Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Kinh Tạng Hán Việt   Tài Liệu Phật Học  
Pháp Âm Tiếng Việt ▫ Giọng nữ, Hà Nội
3 quyển ▫ 53 phút
Phật Thuyết Kinh Sám Hối Lỗi Lầm Qua Lời Dạy cho Tôn Giả Thu Lộ Tử
Phật Thuyết Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân
Phật Thuyết Kinh 42 Chương

Pháp Âm Tiếng Việt ▫ Giọng nữ, Sài Gòn
105 quyển ▫ 39 tiếng, 56 phút

Pháp Âm Hán Việt
14 quyển ▫ 37 phút
佛Phật 說Thuyết 八Bát 大Đại 人Nhân 覺Giác 經Kinh
佛Phật 說Thuyết 譬Thí 喻Dụ 經Kinh
佛Phật 為Vì 海Hải 龍Long 王Vương 說Thuyết 法Pháp 印Ấn 經Kinh
佛Phật 說Thuyết 五Ngũ 大Đại 施Thí 經Kinh
佛Phật 說Thuyết 俱Câu 利Lợi 伽Già 羅La 大Đại 龍Long 勝Thắng 外Ngoại 道Đạo 伏Phục 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh
百Bách 千Thiên 印Ấn 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh
佛Phật 說Thuyết 療Liệu 痔Trĩ 病Bệnh 經Kinh
佛Phật 說Thuyết 安An 宅Trạch 陀Đà 羅La 尼Ni 咒Chú 經Kinh
佛Phật 說Thuyết 十Thập 吉Cát 祥Tường 經Kinh
佛Phật 說Thuyết 大Đại 吉Cát 祥Tường 天Thiên 女Nữ 十Thập 二Nhị 名Danh 號Hiệu 經Kinh
佛Phật 說Thuyết 清Thanh 淨Tịnh 心Tâm 經Kinh
摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 大Đại 明Minh 咒Chú 經Kinh
普Phổ 遍Biến 智Trí 藏Tạng 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 心Tâm 經Kinh
般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 心Tâm 經Kinh

Buddhist Music ▫ Nhạc Phật Giáo
19 bài nhạc

English   ▫   Khổ chữ: A- A A+   ▫   Phương ngữ: Bắc ✔ Nam   ▫