Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Bộ Gõ Tiếng Việt 
[góp ý]


á à ã ô ơ ă đ
VNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TELEX s f r x j oo ow aw dd
VIQR ' ` ? ~ . ^ * ( dd