Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Kinh Tạng Hán Việt   Tài Liệu Phật Học  
Pháp Âm Tiếng Việt ▫ Giọng nữ, Hà Nội
3 quyển ▫ 53 phút

Pháp Âm Tiếng Việt ▫ Giọng nữ, Sài Gòn
105 quyển ▫ 39 tiếng, 56 phút

Buddhist Music ▫ Nhạc Phật Giáo
19 bài nhạc

English   ▫   Khổ chữ: A- A A+   ▫   Phương ngữ: Bắc ✔ Nam   ▫