Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Tam Tạng Kinh Điển   Tài Liệu Phật Học   EN
Ngọc Trân, giọng nữ, Sài Gòn
Tổng số quyển đã đọc: 78     Xem tất cả »
Tổng số lượng thời gian: 22 tiếng, 41 phút, 31 giây
Trung Hậu, giọng nam, Sài Gòn
Tổng số quyển đã đọc: 0     Xem tất cả »
Tổng số lượng thời gian:
  Xuân Đấu, giọng nam, Sài Gòn
  Tổng số quyển đã đọc: 0     Xem tất cả »
  Tổng số lượng thời gian:
   Quang Vinh, giọng nam, Biên Hòa
   Tổng số quyển đã đọc: 0     Xem tất cả »
   Tổng số lượng thời gian:
    Xuân Duật, giọng nam, Phú Yên
    Tổng số quyển đã đọc: 0     Xem tất cả »
    Tổng số lượng thời gian:

     Nếu bạn muốn tham gia đọc Kinh Phật, xin liên lạc mark.nguyen.omaha@gmail.com