Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Pháp Bảo Gieo Duyên 
[góp ý]

Xin trân trọng thông báo đến quý Đạo hữu gần xa về chương trình Tặng nhẫn có khắc tâm chú chữ Phạn của Đại Bạch Tản Cái Thần Chú ở Mỹ.

Trang Đại Tạng Kinh xin hoan hỷ biếu tặng nhẫn này cho những Đạo hữu nào đọc hoặc tụng hết trọn bộ 10 quyển của Kinh Đại Phật Đỉnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa (link download bên dưới). Giới hạn 1 người 1 chiếc nhẫn.

Đạo hữu có thể thu bằng phần mềm có sẵn trên điện thoại hoặc tải app recorder về dùng. Thời gian thu âm trung bình của 1 quyển là khoảng 1 tiếng đồng hồ. 10 quyển là khoảng 10 tiếng. Các bạn không nhất thiết phải thu hết một lượt mà có thể thu dần dần cho đến khi xong. Khi thu âm, bạn hãy đọc Kinh một cách tự nhiên và nếu có vấp hay sai chữ thì cũng không sao, miễn là đọc trọn 10 quyển để trang web chúng tôi có thể biếu tặng nhẫn cho bạn.

Khi hoàn tất, bạn hãy gửi tất cả audio files thu âm của 10 quyển Kinh, họ tên, địa chỉ ở Mỹ, và size nhẫn (xem cách đo ở dưới) về email: phapbaogieoduyen.usa@gmail.com

Nếu Đạo hữu ở Việt Nam thì hãy vào trang web này để biết thêm chi tiết.


Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--01.pdf 223.2 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--02.pdf 234.55 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--03.pdf 225.31 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--04.pdf 217.94 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--05.pdf 225.64 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--06.pdf 234.64 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--07.pdf 227.24 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--08.pdf 242.16 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--09.pdf 228.12 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--10.pdf 221.66 Kb