Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Ba Tạng Kinh Điển   Tài Liệu Phật Học  
Giọng nữ, Hà Nội
Sắp có
Giọng nữ, Sài Gòn
Đã đọc 105 quyển ▫ 39 tiếng, 56 phút   Xem tất cả »

English   ▫   Khổ chữ: A- A A+   ▫   Phương ngữ: Bắc ✔ Nam   ▫