Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Ba Tạng Kinh Điển   Tài Liệu Phật Học  
English
Giọng nữ, Hà Nội
Sắp có
    Giọng nữ, Sài Gòn
    Đã đọc 105 quyển ▫ 39 tiếng, 56 phút   Xem tất cả »

      Phương ngữ: Bắc ✔ Trung Nam   ▫   Khổ chữ: A- A A+