Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Phần Giới Thiệu 
[góp ý]

Xin trân trọng thông báo đến quý Đạo hữu gần xa về chương trình Tặng nhẫn có khắc tâm chú chữ Phạn của Đại Bạch Tản Cái Thần Chú đến khắp nơi trên thế giới.

Trang Đại Tạng Kinh xin hoan hỷ biếu tặng nhẫn này cho những Đạo hữu nào đọc hết trọn bộ 10 quyển của Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa (xem phần chánh văn bên dưới). Giới hạn 1 người 1 chiếc nhẫn. Đây là phần quà nhỏ vô giá để khích lệ cho những vị đã đọc Kinh. Mục đích chủ yếu là khuyến khích mọi người đọc Kinh, vì khi đọc tụng và nghiên cứu Kinh điển thì ta mới có thể vào sâu chân lý nhiệm mầu của Như Lai.

Đạo hữu có thể thu bằng phần mềm có sẵn trên điện thoại hoặc tải app recorder về dùng. Thời gian thu âm trung bình cho mỗi quyển là một tiếng đồng hồ. 10 quyển là khoảng 10 tiếng. Khi thu âm, bạn hãy đọc một cách tự nhiên và nếu có vấp hay sai chữ thì cũng không sao, miễn là đọc trọn vẹn. Và như thế, chúng tôi mới có đầy đủ duyên để biếu tặng nhẫn cho bạn.

Khi hoàn tất, bạn hãy gửi 10 audio file thu âm, họ tên, địa chỉ, điện thoại, và size nhẫn (xem cách đo ở những tấm ảnh bên dưới) về email: namobuddha.net@gmail.com   Khi nhận được, chúng tôi sẽ gửi nhẫn cho bạn; khoảng 2-3 tuần thì sẽ đến.

Nếu dung lượng 10 audio file thu âm của bạn quá lớn, xin hãy upload lên Google Drive, Dropbox, v.v. rồi hãy gửi link download qua email.

Ngoài ra, nếu được sự cho phép của bạn, 10 audio file thu âm mà bạn đã đọc cho Kinh này sẽ đăng ở mục Pháp Hữu Gần Xa. Xin hãy gửi kèm hình cá nhân và đôi lời nhắn nhủ nếu muốn tham gia ở mục này.

Kinh Đại Phật Đỉnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa (phương ngữ Bắc) ▫ Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa (phương ngữ Nam) ▫ Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10