ廣quảng 一nhất 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ 半bán若nhược 益ích 一nhất 磔trách 手thủ 縷lũ若nhược 過quá 作tác波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu佛Phật 衣y 等đẳng 量lượng 作tác 衣y若nhược 過quá 佛Phật 衣y 量lượng波ba 夜dạ 提đề是thị 中trung 佛Phật 衣y 量lượng

長trường 九cửu 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ廣quảng 六lục 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ是thị 名danh 佛Phật 衣y 量lượng

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 九cửu 十thập 波ba 夜dạ 提đề 法pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 四tứ 波ba 羅la 提đề 提đề 舍xá 尼ni 法pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 說thuyết

若nhược 比Bỉ 丘Khâu無vô 病bệnh白bạch 衣y 家gia 內nội非phi 親thân 里lý 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 邊biên自tự 手thủ 受thọ 食thực是thị 比Bỉ 丘Khâu應ưng 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 邊biên 出xuất 罪tội

如như 是thị 言ngôn

諸chư 大đại 德đức我ngã 墮đọa 可khả 呵ha 法pháp所sở 不bất 應ưng 作tác是thị 可khả 出xuất 法pháp 我ngã 今kim 出xuất

是thị 第đệ 一nhất 波ba 羅la 提đề 提đề 舍xá 尼ni 法pháp

有hữu 諸chư 比Bỉ 丘Khâu白bạch 衣y 家gia 請thỉnh 食thực是thị 中trung 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 立lập 指chỉ 示thị

與dữ 是thị 比Bỉ 丘Khâu 飯phạn與dữ 是thị 比Bỉ 丘Khâu 羹#

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 語ngứ是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni

小tiểu 住trụ 姊tỷ 妹muội待đãi 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 食thực 竟cánh

若nhược 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 中trung乃nãi 至chí 無vô 一nhất 比Bỉ 丘Khâu能năng 語ngứ 是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni

姊tỷ 妹muội 小tiểu 住trụ待đãi 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 食thực 竟cánh

是thị 比Bỉ 丘Khâu應ưng 餘dư 比Bỉ 丘Khâu 邊biên 出xuất 罪tội如như 是thị 言ngôn

諸chư 大đại 德đức我ngã 墮đọa 可khả 呵ha 法pháp所sở 不bất 應ưng 作tác是thị 可khả 出xuất 法pháp 我ngã 今kim 出xuất

是thị 第đệ 二nhị 波ba 羅la 提đề 提đề 舍xá 尼ni 法pháp

有hữu 諸chư 學học 家gia 中trung僧Tăng 作tác 學học 家gia 羯yết 磨ma若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 是thị 學học 家gia 中trung僧Tăng 作tác 學học 家gia 羯yết 磨ma先tiên 不bất 請thỉnh 後hậu 來lai自tự 手thủ 受thọ 飯phạn 食thực

是thị 比Bỉ 丘Khâu應ưng 餘dư 比Bỉ 丘Khâu 邊biên 出xuất 罪tội如như 是thị 言ngôn

大đại 德đức我ngã 墮đọa 可khả 呵ha 法pháp所sở 不bất 應ưng 作tác是thị 可khả 出xuất 法pháp 我ngã 今kim 出xuất

是thị 第đệ 三tam 波ba 羅la 提đề 提đề 舍xá 尼ni 法pháp

有hữu 僧Tăng 阿a 蘭lan 若nhã 處xứ 住trú有hữu 疑nghi 怖bố 畏úy若nhược 比Bỉ 丘Khâu先tiên 知tri 如như 是thị 阿a 蘭lan 若nhã 住trú 處xứ有hữu 疑nghi 怖bố 畏úy僧Tăng 亦diệc 不bất 作tác 羯yết 磨ma不bất 精tinh 舍xá 外ngoại受thọ 飲ẩm 食thực精tinh 舍xá 內nội受thọ 飲ẩm 食thực

是thị 比Bỉ 丘Khâu應ưng 餘dư 比Bỉ 丘Khâu 邊biên 出xuất 罪tội如như 是thị 言ngôn

大đại 德đức我ngã 墮đọa 可khả 呵ha 法pháp所sở 不bất 應ưng 作tác是thị 可khả 出xuất 法pháp 我ngã 今kim 出xuất

是thị 第đệ 四tứ 波ba 羅la 提đề 提đề 舍xá 尼ni 法pháp

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 四tứ 波ba 羅la 提đề 提đề 舍xá 尼ni 法pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 眾Chúng 學Học 法Pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 說thuyết

不bất 高cao 著trước 內nội 衣y應ưng 當đương 學học

不bất 下hạ 著trước 內nội 衣y應ưng 當đương 學học

不bất 參sâm 差si著trước 內nội 衣y應ưng 當đương 學học

不bất 如như 釿# 頭đầu著trước 內nội 衣y應ưng 當đương 學học

不bất 如như 多đa 羅la 葉diệp著trước 內nội 衣y應ưng 當đương 學học

不bất 如như 象tượng 鼻tị著trước 內nội 衣y應ưng 當đương 學học

不bất 如như 麨xiểu 團đoàn著trước 內nội 衣y應ưng 當đương 學học

不bất 細tế 襵#著trước 內nội 衣y應ưng 當đương 學học

不bất 如như 兩lưỡng 耳nhĩ著trước 內nội 衣y應ưng 當đương 學học

不bất 生sanh 起khởi著trước 內nội 衣y應ưng 當đương 學học

不bất 細tế 生sanh 踈sơ著trước 內nội 衣y應ưng 當đương 學học

周chu 齊tề 著trước 內nội 衣y應ưng 當đương 學học

不bất 高cao 被bị 衣y應ưng 當đương 學học

不bất 下hạ 被bị 衣y應ưng 當đương 學học

不bất 參sâm 差si 被bị 衣y應ưng 當đương 學học

齊tề 整chỉnh 被bị 衣y應ưng 當đương 學học

好hiếu 覆phú 身thân入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

好hảo 覆phú 身thân白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

善thiện 好hảo入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

善thiện 好hảo白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 眄miện 視thị入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 眄miện 視thị白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 嗅khứu入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 嗅khứu白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 自tự 大đại入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 自tự 大đại白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

小tiểu 聲thanh入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

小tiểu 聲thanh白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 胡hồ 跪quỵ入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 胡hồ 跪quỵ白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 覆phú 頭đầu入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 覆phú 頭đầu白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 襆# 頭đầu入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 襆# 頭đầu白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 扠tra 腰yêu入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 扠tra 腰yêu白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 現hiện 胸hung入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 現hiện 胸hung白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 現hiện 脇hiếp入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 現hiện 脇hiếp白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 反phản 抄sao 衣y入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 反phản 抄sao 衣y白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 左tả 右hữu 抄sao 衣y入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 左tả 右hữu 抄sao 衣y白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 放phóng 衣y 掉trạo入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 放phóng 衣y 掉trạo白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 掉trạo 臂tý入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 掉trạo 臂tý白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 搖dao 肩kiên入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 搖dao 肩kiên白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 搖dao 頭đầu入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 搖dao 頭đầu白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 搖dao 身thân入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 搖dao 身thân白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 携huề 手thủ入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 携huề 手thủ白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 躄tích 行hành入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 躄tích 行hành白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 累luy 脚cước入nhập 白bạch 衣y 舍xá應ưng 當đương 學học

不bất 累luy 脚cước白bạch 衣y 舍xá 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 掌chưởng 扶phù 頰giáp白bạch 衣y 舍xá 坐tọa為vi 白bạch 衣y 笑tiếu 故cố應ưng 當đương 學học

一nhất 心tâm 受thọ 飯phạn應ưng 當đương 學học

一nhất 心tâm 受thọ 羹#應ưng 當đương 學học

不bất 溢dật 鉢bát 受thọ 飯phạn 食thực應ưng 當đương 學học

羹# 飯phạn 等đẳng 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 偏thiên 刳khô 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 鉢bát 中trung擇trạch 好hảo 飯phạn 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 大đại 摶đoàn 飯phạn 食thực應ưng 當đương 學học

摶đoàn 飯phạn 可khả 口khẩu 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 張trương 口khẩu 待đãi 飯phạn 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 含hàm 食thực 語ngữ應ưng 當đương 學học

不bất 嚙giảo 半bán 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 嚼tước 食thực 作tác 聲thanh 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 全toàn 吞thôn 食thực 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 味vị 咽yến 食thực 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 吐thổ 舌thiệt 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 嗅khứu 食thực 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 舐thỉ 手thủ 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 指chỉ 抆vấn 鉢bát 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 棄khí 飯phạn 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 振chấn 手thủ 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 污ô 手thủ 受thọ 食thực 器khí應ưng 當đương 學học

不bất 得đắc 以dĩ 飯phạn 覆phú 羹# 更cánh 望vọng 得đắc應ưng 當đương 學học

不bất 病bệnh 不bất 得đắc 為vi 身thân 索sách 羹# 飯phạn應ưng 當đương 學học

不bất 得đắc 嫉tật 心tâm 看khán 比tỉ 坐tọa 鉢bát 中trung應ưng 當đương 學học

一nhất 心tâm 觀quán 鉢bát 食thực應ưng 當đương 學học

次thứ 第đệ 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 應ưng 洗tẩy 鉢bát 水thủy 棄khí白bạch 衣y 舍xá 內nội除trừ 語ngữ 檀đàn 越việt應ưng 當đương 學học

人nhân 騎kỵ 馬mã不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 在tại 前tiền比Bỉ 丘Khâu 在tại 後hậu不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 在tại 道đạo 中trung比Bỉ 丘Khâu 在tại 道đạo 外ngoại不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 在tại 高cao比Bỉ 丘Khâu 在tại 下hạ不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 坐tọa比Bỉ 丘Khâu 立lập不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 臥ngọa比Bỉ 丘Khâu 坐tọa不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 覆phú 頭đầu不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 襆# 頭đầu不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 扠tra 腰yêu不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 現hiện 胸hung不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 現hiện 脇hiếp不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 反phản 抄sao 衣y不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 左tả 右hữu 反phản 抄sao 衣y不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 放phóng 衣y 掉trạo不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 著trước 屐kịch不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 著trước 革cách 屣tỉ不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 捉tróc 杖trượng不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 捉tróc 蓋cái不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 捉tróc 五ngũ 尺xích 刀đao不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 捉tróc 小tiểu 刀đao不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

人nhân 捉tróc 弓cung 箭tiễn種chủng 種chủng 器khí 杖trượng不bất 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 應ưng 生sanh 草thảo 上thượng大đại 小tiểu 便tiện 涕thế 唾thóa除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 應ưng 淨tịnh 用dụng 水thủy 中trung大đại 小tiểu 便tiện 涕thế 唾thóa除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 應ưng 立lập 大đại 小tiểu 便tiện除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

樹thụ 過quá 人nhân 不bất 應ưng 上thượng除trừ 大đại 因nhân 緣duyên應ưng 當đương 學học

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 眾Chúng 學Học 法Pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 七thất 滅diệt 諍tranh 法Pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 說thuyết

應ưng 與dữ 現hiện 前tiền 毘Tỳ 尼Ni 人nhân當đương 與dữ 現hiện 前tiền 毘Tỳ 尼Ni

應ưng 與dữ 憶ức 念niệm 毘Tỳ 尼Ni 人nhân當đương 與dữ 憶ức 念niệm 毘Tỳ 尼Ni

應ưng 與dữ 不bất 癡si 毘Tỳ 尼Ni 人nhân當đương 與dữ 不bất 癡si 毘Tỳ 尼Ni

應ưng 與dữ 自tự 言ngôn 治trị 人nhân當đương 與dữ 自tự 言ngôn 治trị

應ưng 與dữ 覓mịch 罪tội 相tướng 人nhân當đương 與dữ 覓mịch 罪tội 相tướng

應ưng 與dữ 多đa 覓mịch 罪tội 相tướng 人nhân當đương 與dữ 多đa 覓mịch 罪tội 相tướng

種chủng 種chủng 僧Tăng 中trung 諍tranh 事sự 起khởi如như 草thảo 布bố 地địa 除trừ 滅diệt應ưng 當đương 學học

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 七thất 滅diệt 諍tranh 法Pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 戒giới 序tự已dĩ 說thuyết 四tứ 波ba 羅la 夷di 法pháp已dĩ 說thuyết 十thập 三tam 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 法pháp已dĩ 說thuyết 二nhị 不bất 定định 法pháp已dĩ 說thuyết 三tam 十thập 尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề 法pháp已dĩ 說thuyết 九cửu 十thập 波ba 夜dạ 提đề 法pháp已dĩ 說thuyết 四tứ 波ba 羅la 提đề 提đề 舍xá 尼ni 法pháp已dĩ 說thuyết 眾Chúng 學Học 法Pháp已dĩ 說thuyết 七thất 滅diệt 諍tranh 法Pháp是thị 事sự 入nhập 佛Phật 戒giới 經Kinh 中trung半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 說thuyết及cập 餘dư 隨tùy 道đạo 戒giới 法Pháp 中trung是thị 中trung 諸chư 大đại 德đức一nhất 心tâm 歡hoan 喜hỷ 不bất 諍tranh如như 水thủy 乳nhũ 合hợp 安an 樂lạc 行hành應ưng 當đương 學học

毘Tỳ 婆Bà 尸Thi 佛Phật 如Như 來Lai無Vô 所Sở 著Trước等Đẳng 正Chánh 覺Giác為vì 六lục 百bách 二nhị 十thập 萬vạn 比Bỉ 丘Khâu前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu說thuyết 是thị 戒giới 經Kinh

忍nhẫn 辱nhục 第đệ 一nhất 道Đạo
涅Niết 槃Bàn 佛Phật 稱xưng 最tối
出xuất 家gia 惱não 他tha 人nhân
不bất 名danh 為vi 沙Sa 門Môn


尸Thi 棄Khí 佛Phật 如Như 來Lai無Vô 所Sở 著Trước等Đẳng 正Chánh 覺Giác為vì 八bát 十thập 萬vạn 比Bỉ 丘Khâu前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu說thuyết 是thị 戒giới 經Kinh

譬thí 如như 明minh 眼nhãn 人nhân
能năng 避tị 險hiểm 惡ác 道đạo
世thế 有hữu 聰thông 明minh 人nhân
能năng 遠viễn 離ly 諸chư 惡ác


毘Tỳ 鉢Bát 施Thi 佛Phật 如Như 來Lai無Vô 所Sở 著Trước等Đẳng 正Chánh 覺Giác為vì 十thập 萬vạn 比Bỉ 丘Khâu前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu說thuyết 是thị 戒giới 經Kinh

不bất 惱não 不bất 說thuyết 過quá
如như 戒giới 所sở 說thuyết 行hành
飯phạn 食thực 知tri 節tiết 量lượng
常thường 樂nhạo 在tại 閑nhàn 處xứ
心tâm 淨tịnh 樂nhạo 精tinh 進tấn
是thị 名danh 諸chư 佛Phật 教giáo


拘Câu 留Lưu 孫Tôn 佛Phật 如Như 來Lai無Vô 所Sở 著Trước等Đẳng 正Chánh 覺Giác為vì 四tứ 萬vạn 比Bỉ 丘Khâu前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu說thuyết 是thị 戒giới 經Kinh

譬thí 如như 蜂phong 採thải 花hoa
不bất 壞hoại 色sắc 與dữ 香hương
但đãn 取thủ 其kỳ 味vị 去khứ
比Bỉ 丘Khâu 入nhập 聚tụ 落lạc


不bất 破phá 壞hoại 他tha 事sự
不bất 觀quán 作tác 不bất 作tác
但đãn 自tự 觀quán 身thân 行hành
諦đế 視thị 善thiện 不bất 善thiện


拘Câu 那Na 含Hàm 佛Phật 如Như 來Lai無Vô 所Sở 著Trước等Đẳng 正Chánh 覺Giác為vì 三tam 萬vạn 比Bỉ 丘Khâu前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu說thuyết 是thị 戒giới 經Kinh

欲dục 得đắc 好hảo 心tâm 莫mạc 放phóng 逸dật
聖thánh 人nhân 善thiện 法Pháp 當đương 懃cần 學học
若nhược 有hữu 知tri 寂tịch 一nhất 心tâm 人nhân
乃nãi 能năng 無vô 復phục 憂ưu 愁sầu 患hoạn


迦Ca 葉Diếp 佛Phật 如Như 來Lai無Vô 所Sở 著Trước等Đẳng 正Chánh 覺Giác為vì 二nhị 萬vạn 比Bỉ 丘Khâu前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu說thuyết 是thị 戒giới 經Kinh

一nhất 切thiết 惡ác 莫mạc 作tác
當đương 具cụ 足túc 善thiện 法Pháp
自tự 淨tịnh 其kỳ 志chí 意ý
是thị 名danh 諸chư 佛Phật 教giáo


我ngã 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 如Như 來Lai無Vô 所Sở 著Trước等Đẳng 正Chánh 覺Giác為vì 千thiên 二nhị 百bách 五ngũ 十thập未vị 曾tằng 有hữu 僧Tăng前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu說thuyết 是thị 戒giới 經Kinh

護hộ 身thân 為vi 善thiện 哉tai
能năng 護hộ 口khẩu 亦diệc 善thiện
護hộ 意ý 為vi 善thiện 哉tai
護hộ 一nhất 切thiết 亦diệc 善thiện


比Bỉ 丘Khâu 護hộ 一nhất 切thiết
便tiện 得đắc 離ly 眾chúng 惡ác
比Bỉ 丘Khâu 守thủ 口khẩu 意ý
身thân 不bất 犯phạm 眾chúng 惡ác
是thị 三tam 業nghiệp 道đạo 淨tịnh
得đắc 聖thánh 所sở 得đắc 道Đạo


若nhược 人nhân 撾qua 罵mạ 不bất 還hoàn 報báo
於ư 嫌hiềm 恨hận 人nhân 心tâm 不bất 恨hận
於ư 瞋sân 人nhân 中trung 心tâm 常thường 淨tịnh
見kiến 人nhân 為vi 惡ác 自tự 不bất 作tác


七thất 佛Phật 為vi 世Thế 尊Tôn
能năng 救cứu 護hộ 世thế 間gian
所sở 可khả 說thuyết 戒giới 經Kinh
我ngã 已dĩ 廣quảng 說thuyết 竟cánh


諸chư 佛Phật 及cập 弟đệ 子tử
恭cung 敬kính 是thị 戒giới 經Kinh
恭cung 敬kính 戒giới 經Kinh 已dĩ
各các 各các 相tương 恭cung 敬kính
慚tàm 愧quý 得đắc 具cụ 足túc
能năng 得đắc 無vô 為vi 道Đạo


已dĩ 說thuyết 戒giới 經Kinh 竟cánh僧Tăng 一nhất 心tâm 布Bố 薩Tát

十Thập 誦Tụng 比Bỉ 丘Khâu 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 戒Giới 本Bổn

姚Diêu 秦Tần 三tam 藏tạng 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 13/5/2017 ◊ Cập nhật: 13/5/2017
Đang dùng phương ngữ:BắcNam