摩Ma 訶Ha 僧Tăng 祇Kỳ 律Luật 大Đại 比Bỉ 丘Khâu 戒Giới 本Bổn

六Lục 念Niệm 法Pháp

一nhất 者giả當đương 知tri 日nhật 數số月nguyệt 一nhất 日nhật二nhị 日nhật乃nãi 至chí 十thập 四tứ 日nhật十thập 五ngũ 日nhật月nguyệt 大đại月nguyệt 小tiểu悉tất 應ưng 知tri

二nhị 者giả清thanh 旦đán當đương 作tác 施thí 食thực 法pháp

今kim 日nhật 得đắc 食thực 施thí 某mỗ 甲giáp某mỗ 甲giáp 於ư 我ngã 不bất 計kế 意ý我ngã 當đương 食thực

三tam 者giả日nhật 日nhật 自tự 憶ức若nhược 干can 臘lạp 數số

四tứ 者giả當đương 憶ức 念niệm 受thọ 持trì衣y 及cập 淨tịnh 施thí 者giả

五ngũ 者giả當đương 念niệm 不bất 別biệt 眾chúng 食thực

六lục 者giả當đương 念niệm 病bệnh 不bất 病bệnh

摩Ma 訶Ha 僧Tăng 祇Kỳ 律Luật波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa大đại 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 本bổn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính冬đông 時thời 一nhất 月nguyệt 過quá少thiểu 一nhất 夜dạ餘dư 有hữu 一nhất 夜dạ 三tam 月nguyệt 在tại老lão 死tử 至chí 近cận佛Phật 法Pháp 欲dục 滅diệt諸chư 大đại 德đức為vì 得đắc 道Đạo 故cố一nhất 心tâm 勤cần 精tinh 進tấn

所sở 以dĩ 者giả 何hà諸chư 佛Phật 一nhất 心tâm勤cần 精tinh 進tấn 故cố得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề何hà 況huống 餘dư 助Trợ 道Đạo 法Pháp

未vị 受thọ 具Cụ 戒Giới 者giả 已dĩ 出xuất

僧Tăng 今kim 和hòa 合hợp先tiên 作tác 何hà 事sự

諸chư 大đại 德đức不bất 來lai 諸chư 比Bỉ 丘Khâu說thuyết 欲dục 及cập 清thanh 淨tịnh

誰thùy 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 取thủ 欲dục

合hợp 十thập 指chỉ 爪trảo 掌chưởng
供cúng 養dường 釋Thích 師Sư 子Tử
我ngã 今kim 欲dục 說thuyết 戒giới
僧Tăng 當đương 一nhất 心tâm 聽thính


乃nãi 至chí 小tiểu 罪tội 中trung
心tâm 應ưng 大đại 怖bố 畏úy
有hữu 罪tội 一nhất 心tâm 悔hối
後hậu 更cánh 莫mạc 復phục 犯phạm


心tâm 馬mã 馳trì 惡ác 道đạo
放phóng 逸dật 難nan 禁cấm 制chế
佛Phật 說thuyết 切thiết 戒giới 行hạnh
亦diệc 如như 利lợi 轡bí 勒lặc


佛Phật 口khẩu 說thuyết 教giáo 誡giới
善thiện 者giả 能năng 信tín 受thọ
是thị 人nhân 馬mã 調điều 順thuận
能năng 破phá 煩phiền 惱não 軍quân


若nhược 不bất 受thọ 教giáo 勅sắc
亦diệc 不bất 愛ái 樂nhạo 戒giới
是thị 人nhân 馬mã 不bất 調điều
沒một 在tại 煩phiền 惱não 軍quân


若nhược 人nhân 守thủ 護hộ 戒giới
如như 犛mao 牛ngưu 愛ái 尾vĩ
繫hệ 心tâm 不bất 放phóng 逸dật
亦diệc 如như 猴hầu 著trước 鎖tỏa


日nhật 夜dạ 常thường 精tinh 進tấn
求cầu 實thật 智trí 慧tuệ 故cố
是thị 人nhân 佛Phật 法Pháp 中trung
能năng 得đắc 清thanh 淨tịnh 命mạng


大đại 德đức 僧Tăng 聽thính今kim 十thập 五ngũ 日nhật 布Bố 薩Tát說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo僧Tăng 忍nhẫn 聽thính僧Tăng 一nhất 心tâm 共cộng 作tác 布Bố 薩Tát說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

如như 是thị 白bạch

諸chư 大đại 德đức今kim 布Bố 薩Tát 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa僧Tăng 一nhất 心tâm 善thiện 聽thính有hữu 罪tội 者giả應ưng 發phát 露lộ無vô 罪tội 者giả默mặc 然nhiên默mặc 然nhiên 故cố當đương 知tri 諸chư 大đại 德đức 清thanh 淨tịnh如như 一nhất 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 問vấn 答đáp是thị 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 三tam 唱xướng若nhược 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 三tam 唱xướng憶ức 有hữu 罪tội 應ưng 發phát 露lộ不bất 發phát 露lộ得đắc 故cố 妄vọng 語ngữ 罪tội諸chư 大đại 德đức故cố 妄vọng 語ngữ 罪tội佛Phật 說thuyết 障chướng 道Đạo 法pháp是thị 故cố 比Bỉ 丘Khâu欲dục 求cầu 清thanh 淨tịnh 故cố憶ức 有hữu 罪tội 應ưng 發phát 露lộ發phát 露lộ 則tắc 安an 隱ẩn不bất 發phát 露lộ 罪tội 益ích 深thâm

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 序tự今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 四tứ 波ba 羅la 夷di 法pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt次thứ 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu於ư 和hòa 合hợp 僧Tăng 中trung受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới不bất 還hoàn 戒giới戒giới 羸luy 不bất 出xuất相tương 行hành 婬dâm 法pháp乃nãi 至chí 共cộng 畜súc 生sanh是thị 比Bỉ 丘Khâu波ba 羅la 夷di不bất 共cộng 住trú

佛Phật 在tại 毘Tỳ 舍Xá 離Ly 城thành成thành 佛Phật 五ngũ 年niên冬đông 分phân 第đệ 五ngũ 半bán 月nguyệt十thập 二nhị 日nhật食thực 後hậu東đông 向hướng坐tọa 一nhất 人nhân 半bán 影ảnh為vì 長Trưởng 老lão 耶Da 奢Xa 伽Già 蘭Lan 陀Đà 子Tử制chế 此thử 戒giới已dĩ 制chế 當đương 隨tùy 順thuận 行hành是thị 名danh 隨tùy 順thuận 法Pháp

若nhược 比Bỉ 丘Khâu於ư 聚tụ 落lạc 中trung若nhược 空không 地địa不bất 與dữ 取thủ 隨tùy 盜đạo 物vật王vương 或hoặc 捉tróc或hoặc 殺sát或hoặc 縛phược或hoặc 擯bấn 出xuất

咄đốt 男nam 子tử汝nhữ 是thị 賊tặc汝nhữ 愚ngu 癡si

比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị不bất 與dữ 取thủ是thị 比Bỉ 丘Khâu波ba 羅la 夷di不bất 共cộng 住trú

佛Phật 在tại 王Vương 舍Xá 城Thành成thành 佛Phật 六lục 年niên冬đông 分phân 第đệ 二nhị 半bán 月nguyệt十thập 日nhật食thực 後hậu東đông 向hướng坐tọa 兩lưỡng 人nhân 半bán 影ảnh為vì 瓦ngõa 師sư 子tử長Trưởng 老lão 達Đạt 膩Nị 伽Già因nhân 洴Bình 沙Sa 王Vương及cập 糞phẩn 掃tảo 衣y 比Bỉ 丘Khâu制chế 此thử 戒giới已dĩ 制chế當đương 隨tùy 順thuận 行hành是thị 名danh 隨tùy 順thuận 法Pháp

若nhược 比Bỉ 丘Khâu自tự 手thủ 奪đoạt 人nhân 命mạng求cầu 持trì 刀đao 與dữ 殺sát 者giả教giáo 死tử歎thán 死tử

咄đốt人nhân 用dụng 惡ác 活hoạt 為vi死tử 勝thắng 生sanh

作tác 是thị 意ý作tác 是thị 想tưởng方phương 便tiện 歎thán 譽dự 死tử 快khoái因nhân 是thị 死tử 非phi 餘dư 者giả是thị 比Bỉ 丘Khâu波ba 羅la 夷di不bất 共cộng 住trú

佛Phật 在tại 毘Tỳ 舍Xá 離Ly 城thành成thành 佛Phật 六lục 年niên 冬đông 分phân 第đệ 三tam 半bán 月nguyệt 九cửu 日nhật食thực 前tiền 北bắc 向hướng 坐tọa 一nhất 人nhân 半bán 影ảnh為vi 眾chúng 多đa 看khán 病bệnh 比Bỉ 丘Khâu因nhân 鹿lộc 杖trượng 外ngoại 道đạo 制chế 此thử 戒giới已dĩ 制chế 當đương 隨tùy 順thuận 行hành是thị 名danh 隨tùy 順thuận 法pháp

若nhược 比Bỉ 丘Khâu未vị 知tri 未vị 見kiến自tự 稱xưng 得đắc 過quá 人nhân 聖thánh 法Pháp知tri 見kiến 殊thù 勝thắng

我ngã 如như 是thị 知tri如như 是thị 見kiến

彼bỉ 於ư 後hậu 時thời 若nhược 檢kiểm 校giáo若nhược 不bất 檢kiểm 校giáo 犯phạm 罪tội欲dục 求cầu 清thanh 淨tịnh故cố 作tác 是thị 言ngôn

長trưởng 老lão我ngã 不bất 知tri 言ngôn 知tri不bất 見kiến 言ngôn 見kiến虛hư 誑cuống 不bất 實thật 語ngữ

除trừ 增tăng 上thượng 慢mạn是thị 比Bỉ 丘Khâu波ba 羅la 夷di不bất 共cộng 住trú

佛Phật 在tại 舍Xá 衛Vệ 國Quốc成thành 佛Phật 六lục 年niên 冬đông 分phân 第đệ 四tứ 半bán 月nguyệt 十thập 三tam 日nhật食thực 後hậu 東đông 向hướng 坐tọa 三tam 人nhân 半bán 影ảnh為vị 聚tụ 落lạc 中trung眾chúng 多đa 比Bỉ 丘Khâu及cập 增tăng 上thượng 慢mạn比Bỉ 丘Khâu 制chế 此thử 戒giới已dĩ 制chế 當đương 隨tùy 順thuận 行hành是thị 名danh 隨tùy 順thuận 法pháp

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 四tứ 波ba 羅la 夷di 法pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 十thập 三tam 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 法pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt次thứ 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh除trừ 夢mộng 中trung僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu婬dâm 欲dục 變biến 心tâm與dữ 女nữ 人nhân 身thân身thân 相tướng 摩ma 觸xúc若nhược 捉tróc 手thủ若nhược 捉tróc 髮phát 及cập 餘dư 身thân 分phần摩ma 觸xúc 受thọ 樂lạc 者giả僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu婬dâm 欲dục 變biến 心tâm與dữ 女nữ 人nhân 說thuyết 作tác 醜xú 惡ác 語ngữ隨tùy 順thuận 婬dâm 欲dục 法pháp如như 年niên 少thiếu 男nam 女nữ僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu婬dâm 欲dục 變biến 心tâm於ư 女nữ 人nhân 前tiền歎thán 自tự 供cúng 養dường 己kỷ 身thân

姊tỷ 妹muội如như 我ngã 沙Sa 門Môn 持trì 淨tịnh 戒giới行hành 善thiện 法Pháp修tu 梵Phạm 行hạnh以dĩ 婬dâm 欲dục 法pháp供cúng 養dường 第đệ 一nhất

僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu受thọ 使sử 行hành 和hòa 合hợp 男nam 女nữ若nhược 娶thú 婦phụ 若nhược 私tư 通thông乃nãi 至chí 須tu 臾du僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu自tự 乞khất 作tác 房phòng無vô 主chủ 為vì 身thân應ưng 量lượng 作tác

長trường/trưởng 十thập 二nhị 修Tu 伽Già 陀Đà 磔trách 手thủ 內nội廣quảng 七thất 磔trách 手thủ應ưng 將tương 諸chư 比Bỉ 丘Khâu示thị 作tác 房phòng 處xứ 無vô 難nạn 處xứ非phi 妨phương 處xứ若nhược 難nạn 處xứ妨phương 處xứ 自tự 乞khất 作tác 房phòng無vô 主chủ 為vì 身thân亦diệc 不bất 將tương 諸chư 比Bỉ 丘Khâu示thị 作tác 房phòng 處xứ而nhi 過quá 量lượng 作tác僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu作tác 大đại 房phòng有hữu 主chủ 為vì 身thân應ưng 將tương 諸chư 比Bỉ 丘Khâu指chỉ 授thọ 處xứ 無vô 難nạn 處xứ非phi 妨phương 處xứ若nhược 難nạn 處xứ妨phương 處xứ有hữu 主chủ 為vì 身thân亦diệc 不bất 將tương 諸chư 比Bỉ 丘Khâu指chỉ 授thọ 處xứ 者giả僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu瞋sân 恨hận 不bất 喜hỷ 故cố於ư 清thanh 淨tịnh 無vô 罪tội 比Bỉ 丘Khâu以dĩ 無vô 根căn 波ba 羅la 夷di 法pháp 謗báng欲dục 破phá 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 淨tịnh 行hạnh此thử 於ư 後hậu 時thời 若nhược 檢kiểm 校giáo若nhược 不bất 檢kiểm 校giáo便tiện 言ngôn

是thị 事sự 無vô 根căn我ngã 住trụ 瞋sân 恨hận 故cố 說thuyết

僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu瞋sân 恨hận 不bất 喜hỷ 故cố於ư 異dị 分phần/phân 中trung 小tiểu 小tiểu 事sự 非phi 波ba 羅la 夷di以dĩ 波ba 羅la 夷di 法pháp 謗báng欲dục 壞hoại 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 梵Phạm 行hạnh此thử 於ư 後hậu 時thời 若nhược 檢kiểm 校giáo若nhược 不bất 檢kiểm 校giáo便tiện 言ngôn

我ngã 以dĩ 異dị 分phần 中trung 小tiểu 小tiểu 事sự住trụ 瞋sân 恨hận 故cố 說thuyết

僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu為vi 破phá 和hòa 合hợp 僧Tăng 故cố勤cần 方phương 便tiện 執chấp 破phá 僧Tăng 事sự 故cố 共cộng 諍tranh諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 諫gián 言ngôn

長trưởng 老lão莫mạc 為vi 破phá 和hòa 合hợp 僧Tăng故cố 勤cần 方phương 便tiện 執chấp 破phá 僧Tăng 事sự 故cố 共cộng 諍tranh當đương 與dữ 僧Tăng 同đồng 事sự

何hà 以dĩ 故cố僧Tăng 和hòa 合hợp 歡hoan 喜hỷ 不bất 諍tranh共cộng 一nhất 學học 如như 水thủy 乳nhũ 合hợp如như 法Pháp 說thuyết 法Pháp照chiếu 明minh 安an 樂lạc 住trú

如như 是thị 諫gián 時thời 捨xả 者giả 善thiện若nhược 不bất 捨xả 應ưng 第đệ 二nhị第đệ 三tam 諫gián捨xả 是thị 事sự 善thiện若nhược 不bất 捨xả僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu同đồng 意ý 相tương 助trợ若nhược 一nhất若nhược 二nhị若nhược 眾chúng 多đa同đồng 語ngữ同đồng 見kiến 欲dục 破phá 和hòa 合hợp 僧Tăng諸chư 比Bỉ 丘Khâu 諫gián 時thời是thị 同đồng 意ý 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn

長trưởng 老lão莫mạc 說thuyết 是thị 比Bỉ 丘Khâu 好hảo 惡ác 事sự

何hà 以dĩ 故cố是thị 法Pháp 語ngữ 比Bỉ 丘Khâu律luật 語ngữ 比Bỉ 丘Khâu是thị 比Bỉ 丘Khâu 所sở 說thuyết所sở 見kiến 欲dục 忍nhẫn 可khả 事sự我ngã 等đẳng 亦diệc 欲dục 忍nhẫn 可khả是thị 比Bỉ 丘Khâu 知tri 說thuyết非phi 不bất 知tri 說thuyết

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 諫gián 言ngôn

長trưởng 老lão莫mạc 作tác 是thị 語ngữ

是thị 法Pháp 語ngữ 比Bỉ 丘Khâu律luật 語ngữ 比Bỉ 丘Khâu

何hà 以dĩ 故cố此thử 非phi 法pháp 語ngữ 比Bỉ 丘Khâu律luật 語ngữ 比Bỉ 丘Khâu諸chư 長trưởng 老lão莫mạc 助trợ 破phá 僧Tăng 事sự當đương 樂nhạo 助trợ 和hòa 合hợp 僧Tăng

何hà 以dĩ 故cố僧Tăng 和hòa 合hợp歡hoan 喜hỷ 不bất 諍tranh共cộng 一nhất 學học如như 水thủy 乳nhũ 合hợp如như 法Pháp 說thuyết 法Pháp照chiếu 明minh 安an 樂lạc 住trú

如như 是thị 諫gián 時thời捨xả 者giả善thiện若nhược 不bất 捨xả應ưng 第đệ 二nhị第đệ 三tam 諫gián捨xả 是thị 事sự善thiện若nhược 不bất 捨xả僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu自tự 用dụng 戾lệ 語ngữ諸chư 比Bỉ 丘Khâu共cộng 法pháp 中trung 如như 法Pháp如như 律luật 教giáo 時thời便tiện 自tự 用dụng 意ý 言ngôn

長trưởng 老lão汝nhữ 莫mạc 語ngứ我ngã 好hảo 惡ác 事sự我ngã 亦diệc 不bất 語ngứ汝nhữ 好hảo 惡ác 事sự

諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 諫gián 言ngôn

長trưởng 老lão諸chư 比Bỉ 丘Khâu共cộng 法pháp 中trung 如như 法Pháp如như 律luật 教giáo 時thời汝nhữ 莫mạc 不bất 受thọ汝nhữ 亦diệc 應ưng 如như 法Pháp如như 律luật 教giáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 弟đệ 子tử 眾chúng展triển 轉chuyển 相tương 教giáo展triển 轉chuyển 相tương 諫gián共cộng 罪tội 中trung 出xuất 故cố善thiện 法Pháp 得đắc 增tăng 長trưởng

如như 是thị 諫gián 時thời捨xả 者giả善thiện若nhược 不bất 捨xả應ưng 第đệ 二nhị第đệ 三tam 諫gián捨xả 是thị 事sự善thiện若nhược 不bất 捨xả僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu依y 城thành 邑ấp 聚tụ 落lạc 中trung 住trú污ô 他tha 家gia行hành 惡ác 行hành污ô 他tha 家gia亦diệc 見kiến 亦diệc 聞văn行hành 惡ác 行hành亦diệc 見kiến 亦diệc 聞văn

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 諫gián 言ngôn

長trưởng 老lão汝nhữ 等đẳng 污ô 他tha 家gia行hành 惡ác 行hành污ô 他tha 家gia亦diệc 見kiến 亦diệc 聞văn行hành 惡ác 行hành亦diệc 見kiến 亦diệc 聞văn汝nhữ 等đẳng 出xuất 去khứ不bất 應ưng 此thử 中trung 住trú

是thị 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn

僧Tăng 隨tùy 愛ái隨tùy 瞋sân隨tùy 怖bố隨tùy 癡si

何hà 以dĩ 故cố有hữu 如như 是thị 同đồng 罪tội 比Bỉ 丘Khâu有hữu 驅khu 者giả有hữu 不bất 驅khu 者giả

諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 諫gián 言ngôn

長trưởng 老lão如như 是thị 莫mạc 言ngôn

僧Tăng 隨tùy 愛ái隨tùy 瞋sân隨tùy 怖bố隨tùy 癡si有hữu 同đồng 罪tội 比Bỉ 丘Khâu有hữu 驅khu 者giả有hữu 不bất 驅khu 者giả

何hà 以dĩ 故cố僧Tăng 不bất 隨tùy 愛ái不bất 隨tùy 瞋sân不bất 隨tùy 怖bố不bất 隨tùy 癡si

長trưởng 老lão汝nhữ 等đẳng 污ô 他tha 家gia行hành 惡ác 行hành污ô 他tha 家gia亦diệc 見kiến 亦diệc 聞văn行hành 惡ác 行hành亦diệc 見kiến 亦diệc 聞văn汝nhữ 等đẳng 出xuất 去khứ莫mạc 此thử 中trung 住trú

如như 是thị 諫gián 時thời捨xả 者giả善thiện若nhược 不bất 捨xả應ưng 第đệ 二nhị第đệ 三tam 諫gián捨xả 是thị 事sự善thiện若nhược 不bất 捨xả僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

諸chư 大đại 德đức以dĩ 說thuyết 十thập 三tam僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 法pháp九cửu 初sơ 罪tội四tứ 乃nãi 至chí 三tam 諫gián

若nhược 比Bỉ 丘Khâu犯phạm 一nhất 一nhất 罪tội隨tùy 知tri 覆phú 藏tàng 時thời應ưng 與dữ 波ba 利lợi 婆bà 沙sa波ba 利lợi 婆bà 沙sa 已dĩ應ưng 僧Tăng 中trung六lục 日nhật 六lục 夜dạ行hành 摩ma 那na 埵đóa行hành 摩ma 那na 埵đóa 已dĩ應ưng 二nhị 十thập 僧Tăng 中trung 出xuất 罪tội若nhược 少thiểu 一nhất 人nhân不bất 滿mãn 二nhị 十thập是thị 比Bỉ 丘Khâu不bất 得đắc 出xuất 罪tội諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 被bị 訶ha是thị 事sự 法pháp 爾nhĩ

今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 二nhị 不bất 定định 法pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt次thứ 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 女nữ 人nhân獨độc 屏bính 覆phú 處xứ可khả 婬dâm 處xứ 坐tọa可khả 信tín 優Ưu 婆Bà 夷Di於ư 三tam 法pháp 中trung一nhất 一nhất 如như 法Pháp 說thuyết若nhược 波ba 羅la 夷di若nhược 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa若nhược 波ba 夜dạ 提đề

比Bỉ 丘Khâu 自tự 言ngôn

我ngã 坐tọa 是thị 處xứ

於ư 三tam 法pháp 中trung一nhất 一nhất 如như 法Pháp 治trị若nhược 波ba 羅la 夷di若nhược 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa若nhược 波ba 夜dạ 提đề應ưng 隨tùy 可khả 信tín優Ưu 婆Bà 夷Di 所sở 說thuyết 法Pháp治trị 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu是thị 初sơ 不bất 定định 法pháp

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 女nữ 人nhân獨độc 露lộ 現hiện 處xứ不bất 可khả 婬dâm 處xứ 坐tọa可khả 信tín 優Ưu 婆Bà 夷Di於ư 二nhị 法pháp 中trung一nhất 一nhất 如như 法Pháp 說thuyết若nhược 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa若nhược 波ba 夜dạ 提đề

比Bỉ 丘Khâu 自tự 言ngôn

我ngã 坐tọa 是thị 處xứ

於ư 二nhị 法pháp 中trung一nhất 一nhất 如như 法Pháp 治trị若nhược 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa若nhược 波ba 夜dạ 提đề應ưng 隨tùy 可khả 信tín優Ưu 婆Bà 夷Di 所sở 說thuyết 法Pháp治trị 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu是thị 二nhị 不bất 定định 法Pháp

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 二nhị 不bất 定định 法pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 三tam 十thập 尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề 法pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt次thứ 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu衣y 竟cánh迦ca 絺hy 那na 衣y 已dĩ 捨xả若nhược 得đắc 長trưởng 衣y 十thập 日nhật 畜súc若nhược 過quá 者giả尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu衣y 竟cánh迦ca 絺hy 那na 衣y 已dĩ 捨xả三tam 衣y 中trung若nhược 離ly 一nhất 一nhất 衣y 餘dư 處xứ 宿túc除trừ 僧Tăng 羯yết 磨ma尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu衣y 竟cánh迦ca 絺hy 那na 衣y 已dĩ 捨xả若nhược 得đắc 非phi 時thời 衣y比Bỉ 丘Khâu 若nhược 須tu應ưng 取thủ 疾tật 作tác 衣y 受thọ若nhược 不bất 足túc有hữu 望vọng 處xứ為vì 滿mãn 故cố聽thính 一nhất 月nguyệt 畜súc若nhược 過quá 者giả足túc 不bất 足túc尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu取thủ 非phi 親thân 里lý比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 衣y除trừ 貿mậu 易dịch尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu使sử 非phi 親thân 里lý 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni浣hoán 故cố 衣y若nhược 染nhiễm 若nhược 打đả尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu從tùng 非phi 親thân 里lý 居cư 士sĩ居cư 士sĩ 婦phụ乞khất 衣y除trừ 餘dư 時thời尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề餘dư 時thời 者giả失thất 衣y 時thời

若nhược 比Bỉ 丘Khâu失thất 衣y 時thời得đắc 從tùng 非phi 親thân 里lý 居cư 士sĩ居cư 士sĩ 婦phụ乞khất 衣y若nhược 自tự 恣tứ 與dữ 得đắc取thủ 上thượng 下hạ 衣y若nhược 過quá 受thọ尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 居cư 士sĩ居cư 士sĩ 婦phụ為vì 比Bỉ 丘Khâu辦biện 衣y 價giá 言ngôn

我ngã 辦biện 如như 是thị 衣y 價giá買mãi 如như 是thị 衣y與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu

是thị 比Bỉ 丘Khâu 先tiên 不bất 請thỉnh為vì 好hảo 故cố便tiện 往vãng 勸khuyến 言ngôn

善thiện 哉tai 居cư 士sĩ如như 是thị 衣y 價giá買mãi 如như 是thị 色sắc 衣y與dữ 我ngã

若nhược 得đắc 衣y尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu居cư 士sĩ居cư 士sĩ 婦phụ各các 辦biện 如như 是thị 衣y 價giá言ngôn

我ngã 等đẳng 辦biện 如như 是thị 衣y 價giá買mãi 如như 是thị 衣y與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu

是thị 比Bỉ 丘Khâu 先tiên 不bất 請thỉnh為vì 好hảo 故cố便tiện 往vãng 勸khuyến 言ngôn

善thiện 哉tai 居cư 士sĩ各các 辦biện 如như 是thị 衣y 價giá共cộng 作tác 一nhất 如như 是thị 色sắc 衣y與dữ 我ngã

若nhược 得đắc 衣y尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

為vì 比Bỉ 丘Khâu 故cố若nhược 王vương大đại 臣thần遣khiển 使sứ 送tống 衣y 直trực與dữ 是thị 比Bỉ 丘Khâu

使sứ 到đáo 言ngôn

如như 是thị 衣y 直trực若nhược 王vương大đại 臣thần 送tống尊tôn 者giả 應ưng 受thọ

比Bỉ 丘Khâu 言ngôn

我ngã 不bất 得đắc受thọ 是thị 衣y 直trực送tống 淨tịnh 衣y 來lai 者giả應ưng 受thọ

使sứ 言ngôn

尊tôn 者giả 有hữu 執chấp 事sự 人nhân 不phủ

比Bỉ 丘Khâu 若nhược 須tu 衣y應ưng 示thị 使sứ若nhược 薗viên 民dân若nhược 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 言ngôn

是thị 人nhân能năng 為vì 比Bỉ 丘Khâu 執chấp 事sự

使sứ 到đáo 勸khuyến 言ngôn

善thiện 哉tai 執chấp 事sự如như 是thị 衣y 價giá買mãi 如như 是thị 淨tịnh 衣y與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu是thị 比Bỉ 丘Khâu來lai 取thủ 衣y 時thời 與dữ

使sứ 勸khuyến 喻dụ 已dĩ還hoàn 到đáo 比Bỉ 丘Khâu 所sở言ngôn

尊tôn 者giả 所sở 示thị 執chấp 事sự 人nhân我ngã 已dĩ 勸khuyến 作tác 已dĩ須tu 衣y 時thời 往vãng 取thủ

比Bỉ 丘Khâu 若nhược 須tu 衣y應ưng 到đáo 執chấp 事sự 所sở言ngôn

我ngã 須tu 衣y我ngã 須tu 衣y

第đệ 二nhị第đệ 三tam亦diệc 如như 是thị 說thuyết若nhược 得đắc 衣y 者giả好hảo若nhược 不bất 得đắc應ưng 第đệ 四tứ第đệ 五ngũ第đệ 六lục在tại 執chấp 事sự 人nhân 前tiền默mặc 然nhiên 立lập得đắc 衣y 者giả善thiện若nhược 不bất 得đắc過quá 是thị 求cầu若nhược 得đắc 衣y尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề若nhược 不bất 得đắc隨tùy 衣y 直trực 來lai 處xứ

若nhược 自tự 去khứ若nhược 遣khiển 使sứ 言ngôn

汝nhữ 為vì 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu送tống 衣y 直trực是thị 比Bỉ 丘Khâu於ư 汝nhữ 衣y 直trực竟cánh 不bất 得đắc 用dụng汝nhữ 自tự 知tri莫mạc 令linh 失thất是thị 事sự 法pháp 爾nhĩ

若nhược 比Bỉ 丘Khâu純thuần 黑hắc 羺# 羊dương 毛mao作tác 新tân 敷phu 具cụ尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu作tác 新tân 敷phu 具cụ應ưng 用dụng 二nhị 分phần純thuần 黑hắc 羺# 羊dương 毛mao三tam 分phần 白bạch四tứ 分phần 下hạ若nhược 過quá 分phần尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu憍kiêu 奢xa 耶da雜tạp 純thuần 黑hắc 羺# 羊dương 毛mao作tác 新tân 敷phu 具cụ尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu作tác 新tân 敷phu 具cụ應ưng 至chí 六lục 年niên 持trì若nhược 減giảm 六lục 年niên故cố 敷phu 具cụ若nhược 捨xả若nhược 不bất 捨xả作tác 新tân 敷phu 具cụ除trừ 僧Tăng 羯yết 磨ma尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu作tác 新tân 敷phu 具cụ氈chiên 尼ni 師sư 壇đàn應ưng 著trước 故cố 敷phu 具cụ氈chiên 方phương 一nhất 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ為vì 壞hoại 色sắc 故cố若nhược 不bất 著trước作tác 新tân 敷phu 具cụ氈chiên 尼ni 師sư 壇đàn尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu道đạo 行hành 得đắc 羊dương 毛mao若nhược 須tu 得đắc 取thủ至chí 三tam 由do 旬tuần若nhược 過quá 者giả尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu使sử 非phi 親thân 里lý 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni浣hoán 染nhiễm 擘phách 羊dương 毛mao尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu自tự 手thủ 捉tróc生sanh 色sắc 似tự 色sắc若nhược 使sử 人nhân 捉tróc舉cử 染nhiễm 著trước 者giả尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu種chủng 種chủng 賣mại 買mãi尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu種chủng 種chủng 販phán 賣mại生sanh 色sắc 似tự 色sắc尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu長trưởng 鉢bát 得đắc 十thập 日nhật 畜súc若nhược 過quá 者giả尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu所sở 用dụng 鉢bát 減giảm 五ngũ 綴chuế更cánh 乞khất 新tân 鉢bát為vì 好hảo 故cố尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề是thị 鉢bát 應ưng 眾chúng 中trung 捨xả眾chúng 中trung 最tối 下hạ 鉢bát應ưng 與dữ

作tác 是thị 言ngôn

長trưởng 老lão是thị 鉢bát 受thọ 持trì破phá 乃nãi 止chỉ是thị 事sự 法pháp 爾nhĩ

若nhược 比Bỉ 丘Khâu病bệnh 應ưng 服phục 酥tô油du蜜mật石thạch 蜜mật生sanh 酥tô 及cập 脂chi一nhất 受thọ 七thất 日nhật 服phục若nhược 過quá 七thất 日nhật有hữu 殘tàn 不bất 捨xả 而nhi 服phục尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 比Bỉ 丘Khâu 衣y 已dĩ後hậu 瞋sân 恨hận 不bất 喜hỷ若nhược 自tự 奪đoạt若nhược 使sử 人nhân 奪đoạt得đắc 衣y 者giả尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu春xuân 殘tàn 一nhất 月nguyệt 在tại當đương 求cầu 雨vũ 浴dục 衣y半bán 月nguyệt 在tại當đương 作tác 成thành 受thọ 用dụng若nhược 未vị 至chí 求cầu 雨vũ 浴dục 衣y作tác 成thành 受thọ 用dụng 者giả尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu自tự 行hành 乞khất 縷lũ使sử 非phi 親thân 里lý織chức 作tác 衣y尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 居cư 士sĩ居cư 士sĩ 婦phụ使sử 織chức 師sư為vì 比Bỉ 丘Khâu織chức 作tác 衣y是thị 比Bỉ 丘Khâu 先tiên 不bất 請thỉnh為vì 好hảo 故cố便tiện 往vãng 勸khuyến 織chức 師sư 言ngôn

善thiện 哉tai 居cư 士sĩ此thử 衣y 為vì 我ngã 作tác汝nhữ 當đương 好hảo 織chức令linh 緻trí 長trường 廣quảng當đương 與dữ 汝nhữ 錢tiền 直trực若nhược 食thực 直trực

如như 是thị 勸khuyến得đắc 衣y 者giả尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu十thập 日nhật 未vị 至chí 自tự 恣tứ得đắc 急cấp 施thí 衣y須tu 者giả得đắc 取thủ 畜súc 至chí 衣y 時thời若nhược 過quá 時thời 畜súc尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

夏hạ 三tam 月nguyệt 未vị 至chí夏hạ 末mạt 月nguyệt比Bỉ 丘Khâu在tại 阿a 練luyện 若nhã 處xứ 住trú有hữu 疑nghi 恐khủng 怖bố有hữu 因nhân 緣duyên 事sự三tam 衣y 中trung若nhược 一nhất 一nhất 衣y得đắc 寄ký 家gia 內nội離ly 六lục 宿túc若nhược 過quá 者giả除trừ 僧Tăng 羯yết 磨ma尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 物vật 向hướng 僧Tăng自tự 迴hồi 向hướng 己kỷ尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 三tam 十thập尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề 法pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 九cửu 十thập 二nhị波ba 夜dạ 提đề 法pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt次thứ 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 而nhi 故cố 妄vọng 語ngữ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu種chủng 類loại 形hình 相tướng 語ngữ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu兩lưỡng 舌thiệt 語ngữ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 僧Tăng 如như 法Pháp 如như 律luật滅diệt 諍tranh 已dĩ更cánh 發phát 起khởi 言ngôn

此thử 羯yết 磨ma 不bất 了liễu當đương 更cánh 作tác

作tác 是thị 因nhân 緣duyên 不bất 異dị波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu為vì 女nữ 人nhân 說thuyết 法Pháp過quá 五ngũ 六lục 語ngữ除trừ 有hữu 智trí 男nam 子tử波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu教giáo 未vị 受thọ 具Cụ 戒Giới 人nhân說thuyết 句cú 法pháp波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu自tự 稱xưng 向hướng 未vị 受thọ 具Cụ 戒Giới 人nhân說thuyết 得đắc 過quá 人nhân 法pháp

我ngã 如như 是thị 知tri如như 是thị 見kiến

說thuyết 實thật 者giả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 比Bỉ 丘Khâu 麁thô 罪tội向hướng 未vị 受thọ 具Cụ 戒Giới 人nhân 說thuyết除trừ 僧Tăng 羯yết 磨ma波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 應ưng 分phân 物vật先tiên 聽thính 與dữ而nhi 後hậu 遮già 言ngôn

長trưởng 老lão汝nhữ 親thân 厚hậu 意ý迴hồi 僧Tăng 物vật 與dữ 人nhân

波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 半bán 月nguyệt誦tụng 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 經Kinh 時thời作tác 是thị 言ngôn

長trưởng 老lão用dụng 誦tụng 是thị 雜tạp 碎toái 戒giới 為vi使sử 諸chư 比Bỉ 丘Khâu生sanh 疑nghi 悔hối

作tác 是thị 輕khinh 呵ha戒giới 因nhân 緣duyên 不bất 異dị波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu壞hoại 種chủng 子tử 破phá 鬼quỷ 村thôn波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu異dị 語ngữ 惱não 他tha波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu嫌hiềm 責trách 語ngữ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 住trú 處xứ 露lộ 地địa敷phu 臥ngọa 床sàng坐tọa 床sàng 褥nhục 枕chẩm若nhược 自tự 敷phu若nhược 使sử 人nhân 敷phu去khứ 時thời 不bất 自tự 舉cử不bất 使sử 人nhân 舉cử波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 房phòng 內nội敷phu 床sàng 褥nhục若nhược 自tự 敷phu若nhược 使sử 人nhân 敷phu去khứ 時thời 不bất 自tự 舉cử不bất 使sử 人nhân 舉cử波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu瞋sân 恨hận 不bất 喜hỷ僧Tăng 房phòng 內nội牽khiên 比Bỉ 丘Khâu 出xuất若nhược 自tự 牽khiên若nhược 使sử 人nhân 牽khiên下hạ 至chí 言ngôn

汝nhữ 出xuất 去khứ

波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 僧Tăng 房phòng 內nội 比Bỉ 丘Khâu先tiên 敷phu 床sàng 褥nhục後hậu 來lai 敷phu欲dục 擾nhiễu 亂loạn 令linh 去khứ作tác 是thị 因nhân 緣duyên 不bất 異dị波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 房phòng 閣các 屋ốc 上thượng敷phu 尖tiêm 脚cước 床sàng若nhược 坐tọa 若nhược 臥ngọa波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 水thủy 有hữu 蟲trùng澆kiêu 草thảo 泥nê若nhược 使sử 人nhân 澆kiêu波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu經kinh 營doanh 作tác 大đại 房phòng施thí 戶hộ 牖dũ齊tề 再tái 三tam 覆phú當đương 於ư 少thiểu 草thảo 地địa 中trung 住trụ 教giáo若nhược 過quá 者giả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 不bất 差sai而nhi 教giáo 誡giới 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 差sai教giáo 誡giới 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni從tùng 日nhật 沒một乃nãi 至chí 明minh 相tướng 未vị 出xuất波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu往vãng 尼Ni 住trú 處xứ 教giáo 誡giới不bất 白bạch 善thiện 比Bỉ 丘Khâu除trừ 餘dư 時thời波ba 夜dạ 提đề餘dư 時thời 者giả病bệnh 時thời

若nhược 比Bỉ 丘Khâu語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn

長trưởng 老lão為vì 食thực 故cố教giáo 誡giới 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni

波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu共cộng 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni空không 靜tĩnh 處xứ 坐tọa波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni期kỳ 共cộng 道đạo 行hành下hạ 至chí 聚tụ 落lạc 間gian除trừ 疑nghi 怖bố 畏úy估cổ 客khách 伴bạn 時thời波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni期kỳ 共cộng 載tải 船thuyền上thượng 水thủy 下hạ 水thủy除trừ 直trực 渡độ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 非phi 親thân 里lý比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 衣y除trừ 貿mậu 易dịch波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 非phi 親thân 里lý 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni作tác 衣y波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni讚tán 歎thán 食thực除trừ 舊cựu 檀đàn 越việt波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu施thí 一nhất 食thực 處xứ不bất 病bệnh 比Bỉ 丘Khâu過quá 一nhất 食thực波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu處xứ 處xứ 食thực除trừ 病bệnh 時thời衣y 時thời波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu食thực 已dĩ足túc 離ly 坐tọa 處xứ不bất 作tác 殘tàn 食thực 法pháp 食thực 者giả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu食thực 已dĩ足túc 離ly 坐tọa 處xứ不bất 作tác 殘tàn 食thực 法pháp欲dục 惱não 故cố 勸khuyến 言ngôn

長trưởng 老lão食thực 此thử 食thực

食thực 者giả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu不bất 與dữ 不bất 受thọ著trước 口khẩu 中trung除trừ 水thủy 及cập 楊dương 枝chi波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu非phi 時thời 食thực波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu停đình 食thực 食thực波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu往vãng 白bạch 衣y 家gia自tự 恣tứ 與dữ 餅bính 麨xiểu得đắc 受thọ 兩lưỡng 三tam 鉢bát出xuất 外ngoại共cộng 不bất 病bệnh 比Bỉ 丘Khâu 食thực若nhược 過quá 受thọ 不bất 共cộng 食thực波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu不bất 病bệnh為vì 身thân 乞khất 酥tô油du蜜mật石thạch 蜜mật乳nhũ 酪lạc魚ngư肉nhục如như 是thị乞khất 美mỹ 食thực 食thực 者giả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu別biệt 眾chúng 食thực除trừ 餘dư 時thời波ba 夜dạ 提đề餘dư 時thời 者giả病bệnh 時thời衣y 時thời行hành 時thời船thuyền 上thượng 時thời大đại 眾chúng 會hội 時thời外ngoại 道đạo 施thí 食thực 時thời

若nhược 比Bỉ 丘Khâu無vô 病bệnh自tự 為vì 身thân然nhiên 草thảo 木mộc 牛ngưu 屎thỉ若nhược 自tự 然nhiên若nhược 使sử 人nhân 然nhiên除trừ 因nhân 緣duyên波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 未vị 受thọ 具Cụ 戒Giới 人nhân同đồng 屋ốc 過quá 三tam 宿túc波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 羯yết 磨ma 欲dục 已dĩ後hậu 瞋sân 恨hận 不bất 喜hỷ作tác 是thị 言ngôn

我ngã 不bất 與dữ 欲dục不bất 好hảo 與dữ此thử 羯yết 磨ma不bất 成thành 就tựu我ngã 不bất 與dữ 此thử 欲dục

波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn

長trưởng 老lão共cộng 汝nhữ 入nhập 聚tụ 落lạc到đáo 彼bỉ當đương 與dữ 汝nhữ 食thực若nhược 自tự 與dữ若nhược 使sử 人nhân 與dữ

後hậu 欲dục 驅khu 故cố便tiện 言ngôn

汝nhữ 去khứ我ngã 共cộng 汝nhữ 住trú 不bất 樂lạc我ngã 獨độc 住trú 樂lạc

作tác 是thị 因nhân 緣duyên 不bất 異dị波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu作tác 是thị 語ngữ

長trưởng 老lão我ngã 知tri 世Thế 尊Tôn說thuyết 障chướng 道Đạo 法pháp習tập 此thử 法pháp不bất 能năng 障chướng 道Đạo

諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 諫gián 言ngôn

長trưởng 老lão汝nhữ 莫mạc 謗báng 世Thế 尊Tôn謗báng 世Thế 尊Tôn 者giả不bất 善thiện世Thế 尊Tôn 不bất 作tác 是thị 語ngữ世Thế 尊Tôn 說thuyết 障chướng 道Đạo 法pháp實thật 障chướng 道Đạo汝nhữ 捨xả 此thử 惡ác 事sự

如như 是thị 諫gián 時thời若nhược 堅kiên 持trì 不bất 捨xả應ưng 第đệ 二nhị第đệ 三tam 諫gián捨xả 者giả 善thiện若nhược 不bất 捨xả僧Tăng 應ưng 作tác 舉cử 羯yết 磨ma是thị 比Bỉ 丘Khâu波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 比Bỉ 丘Khâu惡ác 見kiến 不bất 捨xả僧Tăng 如như 法Pháp 如như 律luật作tác 舉cử 羯yết 磨ma未vị 作tác 如như 法Pháp如như 律luật共cộng 食thực共cộng 同đồng 屋ốc 住trú波ba 夜dạ 提đề

若nhược 沙Sa 彌Di作tác 是thị 言ngôn

如Như 來Lai 說thuyết 婬dâm 欲dục是thị 障chướng 道Đạo 法pháp我ngã 知tri 習tập 婬dâm 欲dục不bất 能năng 障chướng 道Đạo

諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 諫gián 言ngôn

汝nhữ 沙Sa 彌Di莫mạc 謗báng 世Thế 尊Tôn謗báng 世Thế 尊Tôn 者giả不bất 善thiện世Thế 尊Tôn 不bất 作tác 是thị 語ngữ世Thế 尊Tôn 說thuyết 婬dâm 欲dục實thật 障chướng 道Đạo 法pháp汝nhữ 捨xả 此thử 惡ác 見kiến

如như 是thị 諫gián 時thời若nhược 堅kiên 持trì 不bất 捨xả應ưng 第đệ 二nhị第đệ 三tam 諫gián捨xả 者giả善thiện

若nhược 不bất 捨xả應ưng 驅khu 出xuất言ngôn

汝nhữ 從tùng 今kim 已dĩ 後hậu不bất 應ưng 言ngôn

佛Phật 是thị 我ngã 師sư

亦diệc 不bất 得đắc共cộng 比Bỉ 丘Khâu 三tam 宿túc汝nhữ 去khứ不bất 得đắc 此thử 中trung 住trú

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 沙Sa 彌Di 惡ác 見kiến不bất 捨xả 驅khu 出xuất未vị 作tác 如như 法Pháp誘dụ 喚hoán 畜súc 養dưỡng共cộng 食thực共cộng 住trú波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu得đắc 新tân 衣y當đương 三tam 種chủng 壞hoại 色sắc若nhược 一nhất 一nhất 壞hoại 色sắc青thanh黑hắc木mộc 蘭lan若nhược 不bất 壞hoại 色sắc受thọ 用dụng 者giả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 住trú 處xứ 內nội 寶bảo若nhược 名danh 寶bảo若nhược 自tự 取thủ若nhược 使sử 人nhân 取thủ除trừ 內nội 取thủ為vì 主chủ 來lai 求cầu 者giả 與dữ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu減giảm 半bán 月nguyệt 浴dục除trừ 餘dư 時thời波ba 夜dạ 提đề餘dư 時thời 者giả春xuân 後hậu 一nhất 月nguyệt 半bán夏hạ 初sơ 一nhất 月nguyệt此thử 二nhị 月nguyệt 半bán是thị 熱nhiệt 時thời病bệnh 時thời風phong 時thời雨vũ 時thời作tác 時thời行hành 時thời

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 水thủy 有hữu 虫trùng 飲ẩm 者giả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu自tự 手thủ與dữ 無vô 衣y 出xuất 家gia 男nam 女nữ 食thực波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 食thực 家gia婬dâm 處xứ 坐tọa波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 食thực 家gia屏bính 處xứ 坐tọa波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu看khán 軍quân 發phát 行hành波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu有hữu 因nhân 緣duyên 事sự得đắc 到đáo 軍quân 中trung 三tam 宿túc若nhược 過quá 者giả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu有hữu 因nhân 緣duyên 事sự得đắc 到đáo 軍quân 中trung 三tam 宿túc若nhược 看khán 軍quân 發phát 行hành牙nha 旗kỳ 鬪đấu 勢thế波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu瞋sân 恨hận 不bất 喜hỷ打đả 比Bỉ 丘Khâu波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu瞋sân 恨hận 不bất 喜hỷ掌chưởng 刀đao 擬nghĩ 比Bỉ 丘Khâu波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 比Bỉ 丘Khâu麁thô 罪tội 覆phú 藏tàng 者giả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu故cố 奪đoạt 畜súc 生sanh 命mạng波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu故cố 令linh 他tha 比Bỉ 丘Khâu起khởi 疑nghi 悔hối須tu 臾du 不bất 樂lạc作tác 是thị 因nhân 緣duyên 不bất 異dị波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu淨tịnh 施thí 五ngũ 眾chúng 衣y後hậu 不bất 捨xả而nhi 受thọ 用dụng 者giả波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu戲hí 笑tiếu藏tàng 比Bỉ 丘Khâu 衣y 鉢bát尼ni 師sư 壇đàn針châm 筒đồng若nhược 使sử 人nhân 藏tàng波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu恐khủng 怖bố 比Bỉ 丘Khâu波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu水thủy 中trung 戲hí波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu以dĩ 指chỉ 相tương 指chỉ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 女nữ 人nhân期kỳ 共cộng 道đạo 行hành下hạ 至chí 聚tụ 落lạc 中trung波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 女nữ 人nhân同đồng 屋ốc 宿túc波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 女nữ 人nhân獨độc 屏bính 處xứ 坐tọa波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 人nhân 不bất 滿mãn 二nhị 十thập與dữ 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới是thị 人nhân 不bất 名danh 受thọ 具Cụ 足Túc諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 被bị 呵ha波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 賊tặc 眾chúng期kỳ 共cộng 道đạo 行hành下hạ 至chí 聚tụ 落lạc 中trung波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu自tự 手thủ 掘quật 地địa若nhược 使sử 人nhân 掘quật若nhược 指chỉ 授thọ 語ngứ

掘quật 是thị 地địa

波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu四tứ 月nguyệt 別biệt 請thỉnh 應ưng 受thọ過quá 受thọ波ba 夜dạ 提đề除trừ 更cánh 請thỉnh長trường 請thỉnh

若nhược 比Bỉ 丘Khâu語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn

長trưởng 老lão當đương 學học莫mạc 犯phạm 五ngũ 眾chúng 罪tội

是thị 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn

我ngã 不bất 隨tùy 汝nhữ 語ngữ若nhược 見kiến 餘dư 長trưởng 老lão寂tịch 根căn 多đa 聞văn持trì 法Pháp 深thâm 解giải我ngã 當đương 從tùng 諮tư 問vấn彼bỉ 有hữu 所sở 說thuyết我ngã 當đương 受thọ 行hành

除trừ 餘dư 時thời波ba 夜dạ 提đề餘dư 時thời 者giả比Bỉ 丘Khâu 欲dục 得đắc 法Pháp 利lợi應ưng 學học亦diệc 應ưng 問vấn 餘dư 比Bỉ 丘Khâu

若nhược 比Bỉ 丘Khâu飲ẩm 酒tửu咽yến 咽yến波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu輕khinh 他tha 比Bỉ 丘Khâu波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu諸chư 比Bỉ 丘Khâu 諍tranh 訟tụng 時thời默mặc 然nhiên 立lập 聽thính彼bỉ 有hữu 所sở 說thuyết我ngã 當đương 憶ức 持trì作tác 是thị 因nhân 緣duyên 不bất 異dị波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 斷đoán 事sự不bất 與dữ 欲dục出xuất 去khứ 不bất 白bạch波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu阿a 蘭lan 若nhã 處xứ 住trú非phi 時thời 入nhập 聚tụ 落lạc不bất 白bạch 善thiện 比Bỉ 丘Khâu除trừ 急cấp 事sự波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu同đồng 食thực 處xứ食thực 前tiền食thực 後hậu不bất 白bạch 善thiện 比Bỉ 丘Khâu行hành 至chí 餘dư 處xứ除trừ 衣y 時thời波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 入nhập 王vương 宮cung夫phù 人nhân 未vị 藏tàng 寶bảo下hạ 至chí 過quá 門môn 限hạn波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu骨cốt 牙nha 角giác作tác 針châm 筒đồng破phá 已dĩ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu作tác 床sàng 脚cước應ưng 高cao 佛Phật 八bát 指chỉ除trừ 入nhập 梐#若nhược 過quá截tiệt 已dĩ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu兜đâu 羅la 綿miên 䘢# 褥nhục若nhược 坐tọa若nhược 臥ngọa出xuất 已dĩ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu作tác 尼ni 師sư 壇đàn應ưng 量lượng 作tác長trường 二nhị 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ廣quảng 一nhất 磔trách 手thủ 半bán更cánh 益ích 一nhất 磔trách 手thủ若nhược 過quá截tiệt 已dĩ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu作tác 覆phú 瘡sang 衣y應ưng 長trường 四tứ 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ廣quảng 二nhị 磔trách 手thủ若nhược 過quá截tiệt 已dĩ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu作tác 雨vũ 浴dục 衣y應ưng 長trường 六lục 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ廣quảng 二nhị 磔trách 手thủ 半bán若nhược 過quá截tiệt 已dĩ波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu與dữ 如Như 來Lai 衣y量lượng 等đẳng 作tác 衣y若nhược 過quá截tiệt 已dĩ波ba 夜dạ 提đề如Như 來Lai 衣y長trường 九cửu 修tu 伽già 陀đà 磔trách 手thủ廣quảng 六lục 磔trách 手thủ

若nhược 比Bỉ 丘Khâu瞋sân 恨hận 不bất 喜hỷ以dĩ 無vô 根căn 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 法pháp 謗báng波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu知tri 物vật 向hướng 僧Tăng迴hồi 與dữ 餘dư 人nhân波ba 夜dạ 提đề

若nhược 比Bỉ 丘Khâu僧Tăng 半bán 月nguyệt說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 經Kinh 時thời作tác 是thị 言ngôn

長trưởng 老lão我ngã 今kim 始thỉ 知tri是thị 法pháp 入nhập 修Tu 多Đa 羅La半bán 月nguyệt 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 中trung 說thuyết

諸chư 比Bỉ 丘Khâu知tri 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu本bổn 若nhược 二nhị若nhược 三tam說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 經Kinh 中trung 坐tọa況huống 復phục 多đa彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu不bất 以dĩ 不bất 知tri 故cố無vô 罪tội隨tùy 所sở 犯phạm 罪tội一nhất 一nhất 如như 法Pháp 治trị

應ưng 呵ha 責trách 言ngôn

長trưởng 老lão汝nhữ 失thất 善thiện 利lợi半bán 月nguyệt說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 經Kinh 時thời汝nhữ 不bất 尊tôn 重trọng不bất 一nhất 心tâm 念niệm不bất 攝nhiếp 耳nhĩ 聽thính 法Pháp

呵ha 已dĩ波ba 夜dạ 提đề

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 九cửu 十thập 二nhị波ba 夜dạ 提đề 法pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 四tứ 波ba 羅la 提đề 提đề 舍xá 尼ni 法pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt次thứ 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

若nhược 比Bỉ 丘Khâu阿a 練luyện 若nhã 處xứ 住trú先tiên 不bất 語ngứ 不bất 病bệnh外ngoại 不bất 受thọ於ư 內nội 受thọ若nhược 噉đạm若nhược 食thực應ưng 向hướng 餘dư 比Bỉ 丘Khâu悔hối 過quá 言ngôn

長trưởng 老lão我ngã 墮đọa 可khả 呵ha 法pháp此thử 法pháp 悔hối 過quá

若nhược 比Bỉ 丘Khâu不bất 病bệnh在tại 白bạch 衣y 家gia 內nội從tùng 非phi 親thân 里lý 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 邊biên受thọ 食thực若nhược 噉đạm若nhược 食thực應ưng 向hướng 餘dư 比Bỉ 丘Khâu悔hối 過quá 言ngôn

長trưởng 老lão我ngã 墮đọa 可khả 呵ha 法pháp此thử 法pháp 悔hối 過quá

若nhược 比Bỉ 丘Khâu受thọ 白bạch 衣y 家gia 請thỉnh 食thực比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 在tại 前tiền 立lập指chỉ 示thị 言ngôn

與dữ 是thị 比Bỉ 丘Khâu 飯phạn與dữ 是thị 比Bỉ 丘Khâu 羹#若nhược 魚ngư若nhược 肉nhục

諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 語ngứ 是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 言ngôn

姊tỷ 妹muội 小tiểu 住trụ待đãi 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 食thực 竟cánh

若nhược 無vô 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 呵ha 者giả是thị 諸chư 比Bỉ 丘Khâu應ưng 向hướng 餘dư 比Bỉ 丘Khâu悔hối 過quá 言ngôn

長trưởng 老lão我ngã 墮đọa 可khả 呵ha 法pháp此thử 法pháp 悔hối 過quá

有hữu 學học 家gia僧Tăng 作tác 學học 家gia 羯yết 磨ma比Bỉ 丘Khâu 先tiên 不bất 請thỉnh 而nhi 往vãng自tự 手thủ 受thọ 食thực若nhược 噉đạm若nhược 食thực是thị 比Bỉ 丘Khâu應ưng 向hướng 餘dư 比Bỉ 丘Khâu悔hối 過quá 言ngôn

長trưởng 老lão我ngã 墮đọa 可khả 呵ha 法pháp此thử 法pháp 悔hối 過quá

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 四tứ 波ba 羅la 提đề 提đề 舍xá 尼ni 法pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 眾Chúng 學Học 法Pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt次thứ 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

齊tề 整chỉnh 著trước 內nội 衣y應ưng 當đương 學học

齊tề 整chỉnh 被bị 衣y應ưng 當đương 學học

好hảo 覆phú 身thân入nhập 家gia 內nội應ưng 當đương 學học

諦đế 視thị入nhập 家gia 內nội應ưng 當đương 學học

小tiểu 聲thanh入nhập 家gia 內nội應ưng 當đương 學học

不bất 笑tiếu入nhập 家gia 內nội應ưng 當đương 學học

不bất 覆phú 頭đầu入nhập 家gia 內nội應ưng 當đương 學học

不bất 反phản 抄sao 衣y入nhập 家gia 內nội應ưng 當đương 學học

不bất 脚cước 指chỉ 行hành入nhập 家gia 內nội應ưng 當đương 學học

不bất 叉xoa 腰yêu入nhập 家gia 內nội應ưng 當đương 學học

不bất 搖dao 身thân入nhập 家gia 內nội應ưng 當đương 學học

不bất 搖dao 頭đầu入nhập 家gia 內nội應ưng 當đương 學học

不bất 掉trạo 臂tý入nhập 家gia 內nội應ưng 當đương 學học

好hảo 覆phú 身thân家gia 內nội 坐tọa應ưng 當đương 學học

諦đế 視thị家gia 內nội 坐tọa應ưng 當đương 學học

小tiểu 聲thanh家gia 內nội 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 笑tiếu家gia 內nội 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 覆phú 頭đầu家gia 內nội 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 反phản 抄sao 衣y家gia 內nội 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 抱bão 膝tất家gia 內nội 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 交giao 脚cước家gia 內nội 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 叉xoa 腰yêu家gia 內nội 坐tọa應ưng 當đương 學học

不bất 動động 手thủ 足túc家gia 內nội 坐tọa應ưng 當đương 學học

一nhất 心tâm 受thọ 食thực應ưng 當đương 學học

羹# 飯phạn 等đẳng 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 偏thiên 刳khô 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 口khẩu 中trung 頰giáp 食thực 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 吐thổ 舌thiệt 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 大đại 團đoàn 飯phạn 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 張trương 口khẩu 待đãi 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 挑thiêu 團đoàn 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 齧niết 半bán 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 含hàm 食thực 語ngữ應ưng 當đương 學học

不bất 指chỉ 抆vấn 針châm 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 舐thỉ 手thủ 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 𠲿thúc 指chỉ 食thực應ưng 當đương 學học

不bất [口*專]# 㗱# 作tác 聲thanh 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 吸hấp 食thực 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 全toàn 吞thôn 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 落lạc 飯phạn 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 振chấn 手thủ 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 嫌hiềm 心tâm看khán 比tỉ 坐tọa 鉢bát 食thực應ưng 當đương 學học

端đoan 心tâm 視thị 鉢bát 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 病bệnh 不bất 得đắc為vì 己kỷ 索sách 食thực應ưng 當đương 學học

不bất 以dĩ 飯phạn 覆phú 羹#上thượng 更cánh 望vọng 得đắc應ưng 當đương 學học

不bất 以dĩ 膩nị 手thủ受thọ 飯phạn 器khí應ưng 當đương 學học

不bất 以dĩ 鉢bát 中trung 殘tàn 食thực棄khí 地địa應ưng 當đương 學học

己kỷ 立lập不bất 為vì 坐tọa 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

己kỷ 坐tọa不bất 為vì 臥ngọa 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

己kỷ 在tại 下hạ不bất 為vì 高cao 床sàng 上thượng 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 為vì 著trước 革cách 屣tỉ 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 為vì 著trước 屐kịch 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 為vì 覆phú 頭đầu 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 為vì 纏triền 頭đầu 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 為vì 抱bão 膝tất 蹲tồn 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 為vì 翹kiều 脚cước 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 為vì 捉tróc 刀đao 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 為vì 捉tróc 弓cung 箭tiễn 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 為vì 捉tróc 杖trượng 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 為vì 捉tróc 蓋cái 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

在tại 後hậu不bất 為vì 在tại 前tiền 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 為vì 騎kỵ 乘thừa 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

在tại 道đạo 外ngoại不bất 為vì 道đạo 中trung 人nhân說thuyết 法Pháp除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 生sanh 草thảo 上thượng大đại 小tiểu 便tiện 涕thế 唾thóa除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 水thủy 中trung大đại 小tiểu 便tiện 涕thế 唾thóa除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

不bất 立lập 大đại 小tiểu 便tiện除trừ 病bệnh應ưng 當đương 學học

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 眾Chúng 學Học 法Pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 七thất 滅diệt 諍tranh 法Pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt次thứ 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

若nhược 隨tùy 事sự 隨tùy 順thuận 人nhân應ưng 與dữ 現hiện 前tiền 比Tỉ 尼Ni 人nhân與dữ 現hiện 前tiền 比Tỉ 尼Ni

應ưng 與dữ 憶ức 念niệm 比Tỉ 尼Ni 人nhân與dữ 憶ức 念niệm 比Tỉ 尼Ni

應ưng 與dữ 不bất 癡si 比Tỉ 尼Ni 人nhân與dữ 不bất 癡si 比Tỉ 尼Ni

應ưng 與dữ 自tự 言ngôn治trị 比Tỉ 尼Ni 人nhân與dữ 自tự 言ngôn 治trị 比Tỉ 尼Ni

應ưng 與dữ 覓mịch 罪tội 相tướng 比Tỉ 尼Ni 人nhân與dữ 覓mịch 罪tội 相tướng 比Tỉ 尼Ni

應ưng 與dữ 多đa 覓mịch 罪tội 相tướng 比Tỉ 尼Ni 人nhân與dữ 多đa 覓mịch 罪tội 相tướng 比Tỉ 尼Ni

應ưng 與dữ 如như 草thảo敷phu 地địa 比Tỉ 尼Ni 人nhân與dữ 如như 草thảo 敷phu 地địa 比Tỉ 尼Ni

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 七thất 滅diệt 諍tranh 法Pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức是thị 隨tùy 順thuận 法Pháp半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt次thứ 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa二nhị 部bộ 比Tỉ 尼Ni隨tùy 順thuận 者giả隨tùy 順thuận 行hành 此thử 法Pháp

諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 隨tùy 順thuận 法Pháp今kim 問vấn 諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ是thị 中trung 清thanh 淨tịnh 不phủ

諸chư 大đại 德đức是thị 中trung 清thanh 淨tịnh默mặc 然nhiên 故cố是thị 事sự 如như 是thị 持trì諸chư 大đại 德đức已dĩ 說thuyết 戒giới 經Kinh 序tự 法pháp 已dĩ說thuyết 四tứ 波ba 羅la 夷di 法pháp 已dĩ說thuyết 十thập 三tam 僧tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 法pháp 已dĩ說thuyết 二nhị 不bất 定định 法pháp 已dĩ說thuyết 三tam 十thập 尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề 法pháp 已dĩ說thuyết 九cửu 十thập 二nhị波ba 夜dạ 提đề 法pháp 已dĩ說thuyết 四tứ 波ba 羅la 提đề 提đề 舍xá 尼ni 法pháp 已dĩ說thuyết 眾Chúng 學Học 法Pháp 已dĩ說thuyết 七thất 滅diệt 諍tranh 法Pháp 已dĩ說thuyết 法Pháp 隨tùy 順thuận 法Pháp是thị 名danh 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri 法Pháp比Tỉ 尼Ni 法Pháp入nhập 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 經Kinh 中trung是thị 法Pháp 隨tùy 順thuận 法Pháp一nhất 切thiết 學học 莫mạc 犯phạm

佛Phật 言ngôn

毘Tỳ 婆Bà 尸Thi 佛Phật如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri為vì 寂tịch 靜tĩnh 僧Tăng略lược 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

忍nhẫn 辱nhục 第đệ 一nhất 道Đạo
涅Niết 槃Bàn 佛Phật 稱xưng 最tối
出xuất 家gia 惱não 他tha 人nhân
不bất 名danh 為vi 沙Sa 門Môn


尸Thi 棄Khí 佛Phật如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri為vì 寂tịch 靜tĩnh 僧Tăng略lược 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

譬thí 如như 明minh 眼nhãn 人nhân
能năng 避tị 嶮hiểm 惡ác 道đạo
世thế 有hữu 聰thông 明minh 人nhân
能năng 遠viễn 離ly 諸chư 惡ác


毘Tỳ 葉Diếp 婆Bà 佛Phật如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri為vì 寂tịch 靜tĩnh 僧Tăng略lược 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

不bất 惱não 不bất 說thuyết 過quá
如như 戒giới 所sở 說thuyết 行hành
飯phạn 食thực 知tri 節tiết 量lượng
常thường 樂nhạo 在tại 閑nhàn 處xứ
心tâm 淨tịnh 樂nhạo 精tinh 進tấn
是thị 名danh 諸chư 佛Phật 教giáo


拘Câu 留Lưu 孫Tôn 佛Phật如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri為vì 寂tịch 靜tĩnh 僧Tăng略lược 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

譬thí 如như 蜂phong 採thải 華hoa
不bất 壞hoại 色sắc 與dữ 香hương
但đãn 取thủ 其kỳ 味vị 去khứ
比Bỉ 丘Khâu 入nhập 聚tụ 落lạc


不bất 破phá 壞hoại 他tha 事sự
不bất 觀quán 作tác 不bất 作tác
但đãn 自tự 觀quán 身thân 行hành
諦đế 視thị 善thiện 不bất 善thiện


拘Câu 那Na 含Hàm 牟Mâu 尼Ni 佛Phật如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri為vì 寂tịch 靜tĩnh 僧Tăng略lược 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

欲dục 得đắc 好hảo 心tâm 莫mạc 放phóng 逸dật
聖thánh 人nhân 善thiện 法Pháp 當đương 懃cần 學học
若nhược 有hữu 智trí 寂tịch 一nhất 心tâm 人nhân
爾nhĩ 乃nãi 無vô 復phục 憂ưu 愁sầu 患hoạn


迦Ca 葉Diếp 佛Phật如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri為vì 寂tịch 靜tĩnh 僧Tăng略lược 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

一nhất 切thiết 惡ác 莫mạc 作tác
當đương 具cụ 足túc 善thiện 法Pháp
自tự 淨tịnh 其kỳ 志chí 意ý
是thị 則tắc 諸chư 佛Phật 教giáo


釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri為vì 寂tịch 靜tĩnh 僧Tăng略lược 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa

護hộ 身thân 為vi 善thiện 哉tai
能năng 護hộ 口khẩu 亦diệc 善thiện
護hộ 意ý 為vi 善thiện 哉tai
護hộ 一nhất 切thiết 亦diệc 善thiện


比Bỉ 丘Khâu 護hộ 一nhất 切thiết
便tiện 得đắc 離ly 眾chúng 苦khổ
比Bỉ 丘Khâu 守thủ 口khẩu 意ý
身thân 不bất 犯phạm 諸chư 惡ác


是thị 三tam 業nghiệp 道đạo 淨tịnh
得đắc 聖thánh 所sở 得đắc 道Đạo


若nhược 人nhân 打đả 罵mạ 不bất 還hoàn 報báo
於ư 嫌hiềm 恨hận 人nhân 心tâm 不bất 恨hận
於ư 瞋sân 人nhân 中trung 心tâm 常thường 淨tịnh
見kiến 人nhân 為vi 惡ác 自tự 不bất 作tác


七thất 佛Phật 為vi 世Thế 尊Tôn
能năng 救cứu 護hộ 世thế 間gian
所sở 可khả 說thuyết 戒giới 經Kinh
我ngã 已dĩ 廣quảng 說thuyết 竟cánh


諸chư 佛Phật 及cập 弟đệ 子tử
恭cung 敬kính 是thị 戒giới 經Kinh
恭cung 敬kính 戒giới 經Kinh 已dĩ
各các 各các 相tướng 恭cung 敬kính


慚tàm 愧quý 得đắc 具cụ 足túc
能năng 得đắc 無vô 為vi 道Đạo


已dĩ 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 經Kinh 竟cánh僧Tăng 一nhất 心tâm 得đắc 布Bố 薩Tát

摩Ma 訶Ha 僧Tăng 祇Kỳ 戒Giới

持trì 戒giới 淨tịnh 身thân 口khẩu
攝nhiếp 心tâm 正chánh 憶ức 念niệm
多đa 聞văn 生sanh 實thật 智trí
斯tư 由do 戒giới 為vi 本bổn


戒giới 為vi 妙diệu 寶bảo 藏tạng
亦diệc 為vi 七thất 財tài 寶bảo
戒giới 為vi 大đại 船thuyền 師sư
能năng 渡độ 生sanh 死tử 海hải


戒giới 為vi 清thanh 涼lương 池trì
澡táo 浴dục 諸chư 煩phiền 惱não
戒giới 為vi 無vô 畏úy 術thuật
消tiêu 伏phục 邪tà 毒độc 害hại


戒giới 為vi 究cứu 竟cánh 伴bạn
能năng 過quá 嶮hiểm 惡ác 道đạo
戒giới 為vi 甘cam 露lộ 門môn
眾chúng 聖thánh 之chi 所sở 由do


持trì 戒giới 心tâm 不bất 動động
專chuyên 精tinh 不bất 放phóng 逸dật
不bất 毀hủy 正chánh 戒giới 相tướng
亦diệc 無vô 邪tà 命mạng 心tâm


是thị 名danh 清thanh 淨tịnh 戒giới
諸chư 佛Phật 之chi 所sở 讚tán
是thị 故cố 歡hoan 喜hỷ 持trì
清thanh 淨tịnh 之chi 戒giới 身thân


摩Ma 訶Ha 僧Tăng 祇Kỳ 律Luật 大Đại 比Bỉ 丘Khâu 戒Giới 本Bổn

東đông 晉tấn 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 佛Phật 陀Đà 跋bạt 陀đà 羅la 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 12/11/2017 ◊ Cập nhật: 12/11/2017
Đang dùng phương ngữ:BắcNam