Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Đại Tạng Kinh Offline 
[góp ý]

Đại Tạng Kinh Offline cho phép bạn sử dụng tất cả chức năng của trang web này vĩnh viễn ở máy vi tính của bạn mà không lệ thuộc vào internet.
  1. hạ tải Namo Buddha.zip (phiên bản 2018.04.17) về máy
  2. giải nén Namo Buddha.zip
  3. bấm vào Namo Buddha.exe để bắt đầu
Phần mềm này cần Windows 7 trở lên.

Giới Thiệu
Bản Text Phiên Âm
Namo Buddha.zip 1.22 Gb